Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Burch kolposüspansiyonu ve abdominal histerektomi sonrası polipropilen sütüre ikincil mesane taşı oluşumu

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4, 922 - 925, 01.10.2021
https://doi.org/10.31362/patd.845469

Öz

Mesane içi kalküller mesanede bulunan taşlar veya kalsifiye olmuş materyallerdir. İdrarla temas eden yabancı cisimler mesane taşlarına neden olabilmektedir. Yabancı cisim örnekleri arasında dikiş materyali, klipsler, kateterler, üreteral stentler, üriner inkontinans meşleri veya intrauterin cihazın göçü sayılabilir. 63 yaşında kadın hasta üroloji kliniğimize yaklaşık 1 yıldır var olan idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ve mikst tip idrar kaçırma şikayeti ile başvurdu. Hastanın iki yıl önce geçirilmiş abdominal histerektomi ve Burch kolposüspansiyon öyküsü mevcuttu. Çekilen bilgisayarlı tomografide 2,9x2,6 cm ebatlarında mesane taşı saptandı. Hastaya Holmium (Ho: YAG) lazer ile sistolitotripsi yapıldı. Mesane taşının mesane duvarına bir polipropilen sütür ile bağlı olduğu görüldü. Sütür materyali endoskopik olarak çıkarıldı. Hastanın 2 yıllık takibinde herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Mesanede emilmeyen sütür materyalinin varlığı, idrar yolu enfeksiyonu ve taş oluşumunun iyi bilinen bir nedenidir ve histerektomi ve kolposüspansiyon operasyonlarının tanımlanmış komplikasyonlarındandır. Çeşitli dikiş malzemelerinin litojenik özelliklerine ilişkin bilgiler, ne yazık ki, sadece in vitro ve hayvansal in vivo çalışmalarla sınırlıdır. İnsanlarda dikiş materyallerine bağlı taş oluşumuyla ilgili deneyimlerse vaka raporlarından ibarettir. Litojenitenin sütür materyalinin uzun ömürlülüğü ile ilişkili olduğu ve yapılan çalışmalarda, emilmeyen sütürlerle taşlaşmanın daha yüksek oranda gerçekleştiği görülmüştür. Tedavi ise taşın parçalanmasını ve taşa sebebiyet veren yabancı cismin çıkarılmasını içerir.

Kaynakça

 • 1. Rafique M. Intravesical foreign bodies: review and current management strategies. Urol J. 2008; 5: 223-231.
 • 2. Drach GW. Urinary lithiasis: etiology, diagnosis, and medical treatment. In: Walsh RF, Retik AB, Stamey TA, Vaughan ED (eds). Campbell's Urology. 6th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 1992:2085– 2156.
 • 3. Schwartz BF, Stoller ML. The vesical calculus. Urol Clin North Am. 2000; 27:333–346.
 • 4. Litschgi MS, Benz JJ, Glatthaar E. [Bladder stones as a complication of gynecologic surgery] [in German] Fortschr Med. 1975;7:1627–1628.
 • 5. Zderic S.A., Burros H.M., Hanno P.H, Whitmore K.E. Calculi in women after urethrovescial suspension. Journal of Urology.1988; 139, 1047 – 1048.
 • 6. Portilla E, Ramos A, Ramos L et al. A model of suture-induced urolithiasis with urographic control in the bladder of the rat. J Invest Surg. 1999 Jul–Aug; 12 (4): 205–211.
 • 7. Pal KM. Urinary bladder wall repair: what suture to use? Br J Urol. 1998 Aug; 82 (2): 196–198.
 • 8. Morris MC, Baquero A, Redovan E, Mahoney E, Bannett AD. Urolithiasis on absorbable and nonabsorbable suture materials in the rabbit bladder. J Urol. 1986 Mar; 135 (3): 602–603.
 • 9. Timmons MC, Addison WA. Suprapubic teloscopy: extraperitoneal intraoperative technique to demonstrate ureteral patency. Obstet Gynecol, 1990; 75: 137–139.

Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4, 922 - 925, 01.10.2021
https://doi.org/10.31362/patd.845469

Öz

Bladder calculies are stones or calcified materials found in the bladder. Foreign bodies that come into contact with the urine may cause bladder stones. Examples of foreign body include suture materials, clips, catheters, ureteral stents, urinary incontinence meshes or migration of an intrauterine device. A 63-year-old female patient was admitted to our urology clinic with dysuria, frequent urination and mixed type urinary incontinence for a year. The patient had a history of abdominal hysterectomy and Burch colposuspension two years ago. Computerized tomography of the patient revealed a bladder stone measuring 2.9 x 2.6 cm.The patient underwent cystolithotripsy with Holmium (Ho: YAG) laser. The bladder stone was found to be attached to the bladder wall by a polypropylene suture. The suture material was removed endoscopically. The patient has no complaints during the 2-year follow-up. . The presence of nonabsorbable suture material in the bladder is a well-known cause of urinary tract infection and stone formation, and defined complication of hysterectomy and colposuspension. . Information on the lithogenic properties of various suture materials is unfortunately limited to only in vitro and in vivo animal studies. In humans, experience with stone formation related to suture materials is limited to case reports. It has been observed that lithogenicity is related to the longevity of the suture material and in the studies carried out, it has been observed that the rate of calcification with non-absorbable sutures is higher. Treatment includes disintegration of the stone and removal of the foreign body causing the stone.

Kaynakça

 • 1. Rafique M. Intravesical foreign bodies: review and current management strategies. Urol J. 2008; 5: 223-231.
 • 2. Drach GW. Urinary lithiasis: etiology, diagnosis, and medical treatment. In: Walsh RF, Retik AB, Stamey TA, Vaughan ED (eds). Campbell's Urology. 6th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 1992:2085– 2156.
 • 3. Schwartz BF, Stoller ML. The vesical calculus. Urol Clin North Am. 2000; 27:333–346.
 • 4. Litschgi MS, Benz JJ, Glatthaar E. [Bladder stones as a complication of gynecologic surgery] [in German] Fortschr Med. 1975;7:1627–1628.
 • 5. Zderic S.A., Burros H.M., Hanno P.H, Whitmore K.E. Calculi in women after urethrovescial suspension. Journal of Urology.1988; 139, 1047 – 1048.
 • 6. Portilla E, Ramos A, Ramos L et al. A model of suture-induced urolithiasis with urographic control in the bladder of the rat. J Invest Surg. 1999 Jul–Aug; 12 (4): 205–211.
 • 7. Pal KM. Urinary bladder wall repair: what suture to use? Br J Urol. 1998 Aug; 82 (2): 196–198.
 • 8. Morris MC, Baquero A, Redovan E, Mahoney E, Bannett AD. Urolithiasis on absorbable and nonabsorbable suture materials in the rabbit bladder. J Urol. 1986 Mar; 135 (3): 602–603.
 • 9. Timmons MC, Addison WA. Suprapubic teloscopy: extraperitoneal intraoperative technique to demonstrate ureteral patency. Obstet Gynecol, 1990; 75: 137–139.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Üroloji ve Nefroloji
Yayınlanma Tarihi Ekim 2021
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Mert Hamza ÖZBİLEN (Sorumlu Yazar)
SBÜ İzmir Tepecik SUAM
0000-0002-5733-6790
Türkiye


Batuhan ERGANİ
KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ
0000-0002-4667-855X
Türkiye


Taha ÇETİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR BOZYAKA SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0003-0330-4854
Türkiye


Mehmet YALÇIN
İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-9943-7453
Türkiye


Çağdaş BİLDİRİCİ Bu kişi benim
İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-4220-8147
Türkiye


Erkin KARACA Bu kişi benim
İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-9123-4069
Türkiye


Orçun ÇELİK
İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-6612-1831
Türkiye


Yusuf Özlem İLBEY
İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-1483-9160
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { patd845469, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {922 - 925}, doi = {10.31362/patd.845469}, title = {Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy}, key = {cite}, author = {Özbilen, Mert Hamza and Ergani, Batuhan and Çetin, Taha and Yalçın, Mehmet and Bildirici, Çağdaş and Karaca, Erkin and Çelik, Orçun and İlbey, Yusuf Özlem} }
APA Özbilen, M. H. , Ergani, B. , Çetin, T. , Yalçın, M. , Bildirici, Ç. , Karaca, E. , Çelik, O. & İlbey, Y. Ö. (2021). Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (4) , 922-925 . DOI: 10.31362/patd.845469
MLA Özbilen, M. H. , Ergani, B. , Çetin, T. , Yalçın, M. , Bildirici, Ç. , Karaca, E. , Çelik, O. , İlbey, Y. Ö. "Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 922-925 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/63191/845469>
Chicago Özbilen, M. H. , Ergani, B. , Çetin, T. , Yalçın, M. , Bildirici, Ç. , Karaca, E. , Çelik, O. , İlbey, Y. Ö. "Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 922-925
RIS TY - JOUR T1 - Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy AU - Mert Hamza Özbilen , Batuhan Ergani , Taha Çetin , Mehmet Yalçın , Çağdaş Bildirici , Erkin Karaca , Orçun Çelik , Yusuf Özlem İlbey Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.845469 DO - 10.31362/patd.845469 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 922 EP - 925 VL - 14 IS - 4 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.845469 UR - https://doi.org/10.31362/patd.845469 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy %A Mert Hamza Özbilen , Batuhan Ergani , Taha Çetin , Mehmet Yalçın , Çağdaş Bildirici , Erkin Karaca , Orçun Çelik , Yusuf Özlem İlbey %T Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 4 %R doi: 10.31362/patd.845469 %U 10.31362/patd.845469
ISNAD Özbilen, Mert Hamza , Ergani, Batuhan , Çetin, Taha , Yalçın, Mehmet , Bildirici, Çağdaş , Karaca, Erkin , Çelik, Orçun , İlbey, Yusuf Özlem . "Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 4 (Ekim 2021): 922-925 . https://doi.org/10.31362/patd.845469
AMA Özbilen M. H. , Ergani B. , Çetin T. , Yalçın M. , Bildirici Ç. , Karaca E. , Çelik O. , İlbey Y. Ö. Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy. Pam Tıp Derg. 2021; 14(4): 922-925.
Vancouver Özbilen M. H. , Ergani B. , Çetin T. , Yalçın M. , Bildirici Ç. , Karaca E. , Çelik O. , İlbey Y. Ö. Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(4): 922-925.
IEEE M. H. Özbilen , B. Ergani , T. Çetin , M. Yalçın , Ç. Bildirici , E. Karaca , O. Çelik ve Y. Ö. İlbey , "Secondary bladder stone formation on polypropylene suture after burch colposuspension and abdominal hysterectomy", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 4, ss. 922-925, Eki. 2021, doi:10.31362/patd.845469