Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The establishment history of Pamukkale University Faculty of Medicine and its first 10 years development

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 175 - 185, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1015472

Öz

Purpose: To bring the establishment period of Pamukkale University Faculty of Medicine into the narrative of history.
Materials and methods: Pamukkale University Rectorate, Faculty of Medicine Dean's Office, local press and National Library archives were used to collect the data. In addition, interviews were conducted with some academic and administrative personnel working during the establishment years of the medical school.
Results: Pamukkale University Faculty of Medicine was established in 1987 under the name of Denizli Faculty of Medicine, affiliated to Dokuz Eylül University, and was affiliated to Pamukkale University in 1992. In the beginning, some buildings in the city center were used as faculty buildings and training and research hospitals. Since 2002, the Faculty of Medicine has started to move to the buildings on the present Kınıklı campus.
Conclusion: Pamukkale University Faculty of Medicine, which did not have its own faculty building and training and research hospital at the time of its establishment, experienced some difficulties. However, in 2002 it gained the buildings on its own campus. The difficulties encountered in the foundation years were overcome with the devoted efforts of the academic and administrative staff and the faculty has survived to the present day.

Kaynakça

 • 1. Demirhan Erdemir A. Tıp Tarihi, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2014;123
 • 2. Terzioğlu A. İstanbul Tip Fakültesi Tarihçesi. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 2000;63:2.
 • 3. Aydın E. Dünya ve Türk Tıp Tarihi. Ankara: Güneş Kitapevi. 2006:179.
 • 4. Yoloğlu S, Şarlak AY, Şarlak Ö. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri. Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi 1998:5(1):47-51.
 • 5. Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sitemi. Birim İstatistikleri Genel Bilgiler. Available at: https://istatistik.yok.gov.tr/. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 6. Tekin G. Kurum Tarihi Yazımıyla İlgili Sorunlar. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2008;42:331-340.
 • 7. Stubbs W. Constitutional History of England In Its Origin And Development, Sixth Edition. London: Oxford at The Clarendon Press, 1873:iii-iv.
 • 8. Resmî Gazete. 27.06.1987 tarihli 19500 sayılı resmî gazete. Kanun No: 3389, Kanun Kabul Tarihi: 18.06.1987 Available at: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19500.pdf. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 9. Resmî Gazete. 11.07.1992 tarihli 21281 sayılı resmî gazete. Kanun No: 3837, Kanun Kabul Tarihi: 3.7.1992. Available at: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 10. Pamukkale Üniversitesi Dekanlık Personel İşleri. 22.10.2021.
 • 11. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Arşivi. Denetim Raporu 1994.
 • 12. Araştırmacının İsmail Oytun ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Öğrenci İşleri Sorumlusu.
 • 13. Araştırmacının Züleyha Öztürk ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Başhemşiresi, Emekli.
 • 14. Araştırmacının Hüdaverdi Akbeyik ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Başmüdürü, Emekli.
 • 15. Araştırmacının Volkan Yaylalı ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Başhekimi. Emekli.
 • 16. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, ; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı arşivi.
 • 17. Araştırmacının Ergün Erdem ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • 18. Araştırmacının Yusuf Yürektürk ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 19. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü arşivi.
 • 20. Araştırmacının Gülten Yılmaz ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 21. Araştırmacının Esat Adıgüzel ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • 22. Araştırmacının Abdullah Akhan ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 23. Birgül Aras, Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2021. Tıp Fakültesi Dekanlık Sekreteri.
 • 24. 1994.. 1998.. 2006 ve geldik bugüne. Önce Sağlık Dergisi, 2006;1:6.
 • 25. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, Yazı İşleri Müdürlüğü arşivi.
 • 26. Yeni Hizmetler. Önce Sağlık, 2012;19:18-21.
 • 27. Araştırmacının Murat Yılmaz ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 28. PAÜ Rektörü Bağ, yıkılan hastane binasını denetledi. https://www.denizlihaber.com/denizli/merkezefendi/pau-rektoru-bag-yikilan-hastane-binasini-denetledi/. Erişim Tarihi: 12 Ekim 2021.
 • 29. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arşivi.
 • 30. Araştırmacı tarafından 7 Ekim 2021 tarihinde çekilen fotoğraf.
 • 31. Araştırmacının Mehmet Çitak ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 32. Araştırmacının Kazım Taşkıran ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 33. Göz Merkezi Hizmete Girdi. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2002;8:8-9.
 • 34. Göz Merkezi Yeni Yerinde. Önce Sağlık Dergisi, 2006;4:4.
 • 35. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri. Önce Sağlık Dergisi, 2009;12:45.
 • 36. Denizli’ye 400 yataklı hastane müjdesi. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2002;7:8.
 • 37. PAÜ Hastanesi’nden 2003’e merhaba partisi. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2002;8:48.
 • 38. Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı. Önce Sağlık Dergisi, 2012;19:24-25.
 • 39. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Tarihçe. Available at: https://hastane.pau.edu.tr/tarihce. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 40. Önce Sağlık Dergisi, Kapak Resmi 2012;19:i.
 • 41. Pamukkale Üniversitesi Habip Kızıltaş Psikiyatri Hastanesi. Önce Sağlık Dergisi, 2015;26:48-51.
 • 42. Araştırmacı tarafından 26.10.2021 tarihinde çekilen fotoğraf.
 • 43. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Arşivi. (1993) Dokuz Eylül Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan protokol belgesi.
 • 44. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Arşivi.
 • 45. Araştırmacının, Halil Tanrıverdi ile görüşmesi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencilerinden ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • 46. Araştırmacının, Ahmet Moralı ile yapılan telefon görüşmesi. Ahmet Moralı Babam Otel binasının sahiplerinden.
 • 47. Tıp Fakültesi Denizli’de. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2000;2:6.
 • 48. Günergün F, Kadıoğlu S. İstanbul Üniversitesi’nin yerleşim tarihçesi üzerine notlar. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 2006;8:135-163.
 • 49. Öner, G. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biokimya (Kürsüsü) Anabilim Dalı tarihçesi. Journal of Istanbul Faculty of Medicine 2010;73:61-66.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 175 - 185, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1015472

Öz

Amaç: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş dönemini tarih anlatımına kazandırmak.
Gereç ve yöntem: Verileri toplamak için Pamukkale Üniversitesi Rektörlük, Tıp Fakültesi Dekanlık, yerel basın ve Milli Kütüphane arşivlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca tıp fakültesi kuruluş yıllarında çalışan akademik ve idari personel ile röportajlar yapılmıştır.
Bulgular: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Denizli Tıp Fakültesi adıyla kurulmuş, 1992 yılında Pamukkale Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakülte binası ve eğitim araştırma hastaneleri olarak başlangıçta kiralama yöntemiyle şehir merkezinde bulunan bazı binalar kullanmıştır. Tıp fakültesi bugünkü Kınıklı kampüsündeki binalara 2002 yılından itibaren taşınmaya başlamıştır.
Sonuç: Kurulduğu dönemde kendine ait fakülte binası ve eğitim araştırma hastanesi bulunmayan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi zorluklar yaşanmıştır. Ancak 2002 yılında kendi kampüsündeki binalara kavuşmuştur. Kuruluş yıllarında karşılaşılan zorluklar akademik ve idari personelin özverili çabalarıyla aşılmış ve fakülte günümüze kadar gelmiştir.

Kaynakça

 • 1. Demirhan Erdemir A. Tıp Tarihi, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2014;123
 • 2. Terzioğlu A. İstanbul Tip Fakültesi Tarihçesi. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 2000;63:2.
 • 3. Aydın E. Dünya ve Türk Tıp Tarihi. Ankara: Güneş Kitapevi. 2006:179.
 • 4. Yoloğlu S, Şarlak AY, Şarlak Ö. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri. Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi 1998:5(1):47-51.
 • 5. Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sitemi. Birim İstatistikleri Genel Bilgiler. Available at: https://istatistik.yok.gov.tr/. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 6. Tekin G. Kurum Tarihi Yazımıyla İlgili Sorunlar. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2008;42:331-340.
 • 7. Stubbs W. Constitutional History of England In Its Origin And Development, Sixth Edition. London: Oxford at The Clarendon Press, 1873:iii-iv.
 • 8. Resmî Gazete. 27.06.1987 tarihli 19500 sayılı resmî gazete. Kanun No: 3389, Kanun Kabul Tarihi: 18.06.1987 Available at: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19500.pdf. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 9. Resmî Gazete. 11.07.1992 tarihli 21281 sayılı resmî gazete. Kanun No: 3837, Kanun Kabul Tarihi: 3.7.1992. Available at: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 10. Pamukkale Üniversitesi Dekanlık Personel İşleri. 22.10.2021.
 • 11. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Arşivi. Denetim Raporu 1994.
 • 12. Araştırmacının İsmail Oytun ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Öğrenci İşleri Sorumlusu.
 • 13. Araştırmacının Züleyha Öztürk ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Başhemşiresi, Emekli.
 • 14. Araştırmacının Hüdaverdi Akbeyik ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Başmüdürü, Emekli.
 • 15. Araştırmacının Volkan Yaylalı ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Başhekimi. Emekli.
 • 16. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, ; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı arşivi.
 • 17. Araştırmacının Ergün Erdem ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • 18. Araştırmacının Yusuf Yürektürk ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 19. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü arşivi.
 • 20. Araştırmacının Gülten Yılmaz ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 21. Araştırmacının Esat Adıgüzel ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • 22. Araştırmacının Abdullah Akhan ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 23. Birgül Aras, Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2021. Tıp Fakültesi Dekanlık Sekreteri.
 • 24. 1994.. 1998.. 2006 ve geldik bugüne. Önce Sağlık Dergisi, 2006;1:6.
 • 25. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, Yazı İşleri Müdürlüğü arşivi.
 • 26. Yeni Hizmetler. Önce Sağlık, 2012;19:18-21.
 • 27. Araştırmacının Murat Yılmaz ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 28. PAÜ Rektörü Bağ, yıkılan hastane binasını denetledi. https://www.denizlihaber.com/denizli/merkezefendi/pau-rektoru-bag-yikilan-hastane-binasini-denetledi/. Erişim Tarihi: 12 Ekim 2021.
 • 29. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arşivi.
 • 30. Araştırmacı tarafından 7 Ekim 2021 tarihinde çekilen fotoğraf.
 • 31. Araştırmacının Mehmet Çitak ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 32. Araştırmacının Kazım Taşkıran ile görüşmesi, 2021. Pamukkale Üniversitesi Memur.
 • 33. Göz Merkezi Hizmete Girdi. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2002;8:8-9.
 • 34. Göz Merkezi Yeni Yerinde. Önce Sağlık Dergisi, 2006;4:4.
 • 35. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri. Önce Sağlık Dergisi, 2009;12:45.
 • 36. Denizli’ye 400 yataklı hastane müjdesi. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2002;7:8.
 • 37. PAÜ Hastanesi’nden 2003’e merhaba partisi. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2002;8:48.
 • 38. Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı. Önce Sağlık Dergisi, 2012;19:24-25.
 • 39. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Tarihçe. Available at: https://hastane.pau.edu.tr/tarihce. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2021.
 • 40. Önce Sağlık Dergisi, Kapak Resmi 2012;19:i.
 • 41. Pamukkale Üniversitesi Habip Kızıltaş Psikiyatri Hastanesi. Önce Sağlık Dergisi, 2015;26:48-51.
 • 42. Araştırmacı tarafından 26.10.2021 tarihinde çekilen fotoğraf.
 • 43. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Arşivi. (1993) Dokuz Eylül Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan protokol belgesi.
 • 44. Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Arşivleri. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Arşivi.
 • 45. Araştırmacının, Halil Tanrıverdi ile görüşmesi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencilerinden ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • 46. Araştırmacının, Ahmet Moralı ile yapılan telefon görüşmesi. Ahmet Moralı Babam Otel binasının sahiplerinden.
 • 47. Tıp Fakültesi Denizli’de. Pamukkale Üniversitesi Bülteni, 2000;2:6.
 • 48. Günergün F, Kadıoğlu S. İstanbul Üniversitesi’nin yerleşim tarihçesi üzerine notlar. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 2006;8:135-163.
 • 49. Öner, G. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biokimya (Kürsüsü) Anabilim Dalı tarihçesi. Journal of Istanbul Faculty of Medicine 2010;73:61-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Ocak 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet DEMİRCİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4171-9540
Türkiye


Sibel ÖNER YALÇIN (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6122-7087
Türkiye

Teşekkür Araştırmamız için rektörlük arşivlerinde çalışmamıza izin veren Rektör hocamız Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a ve bize yardım edip yol gösteren; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve dekanlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Ayrıca araştırmamıza dönemi aydınlatarak katkıda bulunan bütün görüşmecilere teşekkürü bir borç biliriz.
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Kabul Tarihi 20 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd1015472, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, pages = {175 - 185}, doi = {10.31362/patd.1015472}, title = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi}, key = {cite}, author = {Demirci, Mehmet and Öner Yalçın, Sibel} }
APA Demirci, M. & Öner Yalçın, S. (2022). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (1) , 175-185 . DOI: 10.31362/patd.1015472
MLA Demirci, M. , Öner Yalçın, S. "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi" . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 175-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65499/1015472>
Chicago Demirci, M. , Öner Yalçın, S. "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 175-185
RIS TY - JOUR T1 - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi AU - Mehmet Demirci , Sibel Öner Yalçın Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.1015472 DO - 10.31362/patd.1015472 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 185 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.1015472 UR - https://doi.org/10.31362/patd.1015472 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi %A Mehmet Demirci , Sibel Öner Yalçın %T Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.1015472 %U 10.31362/patd.1015472
ISNAD Demirci, Mehmet , Öner Yalçın, Sibel . "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 1 (Ocak 2022): 175-185 . https://doi.org/10.31362/patd.1015472
AMA Demirci M. , Öner Yalçın S. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi. Pam Tıp Derg. 2022; 15(1): 175-185.
Vancouver Demirci M. , Öner Yalçın S. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(1): 175-185.
IEEE M. Demirci ve S. Öner Yalçın , "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihçesi ve ilk 10 yıllık gelişimi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 175-185, Oca. 2022, doi:10.31362/patd.1015472

14721

14718

21713

14715

14716