Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İdiopatik intrakranial hipertansiyon ile superior semisirküler kanal dehissansı arasındaki ilişkinin araştırılması

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 133 - 139, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1019368

Öz

Amaç: Superior semisirküler kanal dehissansının (SSKD) etyolojisi henüz net olarak bilinmemekle birlikte etyolojide kümülatif erozif değişikliklerin olabileceğine dair teoriler bulunmaktadır. Bu çalışmada ince kesit temporal kemik BT ile elde edilen görüntülerde SSK üzerindeki kemik çatı kalınlığının tekrarlayıcı mikrotravmalara sebebiyet verebilecek idiopatik intrakranial hipertansiyon ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında idiopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) tanısı ile takip edilen, ince kesit temporal kemik BT‘si bulunan 18 hasta ve yaş-cinsiyet açısından eşleştirilmiş 21 sağlıklı gönüllü retrospektif çalışmamıza dahil edildi. Görüntüler üzerinden multiplanar reformat rekonstrüksiyon imajlar (Pöschl ve Stenver) elde edildi ve SSK üzerindeki kemik çatı kalınlığı ölçülerek SSKD 4 ayrı gruba sınıflandırıldı.
Bulgular: Toplam 78 ince kesit temporal kemik BT değerlendirildi. Her iki grupta en sık grade 2 dehissans gözlenirken; grade 4 sadece İİH hasta grubunda bir hastanın her iki temporal kemiğinde izlendi. Grade 3 ve 4 dehissans oranı kontrol grubuyla karşılaştırıldığında İİH hasta grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,006). İİH ve kontrol grubu arasında SSK kemik çatı kalınlığı açısından anlamlı fark görüldü (p=0,03).
Sonuç: İİH hastalarında artmış beyin omurilik sıvı basıncı superior semisirküler kanal kemik çatısında kronik, ilerleyici ve geri dönüşümsüz hasara neden olabilir ve SSKD için predispozan bir faktör olarak rol oynayabilir.

Kaynakça

 • 1. Minor LB, Solomon D, Zinreich JS, Zee DS. Sound- and/or pressure-induced vertigo due to bone dehiscence of the superior semicircular canal. Arch Otolaryngol - Head Neck Surg 1998; 124(3),249.
 • 2. Minor LB. Clinical Manifestations of Superior Semicircular Canal Dehiscence. The Laryngoscope 2005;115(10),1717–1727.
 • 3. Ceylan N, Bayraktaroglu S, Alper H, et al. CT imaging of superior semicircular canal dehiscence: Acta Oto-Laryngologica, 2010;130(9), 996–1001.
 • 4. Friedland DR, Michel MA. Cranial thickness in superior canal dehiscence syndrome: implications for canal resurfacing surgery. Otol Neuroto. 2006;27:346–354.
 • 5.Hirvonen TP, Carey JP, Liang CJ, Minor LB. Superior canal dehiscence: mechanisms of pressure sensitivity in a chinchilla model. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001;127:1331–1336.
 • 6. Stimmer H, Hamann K F, Zeiter S, Naumann A, Rummeny E J. Semicircular canal dehiscence in HR multislice computed tomography: distribution, frequency, and clinical relevance. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269:475–480.
 • 7. Klopp-Dutote N, Kolski C, Biet A, Strunski V, Page C. A radiologic and anatomic study of the superior semicircular canal. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2016;133(2),91-94.
 • 8. Cisneros, AI, Whyte J, Martínez C et al. Radiological patterns of the bony roof of the superior semicircular canal. Surg Radiol Anat 2013;35, 61–65.
 • 9. Nadgir RN, Ozonoff A, Devaiah AK, Halderman AA, Sakai O. Superior Semicircular Canal Dehiscence: Congenital or Acquired Condition? American Journal of Neuroradiology 2011;32(5), 947–949.
 • 10. Zhou G, Ohlms L, Liberman J, Amin M. Superior semicircular canal dehiscence in a young child: Implication of developmental defect. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2007;71(12), 1925–1928.
 • 11. Schutt CA, Neubauer P, Samy RN, et al. The correlation between obesity, obstructive sleep apnea, and superior semicircular canal dehiscence: Anew explanation for an increasingly common problem. Otol Neurotol 2015;36(3),551-554.
 • 12. Kuo P, Bagwell KA, Mongelluzzo G, et al. Semicircular canal dehiscence among idiopathic intracranial hypertension patients. Laryngoscope 2018;128(5),1196-1199.
 • 13. El Hadi T, Sorrentino T, Calmels MN, Fraysse B, Deguine O, Marx M. Spontaneous tegmen defect and semicircular canal dehiscence: Same etiopathogenic entity? Otol Neurotol 2012;33(4),591-595.
 • 14. Subramaniam S, Fletcher WA. Obesity and Weight Loss in Idiopathic Intracranial Hypertension: A Narrative Review. J Neuro-Ophthalmology 2017;37(2),197-205.

Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 133 - 139, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1019368

Öz

Purpose: The etiology of superior semicircular canal dehiscence (SSCD) is not yet clear; however, several theories implicate cumulative erosive changes. Here, using thin-section temporal bone CT images, we aimed to investigate the relationship between the bone roof thickness overlying the SSC and idiopathic intracranial hypertension (IIH) which may cause repetitive microtrauma.
Materıals and methods: Between January 2017-December 2019, temporal bone CT scans from 18 patients with a diagnosis of IIH, and 21 age- and sex-matched controls were analyzed retrospectively. Multiplanar reformatted images (Pöschl and Stenver) were reconstructed from the scans and the roof thickness of the SSC bone was measured and SSCD was classified in 4 grades.
Results: A total of 78 thin-section temporal bone CT scans were evaluated. Although grade-II dehiscence was most frequent in both groups, grade-IV was only observed in both temporal bones of one patient in the IIH group. Grade-III and grade-IV dehiscence rates were significantly higher in the IIH group (p=0.006). There was a significant difference between IIH and control groups in terms of SSC bone roof thickness (p=0.03).
Conclusıon: Increased CSF pressure in patients with IIH may cause chronic, progressive, and irreversible damage to the bone that covers the superior semicircular canal, and may play a role as a predisposing factor for SSCD.

Kaynakça

 • 1. Minor LB, Solomon D, Zinreich JS, Zee DS. Sound- and/or pressure-induced vertigo due to bone dehiscence of the superior semicircular canal. Arch Otolaryngol - Head Neck Surg 1998; 124(3),249.
 • 2. Minor LB. Clinical Manifestations of Superior Semicircular Canal Dehiscence. The Laryngoscope 2005;115(10),1717–1727.
 • 3. Ceylan N, Bayraktaroglu S, Alper H, et al. CT imaging of superior semicircular canal dehiscence: Acta Oto-Laryngologica, 2010;130(9), 996–1001.
 • 4. Friedland DR, Michel MA. Cranial thickness in superior canal dehiscence syndrome: implications for canal resurfacing surgery. Otol Neuroto. 2006;27:346–354.
 • 5.Hirvonen TP, Carey JP, Liang CJ, Minor LB. Superior canal dehiscence: mechanisms of pressure sensitivity in a chinchilla model. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001;127:1331–1336.
 • 6. Stimmer H, Hamann K F, Zeiter S, Naumann A, Rummeny E J. Semicircular canal dehiscence in HR multislice computed tomography: distribution, frequency, and clinical relevance. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269:475–480.
 • 7. Klopp-Dutote N, Kolski C, Biet A, Strunski V, Page C. A radiologic and anatomic study of the superior semicircular canal. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2016;133(2),91-94.
 • 8. Cisneros, AI, Whyte J, Martínez C et al. Radiological patterns of the bony roof of the superior semicircular canal. Surg Radiol Anat 2013;35, 61–65.
 • 9. Nadgir RN, Ozonoff A, Devaiah AK, Halderman AA, Sakai O. Superior Semicircular Canal Dehiscence: Congenital or Acquired Condition? American Journal of Neuroradiology 2011;32(5), 947–949.
 • 10. Zhou G, Ohlms L, Liberman J, Amin M. Superior semicircular canal dehiscence in a young child: Implication of developmental defect. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2007;71(12), 1925–1928.
 • 11. Schutt CA, Neubauer P, Samy RN, et al. The correlation between obesity, obstructive sleep apnea, and superior semicircular canal dehiscence: Anew explanation for an increasingly common problem. Otol Neurotol 2015;36(3),551-554.
 • 12. Kuo P, Bagwell KA, Mongelluzzo G, et al. Semicircular canal dehiscence among idiopathic intracranial hypertension patients. Laryngoscope 2018;128(5),1196-1199.
 • 13. El Hadi T, Sorrentino T, Calmels MN, Fraysse B, Deguine O, Marx M. Spontaneous tegmen defect and semicircular canal dehiscence: Same etiopathogenic entity? Otol Neurotol 2012;33(4),591-595.
 • 14. Subramaniam S, Fletcher WA. Obesity and Weight Loss in Idiopathic Intracranial Hypertension: A Narrative Review. J Neuro-Ophthalmology 2017;37(2),197-205.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
Yayınlanma Tarihi Ocak 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Defne GURBUZ (Sorumlu Yazar)
University of Health Sciences Turkey, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Radiology, İstanbul, Turkey
0000-0003-0280-1197
Türkiye


Melis KOŞAR TUNÇ Bu kişi benim
University of Health Sciences Turkey, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Radiology, İstanbul, Turkey
0000-0001-6800-126X
Türkiye


Semih KARAKETİR Bu kişi benim
Bulanik State Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, Mus, Turkey
0000-0002-6645-7105
Türkiye


Güler BERKİTEN
University of Health Sciences Turkey, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, İstanbul, Turkey
0000-0002-1532-6113
Türkiye


Onur AKAN
University of Health Sciences Turkey, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, Clinic of Neurology, İstanbul, Turkey
0000-0001-8520-670X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Kabul Tarihi 19 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd1019368, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, pages = {133 - 139}, doi = {10.31362/patd.1019368}, title = {Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.}, key = {cite}, author = {Gurbuz, Defne and Koşar Tunç, Melis and Karaketir, Semih and Berkiten, Güler and Akan, Onur} }
APA Gurbuz, D. , Koşar Tunç, M. , Karaketir, S. , Berkiten, G. & Akan, O. (2022). Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence. . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (1) , 133-139 . DOI: 10.31362/patd.1019368
MLA Gurbuz, D. , Koşar Tunç, M. , Karaketir, S. , Berkiten, G. , Akan, O. "Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence." . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 133-139 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65499/1019368>
Chicago Gurbuz, D. , Koşar Tunç, M. , Karaketir, S. , Berkiten, G. , Akan, O. "Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 133-139
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence. AU - Defne Gurbuz , Melis Koşar Tunç , Semih Karaketir , Güler Berkiten , Onur Akan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.1019368 DO - 10.31362/patd.1019368 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 139 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.1019368 UR - https://doi.org/10.31362/patd.1019368 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence. %A Defne Gurbuz , Melis Koşar Tunç , Semih Karaketir , Güler Berkiten , Onur Akan %T Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence. %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.1019368 %U 10.31362/patd.1019368
ISNAD Gurbuz, Defne , Koşar Tunç, Melis , Karaketir, Semih , Berkiten, Güler , Akan, Onur . "Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 1 (Ocak 2022): 133-139 . https://doi.org/10.31362/patd.1019368
AMA Gurbuz D. , Koşar Tunç M. , Karaketir S. , Berkiten G. , Akan O. Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.. Pam Tıp Derg. 2022; 15(1): 133-139.
Vancouver Gurbuz D. , Koşar Tunç M. , Karaketir S. , Berkiten G. , Akan O. Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(1): 133-139.
IEEE D. Gurbuz , M. Koşar Tunç , S. Karaketir , G. Berkiten ve O. Akan , "Investigation of the relationship between idiopathic intracranial hypertension and superior semicircular canal dehiscence.", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 133-139, Oca. 2022, doi:10.31362/patd.1019368

14721

14718

21713

14715

14716