Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 15 - 22, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.870392

Öz

Purpose: Community-acquired pneumonia (CAP) leads to inflammation and oxidative stress as a result in infection. In the present study, we aimed to investigate the relationship between initial serum high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (HDL), and uric acid levels on short-term (30-day) changes in the course of CAP.
Materials and methods: The retrospective study included 113 patients with CAP that received inpatient care between 2012 and 2018.The HDL, LDL and uric acid values in the blood received in hospital admission were examined for their relationship with short-term mortality and correlation with hospitalization.
Results: The 113 patients comprised 71 (62.8%) men and 42 (37.2%) women with a mean age of 74±11 years. Of the 113 patients, 30-day mortality occurred in 12 (10.6%) patients. Of the 113 patients, 17 (16.5%) patients were hospitalized in ICU. All cases detected as mortality were followed in ICU. Normal ranges of HDL, LDL, and uric acid concentrations were accepted as 40-70 mg/dL, 60-130 mg/dL, and 1.8-8 mg/dL, respectively. The mean serum LDL, HDL, and uric acid levels were 97.95±42.11 (range, 26-271) mg/dL, 40.94±13.70 (range, 5.10-83.20) mg/dL, and 5.99±2.18 (range, 1.40-13.20) mg/dL, respectively. HDL and LDL levels were found to be insignificant predictors of 30-day mortality (p=0.482 and p=0.725, respectively). Similarly, serum HDL, LDL, and uric acid levels were found to be insignificant predictors of the duration of hospitalization and ICU requirement. On the other hand, multivariate logistic regression analysis indicated that uric acid concentration was a protective factor for 30-day mortality (OR, 0.694; 95% Cl, 0.478-0.989, p=0.048), whereby increased uric acid concentration was found to decrease the risk of mortality and reduced uric acid concentration was found to increase the risk of mortality by 1.44 times (1/0.694).
Conclusion: We suggest that monitoring uric acid levels with serial measurements in patients with CAP may be useful for predicting the short term prognosis. Further prospective multicentric studies with larger patient series are needed to investigate the correlation between serum uric acid levels and clinical risk scores. 

Kaynakça

  • Referance1 Zhu H, Cao R. The relationship between serum levels of uric acid and prognosis of infection in critically ill patients. World J Emerg Med 2012;3(3):186-190. https://doi.org/10.5847/wjem.j.issn.1920-8642.2012.03.005.

Serum HDL, LDL ve ürik asit düzeyinin toplum kökenli pnömönide prognoz tahminindeki rolü

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 15 - 22, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.870392

Öz

Amaç: Toplum kökenli pnömonide (TKP) enfeksiyona bağlı inflamasyon ve oksidatif stres oluşmaktadır. Bu çalışmamızda amacımız; başlangıç yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve ürik asit serum düzeylerinin TKP’de kısa dönem (30 gün) hastalık sürecindeki değişikliklerle ilişkisini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: 2012-2018 tarihleri arasında hastaneye yatırılarak tedavi edilen 113 TKP olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaneye başvuru esnasındaki ilk 24 saatte ölçülen HDL, LDL ve ürik asit düzeyleri incelendi. Hastane kabulünde alınan kandaki HDL, LDL ve ürik asit değerlerinin kısa dönem mortaliteyle ilişkisi ve hospitalizasyonla korelasyonunu araştırıldı.
Bulgular: 71’i (%62,8) erkek, 42’si (%37,2) kadın olan 113 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 74±11 yıl olarak bulundu. Otuz günlük mortalite oranı %10,6 (113 hastanın 12’sinde) olarak saptandı. Yoğun bakım yatış oranı %15 olarak (113 hastanın 17’sinde) tespit edildi. Mortalite saptanan tüm vakaların yoğun bakımda takip edildiği tespit edildi. HDL, LDL ve ürik asit konsantrasyon normal aralığı sırasıyla 40-70 mg/dL, 60-13 mg/dL ve 1,8-8 mg/dL olarak kabul edilirken; kan serum LDL, HDL ve ürik asit serum düzeylerimiz sırasıyla 97,95±42,11 mg/dL (min:26, maks:271), 40,94±13,70 mg/dL (min:5,10, maks:83,20), 5,99±2,18 mg/dL (min:1,40, maks:13,20) bulundu. HDL ve LDL düzeyleri istatiksel olarak anlamlı saptanmadı (p=0,482, p=0,725). HDL, LDL ve ürik asit düzeylerinin klinik yatış süresi ve yoğun bakım ihtiyacını öngörmede ilişkisi istatiksel olarak anlamlı değildi. Çoklu değişkenli logistik regresyon analizde ürik asit düzeyi koruyucu faktör olarak tespit edildi (OR, 0,694; %95 Cl, 0,478-0,989, p=0,048). Sonuçta ürik asitin artması mortalite riski azaltırken; düşük ürik asit düzeyleri (1/0,694) 1,44 kat mortalite olasılığını artırmaktadır.
Sonuç: TKP’de kısa dönem prognoz takibinde serum ürik asit düzeylerinin seri ölçümlerle takip edilmesinin faydalı olabileceği düşünülmüştür. Serum ürik asit düzeyinin TKP’de klinik risk skorlamalarında yer alması için çok merkezli, gözlemsel çalışmalar yapılmalıdır.

Kaynakça

  • Referance1 Zhu H, Cao R. The relationship between serum levels of uric acid and prognosis of infection in critically ill patients. World J Emerg Med 2012;3(3):186-190. https://doi.org/10.5847/wjem.j.issn.1920-8642.2012.03.005.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Ocak 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya HOŞGÜN (Sorumlu Yazar)
Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital Department of Intensive Care Unit
0000-0003-1221-3620
Türkiye


Evrim AKPINAR
Ufuk University School of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Ankara, Turkey
0000-0001-9040-9309
Türkiye


Esen SAYIN GÜLENSOY
Ufuk University School of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Ankara, Turkey
0000-0002-0154-7775
Türkiye


Can ATEŞ
Aksaray University Faculty of Medicine Department of Biostatistics
0000-0003-2286-4398
Türkiye


Nalan OGAN
Ufuk University School of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Ankara, Turkey
0000-0001-5232-3803
Türkiye


Berçem AFŞAR KARATEPE Bu kişi benim
Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Department of Internal Medicine, Elazığ, Turkey
0000-0002-6772-8827
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Kabul Tarihi 20 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd870392, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, pages = {15 - 22}, doi = {10.31362/patd.870392}, title = {The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia}, key = {cite}, author = {Hoşgün, Derya and Akpınar, Evrim and Sayın Gülensoy, Esen and Ateş, Can and Ogan, Nalan and Afşar Karatepe, Berçem} }
APA Hoşgün, D. , Akpınar, E. , Sayın Gülensoy, E. , Ateş, C. , Ogan, N. & Afşar Karatepe, B. (2022). The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (1) , 15-22 . DOI: 10.31362/patd.870392
MLA Hoşgün, D. , Akpınar, E. , Sayın Gülensoy, E. , Ateş, C. , Ogan, N. , Afşar Karatepe, B. "The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia" . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 15-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65499/870392>
Chicago Hoşgün, D. , Akpınar, E. , Sayın Gülensoy, E. , Ateş, C. , Ogan, N. , Afşar Karatepe, B. "The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia AU - Derya Hoşgün , Evrim Akpınar , Esen Sayın Gülensoy , Can Ateş , Nalan Ogan , Berçem Afşar Karatepe Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.870392 DO - 10.31362/patd.870392 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.870392 UR - https://doi.org/10.31362/patd.870392 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia %A Derya Hoşgün , Evrim Akpınar , Esen Sayın Gülensoy , Can Ateş , Nalan Ogan , Berçem Afşar Karatepe %T The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.870392 %U 10.31362/patd.870392
ISNAD Hoşgün, Derya , Akpınar, Evrim , Sayın Gülensoy, Esen , Ateş, Can , Ogan, Nalan , Afşar Karatepe, Berçem . "The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 1 (Ocak 2022): 15-22 . https://doi.org/10.31362/patd.870392
AMA Hoşgün D. , Akpınar E. , Sayın Gülensoy E. , Ateş C. , Ogan N. , Afşar Karatepe B. The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia. Pam Tıp Derg. 2022; 15(1): 15-22.
Vancouver Hoşgün D. , Akpınar E. , Sayın Gülensoy E. , Ateş C. , Ogan N. , Afşar Karatepe B. The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(1): 15-22.
IEEE D. Hoşgün , E. Akpınar , E. Sayın Gülensoy , C. Ateş , N. Ogan ve B. Afşar Karatepe , "The role of serum HDL, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 15-22, Oca. 2022, doi:10.31362/patd.870392

14721

14718

21713

14715

14716