Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bir Tıp Fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 37 - 44, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.947292

Öz

Amaç: Meslek seçimi, bireysel ve çevresel faktörlerin etkili olduğu karmaşık bir süreçtir. Hekimlik mesleği Türkiye’de sayısal alanda başarılı olan gençlerin en çok tercih ettiği mesleklerden biridir. Bu araştırma bir devlet üniversitesinde öğrenim gören tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin meslek tercihlerinde etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve yöntem: Bu araştırma etik kurul onayı alındıktan sonra (2020/07), 1 Mart 2020-30 Mart 2020 tarihleri arasında birinci sınıf öğrencilerinin (n=167) katılımıyla tanımlayıcı kesitsel olarak yapılmıştır. Veriler online anket yöntemiyle toplanmış ve SPSS 25.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Tıp fakültesi seçiminde etkili olduğunu düşündüğümüz 11 faktör 5'li Likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde sayı ve yüzde, sayısal veriler için ortalama ve standart sapma, karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %58,1’i kız, %41,9’u erkektir. Öğrencilerin meslek seçiminde en önemli buldukları faktör %36,5 oranında hekimlerin meslek sahibi olma garantisidir. Bunun yanında %53,9 oranında insanlara yardım etmek isteği, %53,3oranında hekimliğin toplumda saygı duyulan bir meslek olması önemli olmuştur. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha çok para kazanmak istedikleri için hekimliği seçtiklerini belirtmiştir (p<0,05).
Sonuç: Bu araştırmanın sonuçlarına göre tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin hekimlik mesleğini seçmelerinde en önemli faktör meslek sahibi olma garantisidir. Bunu insanları sevmek ve hekimliğin saygın bir meslek olması takip etmektedir. Bulgularımızın hekim olmak isteyen öğrenciler, eğitimciler, politika planlayıcılar için yararlı olmasını umut ediyoruz.

Kaynakça

  • 1.Brown D. The role of work and cultural values in occupational choice, satisfaction, and success: a theoretical statement. Journal of Counseling & Development. 2002;80,48-56. doi.org/10.1002/j.1556-6678.2002.tb00165.x 2.Yang E, Wong SC, Hwang M, et al. Widening our global view: the development of career counseling services for international students. J Career Dev. 2002;28,203-13. doi.org/10.1177/089484530202800305 3. Razon N. Choosing a profession and orientation to profession. Education and Science. 1983;8,23-31.

Factors affecting career choice of students in a medical faculty

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 37 - 44, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.947292

Öz

Objectives: Career choice is a complex process where individual and environmental factors are effective. Medicine is one of occupational disciplines which is preferred most by young people who are successfull numerical subject in Turkey. This study was carried out to determine the factors that affect the career choices of firs-year students in the faculty of medicine at a state university.
Materials and methods: The study was a descriptive cross-sectional which was performed with the participation of first-year student (n=167) between March 1, 2020 and March 30, 2020. Data were collected by online survey method and analyzed with SPSS 25.0 package program. We evaluated 11 factors, which we thought to be effective in the choice of medical faculty, with a 5-point Likert type scale. Descriptive statistics were expressed in numbers and percentage and numerical data were expressed in mean and standard deviation. The Mann-Whitney U test was used for comparisons. Statistical significance level was accepted as p<0.05.
Results: A total of 58.1% of the students participating in the study were girls female and 41.9% were male. The factor that was considered most important by the students in their choice of profession with a rate of 36.5% was the certainty of employment of physicians. It was followed by helping people with a rate of 53.9% and being a respected profession in the society with a rate of 53.3%. More male students than female students stated that they chose medicine because they wanted to earn more money (p<0.05)
Conclusion: The results of the study showed that the most important factor in choosing medical career of first-year student in medical faculty was the certainty of employment. It was followed by helping people and medicine as a respected profession. 

Kaynakça

  • 1.Brown D. The role of work and cultural values in occupational choice, satisfaction, and success: a theoretical statement. Journal of Counseling & Development. 2002;80,48-56. doi.org/10.1002/j.1556-6678.2002.tb00165.x 2.Yang E, Wong SC, Hwang M, et al. Widening our global view: the development of career counseling services for international students. J Career Dev. 2002;28,203-13. doi.org/10.1177/089484530202800305 3. Razon N. Choosing a profession and orientation to profession. Education and Science. 1983;8,23-31.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Ocak 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel ÖNER YALÇIN (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-6122-7087
Türkiye


Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0001-9731-8880
Türkiye


Hande ŞENOL
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0001-6395-7924
Türkiye


Kamil Fatih TÜRKER
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0003-3884-9475
Türkiye


Okan YAVUZ
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-1403-9307
Türkiye


Mert Can KAYA
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-5838-3011
Türkiye


Mert BOZDAĞ
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0003-2161-4856
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür The authors are grateful to the students who participated in the study.
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Kabul Tarihi 2 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd947292, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, pages = {37 - 44}, doi = {10.31362/patd.947292}, title = {Factors affecting career choice of students in a medical faculty}, key = {cite}, author = {Öner Yalçın, Sibel and Çelikyürek, Nevzat Atalay and Şenol, Hande and Türker, Kamil Fatih and Yavuz, Okan and Kaya, Mert Can and Bozdağ, Mert} }
APA Öner Yalçın, S. , Çelikyürek, N. A. , Şenol, H. , Türker, K. F. , Yavuz, O. , Kaya, M. C. & Bozdağ, M. (2022). Factors affecting career choice of students in a medical faculty . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (1) , 37-44 . DOI: 10.31362/patd.947292
MLA Öner Yalçın, S. , Çelikyürek, N. A. , Şenol, H. , Türker, K. F. , Yavuz, O. , Kaya, M. C. , Bozdağ, M. "Factors affecting career choice of students in a medical faculty" . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 37-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65499/947292>
Chicago Öner Yalçın, S. , Çelikyürek, N. A. , Şenol, H. , Türker, K. F. , Yavuz, O. , Kaya, M. C. , Bozdağ, M. "Factors affecting career choice of students in a medical faculty". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 37-44
RIS TY - JOUR T1 - Factors affecting career choice of students in a medical faculty AU - Sibel Öner Yalçın , Nevzat Atalay Çelikyürek , Hande Şenol , Kamil Fatih Türker , Okan Yavuz , Mert Can Kaya , Mert Bozdağ Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.947292 DO - 10.31362/patd.947292 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 44 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.947292 UR - https://doi.org/10.31362/patd.947292 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Factors affecting career choice of students in a medical faculty %A Sibel Öner Yalçın , Nevzat Atalay Çelikyürek , Hande Şenol , Kamil Fatih Türker , Okan Yavuz , Mert Can Kaya , Mert Bozdağ %T Factors affecting career choice of students in a medical faculty %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.947292 %U 10.31362/patd.947292
ISNAD Öner Yalçın, Sibel , Çelikyürek, Nevzat Atalay , Şenol, Hande , Türker, Kamil Fatih , Yavuz, Okan , Kaya, Mert Can , Bozdağ, Mert . "Factors affecting career choice of students in a medical faculty". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 1 (Ocak 2022): 37-44 . https://doi.org/10.31362/patd.947292
AMA Öner Yalçın S. , Çelikyürek N. A. , Şenol H. , Türker K. F. , Yavuz O. , Kaya M. C. , Bozdağ M. Factors affecting career choice of students in a medical faculty. Pam Tıp Derg. 2022; 15(1): 37-44.
Vancouver Öner Yalçın S. , Çelikyürek N. A. , Şenol H. , Türker K. F. , Yavuz O. , Kaya M. C. , Bozdağ M. Factors affecting career choice of students in a medical faculty. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(1): 37-44.
IEEE S. Öner Yalçın , N. A. Çelikyürek , H. Şenol , K. F. Türker , O. Yavuz , M. C. Kaya ve M. Bozdağ , "Factors affecting career choice of students in a medical faculty", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 37-44, Oca. 2022, doi:10.31362/patd.947292

14721

14718

21713

14715

14716