Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 37 - 42, 31.01.2023
https://doi.org/10.31362/patd.1094198

Öz

Purpose: Scimitar syndrome is a rare congenital cardiac anomaly in which pulmonary veins are drained to the inferior vena cava (IVC) instead of the left atrium and it is often associated with additional cardiac and pulmonary anomalies. In this article, the different clinical features of pediatric patients with Scimitar syndrome are reported.
Material and methods: All patients with scimitar syndrome were diagnosed in our hospital between 2000 and 2020. The clinical findings, angiographic and surgical procedures, and follow-up of the patients are evaluated.
Results: Five pediatric patients aged between 1.5 months and 10 years were diagnosed as Scimitar syndrome. All patients were symptomatic. One patient had cor triatriatum and pulmonary venous stenosis, one patient had left atrial isomerism and absence of the IVC (azygous continuity), and another patient had coarctation of the aorta. One patient had dual drainage: the IVC and left atrium with meandering pulmonary veins, which we determined as a Scimitar variant. One infant patient with pulmonary hypertension and two patients with pulmonary to systemic flow ratio (Qp/Qs)>1.5 were treated surgically with the reanastomosis technique. Vascular embolization of the aortopulmonary collaterals was performed in two patients using vascular plugs, coils, and onyx.
Conclusion: Treatment should be planned individually in this syndrome due to Scimitar syndrome has a wide range of anatomic and clinical variations.

Kaynakça

  • Wang CC, Wu ET, Chen SJ, Lu F, et al. Scimitar syndrome: incidence, treatment, and prognosis. Eur J Pediatr. 2008;167:155-160. Gao Y-A, Burrows PE, Benson LN, Rabinovitch M, Freedom RM. Scimitar syndrome in infancy. Journal of the American College of Cardiology. 1993;22:873-882. Vida VL, Padrini M, Boccuzzo G, et al. Natural history and clinical outcome of "uncorrected" scimitar syndrome patients: a multicenter study of the Italian society of pediatric cardiology. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013;66:556-560.

Çocuk hastalarda farklı özellikleriyle Scimitar sendromu: tek merkez deneyimi

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 37 - 42, 31.01.2023
https://doi.org/10.31362/patd.1094198

Öz

Amaç: Scimitar sendromu, pulmoner venlerin sol atriyum yerine inferior vena kavaya (IVC) açıldığı ve sıklıkla ek kardiyak ve pulmoner anomalilerle ilişkili olduğu nadir görülen bir doğuştan kalp anomalisidir. Bu yazıda farklı klinik özellikleri olan Scimitar sendromlu pediyatrik hastalar tartışılmıştır.
Gereç ve yöntem: Hastanemizde 2000-2020 yılları arasında Scimitar sendromlu tanısı alan olgular çalışmaya alındı. Hastaların klinik bulguları, anjiyografik ve cerrahi işlemler ve takipleri değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma süresi içinde yaşları 1,5 ay ile 10 yaş arasında Scimitar sendromu tanısıolan beş hasta değerlendirildi. Tüm hastalar semptomatikti. Bir hastada kor triatriatum ve pulmoner venöz stenoz, bir hastada sol atriyal izomerizm ve IVC yokluğu (azigos ven devamlılığı) ve diğer hastada aort koarktasyonu vardı. Diğer bir hastada ise çift drenaj saptandı. Bu hastada İVC’nin meandering pulmoner venler aracılığıyla sol atriyum ile olan bağlantısı Scimitar varyantı olarak değerlendirildi. Pulmoner hipertansiyonlu infantil bir hasta ve pulmoner / sistemik akım oranı (Qp/Qs)>1,5 olan iki hasta reanastomoz tekniği ile cerrahi olarak tedavi edildi. İki hastada ise aortopulmoner kollateraller saptanarak bu olgulara vasküler embolizasyon (vasküler plug, koil ve onyx kullanılarak) yapıldı.
Sonuç: Scimitar sendromunun çok çeşitli anatomik ve klinik varyasyonları olması nedeniyle tedavi ve takip kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Kaynakça

  • Wang CC, Wu ET, Chen SJ, Lu F, et al. Scimitar syndrome: incidence, treatment, and prognosis. Eur J Pediatr. 2008;167:155-160. Gao Y-A, Burrows PE, Benson LN, Rabinovitch M, Freedom RM. Scimitar syndrome in infancy. Journal of the American College of Cardiology. 1993;22:873-882. Vida VL, Padrini M, Boccuzzo G, et al. Natural history and clinical outcome of "uncorrected" scimitar syndrome patients: a multicenter study of the Italian society of pediatric cardiology. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013;66:556-560.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali ORGUN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-1604-270X
Türkiye


Birgül VARAN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6719-8563
Türkiye


İlkay ERDOĞAN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


Niyazi TOKEL
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6759-1795
Türkiye


Alper GÜRSU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0003-4795-4066
Türkiye


Murat ÖZKAN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3991-8479
Türkiye


Mehmet Sait AŞLAMACI
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9372-2277
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 30 Mart 2022
Kabul Tarihi 29 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ORGUN, A., VARAN, B., ERDOĞAN, İ., TOKEL, N., vd. (2023). Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience. Pamukkale Medical Journal, 16(1), 37-42. https://doi.org/10.31362/patd.1094198
MLA
ORGUN, Ali vd. “Scimitar Syndrome With Different Features in Pediatric Patients: A Single-Center Experience”. Pamukkale Medical Journal, c. 16, sy. 1, 2023, ss. 37-42, doi:10.31362/patd.1094198.
Chicago
ORGUN, Ali, Birgül VARAN, İlkay ERDOĞAN, Niyazi TOKEL, Alper GÜRSU, Murat ÖZKAN, ve Mehmet Sait AŞLAMACI. “Scimitar Syndrome With Different Features in Pediatric Patients: A Single-Center Experience”. Pamukkale Medical Journal 16, sy. 1 (Ocak 2023): 37-42. https://doi.org/10.31362/patd.1094198.
EndNote
ORGUN A, VARAN B, ERDOĞAN İ, TOKEL N, GÜRSU A, ÖZKAN M, AŞLAMACI MS (01 Ocak 2023) Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience. Pamukkale Medical Journal 16 1 37–42.
ISNAD
ORGUN, Ali vd. “Scimitar Syndrome With Different Features in Pediatric Patients: A Single-Center Experience”. Pamukkale Medical Journal 16/1 (Ocak 2023), 37-42. https://doi.org/10.31362/patd.1094198.
AMA
ORGUN A, VARAN B, ERDOĞAN İ, TOKEL N, GÜRSU A, ÖZKAN M, AŞLAMACI MS. Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience. Pam Tıp Derg. Ocak 2023;16(1):37-42. doi:10.31362/patd.1094198
Vancouver
ORGUN A, VARAN B, ERDOĞAN İ, TOKEL N, GÜRSU A, ÖZKAN M, AŞLAMACI MS. Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience. Pam Tıp Derg. 2023;16(1):37-42.
IEEE
A. ORGUN, “Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience”, Pam Tıp Derg, c. 16, sy. 1, ss. 37–42, 2023, doi: 10.31362/patd.1094198.
JAMA
ORGUN A, VARAN B, ERDOĞAN İ, TOKEL N, GÜRSU A, ÖZKAN M, AŞLAMACI MS. Scimitar syndrome with different features in pediatric patients: a single-center experience. Pam Tıp Derg. 2023;16:37–42.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır