Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 81 - 88, 31.01.2023
https://doi.org/10.31362/patd.1170681

Öz

Purpose: The purpose of this article is to investigate the effect of planned training of healthcare workers to increase awareness of cancer prevention and early screening programmes.
Material and methods: In our cancer early diagnosis training, a questionnaire with 15 questions was applied to 60 healthcare workers on the awareness of cancer prevention and early screening programmes. Three male and fifty-seven female healthcare workers who participated in the training were included in the study. Wilcoxon signed-rank test and Mann-Whitney U test have been used to investigate the effect of the training on healthcare workers.
Results: Following the 15-question questionnaire administered to 60 healthcare workers, the Wilcoxon signed-rank test showed that the median correct response in the pre-education test was 12, while the median correct response in the post-education test was 13, which was statistically significant (p=0.00). The median correct answer was 12 in the pre-education test in women and 8 in the pre-education test in men (p=0.02). The number of correct answers was significantly higher between men and women in the pre-education test in favour of women. The post-education test median response was 13 in women and 11 in men (p=0.13). No statistical significance was found between pre-education test and post-education test according to age, educational status, nurses and other healthcare workers.
Conclusion: It was found that the level of knowledge increased statistically significantly with information about cancer early diagnosis methods and prevention methods in healthcare workers working in the hospital. It was seen that the level of knowledge increased more in male healthcare workers with cancer information training. Utilisation of new tests such as fecal immunochemical testing (FITs) in colorectal cancer, screening with low dose thorax CT (LDCT) in lung cancer and autofluorescence imaging bronchoscopy (AFI), narrow band imaging bronchoscopy (NBI) increases the diagnosis of cancer at early stages.

Kaynakça

  • 1. Acikgoz A, Cehreli R, Ellidokuz H. Women's knowledge and attitude about cancer and the behaviour for early diagnosis procedures. Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty 2011;25(3):145–154.

Sağlık çalışanlarında kanserden korunma ve erken tarama yöntemleri ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 81 - 88, 31.01.2023
https://doi.org/10.31362/patd.1170681

Öz

Amaç: Kanserden korunma ve erken tarama programlarının farkındalığını arttırmak için sağlık çalışanlarına planlı eğitiminin etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Kanser erken tanı eğitimimizde kanserden korunma ve erken tarama programlarının bilinirliği üzerine 60 sağlık çalışanına 15 soru ile anket uygulandı. Eğitime katılan 3 erkek, 57 kadın sağlık çalışanı çalışmaya alındı. Wilcoxon işaretli sıralar testi ve Mann-Whitney U testi kullanarak eğitimin sağlık çalışanları üzerindeki etkisi araştırıldı.
Bulgular: 60 hemşire ve sağlık çalışanına uygulanan 15 soruluk anket yanıtlandığında Wilcoxon işaretli sıralar testi ön test doğru yanıt median 12 iken son test median doğru yanıt median 13 istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,00). Kadınlarda ön testte median doğru 12, erkeklerde ön testte median 8' dir (p=0,02). Erkekler ile kadınlar arasında ön testte belirgin kadınlar lehine doğru sayısı fazlaydı. Kadınlarda son testmedian yanıt 13, erkeklerde son testte median yanıt 11'dir (p=0,13). Yaş, eğitim durumu, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına göre anket ön test ve son testler arasında istatistiksel anlamlılık bulunmadı.
Sonuç: Hastenede çalışan sağlık çalışanlarında kanser erken tanı yöntemleri, korunma yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ile bilgi düzeylerinin istatistiksel anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Erkek sağlık çalışanlarında kanser bilgilendirme eğitimi ile bilgi düzeylerinin daha fazla arttığı görüldü. Kolorektal kanserinde fekal immünokimyasal test (FITs), akciğer kanserinde düşük doz toraks BT (LDCT) ile tarama ve otofloresan görüntüleme bronkoskopisi (AFI), dar bant görüntüleme bronkoskopisi (NBI) gibi yeni tetkiklerin kullanılması erken evrede kanser tanısının konulmasını arttırır.

Kaynakça

  • 1. Acikgoz A, Cehreli R, Ellidokuz H. Women's knowledge and attitude about cancer and the behaviour for early diagnosis procedures. Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty 2011;25(3):145–154.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Onkoloji ve Karsinogenez
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil SAĞINÇ
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-3269-0267
Türkiye


Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0003-4755-2753
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 4 Eylül 2022
Kabul Tarihi 26 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SAĞINÇ, H., & YAPAR TAŞKÖYLÜ, B. (2023). Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers. Pamukkale Medical Journal, 16(1), 81-88. https://doi.org/10.31362/patd.1170681
MLA
SAĞINÇ, Halil ve Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ. “Evaluation of the Level of Knowledge about Cancer Prevention and Early Screening Methods in Healthcare Workers”. Pamukkale Medical Journal, c. 16, sy. 1, 2023, ss. 81-88, doi:10.31362/patd.1170681.
Chicago
SAĞINÇ, Halil, ve Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ. “Evaluation of the Level of Knowledge about Cancer Prevention and Early Screening Methods in Healthcare Workers”. Pamukkale Medical Journal 16, sy. 1 (Ocak 2023): 81-88. https://doi.org/10.31362/patd.1170681.
EndNote
SAĞINÇ H, YAPAR TAŞKÖYLÜ B (01 Ocak 2023) Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers. Pamukkale Medical Journal 16 1 81–88.
ISNAD
SAĞINÇ, Halil - YAPAR TAŞKÖYLÜ, Burcu. “Evaluation of the Level of Knowledge about Cancer Prevention and Early Screening Methods in Healthcare Workers”. Pamukkale Medical Journal 16/1 (Ocak 2023), 81-88. https://doi.org/10.31362/patd.1170681.
AMA
SAĞINÇ H, YAPAR TAŞKÖYLÜ B. Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers. Pam Tıp Derg. Ocak 2023;16(1):81-88. doi:10.31362/patd.1170681
Vancouver
SAĞINÇ H, YAPAR TAŞKÖYLÜ B. Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers. Pam Tıp Derg. 2023;16(1):81-8.
IEEE
H. SAĞINÇ ve B. YAPAR TAŞKÖYLÜ, “Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers”, Pam Tıp Derg, c. 16, sy. 1, ss. 81–88, 2023, doi: 10.31362/patd.1170681.
JAMA
SAĞINÇ H, YAPAR TAŞKÖYLÜ B. Evaluation of the level of knowledge about cancer prevention and early screening methods in healthcare workers. Pam Tıp Derg. 2023;16:81–88.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır