Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuk diş hekimliği kliniğine travmatik diş yaralanmaları nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi: retrospektif bir çalışma

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 4, 570 - 578, 01.10.2023
https://doi.org/10.31362/patd.1335765

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Denizli Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na üç yıllık bir süre boyunca başvuran çocuk ve ergenler arasında travmatik diş yaralanmalarının (TDY) prevalansını ve ayrıca TDY ile ilişkili farklı faktörleri değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Hastaların diş travma kayıtları; demografik veriler, etkilenen dişler, TDY’lerin tipi ve etiyolojisi, TDY’lerin yeri ve mevsimi, TDY’ler ve ilk tedavi arasında geçen süre ve TDY’lerin tedavisi açısından incelenmiştir. Bulgular: Toplam 258 hasta, 471 travmatize diş (süt dişi:152, daimi diş:319) ile ilgili veriler analiz edildi. Hem süt hem de daimi üst orta kesici dişler, TDY’lerden en sık etkilenen dişlerdi. Süt dişleri, daimi dişler ile karşılaştırıldığında (sırasıyla %49,84 ve %58,62) daha yüksek oranda periodontal doku yaralanması sıklığı (%75,00) ve daha düşük diş sert doku yaralanması sıklığı (%21,05) gösterdi. Düşmeler, hem süt (%73,68) hem de daimi (%58,31) dişlerde TDY’lerin ana etiyolojik faktörüydü. Sadece 27 hasta (%5,49) TDY sonrası bir saat içerisinde kliniğe başvurdu.
Sonuç: TDY’lerin erken müdahalesi, travmatize dişlerin prognozunu iyileştirmek ve travma sonrası komplikasyonları önlemek için önemlidir. Düşük erken başvuru oranı hastalar, ebeveynler/yasal temsilciler ve öğretmenler arasında TDY’ler ile ilgili eğitici ve önleyici programlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • 1. Lam R. Epidemiology and outcomes of traumatic dental injuries: a review of the literature. Aust Dent J 2016;61:4-20. https://doi.org/10.1111/adj.12395
 • 2. Levin L, Day PF, Hicks L, et al. International association of dental traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: general introduction. Dent Traumatol 2020;36:309-313. https://doi.org/10.1111/edt.12574
 • 3. Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries–a 12 year review of the literature. Dent Traumatol 2008;24:603-611. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00696.x
 • 4. Berger TD, Kenny DJ, Casas M, Barrett EJ, Lawrence HP. Effects of severe dentoalveolar trauma on the quality-of-life of children and parents. Dental Traumatol 2009;25:462-469. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2009.00809.x
 • 5. Zaror C, Martínez Zapata MJ, Abarca J, et al. Impact of traumatic dental injuries on quality of life in preschoolers and school children: a systematic review and meta-analysis. Community Dent Oral Epidemiol 2018;46:88-101. https://doi.org/10.1111/cdoe.12333
 • 6. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E, et al. International association of dental traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. Dent Traumatol 2020;36:314-330. https://doi.org/10.1111/edt.12578
 • 7. Akyıldız MB, Doğusal G, Daloğlu M, Ulu Güzel G, Keleş S, Şaroğlu Sönmez I. Traumatic dental injuries of children in Aydın, Turkey: a retrospective study. Meandros Med Dent J 2017;18:189-193. https://doi.org/0000-0001-9714-7321
 • 8. Flores MT, Andersson L, Andreasen JO, et al. Guidelines for the management of traumatic dental injuries. I. Fractures and luxations of permanent teeth. Dent Traumatol 2007;23:66-71. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2007.00592.x
 • 9. Andreasen JO. Challenges in clinical dental traumatology. Endod Dent Traumatol 1985;1:45-55. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.1985.tb00560.x
 • 10. Gökcek M, Durmuşlar S, Köktürk F. Retrospective analysis of traumatic dental injuries in the Western Black Sea region of Turkey. Niger J Clin Pract 2020;23:84-90. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_230_19
 • 11. Atabek D, Alaçam A, Aydintuğ I, Konakoğlu G. A retrospective study of traumatic dental injures. Dent Traumatol 2014;30:154‐161. https://doi.org/10.1111/edt.12057
 • 12. Elbay M, Elbay UŞ, Uğurluel C, Kaya C. Bir üniversite hastanesindeki pedodonti kliniğine başvuran 156 dental travma olgusunun değerlendirilmesi: retrospektif araştırma. Selcuk Dent J 2016;3:48‐55. https://doi.org/10.15311/1441.272586
 • 13. Gümüş H, Öztürk G, Kürem B. Profiles of traumatic dental injuries among children aged 0-15 years in Cappadocia, Turkey: a retrospective cohort study. Dent Traumatol 2021;37:419-429. https://doi.org/10.1111/edt.12648
 • 14. Karabulut B, Doğan S, Özen B. Travmatik dental yaralanmaların oluş nedeni ve yeri açısından retrospektif analizi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2021;27:233-241. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2020-74860
 • 15. Kırzıoglu Z, Oz E. Changes in the aetiological factors of dental trauma in children over time: an 18-year retrospective study. Dent Traumatol 2019;35:259-267. https://doi.org/10.1111/edt.12478
 • 16. Zuhal K, Semra OE, Hüseyin K. Traumatic injuries of the permanent incisors in children in southern Turkey: a retrospective study. Dent Traumatol 2005;21:20-25. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2004.00265.x
 • 17. Toprak ME, Tuna EB, Seymen F, Gencay K. Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul. Dent Traumatol 2014;30:280-284. https://doi.org/10.1111/edt.12092
 • 18. Erdoğan Y, Çiftçi ZZ, Erken Güngör Ö, Karayilmaz H, Kirzioğlu Z. Evaluation the effects of home accidents to the traumatic dental injuries of the primary teeth. PJMHS 2021;15:3240-3243. https://doi.org/10.53350/pjmhs2115113240
 • 19. Altun C, Ozen B, Esenlik E, et al. Traumatic injuries to permanent teeth in Turkish children, Ankara. Dent Traumatol 2009;25:309‐313. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2009.00778.x
 • 20. Sarı ME, Ozmen B, Koyuturk A, Tokay U, Kasap P, Guler D. A retrospective evaluation of traumatic dental injury in children who applied to the dental hospital, Turkey. Niger J Clin Pract 2014;17:644‐648. https://doi.org/10.4103/1119-3077.141438
 • 21. Oz E, Kırzıoglu Z. Evaluation of dental luxation traumas in Turkish Western Mediterranean population between 1999 and 2017: a retrospective study. J Dent Indones 2020;27:67-76. https://doi.org/10.14693/jdi.v27i2.1134
 • 22. Andersson L, Petti S, Day P, Kenny K, Glendor U, Andreasen JO. Classification, etiology and epidemiology. In: Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L ed. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. 5th ed. New Jersey: Wiley Blackwell, 2019;252-282. 23. Cosme Silva L, Fernandes LA, Rosselli ER, Poi WR, Martins NDS, de Lima DC. Tooth injuries: knowledge of parents of public school students from the city of Alfenas, Minas Gerais, Brazil. Dent Traumatol 2018;34:93-99. https://doi.org/10.1111/edt.12381
 • 24. Alhaddad B, Rózsa NK, Tarján I. Dental trauma in children in Budapest. A retrospective study. Eur J Paediat Dent 2019;20:111-115. https://doi.org/10.23804/ejpd.2019.20.02.05
 • 25. Ritwik P, Massey C, Hagan J. Epidemiology and outcomes of dental trauma cases from an urban pediatric emergency department. Dent Traumatol 2015;31:97-102. https://doi.org/10.1111/edt.12148 26. de Paula Barros JN, De Araújo TAA, Soares TRC. Profiles of trauma in primary and permanent teeth of children and adolescents. J Clin Pediatr Dent 2019;43:5-10. https://doi.org/10.17796/1053-4625-43.1.2 27. Kurt A, Guduk OF, Erbek SM, Baygin O, Tuzuner T. Retrospective evaluation of patients admitted to Karadeniz Technical University Pediatric Dentistry clinic due to trauma. Eur Oral Res 2019;53:74-79. https://doi.org/10.26650/eor.20195236
 • 28. Kizilci E, Demir P. Evaluation of epidemiology and etiology of dental injuries observed in children. Medicine Science 2015;4:2650-2663. https://doi.org/10.5455/medscience.2015.04.8260
 • 29. Eyuboglu O, Yilmaz Y, Zehir C, Sahin H. A 6-year investigation into types of dental trauma treated in a paediatric dentistry clinic in Eastern Anatolia region, Turkey. Dent Traumatol 2009;25:110-114. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00668.x
 • 30. Cully JL, Zeeb K, Sahay RD, Gosnell E, Morris H, Thikkurissy S. Prevalence of primary teeth injuries presenting to a pediatric emergency department. Pediatr Dent 2019;41:136-139.
 • 31. Kirzioglu Z, Karayilmaz H, Ozay Erturk MS, Koseler Sentut T. Epidemiology of traumatised primary teeth in the west-Mediterranean region of Turkey. Int Dent J 2005;55:329-333. https://doi.org/10.1111/j.1875-595x.2005.tb00332.x
 • 32. Mahmoodi B, Rahimi Nedjat R, Weusmann J, Azaripour A, Walter C, Willershausen B. Traumatic dental injuries in a university hospital: a four-year retrospective study. BMC Oral Health 2015;15:139(e1-7). https://doi.org/10.1186/s12903-015-0124-5
 • 33. Sandalli N, Cildir S, Guler N. Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, Turkey during the last 3 years. Dent Traumatol 2005;21:188-194. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2005.00309.x
 • 34. Zhang Y, Zhu Y, Su W, Zhou Z, Jin Y, Wang X. A retrospective study of pediatric traumatic dental injuries in Xi'an, China. Dent Traumatol 2014;30:211-215. https://doi.org/10.1111/edt.12075
 • 35. Karayilmaz H, Kirzioglu Z, Erken Gungor O. Aetiology, treatment patterns and long-term outcomes of tooth avulsion in children and adolescents. Pak J Med Sci 2013;29:464-468. https://doi.org/10.12669/pjms.292.3283

Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 4, 570 - 578, 01.10.2023
https://doi.org/10.31362/patd.1335765

Öz

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the prevalence of traumatic dental injuries (TDIs), as well as to evaluate different factors associated with TDIs among children and adolescents referred over three-year period to the Pamukkale University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Denizli.
Materials and methods: Dental trauma records of patients were reviewed regarding demographic data, affected teeth, type and etiology of TDIs, location and season of TDIs, time elapsed following TDIs and initial treatment, and treatment of TDIs.
Results: Data associated with 258 patients, 471 traumatized teeth (primary teeth:152, permanent teeth:319) were analyzed. Both the primary and permanent maxillary central incisors were the most common affected teeth by TDIs. Primary teeth showed a higher frequency of periodontal tissue injuries (75.00%) and lower frequency of dental hard tissue injuries (21.05%) compared with permanent teeth (49.84% and 58.62%, respectively). Falls were the main etiological factor of TDIs both in the primary (73.68%) and permanent (58.31%) teeth. Only 27 patients (5.49%) were referred to the clinic within one hour following TDIs.
Conclusion: Early management of TDIs is important to improve the prognosis of traumatized teeth and prevent post-traumatic complications. The low rate of early referral indicates the need for educational and preventive programs regarding TDIs among the patients, parents/legal guardians, and teachers.

Kaynakça

 • 1. Lam R. Epidemiology and outcomes of traumatic dental injuries: a review of the literature. Aust Dent J 2016;61:4-20. https://doi.org/10.1111/adj.12395
 • 2. Levin L, Day PF, Hicks L, et al. International association of dental traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: general introduction. Dent Traumatol 2020;36:309-313. https://doi.org/10.1111/edt.12574
 • 3. Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries–a 12 year review of the literature. Dent Traumatol 2008;24:603-611. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00696.x
 • 4. Berger TD, Kenny DJ, Casas M, Barrett EJ, Lawrence HP. Effects of severe dentoalveolar trauma on the quality-of-life of children and parents. Dental Traumatol 2009;25:462-469. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2009.00809.x
 • 5. Zaror C, Martínez Zapata MJ, Abarca J, et al. Impact of traumatic dental injuries on quality of life in preschoolers and school children: a systematic review and meta-analysis. Community Dent Oral Epidemiol 2018;46:88-101. https://doi.org/10.1111/cdoe.12333
 • 6. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E, et al. International association of dental traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. Dent Traumatol 2020;36:314-330. https://doi.org/10.1111/edt.12578
 • 7. Akyıldız MB, Doğusal G, Daloğlu M, Ulu Güzel G, Keleş S, Şaroğlu Sönmez I. Traumatic dental injuries of children in Aydın, Turkey: a retrospective study. Meandros Med Dent J 2017;18:189-193. https://doi.org/0000-0001-9714-7321
 • 8. Flores MT, Andersson L, Andreasen JO, et al. Guidelines for the management of traumatic dental injuries. I. Fractures and luxations of permanent teeth. Dent Traumatol 2007;23:66-71. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2007.00592.x
 • 9. Andreasen JO. Challenges in clinical dental traumatology. Endod Dent Traumatol 1985;1:45-55. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.1985.tb00560.x
 • 10. Gökcek M, Durmuşlar S, Köktürk F. Retrospective analysis of traumatic dental injuries in the Western Black Sea region of Turkey. Niger J Clin Pract 2020;23:84-90. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_230_19
 • 11. Atabek D, Alaçam A, Aydintuğ I, Konakoğlu G. A retrospective study of traumatic dental injures. Dent Traumatol 2014;30:154‐161. https://doi.org/10.1111/edt.12057
 • 12. Elbay M, Elbay UŞ, Uğurluel C, Kaya C. Bir üniversite hastanesindeki pedodonti kliniğine başvuran 156 dental travma olgusunun değerlendirilmesi: retrospektif araştırma. Selcuk Dent J 2016;3:48‐55. https://doi.org/10.15311/1441.272586
 • 13. Gümüş H, Öztürk G, Kürem B. Profiles of traumatic dental injuries among children aged 0-15 years in Cappadocia, Turkey: a retrospective cohort study. Dent Traumatol 2021;37:419-429. https://doi.org/10.1111/edt.12648
 • 14. Karabulut B, Doğan S, Özen B. Travmatik dental yaralanmaların oluş nedeni ve yeri açısından retrospektif analizi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2021;27:233-241. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2020-74860
 • 15. Kırzıoglu Z, Oz E. Changes in the aetiological factors of dental trauma in children over time: an 18-year retrospective study. Dent Traumatol 2019;35:259-267. https://doi.org/10.1111/edt.12478
 • 16. Zuhal K, Semra OE, Hüseyin K. Traumatic injuries of the permanent incisors in children in southern Turkey: a retrospective study. Dent Traumatol 2005;21:20-25. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2004.00265.x
 • 17. Toprak ME, Tuna EB, Seymen F, Gencay K. Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul. Dent Traumatol 2014;30:280-284. https://doi.org/10.1111/edt.12092
 • 18. Erdoğan Y, Çiftçi ZZ, Erken Güngör Ö, Karayilmaz H, Kirzioğlu Z. Evaluation the effects of home accidents to the traumatic dental injuries of the primary teeth. PJMHS 2021;15:3240-3243. https://doi.org/10.53350/pjmhs2115113240
 • 19. Altun C, Ozen B, Esenlik E, et al. Traumatic injuries to permanent teeth in Turkish children, Ankara. Dent Traumatol 2009;25:309‐313. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2009.00778.x
 • 20. Sarı ME, Ozmen B, Koyuturk A, Tokay U, Kasap P, Guler D. A retrospective evaluation of traumatic dental injury in children who applied to the dental hospital, Turkey. Niger J Clin Pract 2014;17:644‐648. https://doi.org/10.4103/1119-3077.141438
 • 21. Oz E, Kırzıoglu Z. Evaluation of dental luxation traumas in Turkish Western Mediterranean population between 1999 and 2017: a retrospective study. J Dent Indones 2020;27:67-76. https://doi.org/10.14693/jdi.v27i2.1134
 • 22. Andersson L, Petti S, Day P, Kenny K, Glendor U, Andreasen JO. Classification, etiology and epidemiology. In: Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L ed. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. 5th ed. New Jersey: Wiley Blackwell, 2019;252-282. 23. Cosme Silva L, Fernandes LA, Rosselli ER, Poi WR, Martins NDS, de Lima DC. Tooth injuries: knowledge of parents of public school students from the city of Alfenas, Minas Gerais, Brazil. Dent Traumatol 2018;34:93-99. https://doi.org/10.1111/edt.12381
 • 24. Alhaddad B, Rózsa NK, Tarján I. Dental trauma in children in Budapest. A retrospective study. Eur J Paediat Dent 2019;20:111-115. https://doi.org/10.23804/ejpd.2019.20.02.05
 • 25. Ritwik P, Massey C, Hagan J. Epidemiology and outcomes of dental trauma cases from an urban pediatric emergency department. Dent Traumatol 2015;31:97-102. https://doi.org/10.1111/edt.12148 26. de Paula Barros JN, De Araújo TAA, Soares TRC. Profiles of trauma in primary and permanent teeth of children and adolescents. J Clin Pediatr Dent 2019;43:5-10. https://doi.org/10.17796/1053-4625-43.1.2 27. Kurt A, Guduk OF, Erbek SM, Baygin O, Tuzuner T. Retrospective evaluation of patients admitted to Karadeniz Technical University Pediatric Dentistry clinic due to trauma. Eur Oral Res 2019;53:74-79. https://doi.org/10.26650/eor.20195236
 • 28. Kizilci E, Demir P. Evaluation of epidemiology and etiology of dental injuries observed in children. Medicine Science 2015;4:2650-2663. https://doi.org/10.5455/medscience.2015.04.8260
 • 29. Eyuboglu O, Yilmaz Y, Zehir C, Sahin H. A 6-year investigation into types of dental trauma treated in a paediatric dentistry clinic in Eastern Anatolia region, Turkey. Dent Traumatol 2009;25:110-114. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00668.x
 • 30. Cully JL, Zeeb K, Sahay RD, Gosnell E, Morris H, Thikkurissy S. Prevalence of primary teeth injuries presenting to a pediatric emergency department. Pediatr Dent 2019;41:136-139.
 • 31. Kirzioglu Z, Karayilmaz H, Ozay Erturk MS, Koseler Sentut T. Epidemiology of traumatised primary teeth in the west-Mediterranean region of Turkey. Int Dent J 2005;55:329-333. https://doi.org/10.1111/j.1875-595x.2005.tb00332.x
 • 32. Mahmoodi B, Rahimi Nedjat R, Weusmann J, Azaripour A, Walter C, Willershausen B. Traumatic dental injuries in a university hospital: a four-year retrospective study. BMC Oral Health 2015;15:139(e1-7). https://doi.org/10.1186/s12903-015-0124-5
 • 33. Sandalli N, Cildir S, Guler N. Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, Turkey during the last 3 years. Dent Traumatol 2005;21:188-194. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2005.00309.x
 • 34. Zhang Y, Zhu Y, Su W, Zhou Z, Jin Y, Wang X. A retrospective study of pediatric traumatic dental injuries in Xi'an, China. Dent Traumatol 2014;30:211-215. https://doi.org/10.1111/edt.12075
 • 35. Karayilmaz H, Kirzioglu Z, Erken Gungor O. Aetiology, treatment patterns and long-term outcomes of tooth avulsion in children and adolescents. Pak J Med Sci 2013;29:464-468. https://doi.org/10.12669/pjms.292.3283

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Klinik Tıp Bilimleri (Diğer), Halk Sağlığı (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yıldırım ERDOĞAN
PAMUKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF DENTISTRY
0000-0002-5054-1812
Türkiye


Arif BOLACA
PAMUKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF DENTISTRY
0000-0002-0786-1503
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 1 Ağustos 2023
Kabul Tarihi 24 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 16 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
ERDOĞAN, Y., & BOLACA, A. (2023). Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study. Pamukkale Medical Journal, 16(4), 570-578. https://doi.org/10.31362/patd.1335765
MLA
ERDOĞAN, Yıldırım ve Arif BOLACA. “Evaluation of Traumatic Dental Injuries in Patients Attending the Pediatric Dentistry Clinic: A Retrospective Study”. Pamukkale Medical Journal, c. 16, sy. 4, 2023, ss. 570-8, doi:10.31362/patd.1335765.
Chicago
ERDOĞAN, Yıldırım, ve Arif BOLACA. “Evaluation of Traumatic Dental Injuries in Patients Attending the Pediatric Dentistry Clinic: A Retrospective Study”. Pamukkale Medical Journal 16, sy. 4 (Ekim 2023): 570-78. https://doi.org/10.31362/patd.1335765.
EndNote
ERDOĞAN Y, BOLACA A (01 Ekim 2023) Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study. Pamukkale Medical Journal 16 4 570–578.
ISNAD
ERDOĞAN, Yıldırım - BOLACA, Arif. “Evaluation of Traumatic Dental Injuries in Patients Attending the Pediatric Dentistry Clinic: A Retrospective Study”. Pamukkale Medical Journal 16/4 (Ekim 2023), 570-578. https://doi.org/10.31362/patd.1335765.
AMA
ERDOĞAN Y, BOLACA A. Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study. Pam Tıp Derg. Ekim 2023;16(4):570-578. doi:10.31362/patd.1335765
Vancouver
ERDOĞAN Y, BOLACA A. Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study. Pam Tıp Derg. 2023;16(4):570-8.
IEEE
Y. ERDOĞAN ve A. BOLACA, “Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study”, Pam Tıp Derg, c. 16, sy. 4, ss. 570–578, 2023, doi: 10.31362/patd.1335765.
JAMA
ERDOĞAN Y, BOLACA A. Evaluation of traumatic dental injuries in patients attending the pediatric dentistry clinic: a retrospective study. Pam Tıp Derg. 2023;16:570–578.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır