Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Appendektomi sonrası insidental olarak saptanan appendiks divertikül

Yıl 2024, Cilt: 17 Sayı: 1, 185 - 188, 01.01.2024
https://doi.org/10.31362/patd.1320311

Öz

Appendiks divertiküliti ilk olarak 1893'te Kelynack tarafından tanımlanmıştır. Sıklığı tüm appendektomilerin %0,004 ile 2,1 i arasında değişen nadir bir klinik tablodur. Genellikle erkeklerde teşhis edilir ve ortalama yaş 38'dir. Apendiks divertikülü inflamasyona sekonder apendiks divertiküliti ile sonuçlanabilir veya tesadüfen akut
apandisit ile teşhis edilebilir. Apendiks divertikülitinin klinik prezentasyonu akut apandisite benzerdir, ancak klinik bulgular daha yavaş ve hafif bir şekilde ortaya çıkar.
Otuz beş yaşında erkek hasta, sağ alt kadran ağrısı şikayetleri ile acil servise başvurması sonucu değerlendirildi. Yapılan fizik muayenede diğer karın içi enfeksiyon bulguları ile birlikte batın sağ alt kadranda hassasiyet, defans ve rebound bulguları olduğu görüldü. Yapılan abdominal ultrasonografide apendiks lümen çapının arttığı, duvarı kalınlığı artmış ve çevre dokuda inflamasyon bulgularının olduğu görüldü ve akut apandisit lehine değerlendirildi. Laparoskopik apendektomi uygulandı. Ameliyat sırasında apendiksin anti-mezenterik yüzeyinde üç adet küçük divertikül yapısı olduğu görüldü. Histopatolojik değerlendirme sonucu akut flegmonöz apandisit ve appendiksin divertiküler hastalığı olarak raporlandı. Apendiks divertikülü, konjenital veya edinsel olabilir. Konjenital divertiküller genellikle apendiks duvarının
anti-mezenterik kenarında yerleşimlidir ve lümenin tüm katlarını içerir. Teşhis edilen apendiks divertikülleri ağırlıklı olarak edinsel tiptedir. Apendiks divertikülü, kistik fibroz veya Hirschsprung hastalığı olanlarda daha sık görülmektedir. Ancak apendiks divertikülü ile kolonun divertiküler hastalığı arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Appendiks divertikülü olgularınıda karsinoid tümörler ve müsinöz adenomlar gibi apendiks neoplazmaları riski yüksektir. Tanıda altın standart histopatolojik incelemedir. Apendiks divertiküllerinin tespit edilmesi halinde ise
tedavisi apendektomidir.

Kaynakça

 • 1. Gökçe AH, Aren A. Akut apandisitin nadir nedeni. Osmangazi Tıp Dergisi 2020;42:89-92. https://doi.org/10.20515/otd.450677
 • 2. Chia ML, Chan SWY, Shelat VG. Diverticular disease of the appendix is associated with complicated appendicitis. GE Port J Gastroenterol 2021;28:236-242. https://doi.org/10.1159/000511822
 • 3. Sohn TJ, Chang YS, Kang JH, et al. Clinical characteristics of acute appendiceal diverticulitis. J Korean Surg Soc 2013;84:33-37. http://dx.doi.org/10.4174/jkss.2013.84.1.33
 • 4. Frade SM, Andrade AK, Pimentel JS, Moniz LM, Viegas HJ. Acute appendiceal diverticulitis diagnosed in the postoperative context of appendectomy. Int Surg J 2021;8:1004-1007. https://dx.doi.org/10.18203/2349-2902.isj20210493
 • 5. John S, Lobo DN, Spiller RC, Scholefield JH. Diverticular abscess of the appendix: report of a case and review of the literature. Diseases of the Colon & Rectum 2003;46:832-834. https://doi.org/10.1007/s10350-004-6664-4
 • 6. Lesi OK, Probert S, Iqbal MR, et al. Diverticulitis and diverticulosis of the appendix: a case series. Cureus 2022;14:e30786. https://doi.org/10.7759/cureus.30786
 • 7. Albeeshi MZ, Alwanyan AA, Salim AA, Albabtain IT. Appendiceal diverticulitis presenting as acute appendicitis diagnosed postoperatively. J Surg Case Rep 2019;12:1-3. https://doi.org/10.1093/jscr/rjz332
 • 8. Syed Muhammad Hammad A. Appendicular diverticulosis with appendicitis. J Coll Physicians Surg Pak 2017;27;183-184.
 • 9. Phillips BJ, Perry CW. Appendiceal diverticulitis. Mayo Clin Proc 1999;74:890-892. https://doi.org/10.4065/74.9.890

Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy

Yıl 2024, Cilt: 17 Sayı: 1, 185 - 188, 01.01.2024
https://doi.org/10.31362/patd.1320311

Öz

Appenix diverticulitis was first described by Kelynack in 1893. Appendix diverticulosis is a rare clinical manifestation of the appendix with a changing rate of 0.004 to 2.1% of all appendectomies. Generally diagnosed in males, and the mean age is 38. Appendix diverticulosis may be inflamed and result in appendix diverticulitis or can be incidentally diagnosed by acute appendicitis. Clinical presentation of appendix diverticulitis may be similar to acute appendicitis but clinical signs may occur slowly and mildly. The thirty-five-year-old male patient was admitted to the emergency department with right lower quadrant pain. The patient has abdominal tenderness, rebound, and defense reactions with other intraabdominal infections signs. Abdominal ultrasonography was performed and appendix diameter was measured enlarged, and inflammation signs were observed in the surrounding tissue in favor of acute appendicitis. A laparoscopic appendectomy was performed. During the operation, three small herniated tissue was observed on the antimesenteric surface of the appendix. Acute phlegmonous appendicitis and appendix diverticulosis diagnosis were confirmed with the histopathological examination. Appendix diverticulosis may occur either acquired or congenital. The congenital diverticulosis is generally located
on the anti-mesenteric edge and contains all layers of the appendix wall. Diagnosed appendix diverticulosis is acquired type predominantly. Appendix diverticulosis is diagnosed more commonly in patient who has cystic fibrosis or Hirschsprung disease. However, no relationship between colon diverticular disease and appendix
diverticula has been found. There is a high risk of appendiceal neoplasms such as carcinoid tumors and mucinous adenomas. The gold standard to diagnose appendix diverticula is histopathological examination. The treatment of the appendix diverticula is appendectomy in case of diagnosis.

Kaynakça

 • 1. Gökçe AH, Aren A. Akut apandisitin nadir nedeni. Osmangazi Tıp Dergisi 2020;42:89-92. https://doi.org/10.20515/otd.450677
 • 2. Chia ML, Chan SWY, Shelat VG. Diverticular disease of the appendix is associated with complicated appendicitis. GE Port J Gastroenterol 2021;28:236-242. https://doi.org/10.1159/000511822
 • 3. Sohn TJ, Chang YS, Kang JH, et al. Clinical characteristics of acute appendiceal diverticulitis. J Korean Surg Soc 2013;84:33-37. http://dx.doi.org/10.4174/jkss.2013.84.1.33
 • 4. Frade SM, Andrade AK, Pimentel JS, Moniz LM, Viegas HJ. Acute appendiceal diverticulitis diagnosed in the postoperative context of appendectomy. Int Surg J 2021;8:1004-1007. https://dx.doi.org/10.18203/2349-2902.isj20210493
 • 5. John S, Lobo DN, Spiller RC, Scholefield JH. Diverticular abscess of the appendix: report of a case and review of the literature. Diseases of the Colon & Rectum 2003;46:832-834. https://doi.org/10.1007/s10350-004-6664-4
 • 6. Lesi OK, Probert S, Iqbal MR, et al. Diverticulitis and diverticulosis of the appendix: a case series. Cureus 2022;14:e30786. https://doi.org/10.7759/cureus.30786
 • 7. Albeeshi MZ, Alwanyan AA, Salim AA, Albabtain IT. Appendiceal diverticulitis presenting as acute appendicitis diagnosed postoperatively. J Surg Case Rep 2019;12:1-3. https://doi.org/10.1093/jscr/rjz332
 • 8. Syed Muhammad Hammad A. Appendicular diverticulosis with appendicitis. J Coll Physicians Surg Pak 2017;27;183-184.
 • 9. Phillips BJ, Perry CW. Appendiceal diverticulitis. Mayo Clin Proc 1999;74:890-892. https://doi.org/10.4065/74.9.890

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Cerrahi (Diğer)
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Mahmut Burak KILCI 0000-0001-9461-5222

Nurullah BİLEN 0000-0003-1465-7890

Erken Görünüm Tarihi 9 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 27 Haziran 2023
Kabul Tarihi 20 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KILCI, M. B., & BİLEN, N. (2024). Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy. Pamukkale Medical Journal, 17(1), 185-188. https://doi.org/10.31362/patd.1320311
AMA KILCI MB, BİLEN N. Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy. Pam Tıp Derg. Ocak 2024;17(1):185-188. doi:10.31362/patd.1320311
Chicago KILCI, Mahmut Burak, ve Nurullah BİLEN. “Incidentally Diagnosed Appendix Diverticulosis After Appendectomy”. Pamukkale Medical Journal 17, sy. 1 (Ocak 2024): 185-88. https://doi.org/10.31362/patd.1320311.
EndNote KILCI MB, BİLEN N (01 Ocak 2024) Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy. Pamukkale Medical Journal 17 1 185–188.
IEEE M. B. KILCI ve N. BİLEN, “Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy”, Pam Tıp Derg, c. 17, sy. 1, ss. 185–188, 2024, doi: 10.31362/patd.1320311.
ISNAD KILCI, Mahmut Burak - BİLEN, Nurullah. “Incidentally Diagnosed Appendix Diverticulosis After Appendectomy”. Pamukkale Medical Journal 17/1 (Ocak 2024), 185-188. https://doi.org/10.31362/patd.1320311.
JAMA KILCI MB, BİLEN N. Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy. Pam Tıp Derg. 2024;17:185–188.
MLA KILCI, Mahmut Burak ve Nurullah BİLEN. “Incidentally Diagnosed Appendix Diverticulosis After Appendectomy”. Pamukkale Medical Journal, c. 17, sy. 1, 2024, ss. 185-8, doi:10.31362/patd.1320311.
Vancouver KILCI MB, BİLEN N. Incidentally diagnosed appendix diverticulosis after appendectomy. Pam Tıp Derg. 2024;17(1):185-8.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır