Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Traumatic knee dislocation “author's response”

Yıl 2024, Cilt: 17 Sayı: 2, 401 - 401, 01.04.2024
https://doi.org/10.31362/patd.1421027

Öz

Dear Editor,
We would like to thank aouthors for their invaluable comments on our article.These types of complicated injuries are challenging traumas that can be overcome with the cooperation of orthopedics and traumatology and physical therapy and rehabilitation units.Physical therapy is at least as important as surgery in restoring the patient's previous movement function, especially in the postoperative period. With this awareness, we aimed to restore the pre-injury functions of the patients by receiving the necessary support from our physical therapy and rehabilitation unit in the patients we included in our study. We have seen that early stage physical therapy and rehabilitation, especially after surgery, reduces the limitation of function. In addition, we concluded that physical therapy and rehabilitation specific to the patient and the type of injury will be more effective.
In conclusion, as you mentioned in your article, such injuries with high morbidity are injuries that many medical departments can overcome by working together. Physical therapy and rehabilitation is the most important building block of the postoperative process.

Kaynakça

  • 1. Mermerkaya MU, Polat M, Tanrıöver A, Tandoğan R, Kayaalp A. Dizin travmatik çıkıkları. TOTBİD Dergisi 2019;18:71-88. https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2019.09
  • 2. Hegyes MS, Richardson MW, Miller MD. Knee dislocation: complications of nonoperative and operative management. Clin Sports Med 2000;19:519-543. https://dx.doi.org/10.1016/s0278-5919(05)70222-2
  • 3. Ergan M, Başkurt Z, Çetin C, Atay T. Diz çoklu bağ yaralanmasında cerrahi sonrası rehabilitasyon programının sonuçları: olgu sunumu. Spor Hekimliği Dergisi 2019;54:202-206. https://doi.org/10.5152/tjsm.2019.133
  • 4. Hubert MG, Stannard JP. Surgical treatment of acute and chronic anterior and posterior cruciate ligament and medial-side injuries of the knee. Sports Med Arthrosc Rev 2011;19:104-109. https://doi.org/10.1097/JSA.0b013e3182191874

travmatik diz çıkıkları "yazarın yanıtı"

Yıl 2024, Cilt: 17 Sayı: 2, 401 - 401, 01.04.2024
https://doi.org/10.31362/patd.1421027

Öz

Sayın Editör,
Makalemizle ilgili değerli yorumları için yazarlarımıza teşekkür ederiz. Bu tip komplike yaralanmalar ortopedi ve travmatoloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinin işbirliği ile üstesinden gelinebilecek zorlu travmalardır. Özellikle ameliyat sonrası dönemde hastanın eski hareket fonksiyonuna kavuşmasında fizik tedavi en az cerrahi kadar önemlidir. Bu bilinçle çalışmamıza dahil ettiğimiz hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizden gerekli desteği alarak hastaların yaralanma öncesi fonksiyonlarını geri kazandırmayı hedefledik. Özellikle ameliyat sonrası erken dönem fizik tedavi ve rehabilitasyonun fonksiyon kısıtlılığını azalttığını gördük. Ayrıca hastaya ve yaralanma tipine özgü fizik tedavi ve rehabilitasyonun daha etkili olacağı sonucuna vardık.
Sonuç olarak yazınızda da belirttiğiniz gibi morbiditesi yüksek olan bu tür yaralanmalar birçok tıbbi bölümün birlikte çalışarak üstesinden gelebileceği yaralanmalardır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ameliyat sonrası sürecin en önemli yapı taşıdır.

Kaynakça

  • 1. Mermerkaya MU, Polat M, Tanrıöver A, Tandoğan R, Kayaalp A. Dizin travmatik çıkıkları. TOTBİD Dergisi 2019;18:71-88. https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2019.09
  • 2. Hegyes MS, Richardson MW, Miller MD. Knee dislocation: complications of nonoperative and operative management. Clin Sports Med 2000;19:519-543. https://dx.doi.org/10.1016/s0278-5919(05)70222-2
  • 3. Ergan M, Başkurt Z, Çetin C, Atay T. Diz çoklu bağ yaralanmasında cerrahi sonrası rehabilitasyon programının sonuçları: olgu sunumu. Spor Hekimliği Dergisi 2019;54:202-206. https://doi.org/10.5152/tjsm.2019.133
  • 4. Hubert MG, Stannard JP. Surgical treatment of acute and chronic anterior and posterior cruciate ligament and medial-side injuries of the knee. Sports Med Arthrosc Rev 2011;19:104-109. https://doi.org/10.1097/JSA.0b013e3182191874
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ortopedi
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Mert Bektaş 0000-0003-0744-8708

Harun Güngör 0000-0002-0721-0890

Kadir Gem 0000-0002-8607-3491

Erken Görünüm Tarihi 29 Ocak 2024
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 20 Ocak 2024
Kabul Tarihi 29 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bektaş, M., Güngör, H., & Gem, K. (2024). Traumatic knee dislocation “author’s response”. Pamukkale Medical Journal, 17(2), 401-401. https://doi.org/10.31362/patd.1421027
AMA Bektaş M, Güngör H, Gem K. Traumatic knee dislocation “author’s response”. Pam Tıp Derg. Nisan 2024;17(2):401-401. doi:10.31362/patd.1421027
Chicago Bektaş, Mert, Harun Güngör, ve Kadir Gem. “Traumatic Knee Dislocation ‘author’s response’”. Pamukkale Medical Journal 17, sy. 2 (Nisan 2024): 401-1. https://doi.org/10.31362/patd.1421027.
EndNote Bektaş M, Güngör H, Gem K (01 Nisan 2024) Traumatic knee dislocation “author’s response”. Pamukkale Medical Journal 17 2 401–401.
IEEE M. Bektaş, H. Güngör, ve K. Gem, “Traumatic knee dislocation ‘author’s response’”, Pam Tıp Derg, c. 17, sy. 2, ss. 401–401, 2024, doi: 10.31362/patd.1421027.
ISNAD Bektaş, Mert vd. “Traumatic Knee Dislocation ‘author’s response’”. Pamukkale Medical Journal 17/2 (Nisan 2024), 401-401. https://doi.org/10.31362/patd.1421027.
JAMA Bektaş M, Güngör H, Gem K. Traumatic knee dislocation “author’s response”. Pam Tıp Derg. 2024;17:401–401.
MLA Bektaş, Mert vd. “Traumatic Knee Dislocation ‘author’s response’”. Pamukkale Medical Journal, c. 17, sy. 2, 2024, ss. 401-, doi:10.31362/patd.1421027.
Vancouver Bektaş M, Güngör H, Gem K. Traumatic knee dislocation “author’s response”. Pam Tıp Derg. 2024;17(2):401-.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır