PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19, 1 - 6, 01.01.2006

Öz

This study reported the reliability and validity studies of the Achievement Anxiety Testing (AAT) developed by Albert and Haber ( 1960), to measure the anxiety in academic situations. The sample consisted of 157 high school students. The results showed that item-total correlations had changed between .25 and .50 ranges and principal components analysis explanied two factors for the scale. The analysis also pointed out .54 correlation was found with Spielberger (Öner, 1990) Test Anxiety Inventory for concurrent validity. and .76 test-retest reliabilityy correlation .

Kaynakça

 • Albert, R. ve Haber, R.N. (1960). Anxiety in Academic Achievement Situations (Eds.) R. N. Haber, Current Research Motivation, 586-597.
 • Boor, M. ve Harman, J (1971). Comment on Weiner’s (1966) Studies: Role of Success and Failure in the Learning of Easy and Complex Tasks. Journal of Personality and Social Psychology,18, 2, 256-257.
 • Carrier, C., Higson, V., Klimoski, V. ve Peterson, E. (1984). The Effects of Facilitative and Debilitative Achievement Anxiety on Note-taking. Journal of Educational Research, 77, 3, 133-138.
 • Chapin, T.J. (1989). The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety: Student at Risk. Journal of College Student Development 30, 229-236.
 • Cohen, L.H., Burt, C.E. ve Björk, J.B. (1987). Life Stress and Adjustment: Effects of Life Events Experienced by Young Adolescents and Their Parents. Developmental Psychology, 23,4, 583-592.
 • Coleman, J.C. ve Broen, W. E. (1972) . Abnormal Psychology and Modern Life, Scott, Foresman and Company, 4.Edition,U.S.A.
 • Endler, N.S., Brian, J.C., Parler, J.D.A. ve Bagby, R.M. (1992). Self-Report of Depression and State-Trait Anxiety : Evidence for Differential Assessment. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 5, 832-838.
 • Geen, R. G. (1985). Test Anxiety and Visual Vigilance. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 4, 963-970.
 • Glennon,B ve Weitz, J.R.(1978). An Observational Approach to the Assessment of Anxiety in Young Children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 6,1246-1257.
 • Hunsley, J. (1985) .Test Anxiety, Academic Performance and Cognitive Appraisals.
 • Journal ofEducational
 • Psychology, 77, 6, 678-682.
 • Johnson, E. (1981) .Anxiety Scale as a Retest Measure in College Courses. ED.345551-ERİC
 • Kapıkıran, N.(1999). Lise Öğrencilerinde Başarı Sorumluluğu ve Başarı Kaygısının Bazı Psikopatolojik Değişkenler Açısından İncelenmesi, D.E.Ü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Kyosti, J. (1992). Trait and Test Anxiety in the FL Classroom. ED:345551-ERIC
 • Le Unes, A., Evans,M., Karnie, B. ve Lowry, N. (1989). Ergen Araştırmalarında Kullanılan Testler (1969-1973) (Çev.) F. Çok. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22,2, 768-773.
 • Matsumi, J.T. ve Kameoka, V. A. (1986). Reliabilities and Concurrent Validates of Popular Self-Report Measures of Depression, Anxiety and Social Desirability . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 3, 38-333.
 • Mulig, J.C., Haggerty, M.E., Carbollosa, A.B., Cinnick, W.J. ve Madden, J.M.(1985). Relationships among Fear of Success, Fear of Failure and Androgyny. Psychology of Women Quarterly, 9, 284-287.
 • Öner, N. (1990). Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı, Y.Ö. Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetirme Vakfı Yay. Yay.No:1 Istanbul.
 • Öner, N.(1996). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, Boğaziçi Ün. Yay.2. Baskı, İstanbul.
 • Özdamar, K. (1997). Paket Proğramlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1 And. Ün. Fen Fak. Yay. No:11 Eskişehir
 • Phillps, D. (1984). The Illusion of Incompetence among Academically Component Children.Child Development, 55, 2000-20116.
 • Reber, A.S. (1985). The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, 1.Edition. Newyork.
 • Rocklin, T. ve Thompson, J.M. (1985). Interactive Effects of Test Anxiety, Test Difficulty and Feedback. Journal of Educational Psychology, 77, 3, 368-372.
 • Sapir, S. ve Aronson, A.E. (1990) .The Relationship Between Psychopathology and Speech and Language Disorder
 • in Neurological Patients. Journal of Speech Hearing Disorders, 55, 503-509.
 • Watson, J.M.(1988). Achievement Anxiety Test: Dimensionality and Utility. Journal of Educational Psychology, 50, 4, 585-591.
 • Zatz,S. ve Chassin, L. (1985). Cognition of Test-Anxious Children Under Naturalistic Test-Taking Conditions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 3, 393-401.

BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19, 1 - 6, 01.01.2006

Öz

Bu çalışma, akademik durumlardaki kaygıyı ölçmek için Albert ve Haber (1960) tarafından geliştirilen Başarı Kaygısı Ölçeğinin ( BKÖ ) güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını vermektedir. Ölçek 157 lise öğrencisine uygulanmıştır. Güvenirlik çalışmasında, madde-toplam korelasyonları .25 ve .50 genişliğindedir ve test tekrar test .76’dır. Her iki güvenirlik sonucu .001 düzeyinde anlamlıdır. Geçerlik çalışmasında, faktör analizi uygulanmış, ölçeğin iki boyutlu olarak değerlendirebileceği görülmüştür. Ölçeğin, Spielberger (Öner,1990)’in Sınav Kaygısı Envanteriyle uyum geçerliği katsayısı .54 ve 001 düzeyinde anlamlıdır.

Kaynakça

 • Albert, R. ve Haber, R.N. (1960). Anxiety in Academic Achievement Situations (Eds.) R. N. Haber, Current Research Motivation, 586-597.
 • Boor, M. ve Harman, J (1971). Comment on Weiner’s (1966) Studies: Role of Success and Failure in the Learning of Easy and Complex Tasks. Journal of Personality and Social Psychology,18, 2, 256-257.
 • Carrier, C., Higson, V., Klimoski, V. ve Peterson, E. (1984). The Effects of Facilitative and Debilitative Achievement Anxiety on Note-taking. Journal of Educational Research, 77, 3, 133-138.
 • Chapin, T.J. (1989). The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety: Student at Risk. Journal of College Student Development 30, 229-236.
 • Cohen, L.H., Burt, C.E. ve Björk, J.B. (1987). Life Stress and Adjustment: Effects of Life Events Experienced by Young Adolescents and Their Parents. Developmental Psychology, 23,4, 583-592.
 • Coleman, J.C. ve Broen, W. E. (1972) . Abnormal Psychology and Modern Life, Scott, Foresman and Company, 4.Edition,U.S.A.
 • Endler, N.S., Brian, J.C., Parler, J.D.A. ve Bagby, R.M. (1992). Self-Report of Depression and State-Trait Anxiety : Evidence for Differential Assessment. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 5, 832-838.
 • Geen, R. G. (1985). Test Anxiety and Visual Vigilance. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 4, 963-970.
 • Glennon,B ve Weitz, J.R.(1978). An Observational Approach to the Assessment of Anxiety in Young Children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 6,1246-1257.
 • Hunsley, J. (1985) .Test Anxiety, Academic Performance and Cognitive Appraisals.
 • Journal ofEducational
 • Psychology, 77, 6, 678-682.
 • Johnson, E. (1981) .Anxiety Scale as a Retest Measure in College Courses. ED.345551-ERİC
 • Kapıkıran, N.(1999). Lise Öğrencilerinde Başarı Sorumluluğu ve Başarı Kaygısının Bazı Psikopatolojik Değişkenler Açısından İncelenmesi, D.E.Ü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Kyosti, J. (1992). Trait and Test Anxiety in the FL Classroom. ED:345551-ERIC
 • Le Unes, A., Evans,M., Karnie, B. ve Lowry, N. (1989). Ergen Araştırmalarında Kullanılan Testler (1969-1973) (Çev.) F. Çok. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22,2, 768-773.
 • Matsumi, J.T. ve Kameoka, V. A. (1986). Reliabilities and Concurrent Validates of Popular Self-Report Measures of Depression, Anxiety and Social Desirability . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 3, 38-333.
 • Mulig, J.C., Haggerty, M.E., Carbollosa, A.B., Cinnick, W.J. ve Madden, J.M.(1985). Relationships among Fear of Success, Fear of Failure and Androgyny. Psychology of Women Quarterly, 9, 284-287.
 • Öner, N. (1990). Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı, Y.Ö. Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetirme Vakfı Yay. Yay.No:1 Istanbul.
 • Öner, N.(1996). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, Boğaziçi Ün. Yay.2. Baskı, İstanbul.
 • Özdamar, K. (1997). Paket Proğramlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1 And. Ün. Fen Fak. Yay. No:11 Eskişehir
 • Phillps, D. (1984). The Illusion of Incompetence among Academically Component Children.Child Development, 55, 2000-20116.
 • Reber, A.S. (1985). The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, 1.Edition. Newyork.
 • Rocklin, T. ve Thompson, J.M. (1985). Interactive Effects of Test Anxiety, Test Difficulty and Feedback. Journal of Educational Psychology, 77, 3, 368-372.
 • Sapir, S. ve Aronson, A.E. (1990) .The Relationship Between Psychopathology and Speech and Language Disorder
 • in Neurological Patients. Journal of Speech Hearing Disorders, 55, 503-509.
 • Watson, J.M.(1988). Achievement Anxiety Test: Dimensionality and Utility. Journal of Educational Psychology, 50, 4, 585-591.
 • Zatz,S. ve Chassin, L. (1985). Cognition of Test-Anxious Children Under Naturalistic Test-Taking Conditions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 3, 393-401.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necla Acun KAPIKIRAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133032, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {19}, number = {19}, pages = {1 - 6}, title = {BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1}, key = {cite}, author = {Kapıkıran, Necla Acun} }
APA Kapıkıran, N. A. (2006). BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1 . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (19) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11124/133032
MLA Kapıkıran, N. A. "BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11124/133032>
Chicago Kapıkıran, N. A. "BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1 AU - Necla AcunKapıkıran Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 19 IS - 19 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1 %A Necla Acun Kapıkıran %T BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1 %D 2006 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 19 %N 19 %R %U
ISNAD Kapıkıran, Necla Acun . "BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 19 (Ocak 2006): 1-6 .
AMA Kapıkıran N. A. BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1. PUJE. 2006; 19(19): 1-6.
Vancouver Kapıkıran N. A. BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 19(19): 1-6.
IEEE N. A. Kapıkıran , "BAŞARI KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ1", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 19, ss. 1-6, Oca. 2006

..........................