PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19, 59 - 69, 01.01.2006

Öz

The purpose of this research was to develop new suggestions for effective music lesson by determining fourth and fifth grades students’ opinions in primary schools regarding realization and expectation level of music course. The research was descriptive and based on datum. Sample of this research composed with 185 students from state school and private school. There were 89 female 96 male students in the distribution according to the gender. Datum have been obtained with a scale which was developed by the researchers. The coefficient of Cronbach’s Alpha related with the realization level of this measure was found to be 0,72; the coefficient of Cronbach’s Alpha related with expectation level of this measure was found to be 0,78. In this research, it was founded that the music lesson was not realized to be sufficient, but the students have positive thought with the need of music lesson.

Kaynakça

 • Çakırer, A. S.(1999). İlköğretim Okulları I. Kademede Hayat Bilgisi Dersinin Müzik Destekli ve Geleneksel Yaklaşımla İşlenmesinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gardner, Fox, Jeffery, Knowles. (1996). Improves Reading and Math Performance. Nature May:23.
 • Kocabaş, A.(1997). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerinin Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 23-24 Ekim. 1997, Balcalı-Adana
 • Kocabaş, A.(1998). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerindeki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim. 1998, Denizli
 • Kocabaş, A., Selçioğlu, E. (2003). İlköğretim Okullarının 4. ve 5. Sınıflarında Müzik Dersinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayısı, Sayı:8
 • Rauscher,F. ; Shaw,G. (1997). Enhances Higher Brain Function. Neurological Research, Feb. 28.
 • Reynolds,J.W. Music education and Student Self-Concept: A Reviev of Literature. Retrieved February 13, 2002, from http:// music.arts.usf.edu/ rpme/ rpmereyn.htm.
 • San.İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları
 • Weber, E. (1999). Uniting To Introduce Multiple Intelligences Approaches (MITA). Nassp Bulletin; Vol:83, Iss.604, [57-64]
 • Weinstein, C. E., Mayer, R. (1986). The Teaching of Learning Strategies. Handbook of Research on Teaching, New York: American Research Association, Mc Millan. [315-326]
 • Wılson,F. R. (1998). Provides Important Experiences, AMC, Music and Your Child.
 • Wright, R. (1998). A Holistic Approach to Music Education. British Journal of Music Education, 15:1, [71-81]
 • Harvey, A.(1997). An Intelligence View of Music Education. Retrieved April 1, 2003 from http:// www. menc.org/ publication/ articles/ academic/ hawaii.htm.
 • Why is Music Basic” The Value of Music Education. ( n.d.). Retrieved November 11, 1997 from http:// elwood.pioned.net/ ~hub7/ valve.htm

İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19, 59 - 69, 01.01.2006

Öz

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersinin gerçekleşme ve gereklilik düzeyine ilişkin görüşlerinin saptanarak etkili bir müzik dersi için yeni öneriler geliştirmektir. Araştırma durum saptamaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini devlet okulu ve özel okullardan 185 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin cinsiyete göre dağılımında 89 kız, 96 erkek öğrenci yer almaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeğin gerçekleşmeye ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,72; gerekliliğe ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı ise 0,78 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ile müzik dersinin yeterli düzeyde gerçekleşmediği, ancak öğrencilerin müzik dersinin gerekliliğine ilişkin olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Çakırer, A. S.(1999). İlköğretim Okulları I. Kademede Hayat Bilgisi Dersinin Müzik Destekli ve Geleneksel Yaklaşımla İşlenmesinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gardner, Fox, Jeffery, Knowles. (1996). Improves Reading and Math Performance. Nature May:23.
 • Kocabaş, A.(1997). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerinin Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 23-24 Ekim. 1997, Balcalı-Adana
 • Kocabaş, A.(1998). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerindeki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim. 1998, Denizli
 • Kocabaş, A., Selçioğlu, E. (2003). İlköğretim Okullarının 4. ve 5. Sınıflarında Müzik Dersinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayısı, Sayı:8
 • Rauscher,F. ; Shaw,G. (1997). Enhances Higher Brain Function. Neurological Research, Feb. 28.
 • Reynolds,J.W. Music education and Student Self-Concept: A Reviev of Literature. Retrieved February 13, 2002, from http:// music.arts.usf.edu/ rpme/ rpmereyn.htm.
 • San.İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları
 • Weber, E. (1999). Uniting To Introduce Multiple Intelligences Approaches (MITA). Nassp Bulletin; Vol:83, Iss.604, [57-64]
 • Weinstein, C. E., Mayer, R. (1986). The Teaching of Learning Strategies. Handbook of Research on Teaching, New York: American Research Association, Mc Millan. [315-326]
 • Wılson,F. R. (1998). Provides Important Experiences, AMC, Music and Your Child.
 • Wright, R. (1998). A Holistic Approach to Music Education. British Journal of Music Education, 15:1, [71-81]
 • Harvey, A.(1997). An Intelligence View of Music Education. Retrieved April 1, 2003 from http:// www. menc.org/ publication/ articles/ academic/ hawaii.htm.
 • Why is Music Basic” The Value of Music Education. ( n.d.). Retrieved November 11, 1997 from http:// elwood.pioned.net/ ~hub7/ valve.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayfer KOCABAŞ Bu kişi benim


Ebru SELÇİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133038, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {19}, number = {19}, pages = {59 - 69}, title = {İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME}, key = {cite}, author = {Kocabaş, Ayfer and Selçioğlu, Ebru} }
APA Kocabaş, A. & Selçioğlu, E. (2006). İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (19) , 59-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11124/133038
MLA Kocabaş, A. , Selçioğlu, E. "İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006 ): 59-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11124/133038>
Chicago Kocabaş, A. , Selçioğlu, E. "İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006 ): 59-69
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME AU - AyferKocabaş, EbruSelçioğlu Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 69 VL - 19 IS - 19 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME %A Ayfer Kocabaş , Ebru Selçioğlu %T İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME %D 2006 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 19 %N 19 %R %U
ISNAD Kocabaş, Ayfer , Selçioğlu, Ebru . "İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 19 (Ocak 2006): 59-69 .
AMA Kocabaş A. , Selçioğlu E. İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME. PUJE. 2006; 19(19): 59-69.
Vancouver Kocabaş A. , Selçioğlu E. İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 19(19): 59-69.
IEEE A. Kocabaş ve E. Selçioğlu , "İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 19, ss. 59-69, Oca. 2006

..........................