PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 75 - 86, 01.01.2005

Öz

Mission may be defined as “a long term goal or task to distinguish the organization from similar organizations” from management point of view. A well-defined mission description of an organization will help the organization to express its goals clearly and realistically. Today the missions of a modern university have been identified in the literature as “instruction, research and providing service to the society.” When universities are evaluated according to their functions, they are divided into two groups as “research universities” and “vocational universities.” In this article, we attempted to identify what the missions of Pamukkale University, today and in the future, are according to its inner and outer shareholders. In view of its shareholders, the missions of Pamukkale University today, in turn, are “instruction, providing service to the society, research and leadership,” but, in the future, “providing service to the society, instruction and leadership.”

Kaynakça

 • Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizatıons ( A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement), San Francisco, Jossey –Bass Publishers, Revised Edition
 • Çoban, H. (1997). Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş (Gelecekten Kaçılmaz). İstanbul: İnkılâp Kitabevi
 • David, F. R. (1991) How Organizations Describe Their Missions ? Lon Range Planning, 22 (2),
 • Dinçer, Ö. (1996). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları, Yayın No: 659
 • Doğramacı, İ. (2000). Günümüzde Rektör Seçimi ve Atama Krizi (Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim
 • Yönetimine Bakış), Ankara: Drucker, P. P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum (Çeviren Belkıs Çorakçı). İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Eren, E. (1990). İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, cilt:1
 • Gürüz, K. (2001). Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim (Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri) Ankara: ÖSYM Yayınları 4
 • Gürüz, K. (Koordinatör) & Şuhubi, E. A. M. & Şengör, C. & Türker, K. & Yurtsever, E. (1994). Türkiye’de ve Dünyada (TÜSİAD)
 • Karakütük, K. (2002) Lisansüstü Öğretimin Sorunları. Eğitim Araştırmaları, 7, 65–75
 • Korkut, H. (2001). Sorgulanan Yükseköğretim Ankara: Nobel Yayınları, Yayın No: 237
 • Kwiek, M. (2002). Yükseköğretimi Yeniden Düşünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleşme: Gelecek
 • İçin Göstergeler. (Çeviren: Emrah Akbaş), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 132–154 Mcburnie, G. (2002). Küreswelleşme, GATS ve Ulus-aşırı Eğitim, (Çevirenler: Haşim Koç, Gülçin Tunalı-Koç),
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 169–190 MEB. (2001). 2002 Yılı Başında Milli Eğitim Ankara: APK
 • PAÜ (2001). Pamukkale Üniversitesi Tanıtım Katalogu. Denizli: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
 • Peters, T. J & Waterman, R. H. (1987). Yönetme ve Yükselme Sanatı: Mükemmeli Arayış (Çeviren Selami
 • Sargut), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi Robbins, S. P. (1984). Management: Concepts and Practices, New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice –Hall, Inc.
 • Şimşek, H. ve Diğerleri. (1994) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kurumsal Geliştirme Projesi (Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Tarafından
 • Şimşek, H. & Balcı, A. (2000). Current and Future Misssions of A University: An Instıtutıonal Case From
 • Turkey. Mediterranean Journal of TDK (1992). Türkçe Sözlük, İstanbul, cilt:2
 • UNESCO (2000). Yirmi Birinci Yüzyılda Yükseköğretim, Vizyon ve Eylem”, (Türkçeye Uyarlayan: Gülsüm
 • Baskan), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl: 6, Sayı: 22, s: 167-189
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, İkinci Baskı Desteklenen), Ankara
 • Educational Studies, 5 (1) Anayasası Ankara: Seçkin Yayınları

ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 75 - 86, 01.01.2005

Öz

Misyon yönetim açısından “örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev veya amaç” şeklinde tanımlanabilir. Kurumun görevinin açık bir şekilde tanımı, örgütün amaçlarının açık ve gerçekçi bir biçimde ortaya konmasına imkan sağlayacaktır. Bugün modern üniversitenin görevleri literatürde “eğitim-öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet” şeklinde belirtilmektedir. Üniversiteler yerine getirdikleri işleve göre değerlendirildiğinde “araştırma üniversiteleri” ve “kitlesel eğitim üniversiteleri” olarak iki gruba ayrılmaktadır Araştırmada, Pamukkale Üniversitesi’nin önemli iç ve dış paydaşlarına göre bugün ve gelecekteki görevinin ne olduğuna bakılmıştır. Paydaşlara göre Pamukkale Üniversitesi’nin şu anda yüklendiği görevler, sırasıyla “eğitim-öğretim, hizmet sağlama, araştırma ve öncülük rolü” dür. İleride yüklenmesi gereken görevler sırasıyla “hizmet sağlama, eğitim-öğretim, öncülük rolü”dür.

Kaynakça

 • Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizatıons ( A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement), San Francisco, Jossey –Bass Publishers, Revised Edition
 • Çoban, H. (1997). Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş (Gelecekten Kaçılmaz). İstanbul: İnkılâp Kitabevi
 • David, F. R. (1991) How Organizations Describe Their Missions ? Lon Range Planning, 22 (2),
 • Dinçer, Ö. (1996). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları, Yayın No: 659
 • Doğramacı, İ. (2000). Günümüzde Rektör Seçimi ve Atama Krizi (Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim
 • Yönetimine Bakış), Ankara: Drucker, P. P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum (Çeviren Belkıs Çorakçı). İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Eren, E. (1990). İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, cilt:1
 • Gürüz, K. (2001). Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim (Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri) Ankara: ÖSYM Yayınları 4
 • Gürüz, K. (Koordinatör) & Şuhubi, E. A. M. & Şengör, C. & Türker, K. & Yurtsever, E. (1994). Türkiye’de ve Dünyada (TÜSİAD)
 • Karakütük, K. (2002) Lisansüstü Öğretimin Sorunları. Eğitim Araştırmaları, 7, 65–75
 • Korkut, H. (2001). Sorgulanan Yükseköğretim Ankara: Nobel Yayınları, Yayın No: 237
 • Kwiek, M. (2002). Yükseköğretimi Yeniden Düşünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleşme: Gelecek
 • İçin Göstergeler. (Çeviren: Emrah Akbaş), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 132–154 Mcburnie, G. (2002). Küreswelleşme, GATS ve Ulus-aşırı Eğitim, (Çevirenler: Haşim Koç, Gülçin Tunalı-Koç),
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 169–190 MEB. (2001). 2002 Yılı Başında Milli Eğitim Ankara: APK
 • PAÜ (2001). Pamukkale Üniversitesi Tanıtım Katalogu. Denizli: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
 • Peters, T. J & Waterman, R. H. (1987). Yönetme ve Yükselme Sanatı: Mükemmeli Arayış (Çeviren Selami
 • Sargut), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi Robbins, S. P. (1984). Management: Concepts and Practices, New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice –Hall, Inc.
 • Şimşek, H. ve Diğerleri. (1994) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kurumsal Geliştirme Projesi (Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Tarafından
 • Şimşek, H. & Balcı, A. (2000). Current and Future Misssions of A University: An Instıtutıonal Case From
 • Turkey. Mediterranean Journal of TDK (1992). Türkçe Sözlük, İstanbul, cilt:2
 • UNESCO (2000). Yirmi Birinci Yüzyılda Yükseköğretim, Vizyon ve Eylem”, (Türkçeye Uyarlayan: Gülsüm
 • Baskan), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl: 6, Sayı: 22, s: 167-189
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, İkinci Baskı Desteklenen), Ankara
 • Educational Studies, 5 (1) Anayasası Ankara: Seçkin Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Rıza ERDEM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133062, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {17}, number = {17}, pages = {75 - 86}, title = {ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *}, key = {cite}, author = {Erdem, Ali Rıza} }
APA Erdem, A. R. (2005). ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) * . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (17) , 75-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133062
MLA Erdem, A. R. "ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 75-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133062>
Chicago Erdem, A. R. "ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 75-86
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) * AU - Ali RızaErdem Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 86 VL - 17 IS - 17 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) * %A Ali Rıza Erdem %T ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) * %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 17 %N 17 %R %U
ISNAD Erdem, Ali Rıza . "ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 17 (Ocak 2005): 75-86 .
AMA Erdem A. R. ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *. PUJE. 2005; 17(17): 75-86.
Vancouver Erdem A. R. ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 17(17): 75-86.
IEEE A. R. Erdem , "ÜNİVERSİTENİN VAR OLUŞ NEDENİ (ÜNİVERSİTENİN MİSYONU) *", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 17, ss. 75-86, Oca. 2005

..........................