PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

(THE LEVEL OF ACADEMİC SETTİNG SATİSFACTİON AMONG

Yıl 2004, Cilt 16, Sayı 16, 1 - 7, 01.02.2004

Öz

This study was designed to achieve three objectives. The first was to investigate the level of satisfaction with working conditions, social climate and relationship with students in Pamukkale University academicians and its relationship with some demographic characteristics. The second was to make contributions for productivity and effectiveness in teaching and research activities in Pamukkale University. The third objective was to examine the psychometric properties of Academic Setting Evaluation Questîonnaire. A total of 165 academicians working in PAU participated to the study. The results showed that the level of academic setting satisfaction in academicians is very low in general and it is changing meaningfully depending on the type of faculty, appellatıon, age, the seniority year and number of publications. in adition, it was found that the Academic Setting Evaluation Questionnaire is a reliable and valid instrument for assessing the level of academic setting satisfaction The results obtained in the study were discussed in terms of their implications and causes and recomendations were presented.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA

Yıl 2004, Cilt 16, Sayı 16, 1 - 7, 01.02.2004

Öz

Bu çalışma ile üç temel amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının çalışma koşulları, sosyal atmosfer ve öğrencilerle ilişkiler boyutlarında doyum düzeylerini ve bunların kendileriyle ilgili çeşitli özelliklerle ilişkisini araştırmaktır. İkincisi gelişmekte olan bir üniversite olarak Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim ve araştırma faaliyetlerinde üretkenliğin ve etkililiğin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Üçüncüsü ise, geliştirilen bir ölçeğin (Akademik Ortam Değerlendirme Ölçeği) psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi'nde görev yapan 165 öğretim elemanı katılmıştır. Sonuçlar, öğretim elemanlarında akademik ortam doyum düzeyinin genelde çok düşük olduğunu, bunun da fakülte, unvan, yaş, kıdem yılı ve yayın sayısına göre anlamlı düzeyde değiştiğini göstermiştir. Ayrıca, Akademik Ortam Değerlendirme Ölçeği'nin doyum düzeyini test etmede kullanılabilecek güvenirlik ve geçerlik özelliklerine sahip olduğu da bulgulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, doğurguları ve nedenleri açısından tartışılmış ve ilgililere önerilerde bulunulmuştur.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa BULUŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 16, Sayı 16

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133065, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {16}, number = {16}, pages = {1 - 7}, title = {PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA}, key = {cite}, author = {Buluş, Mustafa} }
APA Buluş, M. (2004). PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (16) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11127/133065
MLA Buluş, M. "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2004 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11127/133065>
Chicago Buluş, M. "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2004 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA AU - MustafaBuluş Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 16 IS - 16 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA %A Mustafa Buluş %T PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA %D 2004 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 16 %N 16 %R %U
ISNAD Buluş, Mustafa . "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Şubat 2004): 1-7 .
AMA Buluş M. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA. PUJE. 2004; 16(16): 1-7.
Vancouver Buluş M. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 16(16): 1-7.
IEEE M. Buluş , "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 16, ss. 1-7, Şub. 2004

..........................