PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF SPORTS ON THE COMMUNİCATION SKILL LEVEL OF THE UNIVERSITY STUDENTS.

Yıl 1997, Cilt 3, Sayı 3, 95 - 1001, 01.01.1997

Öz

in this research it w as investigated the effects of sports far the university student's communication and skill level. l'eorical know/edge about subject w as examined by source-search method. Application of this investigation was made in 1996-1997 semester on the students continuining far the 19 Mayıs University Education Faculty, Physical Education and Sports, History, Biology, the leacher of Primary School and Psychologic consult and Guiding Department. 400 students w er e participated to this research. From These 200 students were sportsmen and the others \vere not sportsmen. The levels of the students are measured with the ski Us of communication envantery. Also, besides this envantery personal application form is given. it's thought that this form can help to the interpretation. (\mimunication and skill levels of the female student's joining the in teni ew appeared liıgh according to the mal e students. in this manner, il can be said that the female students can communicate better and more effective than the ma/e students. The o\vn and being together position of mother and father were evaluated and it is seen that, ıh i s has an effect on the communication skill level of the students in the research some comparison w as made su eh among departments, Civilized position, the education position of mother and father, social activities, the nıımber of Persons on the fantily and income position but a meanningful difference couldn't be fınd. it is seemed that these factors did not effect the communication skill level. Comparison was made about sportsman's among branj sportif success, position of being club period of licence but it w as not found any dıfferentiation about the level of student's communication skill Af ter the comparison by taking the result of research showed that the sports did not effect the university student's communication skill level.

SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yıl 1997, Cilt 3, Sayı 3, 95 - 1001, 01.01.1997

Öz

Bu çalışmada "Sporun, üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi" araştırılmıştır. Konuyla ilgili teorik bilgiler kaynak tarama usulüyle incelenmiş olup araştırmanın uygulanması ise!99'6-1997 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor, Tarih, Biyoloji, Sınıf Öğretmenliği ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerine devanı eden öğrenciler üzerine yapılmıştır. Araştırmaya 400 öğrenci katılmıştır. Bunlardan 200'ü sporcu, 200'ü ise spor yapmayan olarak belirlenmiştir. Bunlara uygu/anan iletişim beceri envanteri ile iletişim beceri düzeyleri ölçülmüştür. Ayrıca envanterin ekinde bir de Kişisel Bilgi Formu ile destek bilgiler alınarak bunun yoruma katkı yapabileceği düşünülmüştür. Ankete katılan bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre iletişim beceri düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Böylece üniversite öğrencilerinden bayanların erkek öğrencilere göre daha iyi ve etkili iletişim kurabildikleri söylenebilir. Anne-babanın öz ve beraberlik durumu değerlendirilerek öğrencilerin iletişim beceri düzeylerine etkisi olduğu görülmüştür. Araştırmada bölümler arası, sınıflar arası, medeni durum, anne-babanın öğrenim durumu, sosyal etkinlikleri,ailedeki kişi sayısı ve gelir durumu bakımından karşılaştırmalar yapılmış olup,anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu faktörlerin iletişim beceri düzeyini etkilemediği görülmüştür. Sporcu olanların da; branşlar arası, sportif başarı, kulüplü olma, lisanslılık süresi açısından karşılaştırma yapılarak iletişim beceri düzeyleri bakımından bir fark görülememiştir. Bu değerlerin iletişim beceri düzeylerine etkisi olmadığı verilen sonuçlardan anlaşılmıştır. Araştırmanın bulguları alınarak yapılan değerlendirmeden sonra ortaya çıkan sonuç; sporun üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisinin olmadığı yönündedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülten HERGÜNER Bu kişi benim


Özbay Güven Metin YAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133273, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {1997}, volume = {3}, number = {3}, pages = {95 - 1001}, title = {SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Hergüner, Gülten and Yaman, Özbay Güven Metin} }
APA Hergüner, G. & Yaman, Ö. G. M. (1997). SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (3) , 95-1001 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11140/133273
MLA Hergüner, G. , Yaman, Ö. G. M. "SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1997 ): 95-1001 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11140/133273>
Chicago Hergüner, G. , Yaman, Ö. G. M. "SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1997 ): 95-1001
RIS TY - JOUR T1 - SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ AU - GültenHergüner, Özbay Güven MetinYaman Y1 - 1997 PY - 1997 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 1001 VL - 3 IS - 3 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ %A Gülten Hergüner , Özbay Güven Metin Yaman %T SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ %D 1997 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Hergüner, Gülten , Yaman, Özbay Güven Metin . "SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / 3 (Ocak 1997): 95-1001 .
AMA Hergüner G. , Yaman Ö. G. M. SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ. PUJE. 1997; 3(3): 95-1001.
Vancouver Hergüner G. , Yaman Ö. G. M. SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1997; 3(3): 95-1001.
IEEE G. Hergüner ve Ö. G. M. Yaman , "SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 3, ss. 95-1001, Oca. 1997

..........................