Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ

Yıl 2019, Cilt , Sayı 35, 211 - 225, 26.04.2019
https://doi.org/10.30794/pausbed.463288

Öz

Türkiye’de Taylor Kuralı’nın Asimetrik Nedensellik Testi

Öz

Ülkeler için Taylor Kuralı’nın geçerliliğini test eden çok sayıda ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak asimetrik nedensellik testi kullanılacaktır. Analizde, 2006-2015 döneminde Türkiye’de Taylor Kuralı bağlamında nominal faiz oranının; enflasyon açığı, çıktı açığı ve döviz kuru ile asimetrik nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’de enflasyondan faiz oranına doğru bir asimetrik nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Nominal faiz oranı ile döviz kuru arasında ise sadece döviz kuruna verilen pozitif şoklar, faiz oranını pozitif yönde etkilemektedir. Diğer yandan çalışmanın bulguları, sadece nominal faiz oranına verilen negatif şoklar karşısında üretimin pozitif tepki verdiğini göstermektedir. Bu bulgu, literatürde Taylor kuralını destekleyen ampirik çalışmalarla çelişmektedir. Çalışmanın bir diğer bulgusu ise, üretimin maruz kaldığı negatif şoklar karşısında faiz oranı düşerek tepki vermektedir.

Kaynakça

  • KaynaklarAklan, Necla Adanur A. ; Nargeleçekenler, Mehmet (2008). “Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme“, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 63(02), 21-41.Aklan, Necla Adanur A. ; Nargeleçekenler, Mehmet (2011). “Aktif Fiyatları ve Para Politikaları: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Econ Anadolu. Albayrak, Nilcan ; Abdioğlu, Zehra (2015) . “Geriye ve İleriye Dönük Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonlarının Tahmini: Taylor Kuralı“, Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 20(4).Ardor, Naim Hakan (2014) . “İleriye Dönük Yeni Keynesyen Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonunun Tahmini“, Ekonomik Yaklaşım. 24(89), 45-71.Arestis, Philip; Sawyer, Malcolm (2008a) . “A Critical Reconsideration of the Foundations of Monetary Policy in the New Consensus Macroeconomics Framework“, Cambridge Journal of Economics. 32(5),761-779.Arestis, Philip; Sawyer, Malcolm (2008b). “New Consensus Macroeconomics and Inflation Targeting: Keynesian Critique, Economia e Società,Campinasi17, Numero especial, 629-654 .Bal, Harun; Tanrıöver, Banu; Erdoğan, Esma (2016) . “Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi: Stokastik Trend Yaklaşımı” , International Journal of Academic Value Studies, 2016 / 2 (6): 95-106. Lebe, Fuat; Bayat, Tayfur (2011) . “Taylor Kuralı:Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi“, Ege Akademik Bakış, Cilt 11, s.95-112.Bernanke, Ben S. ; Mishkin,S.Frederic (1997) . “Inflation targeting: a New Framework for Monetary Policy? “, No. w5893: National Bureau of Economic Research.Bullard, James (2015) . “Neo-Fisherianism.”, Presentation at the University of Oregon’s conference, “Expectations in Dynamic Macroeconomic Models”. Eugene, Oregon, 13 August. Available at https://www.stlouisfed.org/~/media/Files/PDFs/Bullard/remarks/Bullard-Expectations in%20Dynamic-Macroeconomic-Models-08-13-2015.pdf. Carlin, Wendy ; Soskice, David (2005). The 3-equation New Keynesian Model-a graphical expositio, Contributions in Macroeconomics. 5(1).Carlin, Wendy ; Soskice, David (2006). Macroeconomics: Imperfections, Institutions, and Policies, Oxford University Press.Clarida, Richard ; Galí, Jordi ; Gertler, Mark (1998). “ Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence“, European Economic Review, 42(6),1033-1067.Clarida, Richard ; Galí, Jordi ; Gertler, Mark (1999). “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective’’, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVII (December 1999), pp. 1661–1707.Cochrane, John (2016). “Do Higher Interest Rates Raise or Lower Inflation?”, Mimeo. Available at http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/fisher.pdf.Çağlayan, Ebru (2005). “ Türkiye'de Taylor Kuralının Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi“, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XX, 1.Çevik, Nüket Kırcı; Pazarlıoğlu, M. Vedat (2014). “Türkiye'de Para Politikasının Yapısı ve Para Kuralı: 1990-2013 Dönemi“, Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6).De León, Arias Adrian (2013). “An Alternative for Analysing and Teaching Monetary Policy based on Interest Rate Rules: the Institutional Perspectives from Myrdal’s Monetary Equilibrium“, International Journal of Pluralism and Economics Education, 4(1), 93-114.Demiralp, Selva (2018). “Yeni Teorileri Temkinli Uygulayalım”. http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/selva-demiralp/yeni-teorileri-temkinli-uygulayin--2675768/Demirbaş, Erkan ; Kaya, Veysel (2012),. “Testing The Valıdıty Of Taylor Prıncıple For Turkey From A Different Perspectıve”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, Cilt:12, 20. Yıl, Özel Sayı, 12:81-110.Dickey, David A. ; Fuller, Wayne A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 7/4, 427-431.Dickey, David A. ; Fuller, Wayne A (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root“, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 49/4, 1057-1072.Erdal, F., & Güloğlu, Bülent (2005). “Modelling Real Exchange Rate Behaviour with the Taylor Rule: An Empirical Analysis“, Proc. The International Conference on Policy Modeling, EcoMod, Istanbul.Fontana, Giuseppe (2007). “Why Money Matters: Wicksell, Keynes, and the New Consensus view on Monetary Policy“, Journal of Post Keynesian Economics, Volume 30, No.1, 43-60.Greiber, Claus; Herz, Bernhard (2000). “Taylor Rules in Open Economies“, Working Paper Bayreuth University. Gascoigne, Jamie ; Turner, Paul (2003). “Asymmetries in Bank of England Monetary Policy, Applied Economics Letters, 11(10), 615-618.Gögül, Pelin Karatay ; Songur, Mehmet (2016). “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Araç Kural “Taylor Kuralı” mı?, Maliye Araştırmaları Dergisi, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:1.Hacker, R. Scott ; Hatemi-J, Abdulnasser (2006). “Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: theory and application”, Applied Economics, 2006, vol. 38, issue 13, 1489-1500.Hatemi-J, Abdulnasser (2012), “Asymmetric Causality Tests with an Application“, Empirical Economics, 43, 447-456. IFS (International Financial Statics). https://data.world/imf/international-financial-statis (erişim tarihi 09.03.2018) Kayhan, Selim; Bayat, Tayfur; Koçyiğit, Ali (2013). “ Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Öğrenme Süreci ve Asimetri: Markov Switchin Yaklaşımı“, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1).Kesriyeli, M. ; Yalçın, C. (1998). Taylor Kuralı ve Uygulaması Üzerine Bir Not. TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliği, No:9802.Moura, Marcelo L. ; Ala Carvalho (2010). “What can Taylor rules say about monetary policy in Latin America?, Journal of Macroeconomics, Volume 32, Issue 1, March 2010, Pages 392-404. Nelson, Edward (2000). “UK Monetary Policy 1972-97: a Guide using Taylor Rules“, Bank of England Working Paper, No:20.Orlowski, Lucjan T. (2010). “Monetary Policy Rules for Convergence to the Euro, Economic Systems,3 4(2), 148-159.Österholm Par (2005). “The Taylor Rule: A Spurious Regression? “, Bulletin of Economic Research, 57(3), 2005, 217-247.Pehlivanoğlu, Ferhat (2014). “Optimal Para Politikası Çerçevesinde Taylor Tipi Faiz Oranı Reaksiyon Fonksiyonun Tahmini: Türkıye Örneği“, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: IX Sayı: I.Shibamoto, Masahiko (2008). “The Estimation of Monetary Policy Reaction Function in a data-rich environment: The case of Japan“, Japan and the World Economy, 20(4), 497-520.Svensson, Lars E. O., 1999. "Inflation targeting as a monetary policy rule", Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 43(3), 607-654, June.Taylor, John B. (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice, In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy North-Holland, Vol. 39, December, 195-214.Taylor, John (2000). “Teaching Modern Macroeconomics at the principles level“, American Economic Review, 90-94.Taylor, John (2001). “The Role of the Exchange Rate in Monetary Policy Rules”, The American Economic Review, 263-268.TCMB EVDS. https://evds2.tcmb.gov.tr/ (erişim tarihi 09.03.2018). Toda, Hiro ; Yamamoto, Taku (1995). “ Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes”, Journal of Econometrics, 66: 225–50.Wicksell, Knut (1898). Interest and Prices. Sentry Press.Woodford, Michael (2003). Interest and Prices: Foundation of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press Princeton and Oxford. Vasicek, Borek (2009). Monetary Policy Rules and Inflation Process in Open Emerging Economies: evidence for 12 new EU members .Yapraklı, Sevda (2011). “Türkiye'de Açık Ekonomi Para Politikası Kuralının Geçerliliği“, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 127-142.Yazgan, Ege, M.,; Yılmazkuday, Hakan (2004). “ Monetary Policy Rules in Practice: Evidence from Turkey and Israel”, Applied Financial Economics, 17(1), 1-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Huriye ALKIN
Akdeniz Üniversitesi
0000-0002-6328-3381
Türkiye


Sayım IŞIK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Akdeniz Üniversitesi
0000-0002-2708-0253
Türkiye


Abdullah Emre ÇAĞLAR
Akdeniz Üniversitesi
0000-0003-4723-4499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 35

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed463288, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {211 - 225}, doi = {10.30794/pausbed.463288}, title = {TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ}, key = {cite}, author = {Alkın, Huriye and Işık, Sayım and Çağlar, Abdullah Emre} }
APA Alkın, H. , Işık, S. & Çağlar, A. E. (2019). TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (35) , 211-225 . DOI: 10.30794/pausbed.463288
MLA Alkın, H. , Işık, S. , Çağlar, A. E. "TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 211-225 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/44852/463288>
Chicago Alkın, H. , Işık, S. , Çağlar, A. E. "TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 211-225
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ AU - Huriye Alkın , Sayım Işık , Abdullah Emre Çağlar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.463288 DO - 10.30794/pausbed.463288 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 225 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.463288 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.463288 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ %A Huriye Alkın , Sayım Işık , Abdullah Emre Çağlar %T TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.463288 %U 10.30794/pausbed.463288
ISNAD Alkın, Huriye , Işık, Sayım , Çağlar, Abdullah Emre . "TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (Nisan 2019): 211-225 . https://doi.org/10.30794/pausbed.463288
AMA Alkın H. , Işık S. , Çağlar A. E. TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ. PAUSBED. 2019; (35): 211-225.
Vancouver Alkın H. , Işık S. , Çağlar A. E. TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (35): 211-225.
IEEE H. Alkın , S. Işık ve A. E. Çağlar , "TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 35, ss. 211-225, Nis. 2019, doi:10.30794/pausbed.463288