Yıl 2019, Cilt , Sayı 36, Sayfalar 311 - 333 2019-07-22

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ

Pınar Savaş Yavuzçehre [1] , Cem Keysan [2]


6360 sayılı Kanun ile değişen büyükşehir belediye yapılanmasında idari yapıda ve belediye hizmet paylaşımlarında önemli değişimler yaşanmıştır. Çalışmanın amacı Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisinde yer alan eski belde belediyelerinde yaşayan halkın; Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı hizmetlerden memnuniyet düzeylerini araştırmaktır. Eski belde belediyelerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne olan uzaklıklarının; Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden alınan hizmetlerin memnuniyet düzeyleri üzerindeki etkisini incelenmektedir. Çalışmanın kapsamı Denizli ili genelindeki 68 eski belde belediyesinden örneklem olarak alınan 24 eski belde belediyesidir. Çalışmanın içeriğinde, 24 eski belde belediyesinde saha araştırmasıyla elde edilen veriler uzaklık kriteri bağlamında incelenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında 380 kişi ile anket ve alanda gözlem yapılmıştır. Sonuçta, Denizli il merkezine daha yakın mesafede yer alan eski belde belediyelerinde yaşayan yerel halk Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden daha çok memnundur. Dolayısıyla eski belde belediyelerinin Denizli il merkezine uzaklığı artıkça yerel halkın Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden memnun olma düzeyleri azalmaktadır. 

6360 sayılı Kanun, Halkın Yerel Hizmetlerden Memnuniyeti, Denizli, Belde Belediyeleri
  • Adıgüzel, Ş. ve Tek, M. (2014). “6360 Sayılı Yasa ve Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:23, s.73-102.Aksu, İ. F. (2012). “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Siyaset, Hukuk ve Yönetim Araştırma Merkezi, Bilgi Notu No. 1, s.1-11.Apan, A. (2016). “Bütünşehir Modeli ve Taşra Yönetime Etkileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 25, Sayı 1, s.1-24.Arıkboğa, E. (2013). “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, Yerel Politikalar Dergisi, Sayı:3, s.48-96.Çelikyay, H. (2014). “Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası”, Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırma Merkezi, Sayı 101, s.1-24.İzci, F. ve Turan, M. (2013). “Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediye Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı 1, s.117-152.Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (2013). “6360 Sayılı Kanun”, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanları ve İl Mahalli İdareler Müdürleri Semineri, s.1-77, Ankara.Özgür, H. ve Yavuzçehre, P. (2016). “Türkiye’nin Büyükşehir Belediye Sistemi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7(1), s.903-926.Türkiye Belediyeler Birliği (2014). “6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber”, s.1-28, Ankara.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, R.G.:23.07.2004, Sayı:25531.5393 Sayılı Belediye Kanunu, R.G.:13.07.2005, Sayı:25874.5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, R.G.:22.02.2005, Sayı:25745.6360 Sayılı Kanun, R.G: 12.11.2012, Sayı: 28489
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7726-1119
Yazar: Pınar Savaş Yavuzçehre (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4283-4348
Yazar: Cem Keysan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed538273, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {311 - 333}, doi = {10.30794/pausbed.538273}, title = {YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Savaş Yavuzçehre, Pınar and Keysan, Cem} }
APA Savaş Yavuzçehre, P , Keysan, C . (2019). YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (36) , 311-333 . DOI: 10.30794/pausbed.538273
MLA Savaş Yavuzçehre, P , Keysan, C . "YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 311-333 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/47232/538273>
Chicago Savaş Yavuzçehre, P , Keysan, C . "YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 311-333
RIS TY - JOUR T1 - YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ AU - Pınar Savaş Yavuzçehre , Cem Keysan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.538273 DO - 10.30794/pausbed.538273 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 333 VL - IS - 36 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.538273 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.538273 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ %A Pınar Savaş Yavuzçehre , Cem Keysan %T YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 36 %R doi: 10.30794/pausbed.538273 %U 10.30794/pausbed.538273
ISNAD Savaş Yavuzçehre, Pınar , Keysan, Cem . "YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 36 (Temmuz 2019): 311-333 . https://doi.org/10.30794/pausbed.538273
AMA Savaş Yavuzçehre P , Keysan C . YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ. PAUSBED. 2019; (36): 311-333.
Vancouver Savaş Yavuzçehre P , Keysan C . YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (36): 333-311.