Yıl 2020, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 133 - 148 2020-01-29

PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA

İbrahim Sani MERT [1]


Bir insan kaynakları fonksiyonu olan performans yönetiminin en hassas faaliyeti performans değerlendirmedir. Performans değerlendirmede ise, performansa yönelik geri bildirim verilmesi adeta bu sürecin yumuşak karnıdır. Bu çalışma ile, performans geri bildirimine yönelik keşfedici nitel bir araştırma yapılarak, insan kaynakları yöneticisi, hat yönetici ve yönetici olmayan toplam 89 katılımcı ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatla, yönetici ve çalışanlar açısından performans görüşmelerinin etkili yapılmamasının nedenleri, çalışanların performanslarına ilişkin farkındalık durumları, daha iyi bir performans geri bildirimi verebilmek için nelerin yapılması gerektiği araştırılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi de tabi tutulmuş ve araştırma konularına ilişkin oluşturulan alt kategoriler belirlenmiştir
Performans Değerlendirme, Performans Yönetimi, Performans Geribildirimi, İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Aguinis, H., Gottfredson, R. K. ve Joo, H. (2012). “Delivering effective performance feedback: The strengths-based approach.”, Business Horizons, 55/2, 105-111.Alvero, A. M., Bucklin, B. R. ve Austin, J. (2001). “Performance Feedback in Organizational Settings (1985-1998 ) An Objective Review of the Effectiveness and Essential Characteristics of Performance Feedback in Organizational Settings.”, Journal of Organizational Behavior Management, 21/1, 3–29.Anseel, F., Van Yperen, N. W., Janssen, O. ve Duyck, W. (2011). “Feedback Type as a Moderator of the Relationship between Achievement Goals and Feedback Reactions.”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84/4, 703–722.Asmuß, B. (2008). “Performance appraisal interviews: Preference Organization in Assessment Sequences.”, Journal of Business Communication, 45/4, 408–429.Bekmezci M. ve Mert İ. S. (2018). “Çallışanların Görev Yaptığı Örgüt Kademesinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi.”, 17, 747-759.Brown, M., Kulik, C. T. ve Lim, V. (2016). “Managerial Tactics for Communicating Negative Performance Feedback.”, Personnel Review, 45/5, 969–987.Cardy, R.L. ve Dobbins, G.H. (1994), Performance Appraisal: A Consideration of Alternative Perspectives, South-Western, Cincinnati,Choi, E., Johnson, D. A., Moon, K. ve Oah, S. (2018). “Effects of Positive and Negative Feedback Sequence on Work Performance and Emotional Responses.”, Journal of Organizational Behavior Management, 10/1, 1–19.Daniels, A. C. (2016). Bringing out the best in people: How to Apply the Astonishing Power of Positive Reinforcement, McGraw Hill, New York.Daniels, J. A. ve Larson, L. M. (2002). “The Impact of Performance Feedback on Counseling Self-efficacy and Counselor Anxiety.”, Counselor Education and Supervision, 41/2, 120–130.Degregorio, M. B. ve Fisher, C. D. (1988). “Providing Performance Feedback: Reactions to Alternate Methods.”, Journal of Management, 14/4, 605–616.Geddes, D. ve Konrad, A. M. (2003). “Demographic Differences and Reactions to Performance Feedback. Human Relations.”, 56/12, 1485–1513.Greve, H. R. (2003). Organizational Learning from Performance Feedback. Cambridge University Press, London.Grote, D. (2000). “The Secrets of Performance Appraisal. Best practices from the masters.”, Across the Board, 23, 14-20. Gürbüz, S. ve Mert, İ. S. (2008). “360 Derece Geri Bildirim Sisteminde Toplumsal Kültürün Önemi.”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/2, 1–21.Gürbüz, S. ve Mert, I. S. (2011). “Impact of the Strategic Human Resource Management on Organizational Performance: Evidence from Turkey.”, International Journal of Human Resource Management, 22/8, 1803–1822.Holsti, O.R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities, Addison- Wesley, Menlo Park, C.A.Hom, P. W., DeNisi, A. S., Kinicki, A. J. ve Bannister, B. D. (1982). “Effectiveness of Performance Feedback from Behaviorally Anchored Rating Scales.”, Journal of Applied Psychology, 67/5, 568–576.Houmanfar, R. (2013). “Performance Feedback: From Component Analysis to Application.”, Journal of Organizational Behavior Management, 33/2, 85–88.İbrahimoğlu, N. ve Mert, İ. S. (2015). “An Explanatory Research to Detect the Managerial Business Ethics Competencies and Unethical Managerial Behaviors.”, Journal of Academic Research in Economics, 8/1, 101-114.Ijadi Maghsoodi, A., Abouhamzeh, G., Khalilzadeh, M. ve Zavadskas, E. K. (2018). “Ranking and Selecting the Best Performance Appraisal Method using the MULTIMOORA Approach Integrated Shannon’s Entropy.”, Frontiers of Business Research in China, 12/1, 1–21.Ilgen, D. R. ve Davis, C. (2000). “Bearing Bad News: Reactions to Negative Performance Feedback.”, Applied Psychology, 49/3, 550–565.İşten İ. ve Mert İ. S. (2018). “Uzlastırma Kurumunun Etkinliğin Arttırılması: Uzlaştırma Sürecinde Karsılasılan Hukuki ve İletişime İlişkin Problemler ile Çözümlerine İlişkin Nitel Bir Arastırma.”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD), 6/11, 13-43.Lam, S. S. K., Yik, M. S. M. ve Schaubroeck, J. (2002). “Responses to Formal Performance Appraisal Feedback: The Role of Negative Affectivity.”, The Journal of Applied Psychology, 87/1, 192–201. Larson, J. R. (1984). “The Performance Feedback Process: A Preliminary Model.”, Organizational Behavior and Human Performance, 33/1, 42–76.Larson, J. R., Glynn, M. A., Fleenor, C. P. ve Scontrino, M. P. (1986). “Exploring the Dimensionality of Managers’ Performance Feedback to Subordinates. Human Relations”, 39/12, 1083–1101.Levy, P. E. ve Cawley, B. D. (1998). “Reactions to Appraisal Discrepancies: Performance Ratings and Attributions.”, Journal of Business and Psychology, 12/4, 434–453.Losyk, B. (2002). “How to Conduct a Performance Appraisal.”, Public Management, 84/3, 8-11.Mert, İ. S. (2018). “Hemşire ve Stajyer Hemsirelerde En Fazla Stres Yaratan Olaylarin Nitel Araştırma Yöntemiyle İncelenmesi.”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17/67, 1043-1059.Mert, İ. S., Bekmezci M. ve Eroğluer K. (2018). ”İş Bağımsızlığının İşin Kendisinden Duyulan Tatmin Üzerindeki Etkisinde Gelisime Açıklık Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü: Özel Sektörde Bir Uygulama.”, Savunma Bilimleri Dergisi, 17/2, 1-19.Mert, İ. S. ve Turgut H. (2018). “Do We Have The Most Appropriate Human Resource In Ahighly Mortality Salienced World? Evidence From Turkey.”, International Journal of Economics, Commerce and Management, 6/8, 169-180.Mert, İ. S. (2007). Cesaret yöneti̇mi̇, Hayat Yayınları, İstanbul.Mert, İ. S. (2011). “Çalışanların Performans Değerlendirme Sisteminin Çıktı ve Engellerine Yönelik Algıları.”, Business and Economics Research Journal, 2/3, 87–108. Mert, İ. S. (2013). “Kamudaki Yöneticilerin Değerlendirilmesinde Performans ve Potansiyel Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, 46/2, 1-24.Mert, İ. S., Nurzait, K. ve Baş, T. (2011). “Adaletsizlik , Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi ? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma.”, Amme İdaresi Dergisi, 44/2, 99–129.Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis, SAGE Thousand Oaks, CA.Peterson, R. S. ve Behfar, K. J. (2003). “The Dynamic Relationship between Performance Feedback, Trust, and Conflict in Groups: A Longitudinal study.”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 92/1–2), 102–112.Sargut, S. (2001). Kültürler arası Farklılaşma ve Yönetim, İmge Kitapevi, Ankara.Selvarajan, R., and Cloninger, P.A. (2008). “The Importance of Accurate Performance Appraisals for Creating Ethical Organizations.”, Journal of Applied Business Research (JABR), 24/3, 39–44.Shore, T. H., Adams, J. S. ve Tashchian, A. (1998). “Effects of Self-appraisal Information, Appraisal Purpose, and Feedback Target on Performance Appraisal ratings.”, Journal of Business and Psychology, 12/3, 283–298.Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction, SAGE Publication, London.Turgut, H. ve Mert, I. S. (2014). “Evaluation of Performance Appraisal Methods through Appraisal Errors by Using Fuzzy VIKOR Method.”, International Business Research, 7/10, 170–178.Vigoda-Gadot, E. ve Angert, L. (2007). “Goal setting theory, job feedback, and OCB: Lessons from a longitudinal study.”, Basic and Applied Social Psychology, 29/2, 119-128.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2850-1865
Yazar: İbrahim Sani MERT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANTALYA BILIM UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed530344, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {133 - 148}, doi = {10.30794/pausbed.530344}, title = {PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {MERT, İbrahim Sani} }
APA MERT, İ . (2020). PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (38) , 133-148 . DOI: 10.30794/pausbed.530344
MLA MERT, İ . "PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 133-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/52147/530344>
Chicago MERT, İ . "PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 133-148
RIS TY - JOUR T1 - PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA AU - İbrahim Sani MERT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.530344 DO - 10.30794/pausbed.530344 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 148 VL - IS - 38 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.530344 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.530344 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA %A İbrahim Sani MERT %T PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 38 %R doi: 10.30794/pausbed.530344 %U 10.30794/pausbed.530344
ISNAD MERT, İbrahim Sani . "PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 38 (Ocak 2020): 133-148 . https://doi.org/10.30794/pausbed.530344
AMA MERT İ . PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA. PAUSBED. 2020; (38): 133-148.
Vancouver MERT İ . PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (38): 148-133.