Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 118 - 142 2017-12-30

Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar

Nuran Ertürk [1] , Bahadır Aydın [2]


İnsani gelişmenin ilerletilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme - UNDP) çerçevesinde İnsani Gelişme Raporları yayınlanmaktadır. İlk yayınlandığında sadece ekonomilerin zenginliği ve dolayısıyla bunun insan yaşamına katkıları dikkate alınırken ilerleyen dönemlerde kapsam genişletilmiştir. Türkiye’de de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşamı bir bütün olarak ele aldığını ifade ederek ekonomik boyut yanında sosyal ve diğer boyutları dikkate alan “yaşam memnuniyet endeksi” çalışması yapmaktadır. Araştırmanın amacı, illere ait 11 boyutlu endeks göstergelerinden İstatistik'i Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’ye göre bölgesel haritalar oluşturmak ve göstergeler arasındaki ilişkiye bakmaktır. Beklenti bazı göstergeler arasında bölgesel paralelliktir. Ancak çalışma bu beklentilerin bazı göstergelerde gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. 

Yaşam Memnuniyeti Endeksi, Bölgesel Halkınma, Gelir, Sağlık, Eğitim
 • Aydın, B, ‘’Kalkınmada Öncelikli Yöreler Uygulaması ve Zonguldak Örneği’’, Amme İdaresi Dergisi, 1999, Cilt; 32, sayı;2.
 • Avaner, T. (2005), ‘’BKA Siyasal Rejim Sorunu Yaratır MI?’’. İçinde Y. Turan, M.(ed), Bölgesel Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir? Ankara: Paragraf Yayınevi, 239-263
 • Arslan, E. (2010), “Kalkınma Ajansları Ve Kalkınma Ajanslarının Türkiye Ekonomisine Beklenen Katkıları” Kamu iş; 2010, Cilt:11, Sayı: 3.
 • Arslan K. (2005), “Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), Bahar 2005/1, s. 275-294.
 • Allen, G. (2002), “Regional Development Agencies (RDA)”, House Of Commons Library, Research Paper, 02/50, (http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/ Summary/RP02-50 ,17.08.2017)
 • Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu, (2014) (http://www.tr.undp.org/content/ turkey/tr/home/ library/human_development/hdr-2014.html, 24.07.2014)
 • Çetin, M. M. Kara (2008)” Bir Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgeleri Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma” Erciyes Ünv. İİBF Dergisi sayı. 31 Temmuz-Aralık 2008 s:49-68, (http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/ sayi31/004%20murat%20cetin.pdf)
 • Dinçer B., Özaslan M., Kavasoğlu T.,(2013) ‘’İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT: 2671, 2003.
 • Erdölek Ö., Barboros F. Vd. (2014)‘’Türkiye’ de Bölgesel Kalkınma Eşitsizliği ve Yatırım Teşvikleri’’, Türkiye Coğrafyacılar Derneği, 2. Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014.
 • Erdölek, Ö., Barboros, F, (2016) ‘’İllerde Yaşam Endeksi; Bir Türkiye Panoraması’’, İktisat ve Toplum Dergisi, sayı: 65.
 • Göymen, K, (2005) “Türkiye'de Bölge politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları” Yerel Kalkınma için Ortaklıklar Uluslararası Konferansı, 2005.
 • Gökçen, A, (2011 “Kalkınmada Öncelikli Yöreler’ de Uygulanan Gelişme Politikaları”, İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, s:380.
 • Özen, P, (2005) “Bölgesel Kalkınma Ajansları”, Tepav
 • Özer, A, (2012) “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sosyal Ekonomik İşlevleri” Kamu-İş, Cilt:12, Sayı:2
 • Pamuk, Ş. (2014) “Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi” Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
 • Pehlivan, P, (2013) “Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Yerel Ekonomi Üzerindeki Etkileri; Zafer Kalkınma Ajansı Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt; 11, Sayı: 3.
 • Sarıca, İ, (2001) “Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeleri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 154-204.
 • Sökmen, A, (2014) “Sosyal Gelişme Endeksi İçin Ne İfade Ediyor” Tepav, 2014.
 • Sevinç, H. (2011) “Bölgesel Kalkınma Sorunsalı: Türkiye’de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:2).(http://www. acarindex. Com/dosyalar/makale/acarindex-1423881626.pdf)
 • Kansu, G, (2004) “Planlı Yıllar-Anıllarla DPT’nin Öyküsü”, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
 • Kalkınma Bakanlığı, (2014) Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Bakanlığı; (http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/Tum-Kalkinma-Ajansi-Duyurulari.aspx)
 • OECD, (2010) “Regional Development Policies in OECD Countries” (http://www.eukn .eu/fileadmin/Lib/files/EUKN/2013/regional_development_policies_in_oecd_countries.pdf13.09.2017)
 • OECD, (2017), Regional development, (http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/ regional development.htm, 13.09.2017)
 • TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014.
 • TÜİK , (2015), “İllerde Yaşam Endeksi” http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=24561, (22.01.2016)
 • Tennessee Valley Autority-TVA,( https://www.tva.gov/About-TVA (17.08.2017).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nuran Ertürk
Ülke: Turkey


Yazar: Bahadır Aydın
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { pek342725, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {118 - 142}, doi = {10.30586/pek.342725}, title = {Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar}, key = {cite}, author = {Ertürk, Nuran and Aydın, Bahadır} }
APA Ertürk, N , Aydın, B . (2017). Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar . Politik Ekonomik Kuram , 1 (2) , 118-142 . DOI: 10.30586/pek.342725
MLA Ertürk, N , Aydın, B . "Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar" . Politik Ekonomik Kuram 1 (2017 ): 118-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/33226/342725>
Chicago Ertürk, N , Aydın, B . "Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar". Politik Ekonomik Kuram 1 (2017 ): 118-142
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar AU - Nuran Ertürk , Bahadır Aydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30586/pek.342725 DO - 10.30586/pek.342725 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 142 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.342725 UR - https://doi.org/10.30586/pek.342725 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar %A Nuran Ertürk , Bahadır Aydın %T Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar %D 2017 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 1 %N 2 %R doi: 10.30586/pek.342725 %U 10.30586/pek.342725
ISNAD Ertürk, Nuran , Aydın, Bahadır . "Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar". Politik Ekonomik Kuram 1 / 2 (Aralık 2017): 118-142 . https://doi.org/10.30586/pek.342725
AMA Ertürk N , Aydın B . Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar. PEK. 2017; 1(2): 118-142.
Vancouver Ertürk N , Aydın B . Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar. Politik Ekonomik Kuram. 2017; 1(2): 118-142.
IEEE N. Ertürk ve B. Aydın , "Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Endeksi Çerçevesinde Bölgesel Karşılaştırmalar", Politik Ekonomik Kuram, c. 1, sayı. 2, ss. 118-142, Ara. 2017, doi:10.30586/pek.342725