Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 143 - 167 2017-12-30

KARL MARX’TA BÖLÜŞÜM

Volkan TURAN[1]

Öz

Bu çalışmada, iktisadın temel konularından olan “bölüşüm” meselesi, Karl Marx’ın bölüşümle ilgili teori ve görüşleri ışığında, Kamu Yönetiminin temel inceleme alanlarında yer alan yoksulluk, geçinme stratejileri, göç, rantların kamuya aktarılması,  kentleşme, yatırım, kamu mali yönetimi, ekonomik-politik araştırmalar gibi alanlarda sosyalist-kapitalist bakış açısıyla yapılacak bilimsel çözümlemeler için alt yapı oluşturulacaktır.

Bu çalışma hazırlanırken öncelikli olarak, Marx’ın çalışmaları temel alınarak konu anlatılmaya çalışılmıştır. Ardından diğer kaynaklara başvurulmuştur.

Giriş bölümünde, Marx’ın genel teorisine ilişkin çıkarımlar bulunmaktadır. Teorinin ana çerçevesi içinde makale konusunun yeri tespit edilmiştir. Birinci bölümde, bölüşüm meselesinin belirleyicisi olan “Emek Değer Teorisi”, “Artık Değerin” nasıl oluştuğu, kaynağı ve bu artığın sınıflar arası nasıl paylaşıldığına değinilmiştir.

İkinci bölümde, “Emek Değer Teorisinin” açıklanmasını desteklemek amacı ile “Toplumsal Olarak Gerekli Emek Zaman” aktarılmış, değerin temelinde yatan etmenler araştırılmıştır. Üçüncü bölümde kapitalist sınıfa kâr biçiminde geçen “Artık Değerin”, kapitalist sınıf içinde bölüşümünün nasıl gerçekleştiği açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, Komünizmde ve geçiş sürecinde, bölüşümün dayandırıldığı prensipler aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karl Marx, Emek Değer Teorisi, Artık Değer, Tarihsel Kurumsal Yapılar, Sınıf Çatışması, Rantların Kamuya Aktarılması, Ekonomi-Politik.

 

DISTRIBUTION AND KARL MARX

Abstract

In this paper, an infrastructure will be established for scientific analyses which will be carried out with an socialist-capitalist perspective in such fields as poverty, livelihood strategies, migration, transferring the incomes to the public, urbanization, investment, public finance management, economic and politic researches which are among the main research areas of Public Administration, in the light of ‘Distribution’ issue which is one the main subjects of Economics and Karl Marx’s theories and views about Distribution.

In the preparation process of this paper, Marx’s studies have formed the basis for covering the topics primarily. After that, it has also been benefited from other resources.

In the Introduction, some inferences related to the general theory of Marx have been taking place. The position of the article’s subject has been decided within the main framework of the theory. In the first part, ‘Labor Theory of Value’ which is the determiner of Distribution issue, the formation and the resource  of ‘Surplus Value’ and the sharing of the surplus among the classes have been mentioned.

In the second part, ‘The Required Labor and Time as a Society’ has been cited and the factors which set the basis for the value have been researched with the aim of supporting the explanation of ‘Labor Theory of Value’. In the third part, it has been explained that how the ‘Surplus Value’, which is transferred to the capitalist class as profit, is shared within that class. In the fourth part, the principles, which Distribution has been based on, have been explained in Communism and Transitional Period.

Keywords: Karl Marx, Labor Theory of Value, Surplus Value, Historical Institutional Structures, Class Conflict, Transferring the Incomes to the Public, Economic- Politic.

 [1] Yrd.Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, volkan.turan@usak.edu.tr

Karl Marx, Emek Değer Teorisi, Artık Değer, Tarihsel Kurumsal Yapılar, Sınıf Çatışması, Rantların Kamuya Aktarılması
 • KAYNAKÇA
 • Desai, M. (1977). Marksist İktisat Teorisi. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Elson, D. (2005). Marx’ın Değer Teorisi Neyin Teorisi?. Conatus Çeviri Dergisi 4, Temmuz–Ekim, 4-21.
 • Hilferding R. (1949). Karl Marx and Close of His System, by Eugen Von Böhm-Bawerk, by Eugen Von Böhm-Bawerk; and Bawerk’s Criticism of Marx. by Rudolf Hilferding, Paul Sweezy (Ed.) (1966), New York: Kelley.
 • Hollander, S. (2004). Economic Organization, Distribution and the Equality Issue: The Marx – Engels Perspective. Review of Austrian Economics 17(1), ABI / INFORM Global, 5-35.
 • Lenin V. (1932). State and Revolutio. New York: International [Online]. Available from: www.marxist.org: http://www.marxist.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ [Accessed 21 May 2015].
 • Marx, K. (1932). The Economic and Philosophical Manuscripts by Karl Marx 1844. First Published 1932, Eng. Translated 1959 [Online]. Available from: www.marxist.org: http://www.marxist.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf [Accessed 21 May 2015].
 • Marx, K. (1992). Ücretli Emek ve Sermaye-Ücret Fiyat ve Kâr. (S. Belli Çev.) Ankara: Kuban Matbaacılık, Sol Yayınları.
 • Marx, K. (1998). Artı Değer Teorileri, Birinci Kitap. (Y. Fincancı Çev.) Ankara: Şahin Matbaası, Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2003). Kapital Cilt 2 (5. b.). (A. Bilgi Çev.) Ankara: Kuban Matbaacılık, Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2004). Kapital Cilt 1 (7. b.). (A. Bilgi Çev.) Ankara: Kuban Matbaacılık, Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2006). Kapital Cilt 3 (5. b.). (A. Bilgi Çev.) Ankara: Kuban Matbaacılık, Sol Yayınları.
 • MECW. (2014). Marx-Engels Collected Works. New York: International Publishers [Online]. Available from: www.marxist.org: http://www.marxist.org/archive/marx/works/cw/volume25-6/index.html [Accessed 21 May 2015].
 • Medaline R. J. (1959). The Communist Theory of State. American Slavic and East European Review 18(4), 510-525.
 • Perelman, M. (1999). Marx, Devalorisation and The Theory of Value. Chambridge Journal of Economics (23), 719-728.
 • Ramirez, M. D. (2007). Marx, Wages, and Cyclical Crises: A Critical Interpretation. Contribution to Political Economy (26), 27-41.
 • Rühle, O. (2004). Marx’ın Kapitali. İstanbul: Tarih Bilinci Yayınları. Saad-Filho, A. (2002). The Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism. Routledge.
 • Selik, M. (1974). Marksist Değer Teorisi. Ankara: Doğan Yayınevi.
 • Sweezy, P. (2007). Kaptalist Gelişme Teorisi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Volkan Turan
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { pek349643, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {143 - 167}, doi = {10.30586/pek.349643}, title = {Karl Marx'ta Bölüşüm}, key = {cite}, author = {Turan, Volkan} }
APA Turan, V . (2017). Karl Marx'ta Bölüşüm . Politik Ekonomik Kuram , 1 (2) , 143-167 . DOI: 10.30586/pek.349643
MLA Turan, V . "Karl Marx'ta Bölüşüm" . Politik Ekonomik Kuram 1 (2017 ): 143-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/33226/349643>
Chicago Turan, V . "Karl Marx'ta Bölüşüm". Politik Ekonomik Kuram 1 (2017 ): 143-167
RIS TY - JOUR T1 - Karl Marx'ta Bölüşüm AU - Volkan Turan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30586/pek.349643 DO - 10.30586/pek.349643 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 167 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.349643 UR - https://doi.org/10.30586/pek.349643 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Karl Marx'ta Bölüşüm %A Volkan Turan %T Karl Marx'ta Bölüşüm %D 2017 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 1 %N 2 %R doi: 10.30586/pek.349643 %U 10.30586/pek.349643
ISNAD Turan, Volkan . "Karl Marx'ta Bölüşüm". Politik Ekonomik Kuram 1 / 2 (Aralık 2017): 143-167 . https://doi.org/10.30586/pek.349643
AMA Turan V . Karl Marx'ta Bölüşüm. PEK. 2017; 1(2): 143-167.
Vancouver Turan V . Karl Marx'ta Bölüşüm. Politik Ekonomik Kuram. 2017; 1(2): 143-167.
IEEE V. Turan , "Karl Marx'ta Bölüşüm", Politik Ekonomik Kuram, c. 1, sayı. 2, ss. 143-167, Ara. 2017, doi:10.30586/pek.349643