Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 53 - 65 2017-12-30

İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’

Aslıhan Nakiboğlu [1] , Bengü Doğangün Yasa [2] , Ayberk Nuri Berkman [3]


‘İktisat tarihinde Bosna’da Toprak meselesi’ isimli makale çalışmasında Bosna’da toprak meselesi konusu, Duşan Kanunnamesi’nden, II. Meşrutiyet’e kadar geçen zaman dilimi içinde ele alınmıştır. 1463 yılında Bosna’nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethi sonucunda Osmanlı Arazi Rejiminin bölgede başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, Bosna’da devlet geleneği çerçevesinde, Duşan kanunnamesi ile düzenlenen eski arazi rejimini korumuştur. 16. Yüzyılın ikinci yarısında, mahalli yöneticilerin, reayaya üzerindeki baskısını arttırması ve arazilerin büyük toprak sahiplerinin eline geçmesiyle tepkiler büyüyerek isyanlara yol açmıştır. Böylece başlayan toprak sistemindeki bozulma süreci, II. Meşrutiyet ile Bosna’nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhakına kadar devam etmiştir. II. Meşrutiyetle birlikte Bosna Hersek in Avusturya–Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edilmesiyle Türklerin Balkanlardaki hâkimiyet süreci de yavaş yavaş sona ermeye başlamıştır. 

Duşan Kanunnamesi, II. Meşrutiyet, Bosna, Toprak Meselesi, Osmanlı İmparatorluğu
 • Acun, F. (2002). Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı olarak Tımar Sistemi ve Uygulaması. Türkler, 9, 899-908.
 • Kurat, A. N. (1990). Türkiye ve Rusya (Vol. 1194). Kültür Bakanlığı.
 • Akgündüz, M. (2003). “Osmanlı İdaresi Döneminde Bosna-Hersek”, DEUİFD, Sayı XVIII. Barkan Ö. L. (1980), Malikâne-Divânî Sistemi. Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul, Gözlem Yayınevi.
 • Burr, M. (1949). The Code of Stephan Dušan: Tsar and Autocrat of the Serbs and Greeks. The Slavonic and East European Review, 198-217.
 • Danişmend, İ. H. (1971), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.1, İstanbul, Türkiye Yayınevi.
 • Darkot B., (1997), “Bosna”, İslam Ansiklopedisi, c.1, Eskişehir, MEB Yay: 725-728.
 • Čar-Drnda, H. (1988), From The Past of Yeleç Fortress, Sarajevu.
 • Emecen, F. (1992a), “Balkanlar ve Bosna Tarihi Bakımından Kosova Savaşının Önemi”, Bosna, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay.:7-15
 • Emecen F. (1992b), “Baştina”, İslam Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yay: 135-136.
 • Filipoviç N. (1954), “Bosna Hersek’te Tımar Sisteminin İnkişafında Bazı Hususiyetler”, İ.Ü.İ.F.M., XV, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yay:154-158.
 • Gnjatović, D. E. (2000). The Death Penalty for Clandestine Money in Tsar Dušan’s Code. Nauka, bezbednost, policija, 5(2), 107-127.
 • Gonsalves, P. (1985) “Habsburg Agricultural Programmes in Bosanska Krajina, 1878-1914” The Slavonic and East European Review, Vol. 63, No. 3 (Jul., 1985), pp. 349-371 Gölen Z. (2002), “Yenileşme Çağında Boşnaklar”, Türkler Ansiklopedisi, c. 14, İstanbul, Yeni Türkiye Yay: 127-132
 • Gölen, Z. (2009). “1857-59 Bosna Hersek İsyânı”, Belleten, C.LXXIII, Sa.267, Ankara, 465-522.
 • Güran, T. (1992), “Zirai Politika ve Ziraatta Gelişmeler”, 150. Yılında Tanzimat, Ankara, TTK. Yay.
 • İnalcık, H. (1953), “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na: XV. Asırda Rumeli’de Hıristiyan Sipahiler ve Menşeleri”, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, s. 207–248.
 • İnalcık, H. (1995), Fatih Devri üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara, TTK Yayınları.
 • İnalcık, H. (1996), “S. Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, Eren Yay.
 • Karal, E. Z. (1999), Osmanlı Tarihi, c. 9, Ankara, TTK. Yay.
 • Ortaylı, İ. (2001), “Osmanlı’da XVIII. Yüzyıl Düşünce Dünyasına Dair Notlar”, Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, c.1, İstanbul, İletişim Yay: 37-42
 • Oruç, H. (2005). “15. Yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı”, OTAM, Cilt 18, Sayı:18, 249-271.
 • Ostrogorski, G. (1999), Çeviren: Fikret Işıltan, Bizans Devletinin Tarihi, Ankara, TTK Yay.
 • Suçeska, A. (1982), “Bosna Eyeleti’nde Tekâlif-i Şakkâ”, Tarih Enstitüsü Dergisi, İstanbul: 755-762.
 • Şahin, H. (2013), Osmanlı Tımar Sisteminin Menşei Meselesi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:12, ss: (58-74).
 • Ћirkoviћ S, C. K. (2000), Old and New Edition of Dušan’s Code. In Code of Emperor Stefan Duљan: Proceedings of the Scientific Conference of October 3, 2000 on the Occasion of 650 Years Since the Adoption (pp. 91-96).
 • Tokay A. G. (2001), “II. Meşrutiyet Dönemi Dış İlişkileri 1908-1914”, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul. Der Yay:33-50.
 • Truhelka, C. (1931), Çev. Köprülüzade Ahmed, “Bosna’da Arazi Meselesinin Tarihi Esasları”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, İstanbul:43-69.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1988), Osmanlı Tarihi, C. 2, Ankara, TTK. Yay.
 • Yardımcı, M.E. (2006). 15. ve 16. Yüzyılda Bir Osmanlı Livası Bosna, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aslıhan Nakiboğlu
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bengü Doğangün Yasa
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayberk Nuri Berkman
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { pek355477, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {53 - 65}, doi = {10.30586/pek.355477}, title = {İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’}, key = {cite}, author = {Nakiboğlu, Aslıhan and Yasa, Bengü Doğangün and Berkman, Ayberk Nuri} }
APA Nakiboğlu, A , Yasa, B , Berkman, A . (2017). İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’ . Politik Ekonomik Kuram , 1 (2) , 53-65 . DOI: 10.30586/pek.355477
MLA Nakiboğlu, A , Yasa, B , Berkman, A . "İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’" . Politik Ekonomik Kuram 1 (2017 ): 53-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/33226/355477>
Chicago Nakiboğlu, A , Yasa, B , Berkman, A . "İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’". Politik Ekonomik Kuram 1 (2017 ): 53-65
RIS TY - JOUR T1 - İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’ AU - Aslıhan Nakiboğlu , Bengü Doğangün Yasa , Ayberk Nuri Berkman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30586/pek.355477 DO - 10.30586/pek.355477 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 65 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.355477 UR - https://doi.org/10.30586/pek.355477 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’ %A Aslıhan Nakiboğlu , Bengü Doğangün Yasa , Ayberk Nuri Berkman %T İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’ %D 2017 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 1 %N 2 %R doi: 10.30586/pek.355477 %U 10.30586/pek.355477
ISNAD Nakiboğlu, Aslıhan , Yasa, Bengü Doğangün , Berkman, Ayberk Nuri . "İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’". Politik Ekonomik Kuram 1 / 2 (Aralık 2017): 53-65 . https://doi.org/10.30586/pek.355477
AMA Nakiboğlu A , Yasa B , Berkman A . İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’. PEK. 2017; 1(2): 53-65.
Vancouver Nakiboğlu A , Yasa B , Berkman A . İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’. Politik Ekonomik Kuram. 2017; 1(2): 53-65.
IEEE A. Nakiboğlu , B. Yasa ve A. Berkman , "İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’", Politik Ekonomik Kuram, c. 1, sayı. 2, ss. 53-65, Ara. 2017, doi:10.30586/pek.355477