Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 37 2019-06-30

Poverty and Some Observations on Child Labor Relations in Turkey
Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler

Pelin SOMEL [1]


In many parts of the World people live in poverty. Although poverty varies according to the level of development of countries, it is basically a problem. Children feel the deepest form of poverty and the physical and mental development of poor children is negatively affected. Children who are often exposed to poverty in childhood are faced with poverty in the future. So, poverty is an ongoing problem that has been transferred from generation to generation.

As child labour contributes to family income, poor families see their children as a source of income. This is an important element for child labour. The situation in which child labour occurs in the worst conditions causes the children of today to turn in to the poor and poor people of the future. This problem is not only peculiar to poor families, but also an important social reality that concerns the public. In this study, the solution proposals for child poverty in the World and child poverty and level were investigated in Turkey.

Dünyanın birçok yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşamaktadır. Yoksulluk olgusu ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılaşsa da sisteme ilişkin bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk probleminin çocuklar üzerinde etkileri daha derin şekilde görülmekte ve çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri olumsuz şekilde etkilenmektedir. Genellikle çocukluk döneminde yoksulluğa maruz kalan çocuklar gelecekte de yoksullukla karşı karşıya gelebilmektedir. Böylece yoksulluk nesilden nesile aktarılarak devam eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yoksul aileler perspektifinden bakıldığında çocuk işçiliği aile gelirine katkı sağladığı için çocuklar gelir kaynağı olarak görülmektedir. Bu durum çocuk işçiliğinin önlenmesi sürecindeki en önemli engellerden biridir. Çocuk işçiliğinin en kötü şartlarda gerçekleştiği hali bugünün çocuklarının geleceğin yetersiz ve yoksul bireylerine dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu sorun sadece yoksul ailelere özgü değil, toplumun genelini ilgilendiren önemli bir sosyal gerçekliktir. Bu çalışmada Türkiye’deki çocuk yoksulluğu ve düzeyi araştırılarak, dünyada çocuk yoksulluğuna ilişkin güncel çözüm önerilerinin Türkiye’de uygulanabilme imkânı ana hatlarıyla tartışılmıştır.

  • Kaynakça
  • Işıkçı, Y. (2015).Çocuk Gözüyle Türkiye’de Çocuk Hakları Sorunu: Hegem Yayınları.Tanilli,S(1984) Yüzyılın Gerçeği ve Mirası :Say YayınlarıMakal, A.(2018).Ameleden İşçiye: İletişim Yayıncılık.İnal, K.(2010). Türkiye’de Çocuk Emeği. İstanbul: Ütopya Yayınevi.Öztürk,(2011) Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı. İstanbul: Vakfı Yayınları.Özpolat, V.(2011).Türkiye’nin Çocuk Mağduriyeti Haritası. Ankara: Pegem Yayınları.Harari, Y.(2015).Sapıens. İstanbul: Kolektif Kitap.Arıdemir. E.(2017).Çocuk Hakları Çalışmaları. İstanbul: On iki levha.Şirin, S.(2019).Yetişin Çocuklar. İstanbul: Doğan KitapÇelik, A.(2014).Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye. İstanbul: KitapeviUrhan.(1996).Azgelişmişlik Çocuk İstihdamı İlişkisi ve Türkiye’de Çocuk İşgücüne İlişkin Sorunlar. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.Coşansu, İ.(1992).Türkiye’de Çocuk İşgücünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Boyutları. HacettepeÜniversitesi, Ankara.Fisunoğlu, M.(1994).Çalışan Çocukların Durumu ve Sanayiye Etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana.Güven,S.(2001).Sosyal Politikanın Temelleri. Bursa: Ezgi Kitabevi.Alper, Y.(1993).Çocuk İşçilerin Sosyal Güvenlik Hakları. Uludağ Üniversitesi. Bursa.Baştan Yılmaz, T.(1994) Formel ve Enformel Sektörde Çalışan Çocuklar ve Sanayiye Etkisi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.Aktan,Ç,Vural.Y (2002) “Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri ”Hak-İş Konfederasyonu Yayınları http://www.canaktan.org/ekonomi/yoksulluk/birinci-bol/aktan-vural-yoksulluk.pdf
  • Kulaksız(2014).”Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü ”.ÇSGB, 91-109 .http://app.csgb.gov.tr/cdd/pdf/sayi5/files/assets/common/downloads/page0093.pdf/,(Erişim Tarihi,17.01.2018).Acu,C.(2014).” Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk, Çocuk İşgücü Sorunu Ve Çocuk “.5-47.https://www.academia.edu/9474937/%C3%87OCUK_%C4%B0%C5%9EG%C3%9CC%C3%9C_SORUNU_VE_%C3%87OCUK_REFAHI_POL%C4%B0T%C4%B0KALARI_Child_Labour_and_Child_Welfare_Policy_/ ,(Erişim Tarihi, 17.01.2018).http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2600-genc-ve-cocuk-iscilerin-calisma-saatleri-ve-tatilleri/ ,(Erişim Tarihi, 17.01.2018).Gül Sallan,S. ,Kahraman,F..(2015).Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma http://dergipark.gov.tr/download/article-file/86123 (Erişim Tarihi ,5.04.2019).Durgun.Ö.(2011).Türkiye’ de Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluğu üzerine bir inceleme , http://dergipark.gov.tr/download/article-file/40436 (Erişim Tarihi, 26.03.2019).Ensari,S.(2010).TUİK’in Yoksulluk Analizi Üzerine, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/150757 (Erişim Tarihi ,2.04.2019).Üzümcü,A., Kokat,M.(2014).Türkiye’de Yoksulluk Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Yoksullukla Mücadel Sosyal Yardımların Gelişimi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/180216 (Erişim Tarihi ,08.04.2019).TUİK. (2013). Hane halkı Fert Geliri ve Eğitim Durumuna Göre Yoksulluk OranıTUİK. (2013). Çocuk İşgücü Yaş Durumu ve Nedenlerihttp://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim Tarihi:6.04.2019).Çöpoğlu,M. (2018) Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve İşsizlik http://dergipark.gov.tr/download/article-file/45756 (Erişim Tarihi:6.04.2019).WB.(2018).Türkiye’de İnsan Sermaye Endeksi http://pubdocs.worldbank.org/en/354481539258948067/HCI-2pager-TUR-TR.pdf (Erişim Tarihi :06.04.2019). WB. http://www.worldbank.org/tr/country/turkey/overview (Erişim Tarihi:06.04.2019).http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4857.pdf (Erişim Tarihi:25.02.2019).https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--en/index.htm (Erişim Tarihi: 05.04.2019 )https://www.unicefturk.org/sayfa/turkiye (Erişim Tarihi: 05.04.2019 )
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0588-0647
Yazar: Pelin SOMEL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pek554179, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {19 - 37}, doi = {10.30586/pek.554179}, title = {Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler}, key = {cite}, author = {Somel, Pelin} }
APA Somel, P . (2019). Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler . Politik Ekonomik Kuram , 3 (1) , 19-37 . DOI: 10.30586/pek.554179
MLA Somel, P . "Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler" . Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 19-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/46549/554179>
Chicago Somel, P . "Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler". Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 19-37
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler AU - Pelin Somel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30586/pek.554179 DO - 10.30586/pek.554179 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 37 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.554179 UR - https://doi.org/10.30586/pek.554179 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler %A Pelin Somel %T Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler %D 2019 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 3 %N 1 %R doi: 10.30586/pek.554179 %U 10.30586/pek.554179
ISNAD Somel, Pelin . "Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler". Politik Ekonomik Kuram 3 / 1 (Haziran 2019): 19-37 . https://doi.org/10.30586/pek.554179
AMA Somel P . Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler. PEK. 2019; 3(1): 19-37.
Vancouver Somel P . Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler. Politik Ekonomik Kuram. 2019; 3(1): 19-37.
IEEE P. Somel , "Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler", Politik Ekonomik Kuram, c. 3, sayı. 1, ss. 19-37, Haz. 2019, doi:10.30586/pek.554179