Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 83 - 104 2019-06-30

Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri
The Effects of Basel Criteria of Basel III Criteria Applied in Turkey and the Turkish Financial System

Şükrü CİCOĞLU [1] , Celal Gökhan ÇİL [2]


Dünyada ve Türkiye’de geçmişten günümüze çoğu kez ekonomik kriz meydana gelmiştir.. Bunlardan 1929 Büyük Buhran fazlaca etki yaratmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. 1973 Petrol Krizi de büyük sarsıntılar meydana getirmiştir. 1973 Petrol Krizi ile birlikte ülke ekonomileri yanında bankacılık sektöründe de krizler yaşanmış ve önemli bankalar iflas durumuna gelmiştir. Bu nedenle Uluslararası Ödemeler Bankası altında bir kurul oluşturulmuştur. Bankacılık Düzenlemeleri Ve Gözetim Uygulamaları Komitesi adı verilen kurul bankacılık alanında standartlar getirerek bankaların olası krizlere karşı tedbirli ve güçlü bir yapıda olmalarını amaçlamaktadır. Bu kurul danışma görevi üstlenmiş olup, kararları tavsiye niteliğindedir. Temel prensipleri altında çalışan komite geçmişten günümüze bazı kriterler yayınlamıştır. Bunlar; Basel I Kriterleri, Basel II Kriterleri Ve Basel III Kriterleridir. Özellikle, 2008 Küresel Finans Krizinde yaşanan bankacılık ve finans alanında krizler bu kriterleri tekrar gündeme getirmiştir. Son olarak Basel III Kriterleri yayınlanmıştır.  

Many times, past to present in Turkey and the world economic crisis has seen. The Great Depression of 1929 and the 1979 crises have affected the banking sector of the countries, important banks went bankrupt. To protect banks against crises, the Banking Regulation and Supervision Practices Committee was established under the International Payments Bank. The Banking Regulation and Supervision Practices Committee sets standards in the banking sector and aims to ensure that banks have a safe and strong structure against possible risks. The Committee on Banking Regulation and Supervision Practices published Basel I, Basel II and Basel III Criteria for strong banking. Basel I, Basel II and Basel III criteria were applied in Turkey. The aim of this study is; provide information about the Basel Criteria applied in Turkey and the aim of this course is to review the effects of Basel III.
 • ALTINTAŞ, Ayhan. Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Turhan Kitabevi, Mart, 2006
 • ATİKER, Metin Basel I-Basel II, Konya Ticaret Odası Etüd Araştırma Servisi Bilgi Raporu, Sayı:2005-41, Konya, 2005
 • Ay, İsmail.Ceö., Basel Kriterleri Çerçevesinde Türk Finans Ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Düzenlenmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul,-2010
 • BDDK,(2005), 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı Basel II, Ocak 2005
 • BDDK, (2010), Bankacılık Sektörü Basel II İlerleme Raporu, 2010
 • BDDK, (2012), Sorularla Basel 2,5 Düzenlemesi, 2012
 • Erdoğan, Ali., Basel Kriterlerinin Bankacılık Sektörüne Etkisi Ve Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16 Sayı:16 , Haziran 2014
 • Gündoğdu, Aysel. Bankacılığın Temelleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ekim 2016
 • Gödeş, Merve., Basel III Kriterlerinin Katılım Bankacılığına Etkileri: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-2016
 • Kaya Mehmet Ve Torun Ramazan., Basel III Uzlaşısının Getirdikleri Ve Sürecin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7 S:13 Güz 2018
 • Kutlu Hakan. Ve Demirci Savaş., Kapsamlı Bir Risk Yönetimi Düzenlemesi: Basel II Ve Kobilere Muhtemel Etkisi, Muhasebe Ve Finans Dergisi, Cilt, Sayı:40, 2008
 • Külahi Ezgi, Tiryaki Göksel, Yılmaz Ahmet, Türkiye’de Basel I,II,III Kurallarına Uyum Süreci, Marmara Üniversitesi S.B.E Öneri Dergisi, Cilt:10, 2013
 • Turgut, Ahmet., Bankalar Ve Kobi’ler İçin Dönüm Noktası: Basel II Standartları Karamaoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Haziran- 2007
 • Torun, Melike., Basel II Uygulamalarının Bankacılık Sektörüne Etkileri, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, 2017
 • Yayla M, Y.Türker Kaya, Basel II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci, BDDK Araştırma Dairesi Çalışma Raporları, 2005/3, Mayıs, 2005
 • Yazarkan, Hakan., 2008 Basel Kriterleri Ve Basel II’nin Türk Bankacılık Sistemine Muhtemel Etkileri Yüksek lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şükrü CİCOĞLU

Orcid: 0000-0002-8889-6627
Yazar: Celal Gökhan ÇİL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pek559663, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {83 - 104}, doi = {10.30586/pek.559663}, title = {Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri}, key = {cite}, author = {Ci̇coğlu, Şükrü and Çi̇l, Celal Gökhan} }
APA Ci̇coğlu, Ş , Çi̇l, C . (2019). Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri . Politik Ekonomik Kuram , 3 (1) , 83-104 . DOI: 10.30586/pek.559663
MLA Ci̇coğlu, Ş , Çi̇l, C . "Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri" . Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 83-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/46549/559663>
Chicago Ci̇coğlu, Ş , Çi̇l, C . "Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri". Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 83-104
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri AU - Şükrü Ci̇coğlu , Celal Gökhan Çi̇l Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30586/pek.559663 DO - 10.30586/pek.559663 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 104 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.559663 UR - https://doi.org/10.30586/pek.559663 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri %A Şükrü Ci̇coğlu , Celal Gökhan Çi̇l %T Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri %D 2019 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 3 %N 1 %R doi: 10.30586/pek.559663 %U 10.30586/pek.559663
ISNAD Ci̇coğlu, Şükrü , Çi̇l, Celal Gökhan . "Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri". Politik Ekonomik Kuram 3 / 1 (Haziran 2019): 83-104 . https://doi.org/10.30586/pek.559663
AMA Ci̇coğlu Ş , Çi̇l C . Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri. PEK. 2019; 3(1): 83-104.
Vancouver Ci̇coğlu Ş , Çi̇l C . Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri. Politik Ekonomik Kuram. 2019; 3(1): 83-104.
IEEE Ş. Ci̇coğlu ve C. Çi̇l , "Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri", Politik Ekonomik Kuram, c. 3, sayı. 1, ss. 83-104, Haz. 2019, doi:10.30586/pek.559663