Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 54 - 70 2019-06-30

The World Bank's Lost Ring: Social Capital
Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye"

Eda ÜNALAN [1]


Since the early 1990s, the concept of development, along with the Post-Washington Accord, abandoned the market-priority approach and focused on the role of institutions for the smooth functioning of the market. One consequence of this process is the term of social capital, which is introduced to development studies. One of the institutions that emphasized the term of social capital and carried out studies on it was the World Bank. In this study, the term of social capital will be discussed at the World Bank and contrary to the necessity and importance of the term in the literature, a critical discussion will be conducted on the reports prepared by the World Bank's Social Capital Initiative Working Group and published between 1998-2001.

In the reports prepared by the Social Capital Initiative, social capital is considered assertively the missing link of development. However, in the study, it is concluded that neoliberal policies, which carry out activities as implementers of the Bank, handled social capital without falling into the basis of the problems produced by the capitalist system and therefore the claim of the missing link of development is not realistic.

1990’lı yılların başından itibaren kalkınma anlayışı Post-Washington Uzlaşısı ile birlikte, piyasa öncelikli yaklaşımı terk ederek piyasanın sağlıklı bir işleyişi için kurumların rolüne ağırlık vermiştir. Bu sürecin bir sonucu kalkınma literatürüne kazandırılan “sosyal sermaye” kavramıdır. Sosyal sermaye kavramını en çok vurgulayan ve bunun üzerine çalışmalar yürüten kurumlardan birisi de Dünya Bankası olmuştur. Bu çalışmada, Dünya Bankası nezdinde sosyal sermaye kavramı ele alınacak, kavramın literatürde sıklıkla vurgulanan gerekliliği ve öneminin aksine, ağırlıklı olarak Dünya Bankası’nın Sosyal Sermaye Girişimi çalışma grubu tarafından hazırlanıp 1998-2001 yılları arasında yayınlanan raporları üzerinden eleştirel bir tartışma yürütülecektir.

Sosyal Sermaye Girişimi’nin hazırladığı raporlarda, “sosyal sermaye” iddialı bir şekilde kalkınmanın kayıp halkası olarak nitelendirilmektedir. Ancak çalışmada, neoliberal politikaların uygulayıcı olarak faaliyetlerde bulunan Banka’nın sosyal sermayeyi kapitalist sistemin ürettiği sorunların temeline inmeksizin ele aldığı ve bu nedenle kalkınmanın kayıp halkası iddiasının da somut bir karşılığı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

 • Altay, Asuman (2007), Bir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk İlişkisi, Ege Akademik Bakış,7(1), 337-362
 • Collier, Paul (1998), Social Capital and Poverty, World Bank
 • Fafchamps Marcel ve Minten Bart (1999), Social Capital and the Firm: Evidence from Agricultural Trade, World Bank
 • Feldman, R. Tine ve Assaf, Susan (1999), Social Capital: Conceptual Frameworks and Empirical Evidence, World Bank
 • Fine, Ben (2008), Sosyal Sermaye Sosyal Bilime Karşı İstanbul: Yordam Kitap
 • Grootaert, Christiaan (1998), Social Capital: the Missing Link?, World Bank
 • Grootaert, Christiaan and Bastelaer Thierry van (2001), Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendation from the Social Capital Initiative, World Bank
 • Harriss, John (2001), Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital New Delhi: Leftword Books
 • Marx, Karl (2012), Kapital 1 İstanbul: Yordam Kitap
 • Özuğurlu, Metin(2006), “Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, Mülkiye Dergisi, cilt no:27, sayı:239, 59-74
 • Polanyi, Karl (2011), Büyük Dönüşüm İstanbul: İletişim Yayınları
 • Thorbecke, Erik(2007), “Kalkınma Doktrininin Evrimi, 1950-2005”, der. Fikret Şenses, Neo liberalizm, Küreselleşme ve Kalkınma İstanbul: İletişim Yayınları, 123-175
 • Toussaint, Eric(1999), Ya Paranı Ya Canını Dünya Bankası ve IMF’nin Üçüncü Dünya Politikaları İstanbul: Yazın Yayıncılık
 • Wallerstein, Immanuel (2013), Sosyal Bilimleri Düşünmemek İstanbul: bgst Yayınları
 • Social Capital Initiative Working Paper 1 (1998), The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital: Overview and Program Description, World Bank
 • http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,contentMDK:20185164~menuPK:418217~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html (erişim tarihi: 23.09.2015)
 • http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,contentMDK:20190527~menuPK:408663~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015~isCURL:Y,00.html (erişim tarihi: 10.09.2015).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1447-1391
Yazar: Eda ÜNALAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pek565010, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {54 - 70}, doi = {10.30586/pek.565010}, title = {Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye"}, key = {cite}, author = {Ünalan, Eda} }
APA Ünalan, E . (2019). Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye" . Politik Ekonomik Kuram , 3 (1) , 54-70 . DOI: 10.30586/pek.565010
MLA Ünalan, E . "Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye"" . Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 54-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/46549/565010>
Chicago Ünalan, E . "Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye"". Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 54-70
RIS TY - JOUR T1 - Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye" AU - Eda Ünalan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30586/pek.565010 DO - 10.30586/pek.565010 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 70 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.565010 UR - https://doi.org/10.30586/pek.565010 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye" %A Eda Ünalan %T Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye" %D 2019 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 3 %N 1 %R doi: 10.30586/pek.565010 %U 10.30586/pek.565010
ISNAD Ünalan, Eda . "Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye"". Politik Ekonomik Kuram 3 / 1 (Haziran 2019): 54-70 . https://doi.org/10.30586/pek.565010
AMA Ünalan E . Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye". PEK. 2019; 3(1): 54-70.
Vancouver Ünalan E . Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye". Politik Ekonomik Kuram. 2019; 3(1): 54-70.
IEEE E. Ünalan , "Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: "Sosyal Sermaye"", Politik Ekonomik Kuram, c. 3, sayı. 1, ss. 54-70, Haz. 2019, doi:10.30586/pek.565010