Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 18 2019-06-30

2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme
A Theorical Study Based on Monetary Policy After the Financial Crisis of 2008

Hilal ŞEKER [1] , Baki DEMİREL [2]


2008 yılında ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan finansal kriz, sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, aynı zamanda gelişmiş ülkeleri de zor bir sürece sokmuş ve para politikası açısından iktisat literatürüne yenilikler getirmiştir. Türev piyasalarda ortaya çıkarak sadece finansal sektörü değil reel sektörü de etkisi altına almasıyla diğer krizlerden farklıdır. Bu krizle birlikte hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, farklı şekillerde etkilenerek farklı deneyimler kazanmıştır. Söz konusu kriz, gelişmekte olan ülkeleri enflasyonist bir sürece sokmuşken, gelişmiş ülkeleri deflasyon problemiyle karşı karşıya bırakmıştır. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler yaşadıkları deflasyondan kurtulabilmek, ekonomik canlanma sağlayabilmek için, miktarsal genişleme gibi geleneksel olmayan para politikalarına başvurmuşlar, bu ise küresel likidite fazlası oluşmasına neden olmuştur. Küresel likidite fazlasının gelişmekte olan ülkelere yönelmesi ise fiyat istikrarlarını bozarak enflasyonist bir sürece girmelerine neden olmuştur. Bu bağlamada çalışmanın amacı 2008 Finansal Krizi sonrası gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları geleneksel olmayan para politikası üzerine teorik bir çerçeve çizmektir.
The financial crisis which started in USA in 2008 and spreaded all over the world has put not only the developing countries but also the developed countries into the difficult process and caused some innovations to economy literature in the terms of monetary policy. Appearing in derivate markets, this crisis is different from the other crisis as it effects not only the financial sector but also the real sector. Both the developed and developing countries have beend effected differently and gained different experiences because of this crisis.The crisis mentioned has caused the developed countries to have deflation problem while it has put the developing countries in inflationist process. Hence the developed countries implement non-traditional monetary policies such as quantity expansion in order to provide economic recovery and get rid of the deflation they have but it has caused global liquidity to be excessive. The excessive global liquidity that heads into the developing countries has caused them to involve in inflationist process, impairing the price stabilities. In this sense the aim of the study is to form a theorical frame based on non-traditional monetary policy that developing and developed countries implemented after the financial crisis of 2008.
 • Kaynakça:Andriuskevıcıute D., Deimante ve Balciunas, Norbertas (2013). The Monetary Policy of the European Central Bank in the Period of Sovereign Debt Crisis, Ekonomika, 2013 Vol. 92(2), s.20-31.
 • Atılgan M.H. (2016). Yeni Para Politikası Anlayışı ve Finansal İstikrar. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF dergisi, c:6, s;2, 249-268
 • Borio, C. ve Shim, I. (2007). What can macro-prudential policy do to support monetary policy? BIS Working Papers 242, Bank for International Settlements
 • Bowdler, C. ve Radia, A. (2012). Unconventional monetary policy: the assessment. Oxford Review of Economic Policy, 28(4):603-621.
 • Courtmann P., Winkler B. (2013). The ECB's Non-Standard Monetary Policy Measures. The Role of Institutional Factors and Financial Structur, European Central Bank Working Paper, S. 1528, April 2013
 • Çaşkurlu E., Dağlaroğlu T.(2010). Gelişmekte Olan Ülkelerin Krize Karşı Geliştirmiş Oldukları Ekonomi Politikaları. İktisadi Araştırmalar Vakfı.
 • Duramaz S., Dilber İ. (2015). Küresel Kriz Sürecinde Para Politikasında Yeni Bir Araç Olarak Faiz Koridoruna Genel Bir Bakış, Maliye Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1
 • Eggertsson, G. B. ve Woodford, M. (2003). The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy. Brookings Papers on Economic Activity, 34(1):139-235.
 • Eggertsson, G. B. ve Woodford, M. (2004). Optimal monetary and fiscal policy in a liquidity trap. Working Paper 10840, National Bureau of Economic Research.
 • Ersoy H., Işıl G. (2016). Küresel Kriz Sonrsası Merkez Bankası Para Politikaları ve Finansal Sistem Üzerine Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:15 Özel Sayı:29 Bahar 2016/1 s.349-374
 • Hancock D., Wayne P. (2014). How the Federal Reserve’s Large-Scale Asset Purchases (LSAPs) Influence MortgageBacked Securities (MBS) Yields and U.S.Mortgage Rates, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington D.C.
 • Joyce, M., Tong, M., ve Woods, R. (2011). The United Kingdom’s quantitative easing policy: design, operation and impact. Bank of England Quarterly Bulletin, 51(3):200-212.
 • Kara H.,(2012). Küresel Kriz Sonrası Para Politikası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çalışma Tebliği, No:12/17
 • Karaş Z. (2017). 2008 Küresel Krizi Sırasında Merkez Bankaları Tarafından Uygulanan Geleneksel Olmayan Para Politikaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. C.10, S.48
 • Kaya Z. ve Tokucu E. (2014). Son Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Para Politikalarında Gelişmeler ve Merkez Bankalarının Değişen Rolü, Avrasya Ekonomileri Üzerine Uluslararası Konferans
 • Krugman, P. R. (1998). It’s Baaack: Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap. Brookings Papers on Economic Activity, 29(2):137206.
 • Labonte M. (2016). Monetary Policy and the Federal Reserve: Current Policy and Conditions, Congressional Research Service Report, RL30354, January 28,2016.
 • Lars E.O. Svensson, (2012). Comment on Michael Woodford ,Inflation Targeting and FinancialStability. Sveriges Riksbank Economic Review, pp.33-34Montoro, C. (2011). Assesing the Role of Reserve Requirements under Financial Frictions.
 • Joyce, M., Tong, M., and Woods, R. (2011). The United Kingdom’s quantitative easing policy: design, operation and impact. Bank of England Quarterly Bulletin, 51(3):200–212.
 • Perera, A. (2010). Monetary Policy in turbulent Times: Impact of Unconventional Monetary Policies. Central Bank of Sri Lanka Working Paper.
 • Rogers, J. H., Scotti, C., ve Wright, J. H. (2014). Evaluating AssetMarket E_ects of Unconventional Monetary Policy: A Cross-Country Comparison. International Finance Discussion Papers 1101, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).
 • Smaghi, L.B.(2009). Conventional and Unconventional Monetary Policy, Keynote Lecture, International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 28 April 2009.
 • Svensson, L. E. (2004). Targeting rules vs. instrument rules for monetary policy: What is wrong with mccallum and nelson?, Working Paper 10747, National Bureau of Economic Research
 • Şen G. (2018). 2008 Finansal Krizi ve Sonrası Gelişmeler. 1923’den Günümüze Türkiye’de Para-Kredi ve Kur Politikaları. Ekin Basın-Yayım, Bursa
 • Şentürk M., Kayhan S., Bayat T., Küresel Finans Krizi Sonrasında Merkez Bankacılığı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz, 2016; 9(3)
 • Tunalı H., Yalçınkaya Y.(2016). Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamasında Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, İktisat Fakültesi Mecmuası, C.66, 61-112
 • Vural U. (2013). Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Yükselişi, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7139-1198
Yazar: Hilal ŞEKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6704-0523
Yazar: Baki DEMİREL
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @diğer { pek569676, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {1 - 18}, doi = {10.30586/pek.569676}, title = {2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Şeker, Hilal and Demi̇rel, Baki} }
APA Şeker, H , Demi̇rel, B . (2019). 2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme . Politik Ekonomik Kuram , 3 (1) , 1-18 . DOI: 10.30586/pek.569676
MLA Şeker, H , Demi̇rel, B . "2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme" . Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/46549/569676>
Chicago Şeker, H , Demi̇rel, B . "2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme". Politik Ekonomik Kuram 3 (2019 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - 2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme AU - Hilal Şeker , Baki Demi̇rel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30586/pek.569676 DO - 10.30586/pek.569676 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.569676 UR - https://doi.org/10.30586/pek.569676 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram 2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme %A Hilal Şeker , Baki Demi̇rel %T 2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme %D 2019 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 3 %N 1 %R doi: 10.30586/pek.569676 %U 10.30586/pek.569676
ISNAD Şeker, Hilal , Demi̇rel, Baki . "2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme". Politik Ekonomik Kuram 3 / 1 (Haziran 2019): 1-18 . https://doi.org/10.30586/pek.569676
AMA Şeker H , Demi̇rel B . 2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme. PEK. 2019; 3(1): 1-18.
Vancouver Şeker H , Demi̇rel B . 2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme. Politik Ekonomik Kuram. 2019; 3(1): 1-18.
IEEE H. Şeker ve B. Demi̇rel , "2008 Finansal Krizi Sonrası Para Politikası Üzerine Teorik Bir İnceleme", Politik Ekonomik Kuram, c. 3, sayı. 1, ss. 1-18, Haz. 2019, doi:10.30586/pek.569676