Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 71 2020-06-25

Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç

Yavuz YILDIRIM [1]


Greta Thunberg, 2018 yazında İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemi yaparak, iklim değişimi/krizi ve buna yönelik aktivizm tartışmalarında yeni bir süreç başlattı. Uluslararası medyanın da konuyla ilgilenmesiyle beraber Thunberg bir iklim mücadelesi ikonuna dönüşürken, önerdiği İklim için Okul Grevleri, geçen bir yıl içerisinde lise ve altı derecedeki öğrencilerin katılımıyla dünyanın pek çok yerinde gerçekleşen bir eylem biçimi oldu. Bu bağlamda çalışma, iklim tartışmalarının küresel çapta kolektif ve bireysel eylemlerle nasıl dönüştüğünü anlamayı amaçlamaktadır. Temel argüman, iklim konusunda sosyal boyutun artan düzeyde önem kazandığıdır. Türkçe literatürde yeterli ilgiyi görmeyen İklim İçin Okul Grevleri, iklim hareketinde yeni bir dönemi simgelemektedir. Yeni bir gençlik hareketi, herkese ait olan, müşterek ve makro bir meseleyi yeni bir eylem tarzıyla önümüze sunmaktadır. Bu aynı zamanda siyasal bir sorgulamadır. İklim krizinden iklim adaletine doğru dönüşüm yeni adımlar atılması konusunda devletlere yönelik önemli bir baskı aracı olacaktır.
İklim Krizi, İklim Adaleti, Çevre Hareketi, Kolektif Eylem
 • Agrawala, S. (1998). “Structural and Process History of the Intergovernmental Panel On Climate Change”. Climatic Change, 39: 621–642.
 • Albek-Ripka, L. (2018). “Climate Change Protest Draws Thousands of Australian Students”, NY Times, November 30, https://www.nytimes.com/2018/11/30/world/australia/student-strike-climate-change.html, Erişim: 02.09.2019.
 • Backstrand, K. ve E. Lövbrand (Eds.) (2015). Research Handbook on Climate Governance, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Baggini, J. (2019). “Greta Thunberg’s Attackers Are Morally Bankrupt, But Her Deification Isn’t Helpful”, The Guardian, Aug 19, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/19/greta-thunberg-attackers-climate-crisis-activist, Erişim: 03.09.2019.
 • Bailer, S. (2012). “Strategy in The Climate Change Negotiations: Do Democracies Negotiate Differently?”, Climate Policy, 12(5): 534-551.
 • Beck, U. (2010). “Climate for Change, or How to Create a Green Modernity?”, Theory, Culture & Society, 27(2–3): 254–266.
 • Bond, P. (2011). “Politics of Climate Justice- Paralysis Above, Movement Below”, Center for Civil Society (Online), http://ccs.ukzn.ac.za/files/climate%20justice%20%2027%20May%202011.pdf, Erişim: 01.09.2019.
 • Caldwell, C. (2019). “The Problem With Greta Thunberg”, NY Times, Aug 02, https://www.nytimes.com/2019/08/02/opinion/climate-change-greta-thunberg.html, Erişim: 04.09.2019.
 • Carrington, D. (2018). “‘Our Leaders Are Like Children’, School Strike Founder Tells Climate Summit”, The Guardian, Dec 04, https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/04/leaders-like-children-school-strike-founder-greta-thunberg-tells-un-climate-summit, Erişim: 01.09.2019.
 • Carrington, D. (2019). “School Climate Strikes: 1.4 Million People Took Part, Say Campaigners”, The Guardian, Mar 19, https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/19/school-climate-strikes-more-than-1-million-took-part-say-campaigners-greta-thunberg, Erişim: 02.09.2019.
 • Castells, M. (2013). İsyan ve Umut Ağları – İnternet Çağında Toplumsal Hareketler, (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Chakrabarty, D. (2017). “The Politics of Climate Change is More Than The Politics of Capitalism”, Theory, Culture & Society, 34(2-3): 25-37.
 • Chakrabortty, A. (2019). “The Hounding Of Greta Thunberg is Proof That The Right Has Run Out Of Ideas”, The Guardian, May 01, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/01/greta-thunberg-right-environmental-activist-attacks, Erişim: 02.09.2019.
 • Chatterton, P., D. Featherstone ve P. Routledge (2013). “Articulating Climate Justice in Copenhagen: Antagonism, the Commons, and Solidarity”, Antipode, 45(3): 602–620.
 • Crouch, D. (2018). “The Swedish 15-Year-Old Who's Cutting Class To Fight The Climate Crisis”, The Guardian, September 01, https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/swedish-15-year-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis, Erişim: 01.09.2019.
 • Della Porta, D. (2013). Can Democracy Be Saved?: Participation, Deliberation and Social Movements. John Wiley & Sons.
 • Della Porta, D. (2015). Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis. John Wiley & Sons.
 • Demirci, M. (2013). “İklim Değişikliği ve Dağıtıcı Adalet”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2): 183-204.
 • Democracynow.org (2018). “School Strike for Climate: Meet 15-Year-Old Activist Greta Thunberg, Who Inspired a Global Movement”, December 11, https://www.democracynow.org/2018/12/11/meet_the_15_year_old_swedish , Erişim: 04.09.2019.
 • Editorial (2019). “The Guardian View on Greta Thunberg: Seizing the Future”, The Guardian, April 23, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/23/the-guardian-view-on-greta-thunberg-seizing-the-future, Erişim: 02.09.2019.
 • Editorial Board (2019). “Grown-Ups Get a Scolding on Climate”, NY Times, March 12, https://www.nytimes.com/2019/03/12/opinion/climate-change-children-greta-thunberg.html, Erişim: 02.09.2019.
 • Fischer, F. (2017). Climate Crisis and the Democratic Prospect: Participatory Governance in Sustainable Communities. New York: Oxford University Press.
 • Fischer, F. (2019). “Knowledge Politics and Post-truth in Climate Denial: On the Social Construction of Alternative Facts”, Critical Policy Studies, 13(2): 133-152.
 • Giddens, A. (2011). The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity Press.
 • Goodman J. (2009). “From Global Justice to Climate Justice? Justice Ecologism in an Era of Global Warming”, New Political Science, 31(4): 499-514.
 • Guardian.com (2019). “School Climate Children’s Brave Stand Has Our Support”, The Guardian, February 13, https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/13/school-climate-strike-childrens-brave-stand-has-our-support, Erişim: 31.08.2019.
 • Gupta, J. (2012). “Negotiating Challenges and Climate Change”, Climate Policy, 12(5): 630-644.
 • Hayırsever Topçu, F. (2008). “İklim Değişikliği: Ortak Beklentiler ve Farklılaşan Çıkarlar”, Mülkiye Dergisi, 32: 159-190.
 • İklimhaber.org (2018). “Greta Thunberg: Politikacılara Asıl Görevini Hatırlatan Genç Aktivist”, https://www.iklimhaber.org/greta-thunberg-politikacilara-asil-gorevini-hatirlatan-genc-aktivist/ , Erişim: 03.09.2019.
 • ipcc.ch (2019). About, www.ipcc.ch/about. Erişim: 02.09.2019.
 • Jager, J. ve T. O’Riordan (1996). “The History Of Climate Change Science And Politics”, in Jill Jager and Timothy O’Riordan (Eds.), Politics of Climate Change: A European Perspective, London: Routledge, 1-31.
 • Kaya, Y. (2017). “Paris Anlaşmasını İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek”, Uluslararası İlişkiler, 14(54): 87-106.
 • Kaya, Y. (2019). Ekolojik Güvenlik, Bursa: Dora Yayınları.
 • Kılıç, S. ve N. Tok. (2014). “Geleneksel Adalet Anlayışlarından Çevresel Adalet Anlayışına”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3): 213-228.
 • Koch, M. (2012). Capitalism and Climate Change: Theoretical Discussion, Historical Development and Policy Responses, Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • Lockwood, M. (2018). “Right-Wing Populism and The Climate Change Agenda: Exploring The Linkages”, Environmental Politics, 27(4): 712-732.
 • McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2003). Dynamics of Contention. Cambridge Press.
 • McCright, A. M., R. E. Dunlap ve S. T. Marquart-Pyatt. (2016). “Political Ideology and Views About Climate Change in the European Union”, Environmental Politics, 25(2): 338-358.
 • Medium.com (2018a). “This 15-Year-Old Girl Breaks Swedish Law For Climate”. https://medium.com/wedonthavetime/this-15-year-old-girl-breaks-swedish-law-for-the-climate-d1a48ab97e3a, Erişim: 01.09.2019.
 • Medium.com (2018b). “Greta Thunberg: ‘Sweden is Not A Rol Model’”, https://medium.com/@wedonthavetime/greta-thunberg-sweden-is-not-a-role-model-6ce96d6b5f8b , Erişim: 01.09.2019.
 • Melucci, A. (1985). The symbolic challenge of contemporary movements. Social research, 789-816.
 • Melucci, A. (1996). Challenging codes: Collective action in the information age. Cambridge University Press.
 • Nevett, J. (2019). “Greta Thunberg: Why Are Young Climate Activists Facing So Much Hate?”, BBC, Aug 28, https://www.bbc.com/news/world-49291464, Erişim: 03.09.2019.
 • Okereke, C. (2019). “Climate Justice and the International Regime”, WIREs Climate Change, 1(3): 462–474.
 • Opp, K. D. (2009). Theories of political protest and social movements: A multidisciplinary introduction, critique, and synthesis. Routledge.
 • Özel, M. ve S. Kılıç. (2006). “Küresel Bir Sorun Olarak İklim Değişikliği ve İklim Politikaları”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 34: 137-169.
 • Page, E. A. (2007). Climate Change, Justice and Future Generations, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Pamukçu, K. (2006). “Küresel Isınmaya Karşı Küresel İşbirliği”, Uluslararası İlişkiler, 3(10), 181-215.
 • Parks, B. C., ve J. T. Roberts. (2010). “Climate Change, Social Theory And Justice”, Theory, Culture & Society, 27(2-3), 134-166.
 • Saunders, C. (2013). Environmental networks and social movement theory. A&C Black.
 • Sayre, N. F. (2012). “The Politics of The Anthropogenic”, Annual Review of Anthropology, 41: 57-70.
 • Schlosberg, D. ve L. B. Colins. (2014). “From Environmental to Climate Justice: Climate Change and The Discourse Of Environmental Justice”, WIREs Climate Change, 5(3): 359–374.
 • Sengupta, S. (2019). “Becoming Greta: ‘Invisible Girl’ to Global Climate Activist, With Bumps Along the Way”, The Guardian, February 18, https://www.nytimes.com/2019/02/18/climate/greta-thunburg.html , Erişim: 02.09.2019.
 • Shove, E. (2010). “Social Theory and Climate Change - Questions Often, Sometimes and Not Yet Asked”, Theory, Culture & Society, 27(2-3): 277-288.
 • Thunberg, G. (2018). “I'm Striking From School to Protest Inaction On Climate Change – You Should Too”, The Guardian, November 26, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/26/im-striking-from-school-for-climate-change-too-save-the-world-australians-students-should-too, (30.08.2019).
 • Thunberg, G. (2019a). “Our House is On Fire”, The Guardian, January 25, https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-house-is-on-fire-greta-thunberg16-urges-leaders-to-act-on-climate, Erişim: 31.08.2019.
 • Thunberg, G. (2019b). https://m.facebook.com/732846497083173/posts/767646880269801/ , Erişim: 03.09.2019.
 • Tilly, C. ve Tarrow, S. (2007). Contentious Politics. London: Paradigm Publishers.
 • Türkeş, M. (2008). “Küresel İklim Değişikliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler”, İklim Değişikliği ve Çevre, 1: 26-37.
 • Urry, J. (2015). “Climate Change and Society”, in J. Michie and C.L. Cooper (eds), Why the Social Sciences Matter, London: Palgrave Macmillan, 45-59.
 • Wats, J. (2019). “‘The Beginning Of Great Change’: Greta Thunberg Hails School Climate Strikes”, The Guardian, February 15, https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/15/the-beginning-of-great-change-greta-thunberg-hails-school-climate-strikes, Erişim: 01.09.2019.
 • West, D. (2013). Social Movements in Global Politics. Polity.
 • Yıldırım, Y . (2018). Neoliberalizme Karşı Demokrasi: Ortak Olanı Yeniden Kurmak İçin Mücadele. Siyasal Bilimler Dergisi, 6 (1) , 123-142 . DOI: 10.14782/marusbd.412634
 • Yıldırım, Y. (2013). Sosyal Forum’dan Öfkeliler’e, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Zhou, N. (2018). “Climate Change Strike: Thousands of School Students Protest Across Australia”, The Guardian, November 30, https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/30/climate-change-strike-thousands-of-students-to-join-national-protest, Erişim: 01.09.2019.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1031-1537
Yazar: Yavuz YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pek691712, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {45 - 71}, doi = {10.30586/pek.691712}, title = {Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Yavuz} }
APA Yıldırım, Y . (2020). Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç . Politik Ekonomik Kuram , 4 (1) , 45-71 . DOI: 10.30586/pek.691712
MLA Yıldırım, Y . "Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç" . Politik Ekonomik Kuram 4 (2020 ): 45-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/55161/691712>
Chicago Yıldırım, Y . "Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç". Politik Ekonomik Kuram 4 (2020 ): 45-71
RIS TY - JOUR T1 - Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç AU - Yavuz Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30586/pek.691712 DO - 10.30586/pek.691712 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 71 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.691712 UR - https://doi.org/10.30586/pek.691712 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç %A Yavuz Yıldırım %T Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç %D 2020 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30586/pek.691712 %U 10.30586/pek.691712
ISNAD Yıldırım, Yavuz . "Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç". Politik Ekonomik Kuram 4 / 1 (Haziran 2020): 45-71 . https://doi.org/10.30586/pek.691712
AMA Yıldırım Y . Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç. PEK. 2020; 4(1): 45-71.
Vancouver Yıldırım Y . Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç. Politik Ekonomik Kuram. 2020; 4(1): 45-71.
IEEE Y. Yıldırım , "Greta Thunberg ve İklim İçin Okul Grevleri: Küresel İklim Aktivizminde Yeni Süreç", Politik Ekonomik Kuram, c. 4, sayı. 1, ss. 45-71, Haz. 2020, doi:10.30586/pek.691712