Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 72 - 93 2020-06-25

Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış

Cumali BOZPİNAR [1]


K. Marx öncesi dönemde emek değer teorisinin genel olarak A. Smith, T. R. Malthus ve D. Ricardo’nun görüşleri çerçevesinde şekillendiği kabul edilebilir. Marx'a varana kadar değer konusu üretim süreci dışında incelenmiştir. Bu çalışmayla, Marx öncesi emek değer teorisine bütünsel bir bakış sağlanması amaçlanmıştır.
value, labor theory of value, Marx
  • Akbaş, K. (2017). Thomas Robert Malthus’un Nüfus İlkesi ve eleştirisi. İçinde Nüfus ilkesi (1. baskı). (Çev. Ç. Taşkın). İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 7-20. Aspromourgos, T. (1996). On the origins of Classical Economics: Distribution and value from William Petty to Adam Smith. New York and London: Routledge. Bilir, H. (2019). İktisadın bir “bilim” olarak ortaya çıkışında doğa bilimlerinin etkisi. Kebikeç, 48, 175-94. Costabile, L. ve Rowthorn, B. (1985). Malthus’s theory of wages and growth. The Economic Journal, 95, 418-37. Engels, F. (2011). İngiltere’de emekçi sınıfının durumu: 1845. İçinde Marx, K. ve Engels, F. Nüfus üzerine. Ankara: Sol Yayınları. 80-6. Eren, A. A. (2010). Adam Smith’in ticarete ve Merkantilist politikalara yaklaşımı: Yeni bir Adam Smith sorunu mu? In Kapucu, H., Aydın, M., Şiriner, İ., Morady, F., and Çetin, Ü. (Eds.). Politik İktisat ve Adam Smith. London: IJOPEC Publication, 93-114. Eren, A. A. (2011). Sir Willam Petty: Merkantilist bir düşünür mü? Ekonomi Yaklaşım, 79 (22), 45-70. Foley, D. K. (1999). Notes on the theoretical foundations of political economy. Retrieved from www.economia.unam.mx › poleconprintFoley. Güneş, H. H. (2009). İktisat tarihi açısından nüfus teorileri ve politikaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (8), 126-38. Johnson, E. A. J. (1937). Predecessors of Adam Smith: The growth of British economic thought. New York: Prentice Hall. Kazgan, G. (2000). İktisadî düşünce veya politik iktisadın evrimi (9. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. Malthus, T. R. (1815). An inquiry into the nature and progress of rent and the principles by which it is regulated. Erişim https://www.gutenberg.org. Malthus, T. R. (1836). Principles of political economy. Erişim https://oll.libertyfund.org. Malthus, T. R. (2017). Nüfus ilkesi (1. baskı). (Çev. Ç. Taşkın). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Marx, K. (2004). Kapital (6. baskı, cilt 1). (Çev. A. Bilgi). Ankara: Sol Yayınları. Marx, K. (2011). Ücret: 1847. İçinde Marx, K. ve Engels, F. Nüfus üzerine. Ankara: Sol Yayınları. 80-6. Murphy, A. E. (2009). The Genesis of macroeconomics: New ideas from Sir William Petty to Henry Thornton. New York: Oxford University Press. Redman, D. A. (1997). The rise of Political Economy as a science: Methodology and the Classical Economists. London: MIT Press. Ricardo, D. (1997). Ekonomi politiğin ve vergilendirmenin ilkeleri (1. baskı). (Çev. T. Ertan). İstanbul: Belge Yayınları. Rothbard, M. N. (1995). Economic thought before Adam Smith: An Austrian perspective on the history of economic thought (vol. I). Alabama: Edward Elgar Publishing. Savaş, V. F. (1997). İktisatın tarihi. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları. Savran, S. (1997). Ricardo’nun dehası ve körlüğü. In Ekonomi politiğin ve vergilendirmenin ilkeleri. (Trans. T. Ertan). İstanbul: Belge Yayınları. Sewall, H. R. (1901). The theory of value before Adam Smith. Publications of the American Economic Association (3rd series), 3 (2), 1-128. Retrieved from www.jstor.org/stable/2485740. Smith, A. (2004). Ulusların zenginliği (4. baskı). (Çev. A. Yunus ve M. Bakırcı). İstanbul: Alan Yayıncılık. Steiner, P. (2003). Physiocracy and French Pre-classical Political Economy. In Samuels, W. J., Biddle, J. E., and Davis, J. B. (Eds.). A companion to the history of economic thought. Oxford: Blackwell Publishing, 61-77. Stigler, G. J. (1958). Ricardo and the 93% Labor Theory of Value. The American Economic Review, 3 (48), 357-67. Ulutan, B. (1978). İktisadî doktrinler tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8760-5253
Yazar: Cumali BOZPİNAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pek732118, journal = {Politik Ekonomik Kuram}, issn = {}, eissn = {2587-2567}, address = {}, publisher = {Ahmet Arif EREN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {72 - 93}, doi = {10.30586/pek.732118}, title = {Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Bozpi̇nar, Cumali} }
APA Bozpi̇nar, C . (2020). Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış . Politik Ekonomik Kuram , 4 (1) , 72-93 . DOI: 10.30586/pek.732118
MLA Bozpi̇nar, C . "Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış" . Politik Ekonomik Kuram 4 (2020 ): 72-93 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pek/issue/55161/732118>
Chicago Bozpi̇nar, C . "Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış". Politik Ekonomik Kuram 4 (2020 ): 72-93
RIS TY - JOUR T1 - Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış AU - Cumali Bozpi̇nar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30586/pek.732118 DO - 10.30586/pek.732118 T2 - Politik Ekonomik Kuram JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 93 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-2567 M3 - doi: 10.30586/pek.732118 UR - https://doi.org/10.30586/pek.732118 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politik Ekonomik Kuram Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış %A Cumali Bozpi̇nar %T Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış %D 2020 %J Politik Ekonomik Kuram %P -2587-2567 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30586/pek.732118 %U 10.30586/pek.732118
ISNAD Bozpi̇nar, Cumali . "Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış". Politik Ekonomik Kuram 4 / 1 (Haziran 2020): 72-93 . https://doi.org/10.30586/pek.732118
AMA Bozpi̇nar C . Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış. PEK. 2020; 4(1): 72-93.
Vancouver Bozpi̇nar C . Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış. Politik Ekonomik Kuram. 2020; 4(1): 72-93.
IEEE C. Bozpi̇nar , "Marx Öncesi Emek Değer Teorisi: Genel Bir Bakış", Politik Ekonomik Kuram, c. 4, sayı. 1, ss. 72-93, Haz. 2020, doi:10.30586/pek.732118