Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 15 2015-08-01

Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği
The Problems of the Religious Officers in Charge Abroad: Germany Example

Fatma LATİFOĞLU [1]


Yurt dışı din hizmetlerinin en önemli unsurunu din hizmetini sunan din görevlileri oluşturmaktadır. Bu nedenle yurt dışında görev yapan din görevlilerinin mesleki yeterlikleri kadar karşılaştıkları problemlerin bilinmesi ve çözülmesi bu hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Anket tekniğiyle Almanya’da din hizmeti veren din görevlilerinin problemlerini bu çalışmada tespit etmeye çalıştık. Araştırma bulgularına göre; yurt dışında görev yapan din görevlilerinin ne tür problemlerle karşılaştıklarını tespit etmeye ve çözüm önerileri sunmaya çalıştık.
The most important part of the religious services abroad are the officials. Therefore, as much as their proficiency, it is extremely important to know and solve the problems that the religious officials face in onder to perform this service in a proper and efficient manner. We tried to find out the problems of the religious officials working in Germany by conducting a survey. According to the findings of the research, we tried to find out what kind of problems that the religious officials face and make suggestions to solve them.
 • Kitapların Gösterimi Sağlam, İsmail (2009), Batı Avrupa’da Yaşayan Türklere Göre Din Görevlileri ve Cami
 • Etkinlikleri (Fransa Örneği), Emin Yayınları Tavukçuoğlu, Mustafa, Avrupa’da Türk Ailesi ve Din Eğitimi, Mehir Vakfı Yayınları, Konya Makale Gösterimleri Turan, İbrahim (2013), “Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri” ,Din Bilimleri Akademik
 • Araştırma Dergisi, cilt.13, Sayı: 1, s.47-73
 • Yavuzer, Hasan (2012), “Din Görevlilerinin Meslekleriyle İlgili Memnuniyet, Beklenti ve Performansları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2 Yüksek Lisans Doktora Tezi Gösterimleri Kahraman, Fatma Zeliha (2006), Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Din Hizmetleri:
 • Danimarka Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun Editörlü Kitap Acuner, Yusuf ve Osman Artan (2008), “Din Görevlilerinin Problemleri Üzerine Bir
 • Araştırma”, I. Din Eğitimi Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 763, Ankara Çekin, Ahmet (2005), “Mesleki ve Sosyal Boyutlarıyla Yurtdışı Din Görevliliği”, III. Din
 • Şurası, Editör: Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara. Doğan, Recai (2005), “Avrupa’da Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları: Problem ve Çözüm
 • Önerileri(Almanya Örneği)”, III. Din Şurası, Editör: Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara Erarslan, Sadık (2005), “Günümüzde İhtida Hareketleri”, III. Din Şurası, Editör: Mehmet
 • Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara Kaymakcan, Recep (2005), “Diyanet Hizmetleri Bağlamında Avrupa’daki Türk Gençlerinin
 • Eğitimi”, III. Din Şurası, Editör: Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/ 642, Ankara. Raporlar Diyanet http://www.diyanet.gov.tr/tr/kategori/istatistikler/132 (10.04.2015) Başkanlığı Yılı İstatistikleri,
Diğer ID JA82FZ42TU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma LATİFOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ağustos 2015
Kabul Tarihi : 4 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2015

Bibtex @ { pesausad274909, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği}, key = {cite}, author = {LATİFOĞLU, Fatma} }
APA LATİFOĞLU, F . (2015). Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (2) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/26085/274909
MLA LATİFOĞLU, F . "Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2015 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/26085/274909>
Chicago LATİFOĞLU, F . "Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2015 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği AU - Fatma LATİFOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 1 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği %A Fatma LATİFOĞLU %T Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği %D 2015 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD LATİFOĞLU, Fatma . "Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2015): 1-15 .
AMA LATİFOĞLU F . Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği. CC Licence. 2015; 1(2): 1-15.
Vancouver LATİFOĞLU F . Yurt Dışında Görev Yapan Din Görevlilerinin Problemleri: Almanya Örneği. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 1(2): 15-1.