Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 374 - 379 2018-12-26

Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik

Mehmet Şirin ÇIKAR [1] , Murad KAFİ [2]


Sanatın netice olarak bir türlü yansıtma olduğunu göz önüne aldığımızda, bunun gerçekçi olması kimi durumlarda önem arz etmektedir. Bu gerçekçilik toplumla alakalı olduğunda ise toplumun iç yapısını ve dinamiğini belli bir dönem bağlamında kavramasıyla öne çıkar.

Ürdünlü romancı Kasım Tevfik’i, Modern Arap Edebiyatında yazmış olduğu romanlarla öne çıkaran en büyük özelliği, Arap toplumunda var olan geleneği eleştirmesi ve kimi zaman ise sınırları zorlayan hayal gücüdür. Romanların yanı sıra 2009 yılında el-Arab el-Yevm gazetesinin edebiyat köşesinde yayınladığı “Palto” adlı kısa öyküsü hem içerik hem de dil bakımından yankı uyandırmıştır. Bu öykünün en büyük özelliklerinden birisi de yaşadığı toplumun yapısını ve öne çıkan bazı olgularını gerçekçi bir üslupla yansıtmaya çalışmıştır.

Çalışmamızda bu kısa öykü bağlamında hem Ürdün toplum yapısını hem de Kasım Tevfik’in edebi kişiliğini irdelemeye çalışacağız.

Kasım Tevfik, palto, toplumsal yapı, gerçekçilik
  • -www.thaqafat.com. 04.04.2018-AMR, Mahluf (1998), Mazahiru’t-tevdid fi’l-kıssati’l-kasira bi’l-Cezair, İttihadi’-l-Kuttabi’l-Arab. -ER, Rahmi,(1994), Bedi’uzzman el-Hemedani ve Makameleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,
  • -FADL, Salah (1980), Menhucu’l-vakiiyye fi’l-ibdai’l-Arabi, Daru’l-Maarif, Kahire.- el-HAMDAVİ, Cemil (1993), Bunyetu’n-nassi’s-serdi, Merkezu’s-Sekafiyi’l-Arabi, Beyrut.-HUSAM, el-Hatib, (1998), el-Kıssatu’l-kasira fi Suriya, Dımaşk.-el-İYD, Yumna (1999), tekniyatu’s-serdi’r-rivai fi davi’l-menheci’l-bunyevi, Daru’l-Farabi, Beyrut.-KUTTUS, Bessam (1980), Simyau’l-unvan, Mektebetu Kettane, Ürdün.- MORAN, Berna, (1994), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İstanbul.-NECM, Yusuf Muhammed, (19669, el-Kıssatu fi’l-Edebi’l-Arabi’l-hadis, Darus-Sekafete, Beyrut.-en-NESSAC, Seyyid Hamid, (1984), Tatavuru fenni’l-kassati’l-kasira fi Mısr, Daru’l-Ma’arif, Kahire.---------------------------------- (1988), İtticahatu’l-kıssati’l-Mısriyyi’l-kasira, Mektebetu Ğarib, Kahire.-OBAİD, Mohamed Saber, (2014), Amman, el-mekan es-serdi kema yerahu er-ravi Kasım Tevfik, Dustur (Ürdün)-OKTAY, Ahmet, (1986), Topulmcu Gerçekliğin Kaynakları, BFS Yayınları, İstanbul.-ÖREN, Aytaç, (2015), Edebiyatta Kurgusal Gerçeklik, RTE Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, sayı 2, s.156-62) -es-SAMADİ, İmtinan (2007), el-Kıssatu’l-kasira cidden beyme işkaliyyeti7l-mustalah ve vuduhi’r-ru’ye, Mecelletu Dırasati’l-Ulumi’l-İnsaniyye ve’l-İctimaiyye, Amman, Cilt 34 Sayı 1.-eş-SANTİ, Muhammed (2010), Fennu’t-tahriri’l-Arabi, Daru’l-Endelus, Hail.-ŞEHAB, Usame (2013), el-İtticahu’l-vakikii oe’r-rivayeti’n-niseviyye fi’l-Urdun ve Filistin, Mecelletu Camieti Dımaşk, Cilt 29 Sayı 1-2.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Şirin ÇIKAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Murad KAFİ
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Syria


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad453780, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {374 - 379}, doi = {}, title = {Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik}, key = {cite}, author = {Çıkar, Mehmet Şirin and Kafi̇, Murad} }
APA Çıkar, M , Kafi̇, M . (2018). Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4-4 , 374-379 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/41746/453780
MLA Çıkar, M , Kafi̇, M . "Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018 ): 374-379 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/41746/453780>
Chicago Çıkar, M , Kafi̇, M . "Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018 ): 374-379
RIS TY - JOUR T1 - Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik AU - Mehmet Şirin Çıkar , Murad Kafi̇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 374 EP - 379 VL - 4 IS - 4 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik %A Mehmet Şirin Çıkar , Murad Kafi̇ %T Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik %D 2018 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Çıkar, Mehmet Şirin , Kafi̇, Murad . "Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 4 (Aralık 2018): 374-379 .
AMA Çıkar M , Kafi̇ M . Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik. CC Licence. 2018; 4(4): 374-379.
Vancouver Çıkar M , Kafi̇ M . Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(4): 374-379.
IEEE M. Çıkar ve M. Kafi̇ , "Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 374-379, Ara. 2018