Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 78 - 91 2019-07-28

NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU

Hüseyin Zahid KARA [1] , Mehmet AYKUL [2] , Aslı Berna PULAT [3]


Üniversite eğitimi ilk yılından itibaren, öğrencilerin biyo-psiko-sosyal açılardan büyük ve ani değişimler yaşadığı bir döneme karşılık gelmektedir. Öğrenciler yeni ve farklı bir eğitim sistemine dâhil olma mücadelesini vermiş ve bunu başarmış olmakla birlikte, ilk yıldan başlayarak bu sisteme ve sistemin getirdiği değişikliklere adapte olma mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelelerden en önemlilerinden birisi de barınma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite eğitimi, öğrencilerin çoğunlukla mekânsal olarak yer değiştirmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum, yeni bir sosyal ve duygusal çevre anlamı taşımakla birlikte aynı zamanda yeni bir fiziksel çevre anlamına gelmekte ve barınma yeri ihtiyacını ilk sıradan gündeme taşımaktadır. Gerçekleştirilen araştırmada, üniversite öğrencilerinin barınma yeri tercihleri ve barınma yerine ilişkin sorunları ortaya koyularak barınma sorununun ilişkili olduğu diğer sorun alanlarına değinilmiştir. Nicel araştırma yöntemine başvurularak 392 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilen betimsel nitelikteki bu çalışmada, frekans tabloları ve ki-kare testlerine yer verilerek bulgular ortaya koyulmuştur. Elde edilen veriler ışığında üniversite öğrencilerinin barınma sorununun ekonomik faktörlerle birebir ilişki kurduğu, öğrencinin sağlık kaygısı ve yalnızlık hissi üzerinde de doğrudan etkisi olduğu görülmüştür. Biyo-psiko-sosyal sağlığın korunması, akademik başarının geliştirilmesi ve öğrencilerin eğitim hayatlarına odaklanabilmeleri adına barınma yerinin önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığı ve bununla ilgili uygulamaların yetersiz kaldığı görülmektedir.

üniversite, öğrencileri, barınma, sorunu
 • Baymur, F. (1961). “Lise ve Dengi Okullara Devam Eden Öğrencilerin Problemleri.” Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Test ve Araştırma Bürosu.
 • Ersoy, A.F. ve Arpacı, F., (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Konut Koşullarının Ve Konutta Yaşamayı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi.” Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Filiz, Z. ve Çemrek, F. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Uygunluk Analizi İle İncelenmesi.” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 207-224
 • Güldiken, N. Ve Özekicioğlu, H. (2004). “Anadolu Üniversitelerinde Ailelerinden Uzakta Öğrenim Gören Öğrencilerin Barınmaya İlişkin Sorunları.” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi. 5(1), 163-180.
 • İkiz, M. (2008). Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu'nda Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmin Düzeyinin Ölçülmesi: Edirne Selimiye Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Kacur, M. ve Atak, M. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Başetme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği.” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (31), 273-297.
 • Maslow, A. H. (1943). “A Theory Of Human Motivation.” Psychological Review, 50(4), 370-396.
 • Özer, B. ve Kurtaran, Y. (2009). “Gençler Ve Barınma.” Https://Tr.Scribd.Com/Document/38680934/Universite-Oğrencilerinin-Barınma-Sorunları-Araştırma-Raporu - et: 10.02.2019
 • Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği).” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Rukancı, H., & Anameriç, H. ( 2004). Ortaçağda İlk Üniversiteler. Felsefe Dünyası, 39, 170-186.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). “Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri”. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, T. (2016). “Farklı Standartta Yurtlarda Barınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 31-44.
 • YÖK, https://istatistik.Yok.Gov.Tr, et: 18.02.2019
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4503-2703
Yazar: Hüseyin Zahid KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1019-3307
Yazar: Mehmet AYKUL
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4044-9374
Yazar: Aslı Berna PULAT
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Mart 2019
Kabul Tarihi : 14 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Temmuz 2019

Bibtex @derleme { pesausad543139, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {78 - 91}, doi = {}, title = {NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU}, key = {cite}, author = {Kara, Hüseyin Zahid and Aykul, Mehmet and Pulat, Aslı Berna} }
APA Kara, H , Aykul, M , Pulat, A . (2019). NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (2) , 78-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/47373/543139
MLA Kara, H , Aykul, M , Pulat, A . "NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 78-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/47373/543139>
Chicago Kara, H , Aykul, M , Pulat, A . "NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 78-91
RIS TY - JOUR T1 - NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU AU - Hüseyin Zahid Kara , Mehmet Aykul , Aslı Berna Pulat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 91 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU %A Hüseyin Zahid Kara , Mehmet Aykul , Aslı Berna Pulat %T NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Kara, Hüseyin Zahid , Aykul, Mehmet , Pulat, Aslı Berna . "NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2019): 78-91 .
AMA Kara H , Aykul M , Pulat A . NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU. CC Licence. 2019; 5(2): 78-91.
Vancouver Kara H , Aykul M , Pulat A . NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 78-91.