Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 241 - 251 2019-11-30

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bircan ERGÜN [1]


Bu araştırmanın amacı lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin medya okuryazarlığı becerilerinin belirlenmesi ve demografik özelliklerine, bölümlerine ve akademik başarılarına göre incelenmesidir. Bu bağlamda betimsel bir saha taraması olan bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 407 katılımcıya anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Veriler “Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin medya okuryazarlığı seviyeleri orta düzeyin üstünde bulunmuştur. Turizm Fakültesinde okuyan öğrencilerin medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmeleri, bu konuda müfredatta düzenlemeler yapılması ve turizm ve medya okuryazarlığı kavramları ile ilgili daha fazla çalışmaların yapılması gerekmektedir.


Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı becerileri
 • Alagözlü, Ç. (2013). Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Medya Okuryazarlığı "Örnek İncelemeler". Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Amaro, S., Duarte, P. ve Henriques, C. (2016). Travelers’ Use of Social Media: A Clustering Approach. Annals of Tourism Research, 59, 1-15.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Turner, L. A. ve Johnson, R. B. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çepni, O., Palaz, T. ve Ablak, S. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 431-446.
 • Dunn, K. (2002). Assessing Information Literacy Skills in the California State University: A Progress Report. The Journal of Academic Librarianship, 28, 26-35.
 • Engin, G. ve Genc, S. Z. (2015). Examination on Media Literacy Behaviors of Teacher Candidates: Ege University Example. International Journal of Research in Teacher Education, 6(2), 1-10.
 • Erdem, C. (2018). Medya okuryazarlığı ve öğretmen eğitimi: Öğretmen adayları için bir öğretim programı tasarısı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdem, C. ve Erişti, B. (2018). Paving the Way for Media Literacy Instruction in Preservice Teacher Education: Prospective Teachers’ Levels of Media Literacy Skills. International Journal of Instruction, 11(4), 795-810.
 • Erişti, B. ve Erdem, C. (2017). Development of a Media Literacy Skills Scale. Contemporary Educational Technology, 8(3), 249-267.
 • Eryılmaz, S. (2018). Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliliklerinin Belirlenmesi: Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 37-49.
 • Fidan, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 121-137.
 • Jansson, A. (2018). Rethinking post-tourism in the age of social media. Annals of Tourism Research, 69, 101-110.
 • Karaman, M. K. ve Karataş, A. (2009). Media Literacy Levels of the Candidate Teachers. Elementary Education Online, 8(3), 798-808.
 • Karasu, M. ve Arıkan, Y. D. (2016). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Durumları ve Medya Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 549-566.
 • Kaya, Ş. D. ve Uludağ, A. (2017). The Relationship Between the Health and Media Literacy: A Field Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 194-206.
 • RTUK (2019), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Medya Okuryazarlığı. https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/ Erişim Tarihi: 10.06.2019
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sigala, M. ve Chalkiti, K. (2015). Knowledge Management, Social Media and Employee Creativity. International Journal of Hospitality Management, 45, 44-58.
 • Soydan, M. K. (2012). Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü. (TC. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi), Ankara.
 • Şahin, A. (2014). Öğretmenler Öğretmen Adayları ve Medya ile Bağı Olan Herkes İçin Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Thoman, E. ve Jolls, T. (2005). Literacy for the 21st century: An overview & orientation guide to media literacy education. CML Media Lit Kit.
 • Tuncer, A. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri (İzmir Örneklemi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uslu, S., Yazıcı, K. ve Çetin, M. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 756-778.
 • Yılmaz, E. ve Aladağ, S. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gazete ve Dergi Takip Etme Alışkanlıkları ile Medya Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 1-15.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8865-023X
Yazar: Bircan ERGÜN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 26 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad644052, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {241 - 251}, doi = {}, title = {LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ergün, Bircan} }
APA Ergün, B . (2019). LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (3) , 241-251 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/50391/644052
MLA Ergün, B . "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 241-251 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/50391/644052>
Chicago Ergün, B . "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 241-251
RIS TY - JOUR T1 - LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Bircan Ergün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 251 VL - 5 IS - 3 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Bircan Ergün %T LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Ergün, Bircan . "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (Kasım 2019): 241-251 .
AMA Ergün B . LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. CC Licence. 2019; 5(3): 241-251.
Vancouver Ergün B . LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(3): 241-251.