Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 171 - 181 2020-08-03

Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects
Türkiye’deki Bir İngilizce Ders Kitabının Toplumdilbilimsel Bakış Açısı Temel Alınarak İncelenmesi

Lale Gökçe GENÇ [1] , Sabiha MERAL [2]


In this day and age, learning English has become quite popular all over the world as it has been accepted to be used as a lingua franca after the World War II (Christiansen, 2015). Being the lingua franca of the world, the teaching of the language has become a controversial issue. Accordingly, what should be taken into consideration in the teaching process has been studied. In the present study, the design of which is qualitative, a checklist (Atar & Erdem, in press) formed via the implications of sociolinguistics were used as a basis, and an English coursebook that is used by eleventh graders in state high schools in Turkey for foreign language education and provided by the Ministry of National Education freely, was evaluated in terms of English language teaching. As a result of the evaluation process, it was revealed that the coursebook has deficiencies, considering the criteria in the checklist. In light of that result, various suggestions have been made so that the coursebook can be improved in terms of sociolinguistic aspects.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortak dil olarak kabul gören İngilizcenin öğrenimi, günümüzde dünya çapında oldukça popülerdir (Christiansen, 2015). Dünya’da konuşulan tek ortak dil olarak kabul gören bu dilin öğretimi, birçok uzman ve araştırmacıların çalışmalarında yer almış ve tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda, İngilizcenin öğretim sürecinde göz önünde bulundurulması gereken noktalar öne sürülmüştür. Bu çalışmada, Alptekin ve McKay’in öne sürdükleri noktalar (2002; 2011) ve Türkiye’deki devlet liselerinde on birinci sınıf öğrencileri tarafından yabancı dil eğitimi için kullanılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ücretsiz olarak tahsis edilen bir İngilizce ders kitabı, ülkenin dil öğretimi açısından mevcut durumunu gözler önüne sermek amacıyla incelenmiştir. Bu sürecin sonucu olarak çalışma boyunca detaylı bir şekilde ele alınan her bir kriter göz önünde bulundurulduğunda, incelenen ders kitabının birçok yetersiz kalan yönü olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç ışığında, bahsi geçen ders kitabının geliştirilebilmesi ve Türkiye’de yabancı dil eğitimi alan öğrenciler için daha faydalı bir kaynak haline gelebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
 • Alptekin, C. (2002). Towards intercultural communicative competence in ELT. ELT Journal, 56(1), 57-64.
 • Atar, C. & Erdem, C. (in press). The Analysis of course books: a sociolinguistic perspective. Research in Pedagogy.
 • Baker, W. (2012). English as a lingua franca in Thailand: Characterisations and implications. Englishes in Practice, 1(1), 18-27.
 • Bayyurt, Y. (2013). Current perspectives on sociolinguistics and English language education. The Journal of Language Learning and Teaching, 3(1), 69-78.
 • Cambridge University Press. (2008). Cambridge Online Dictionary. In Cambridge Dictionary Online. Retrieved on November 4, 2019, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/culture.
 • Christiansen, T. (2015). The rise of English as the global lingua franca: Is the world heading towards greater monolingualism or new forms of plurilingualism? Lingue Linguaggi, 15, 129-154.
 • Coulmas, F. (1996). The Blackwell Encyclopaedia of Writing Systems. Oxford: Blackwell.
 • Holmes, J. 1992. An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman.
 • Jenkins, J. (2006). Current perspectives on teaching world Englishes and English as a lingua franca. TESOL Quarterly, 40(1), 157-181.
 • Kachru, B. (2006). World Englishes. In B. Kachru, Y. Kachru, & C. L. Nelson (Eds.), The handbook of World Englishes (pp. 521-528). Oxford, UK: Blackwell.
 • Kırkgöz, Y. (2007). English language teaching in Turkey: Policy changes and their implementations. RELC Journal, 38(2), 216-228.
 • McKay, S. L. (2011). English as an international lingua franca pedagogy. In Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 140-157). Routledge.
 • Pakir, A. (2009). English as a lingua franca: analyzing research frameworks in international English, world Englishes, and ELF. World Englishes, 28(2), 224-235.
 • Paoletti, I. (2011). Sociolinguistics. Universidade Nova de Lisboa: Sociopedia isa.
 • Romaine, S. (1994). Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. London: Oxford University Press.
 • Trudgill, P. (1974). Linguistic change and diffusion: Description and explanation in sociolinguistic dialect geography. Language in Society, 3(2), 215-246.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Lale Gökçe GENÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5800-3322
Yazar: Sabiha MERAL
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mart 2020
Kabul Tarihi : 14 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad698244, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {171 - 181}, doi = {}, title = {Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects}, key = {cite}, author = {Genç, Lale Gökçe and Meral, Sabiha} }
APA Genç, L , Meral, S . (2020). Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 171-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/698244
MLA Genç, L , Meral, S . "Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 171-181 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/698244>
Chicago Genç, L , Meral, S . "Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 171-181
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects AU - Lale Gökçe Genç , Sabiha Meral Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 181 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects %A Lale Gökçe Genç , Sabiha Meral %T Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Genç, Lale Gökçe , Meral, Sabiha . "Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2020): 171-181 .
AMA Genç L , Meral S . Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects. CC Licence. 2020; 6(2): 171-181.
Vancouver Genç L , Meral S . Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(2): 171-181.
IEEE L. Genç ve S. Meral , "Evaluation of an English Course Book in Turkey Based upon Sociolinguistic Aspects", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 171-181, Ağu. 2020