Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE PEYZAJ TASARIMI; NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 113 - 123, 31.12.2023
https://doi.org/10.53784/peyzaj.1402309

Öz

Üniversite yerleşkeleri; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanı sıra sağlık spor ve kültürel tesisleri ile sosyal faaliyetlerimizi ve açık yeşil alanları ile rekreasyonel faaliyetlerimizi karşılamaktadır. Ayrıca açık yeşil alanlar, estetik ve fonksiyonel özellikleri ile birlikte insanlara, dinlenme ve rekreasyonel faaliyetler sunarken barındırdığı diğer canlı türleri ile ekolojik yaşam ortamlarıdır. Bu kapsamda kampüs yerleşkelerinde bulunan açık ve işlevsiz alanlar, açık yeşil alanlara ve açık yeşil alanların sağladığı fonksiyonlara dönüştürülmelidir.
Bu kapsamda, peyzaj mimarı meslek disiplinin; hem bitkisel tasarımda, iklime ve ekolojik isteklere uygun bitki seçimlerine hem de yapısal alanlarda; ergonomi, ekonomi ve estetik fonksiyonlarının düşünüldüğü peyzaj konstrüksiyon malzemeleri tasarlamasına ihtiyaç vardır. Ancak, bu ihtiyacın giderilmesinde uygulanacak yöntem kapsamında, üniversite kampüslerinde peyzaj tasarım proje uygulamalarında literatürde bilgi yetersizliği veya açığı söz konusudur.
Bu bilgi boşluğunu gidermek ve kampüs yerleşkelerinde uygulanacak peyzaj tasarım projelerine yön vermesi amacıyla; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Yerleşkesinde, Rektörlük tarafından belirlenen alanda, peyzaj tasarım kriterleri, elemanları ve ilkeleri değerlendirilerek peyzaj tasarımı süreci gerçekleştirilmiş ve proje çıktıları kampüs alanına uygulanmıştır.

Teşekkür

Bu çalışmanın projelendirilmesi ve uygulanmasını sağlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Altunkasa, F. & Uslu, C., (2016). Peyzaj Tasarımı. Birsen Yayınevi. ISBN:978-975-511-645-7
 • Anonim, (2023a). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgileri. Vikipedi Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/ Erişim tarihi: 30.11.2023.
 • Anonim, (2023b). Sayılarla Üniversitemiz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. https://www.ohu.edu.tr/sayilarla/. Erişim Tarihi: 30.11.2023.
 • Carrus G, Scopelliti M, Lafortezza R, Colangelo G, Ferrini F, Salbitano F, Agrimi M, Portoghesi L, Semenzato P, Sanesi G. (2015). Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals visiting urban and peri urban green areas. Landscape Urban Planning 134:221–228
 • Daniel, T. C., & Vining, J. (1983). Methodological issues in the assessment of landscape quality. Human Behavior & Environment: Advances in Theory & Research, 6, 39–84.
 • Edwards, D.M., Jay, M., Jensen, F.S., Lucas, B., Marzano, M., Montagné, C., Peace, A., Weiss, G. (2012). Public preferences across Europe for different forest stand types as sites for recreation. Ecol Soc 17(1). https://doi.org/10.5751/ES-04520-170127.
 • Ertekin, M., & Çorbacı, Ö. L. (2010). Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı(Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 10(1), 55-67.
 • Gobster, P. H., Nassauer, J. I., Daniel, T. C., and Fry, G. (2007). The shared landscape. What does aesthetics have to do with ecology? Landsc. Ecol. 22, 959–972. doi: 10.1007/s10980-007-9110-x
 • Hajrasouliha, A., (2017) Campus score:Measuring universty campus qualities. Landscape and Urban Planning, 158: 166-176.
 • Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U. (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet, 380(9838), 247-257. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60646-1
 • Hodson, C. B., & Sander, H. A. (2017). Green urban landscapes and school-level academic performance. Landscape and Urban Planning, 160, 16- 27. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.11.
 • Ingels, J.E. (2009). Landscape architecture principles and practice, Seventh Edition. Delmar, Cengage Learning. United States. 560p.
 • Kweon, B.-S., Ellis, C. D., Lee, J., and Jacobs, K. (2017). The link between school environments and student academic performance. Urban For. Urban Green. 23, 35–43. doi: 10.1016/j.ufug.2017.02.002
 • Li, D.,& Sullivan, W. C. (2016). Impact of views to school landscapes on recovery from stress and mental fatigue. Landsc. Urban Plan. 148, 149–158. doi: 10.1016/j.landurbplan.2015.12.015
 • Macaskill, A. (2013). The mental health of university students in the United Kingdom. British Journal of Guidance & Counselling, 41(4), 426–441. https://doi.org/10.1080/03069885.2012.743110
 • Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M., & Boldemann, C. (2014). The role of greenery for physical activity play at school grounds. Urban Forestry & Urban Greening, 13(1), 103-113.
 • Massoni, E. S., Barton, D. N., Rusch, G. M., & Gundersen, V. (2018). Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces. Ecosystem Services, 31, 502-516
 • Matsuoka, R. H. (2010). Student performance and high school landscapes: examining the links. Landsc. Urban Plan. 97, 273–282. doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.06.011
 • Nordh, H., Østby, K. (2013) Pocket parks for people - a study of park design and use. Urban For. Urban Green., 12 (1) (2013), pp. 12-17, 10.1016/j.ufug.2012.11.003.
 • Pouya, S., Yılmaz, B., & Ateş, O. (2019). Üniversite kampüs meydanlarında peyzaj tasarımı (İnönü Üniversitesi Kampüsü, Mediko Meydanı peyzaj tasarım projesi örneği). Akademik Ziraat Dergisi, 8(2), 251-264. https://doi.org/10.29278/azd.581717.
 • Reid, B. (1993). But We’re Doing It Already!. Exploring a Response to the Concept of Reflective Practice in Order to Improve Its Facilitation. Nurse Education Today, 13, 305-309.
 • Simmons, E. (1993). Means to Restore. Landscape Design 219(April): 15-18.
 • Taylor, A. F., Kuo, F. E., and Sullivan, W. C. (2002). Views of nature and self-discipline: evidence from inner city children. J. Environ. Psychol. 22, 49–63. doi: 10.1006/jevp.2001.0241.
 • Tolon, M.B. (2006). Üniversite Kampusları Dış Mekan Tasarım İlkeleri ve Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampusu Peyzaj Tasarımı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wang, P., Xiong, Z., & Yang, H. (2018). Relationship of mental health, social support, and coping styles among graduate students: Evidence from Chinese universities. Iranian Journal of Public Health, 47, 689–697.
 • Wang, R., Jiang, W., Lu, T. (2021) Landscape characteristics of university campus inrelation to aesthetic quality and recreationalpreference.Urban Forestry & Urban Greening. Vol.66, December 2021, 127389.
 • Yıldız, N. E. (2020). Üniversite Yerleşkelerinde Ekolojik Peyzaj Tasarımı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(62), 3594–3604. https://doi.org/10.26450/jshsr.2183.

LANDSCAPE DESIGN IN UNIVERSITY CAMPUSES; NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY EXAMPLE

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 113 - 123, 31.12.2023
https://doi.org/10.53784/peyzaj.1402309

Öz

University campuses provide our social activities with health, sports and cultural facilities, and our recreational activities with open and green areas in addition to education and training services,. Open and green spaces, with their aesthetic and functional features, serve as ecological habitats for various living species while offering individuals opportunities for relaxation and recreational activities. Within this context, the open and unused spaces on campuses should be transformed into open and green areas, considering the functions provided by such spaces. In this regard, the profession of landscape architecture is essential, requiring expertise in both plant design, selecting plants that align with climate and ecological requirements, and designing landscape construction materials for structural areas with considerations for ergonomics, economics, and aesthetic functions. However, there is a lack of information or a gap in the literature regarding the application of landscape design projects in university campuses. In this study, the landscape design process was carried out by evaluating landscape design criteria, elements and principles in a determined area on Niğde Ömer Halisdemir University Campus, and the project outputs were applied to the campus area.

Kaynakça

 • Altunkasa, F. & Uslu, C., (2016). Peyzaj Tasarımı. Birsen Yayınevi. ISBN:978-975-511-645-7
 • Anonim, (2023a). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgileri. Vikipedi Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/ Erişim tarihi: 30.11.2023.
 • Anonim, (2023b). Sayılarla Üniversitemiz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. https://www.ohu.edu.tr/sayilarla/. Erişim Tarihi: 30.11.2023.
 • Carrus G, Scopelliti M, Lafortezza R, Colangelo G, Ferrini F, Salbitano F, Agrimi M, Portoghesi L, Semenzato P, Sanesi G. (2015). Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals visiting urban and peri urban green areas. Landscape Urban Planning 134:221–228
 • Daniel, T. C., & Vining, J. (1983). Methodological issues in the assessment of landscape quality. Human Behavior & Environment: Advances in Theory & Research, 6, 39–84.
 • Edwards, D.M., Jay, M., Jensen, F.S., Lucas, B., Marzano, M., Montagné, C., Peace, A., Weiss, G. (2012). Public preferences across Europe for different forest stand types as sites for recreation. Ecol Soc 17(1). https://doi.org/10.5751/ES-04520-170127.
 • Ertekin, M., & Çorbacı, Ö. L. (2010). Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı(Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 10(1), 55-67.
 • Gobster, P. H., Nassauer, J. I., Daniel, T. C., and Fry, G. (2007). The shared landscape. What does aesthetics have to do with ecology? Landsc. Ecol. 22, 959–972. doi: 10.1007/s10980-007-9110-x
 • Hajrasouliha, A., (2017) Campus score:Measuring universty campus qualities. Landscape and Urban Planning, 158: 166-176.
 • Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U. (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet, 380(9838), 247-257. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60646-1
 • Hodson, C. B., & Sander, H. A. (2017). Green urban landscapes and school-level academic performance. Landscape and Urban Planning, 160, 16- 27. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.11.
 • Ingels, J.E. (2009). Landscape architecture principles and practice, Seventh Edition. Delmar, Cengage Learning. United States. 560p.
 • Kweon, B.-S., Ellis, C. D., Lee, J., and Jacobs, K. (2017). The link between school environments and student academic performance. Urban For. Urban Green. 23, 35–43. doi: 10.1016/j.ufug.2017.02.002
 • Li, D.,& Sullivan, W. C. (2016). Impact of views to school landscapes on recovery from stress and mental fatigue. Landsc. Urban Plan. 148, 149–158. doi: 10.1016/j.landurbplan.2015.12.015
 • Macaskill, A. (2013). The mental health of university students in the United Kingdom. British Journal of Guidance & Counselling, 41(4), 426–441. https://doi.org/10.1080/03069885.2012.743110
 • Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M., & Boldemann, C. (2014). The role of greenery for physical activity play at school grounds. Urban Forestry & Urban Greening, 13(1), 103-113.
 • Massoni, E. S., Barton, D. N., Rusch, G. M., & Gundersen, V. (2018). Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces. Ecosystem Services, 31, 502-516
 • Matsuoka, R. H. (2010). Student performance and high school landscapes: examining the links. Landsc. Urban Plan. 97, 273–282. doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.06.011
 • Nordh, H., Østby, K. (2013) Pocket parks for people - a study of park design and use. Urban For. Urban Green., 12 (1) (2013), pp. 12-17, 10.1016/j.ufug.2012.11.003.
 • Pouya, S., Yılmaz, B., & Ateş, O. (2019). Üniversite kampüs meydanlarında peyzaj tasarımı (İnönü Üniversitesi Kampüsü, Mediko Meydanı peyzaj tasarım projesi örneği). Akademik Ziraat Dergisi, 8(2), 251-264. https://doi.org/10.29278/azd.581717.
 • Reid, B. (1993). But We’re Doing It Already!. Exploring a Response to the Concept of Reflective Practice in Order to Improve Its Facilitation. Nurse Education Today, 13, 305-309.
 • Simmons, E. (1993). Means to Restore. Landscape Design 219(April): 15-18.
 • Taylor, A. F., Kuo, F. E., and Sullivan, W. C. (2002). Views of nature and self-discipline: evidence from inner city children. J. Environ. Psychol. 22, 49–63. doi: 10.1006/jevp.2001.0241.
 • Tolon, M.B. (2006). Üniversite Kampusları Dış Mekan Tasarım İlkeleri ve Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampusu Peyzaj Tasarımı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Wang, P., Xiong, Z., & Yang, H. (2018). Relationship of mental health, social support, and coping styles among graduate students: Evidence from Chinese universities. Iranian Journal of Public Health, 47, 689–697.
 • Wang, R., Jiang, W., Lu, T. (2021) Landscape characteristics of university campus inrelation to aesthetic quality and recreationalpreference.Urban Forestry & Urban Greening. Vol.66, December 2021, 127389.
 • Yıldız, N. E. (2020). Üniversite Yerleşkelerinde Ekolojik Peyzaj Tasarımı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(62), 3594–3604. https://doi.org/10.26450/jshsr.2183.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Düzenleyici Planlama ve Geliştirme Değerlendirmesi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış Kahveci 0000-0002-8508-1748

Gülden Sandal Erzurumlu 0000-0001-9664-2902

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 8 Aralık 2023
Kabul Tarihi 19 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kahveci, B., & Sandal Erzurumlu, G. (2023). ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE PEYZAJ TASARIMI; NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. PEYZAJ, 5(2), 113-123. https://doi.org/10.53784/peyzaj.1402309