Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 4, Sayfalar 496 - 505 2019-12-25

Self-Alienation After Traumatic Terror Experiences
Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma

Nazan Turan [1] , Birgül Özkan [2]


It is an important necessity for individuals to feel the psychological effects of the events they experience at a minimum level and to continue their lives without being alienated from themselves, without experiencing identity confusion and to continue their lives within the public awareness and social unity. Meeting of this need is related to dealing, examining and fully understanding of the self-alienation problem together with terrorist attacks. In this respect, the aim of this review was to examine the terror and its ideological structure and to underline the problem of self - alienation which is considered to be related to the terrorist attacks.

Günümüzde yaşanan terör saldırıları sonrasında bireylerin, yaşadıkları olayın ruhsal etkilerini minimum düzeyde hissetmeleri ve kimlik karmaşasına düşmeden, kendilerine yabancılaşmadan, toplum birliği ve toplum bilinci dahilinde yaşamlarına devam etmeleri önemli bir ihtiyaçtır. Bu  ihtiyacın giderilmesi, kendine yabancılaşma sorunun terör saldırıları ile birlikte ele alınması, incelenmesi ve durumun tam olarak anlaşılması ile ilgilidir. Bu doğrultuda derlemede, ilk olarak terör ve ideolojik yapısının ele alınması, sonrasında terör saldırıları ile ilişkili olduğu düşünülen kendine yabancılaşma kavramı ve neden olduğu sorunların incelenmesi amaçlanmıştır.
 • ACT Alliance (2011) Community based psychosocial support training manual. Available from: https://resourcecentre.savethechildren.net. Accessed date:10.11.2018.
 • Akgün B (2006) Küresel terör: mit mi? gerçek mi?. terörün görüntüleri, görüntülerin terörü (Ed. O Gökçe, U Demiray). Konya, Çizgi Kitabevi.
 • Altuğ Y (1995) Terörün Anatomisi, 1. Basım. İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Arent H (2016) Şiddet üzerine, (Çev. B. Peker). 8.Basım. İstanbul, İletişim Yayınları. Bebiş H, Özdemir S (2013) Savaş, Terör ve Hemşirelik War. FN Hem Derg, 21(1):57-68.
 • Beniet C, Bromet E, Karam EG, Kessler RC, McLaughlin KA, Ruscio AM et al (2016) The epidemiology of traumatic evet exposure worldwide:result from World Mental Health Survey Consortium.Psychol Med, 46(2):327-343.
 • Bilgin N (2007) Kimlik inşası,1. Basım. Ankara, Aşina Kitaplar.
 • Birkeland MS, Heir T (2017) Making connections: exploring the centrality of posttraumatic stress symptoms and covariates after a terrorist attack. Eur J Psychotraumatol, 8(3):626.
 • Bolton C (1972) Alienation and action: a study of peace-group members. The American Journal of Sociology, 78(3):537–561.
 • Cevizci A (2010) Paradigma felsefe sözlüğü, 6. Basım. İstanbul, Paradigma Yayınları.
 • Cheek JM (1982) Aggregation, moderator variables, and the validity of personality tests: a peer-rating study. Journal of Personality and Social Psychology, 43:1254-1269.
 • Crenshaw M (1995) Terrorism in Context. Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press.
 • Crenshaw M (1985) An organizational approach to the analysis of political terrorism. Orbis, 29(3):465-489.
 • Dalbay RS (2018) Kimlik ve Toplumsal kimlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2):161-176.
 • Doğan A (2009) Büyük Türkçe sözlük, 1.Basım. Ankara, Akçağ Yayınları.
 • Ferreri TG, Weir AJ (2018) EMS, ımprovised explosive devices and terrorist activity. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
 • Fettahlıoğlu T (2006) Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi: Kahramanmaraş Özel İşletme ve Kamu Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Uzmanlık tezi). Kahramanmaraş,Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Fromm E (1996) Sağlıklı toplum, (Çev. Y. Salman, Z Tanrıseven). İstanbul, Payel Yayınevi.
 • Gençtan E (2003) İnsan olmak, 1. Basım. İstanbul, Metis Yayıncılık.
 • Gençtan E (2016) Varoluş ve psikiyatri, 9.Basım. İstanbul, Metis Yayınları.
 • Gençtürk T (2012) Terör kavramı ve uluslararası terörizme farklı yaklaşımlar. sam.baskent.edu.tr. Erişim Tarihi:21.12.2018.
 • Güçlü İ, Muş E, Can E (2015) Terörün toplum ve sosyal hayata etkileri. Turkiye Klinikleri J Foren Med-Special Topics, 1(2):5-14.
 • Gülenç K (2014) Edmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve intersubjektivite Kavramı. Cilicia Journal of Philosophy, 1:19-39.
 • Hansen P(2009) Psychosocial interventions, (Ed. W Ager). Copenhagen Denmark,International Federation Reference Centre for Psychosocial Support.
 • Hartman HP (2009) Psychoanalytic self psychology and its conceptual development in light of developmental psychology, attachment theory, and neuroscience. Ann N Y Acad Sci, 1159:86-105.
 • Hegel GWF (1998) “The Phenomenology of Spirit”, in The Hegel Reader (Ed. S Houlgate). United Kingdom, Blackwell Publishers Ltd.
 • Hoffman B (2006) Inside terrorism. New York, Columbia University Press.
 • Horgan J (2004) The psychology of terrorism, 1nd ed. New York, Routledge
 • Jebaie J (2015) Alienation”, the Syrian Centre for Policy Research, Damascus. Alienation and Violence Syria, Impact of Syria Crisis Report 2014. scpr-syria.org. Erişim Tarihi: 14.12.2018.
 • Kanat S (2014) Terörizmin dünü bugünü yarını: siyasal gerçekçi bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(3):195-210.
 • Khoshnood A (2017) The correlation between mental disorders and terrorism is weak. BJPsych Bull. 41(1): 56.
 • Kılıç E (2010) Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Çağrı Merkezi Çalışanları Üzerine Uygulama (Uzmanlık tezi). Bursa, Uludağ Üniversitesi.
 • Kılınç G, Yıldız , Harmancı P (2017) Toplumsal Travmatik Olaylar ve Aile Ruh Sağlığı. Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics 3(2):182-8.
 • Kızıltan GS (1986). Çağımızda Yabancılasma Sorunu, 1. Basım. İstanbul, Metis Yayınları.
 • Koç E (1999) J.P. Satre Felsefesinde Ben-Başkası-İletişim Problemi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 333-347.
 • Korman A (1977) Organizational Behavior, New Jersey, Prentice-Hall Inc,
 • Köroğlu E (2013) DSM-5 Tanı Ölçütleri. Ankara, Hekimler Yayın Birliği Yayıncılık.
 • Lauer RH, Warren HH (1977) Social Psychology. Boston, Houghton Mifflin Co.
 • Marx K (2003) Yabancılaşma, 1.Basım (Derleyen. B Erdost). Ankara, Sol Yayınları.
 • Monfort E, Afzali MH (2017) Traumatic stress symptoms after the November 13th 2015 Terrorist Attacks among Young Adults: The relation to media and emotion regulation. Comprehensive Psychiatry, 75:68-74.
 • Özen Y, Gülaçtı F (2010) Benlik kavramı ve benliğin gelişimi bilen benliğe gereksinim var mı?. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2):20-38.
 • Pawlett W (2013) Violence, Society and Radical Theory: Bataille, Baudrillard and Contemporary Society, Classical and Contemporary Social Theory,1nd ed. London:Routledge.
 • Post J (1990) Origins of terrorism: psychologies, ıdeologies, theologies, states of mind, (Ed. W Reich). Woodrow Wilson Center Press with John Hopkins University.
 • Randy B (2004) Psychology of Terrorism. University of South Florida Scholar Commons, Mental Health Law & Policy Faculty Publications, 1-78.
 • Rodney CA, Manzduk D (1994) The alienation of undergraduate education students: a case study of a canadian university. Journal of Education for Teaching, 20(2):179-192.
 • Rosenberg M (1979)Conceiving the Self. New York,Basic Books Inc.
 • Seeman M (1983) Alienation Motifs in Contemporary Theorizing: The Hidden Continuity of the Classic Themes. Social Psychology Quarterly, 46(3):171–184.
 • Seyyar A (2004) Sosyal siyaset terimleri (Ansiklopedik Sözlük), 1.Basım. İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Sıdorkin AM (2004) In the event of learning: alienation and participative thinking in education, Educational Theory, 54(3):251-262.
 • Şimşek S (2002) Günümüzün kimlik sorunu ve bu sorunun yaşandığı temel çatışma eksenleri. UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(3):29-39.
 • Tacar Pulat (1999) Terör ve Demokrasi. Ankara, Bilgi Yayınevi.
 • Tutar H (1970) İşgören Yabancılaşması ve örgütsel sağlık ilişkisi: bankacılık Sektöründe bir uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 65(1): 175-204.
 • UNCHR (2008) A community based approach in UNCHR operations. www.unchr.org. Erişim Tarihi: 10.12.2018
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri, Davranış Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9251-7282
Yazar: Nazan Turan (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1271-8007
Yazar: Birgül Özkan
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Kabul Tarihi : 22 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

Bibtex @derleme { pgy512403, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {496 - 505}, doi = {10.18863/pgy.512403}, title = {Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma}, key = {cite}, author = {Turan, Nazan and Özkan, Birgül} }
APA Turan, N , Özkan, B . (2019). Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 11 (4) , 496-505 . DOI: 10.18863/pgy.512403
MLA Turan, N , Özkan, B . "Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (2019 ): 496-505 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/39303/512403>
Chicago Turan, N , Özkan, B . "Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (2019 ): 496-505
RIS TY - JOUR T1 - Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma AU - Nazan Turan , Birgül Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18863/pgy.512403 DO - 10.18863/pgy.512403 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 496 EP - 505 VL - 11 IS - 4 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.512403 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.512403 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma %A Nazan Turan , Birgül Özkan %T Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma %D 2019 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 11 %N 4 %R doi: 10.18863/pgy.512403 %U 10.18863/pgy.512403
ISNAD Turan, Nazan , Özkan, Birgül . "Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 / 4 (Aralık 2019): 496-505 . https://doi.org/10.18863/pgy.512403
AMA Turan N , Özkan B . Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma. pgy. 2019; 11(4): 496-505.
Vancouver Turan N , Özkan B . Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2019; 11(4): 505-496.