Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM | www.psikguncel.org


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin  İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Dergimiz uluslararası alan indekslerinde yer alan ulusal hakemli bir dergidir. 
Dergimiz şu an 2020 yılı 2 .sayısı için derleme makaleleri, 2020 yılı özel sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 2019 yılı araştırma sayısına makale başvuruları sona ermiştir.
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 

* Bu web sayfası derginin yansı sayfasıdır. Derginin orijinal web sayfası psikguncel.org  tur. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM | www.psikguncel.org
Kapak Resmi


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin  İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Dergimiz uluslararası alan indekslerinde yer alan ulusal hakemli bir dergidir. 
Dergimiz şu an 2020 yılı 2 .sayısı için derleme makaleleri, 2020 yılı özel sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 2019 yılı araştırma sayısına makale başvuruları sona ermiştir.
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 

* Bu web sayfası derginin yansı sayfasıdır. Derginin orijinal web sayfası psikguncel.org  tur. 
Cilt 11 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. Lityuma Bağlı Yan Etkiler ve Nörotoksisite: Lityum Nörotoksisitesi Demir Birikimiyle İlgili Olabilir mi?
  Sayfalar 141 - 153
  İlkay Keleş Altun, Neslihan Kılıç, Emrah Yıldızoğlu, Murat İlhan Atagün
 2. Doğum Sonrası Depresyonda Bağlanma Örüntüleri ve Partner Desteğinin Rolü
  Sayfalar 154 - 166
  Pelin Bintaş Zörer, Sedef Tulum Akbulut, Gülay Dirik
 3. Travma Sonrası Büyümenin Bir Yordayıcısı Olarak Bütünlük Duygusu
  Sayfalar 167 - 177
  Mahire Olcay Çam, Hacer Demirkol
 4. Macera Terapisi
  Sayfalar 178 - 191
  Şule Baştemur
 5. Diyalektik Davranış Terapisi ve Beceri Eğitimi: Kullanım Alanları ve Koruyucu Ruh Sağlığındaki Önemi
  Sayfalar 192 - 204
  A. Meltem Üstündağ Budak, Ezgi Özeke Kocabaş
 6. Psikolojik Acı
  Sayfalar 205 - 213
  Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Lut Tamam
 7. Psikiyatride Vaka Yönetimi
  Sayfalar 214 - 222
  Mahire Olcay Çam, Derya Küliğ, Elif Deniz Kaçmaz
 8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yürütücü İşlev Sorunları ve Tedavisi
  Sayfalar 223 - 238
  Uğur Savcı, Ali Evren Tufan, Yusuf Öztürk, Mehmet Akif Cansız
 9. Meme Kanserinin Psikososyal Bakımında Gözden Kaçırılan Kısım: Eşler
  Sayfalar 239 - 247
  Gülşah Yıldız, Duygu Hiçdurmaz
 10. Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model
  Sayfalar 248 - 256
  Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
Dizinler