Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM | www.psikguncel.org


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin  İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Dergimiz uluslararası alan indekslerinde yer alan ulusal hakemli bir dergidir. 
Dergimiz şu an 2020 yılı 3 .sayısı için derleme makaleleri, 2020 yılı ek sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 

* Bu web sayfası derginin yansı sayfasıdır. Derginin orijinal web sayfası psikguncel.org  tur. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM | www.psikguncel.org
Kapak Resmi


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin  İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Dergimiz uluslararası alan indekslerinde yer alan ulusal hakemli bir dergidir. 
Dergimiz şu an 2020 yılı 3 .sayısı için derleme makaleleri, 2020 yılı ek sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 

* Bu web sayfası derginin yansı sayfasıdır. Derginin orijinal web sayfası psikguncel.org  tur. 
Cilt 11 - Sayı 4 - 25 Ara 2019
 1. İnme Sonrası Nöropsikiyatrik Sorunlar
  Sayfalar 419 - 437
  Ali Görkem GENÇER , Çiçek HOCAOĞLU
 2. Psikiyatri Hastalarında Özkıyım Riskini Değerlendirme ve Yönetme
  Sayfalar 438 - 450
  Emel BAHADIR YILMAZ
 3. Gelişimsel Psikopatoloji: Ruh Sağlığına Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
  Sayfalar 451 - 465
  Ümit MORSÜNBÜL , Esma Nur KAÇIRA , Şeyma ÖZDEMİR
 4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obezite Birlikteliği: Bir Sistematik Gözden Geçirme
  Sayfalar 466 - 482
  Seyhan TEMTEK GÜNER , Zeynep GÖKER , Özden Şükran ÜNERİ
 5. Ruh Sağlığını Okuma Yoluyla İyileştirme: Bibliyoterapi
  Sayfalar 483 - 495
  Gülşah SEVİNÇ
 6. Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma
  Sayfalar 496 - 505
  Nazan TURAN , Birgül ÖZKAN
 7. Biriktirme Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Sistematik bir Gözden Geçirme
  Sayfalar 506 - 518
  Ayca Ezgi MERİÇTAN , Oya MORTAN SEVİ
 8. Ruh Sağlığında Mobil Uygulamalar: Etkinliğe Yönelik Sistematik Bir Gözden Geçirme
  Sayfalar 519 - 530
  Başak DURDU AKGÜN , Ayça AKTAÇ , Orçun YORULMAZ
 9. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Neurofeedback Eğitimi
  Sayfalar 531 - 546
  Ferhat YAYLACI , Handan ÖZEK ERKURAN , Fatih Hilmi ÇETİN , Halil KARA
 10. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Gelgit Modeli
  Sayfalar 547 - 560
  Beyhan BAG
 11. Danışmanlara Teşekkür
  Sayfalar 561 - 562
 12. Yazar Dizini
  Sayfalar 563 - 564
 13. Konu Dizini
  Sayfalar 565 - 568
Dizinler