Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM | www.psikguncel.org


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Dergimiz uluslararası alan indekslerinde yer alan ulusal hakemli bir dergidir. 
Dergimiz şu an 2022 yılı için derleme makaleleri, 2021 yılı ek sayı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 
2021 yılı ek sayısı için araştırma makalesi başvuru süreci 15 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Lut TAMAM | www.psikguncel.org
Kapak Resmi


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.
Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri Dergipark sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergimizde Türkçe makaleler kabul edildiğinde, makalenin son halinin İngilizce versiyonu yazarlardan talep edilmektedir. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 
Dergimiz uluslararası alan indekslerinde yer alan ulusal hakemli bir dergidir. 
Dergimiz şu an 2022 yılı için derleme makaleleri, 2021 yılı ek sayı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 
2021 yılı ek sayısı için araştırma makalesi başvuru süreci 15 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir. 

Cilt 13 - Sayı 4 - 25 Ara 2021
 1. Psikotik Bozukluklara Psikodinamik Bakış ve Sanatın Psikotik Hastalarla Psikoterapideki İşlevi
  Sayfalar 640 - 653
  Aslı SARANDÖL
 2. Ruh Sağlığı Bozukluklarının İyileştirilmesinde Kendilik Psikolojisi Yaklaşımının Etkililiğinin Sistematik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 654 - 667
  Ayşe GÖK
 3. Pozitif Psikolojide Güncel Bir Kavram: Merhamet Doyumu
  Sayfalar 668 - 684
  Eşref NAS
 4. Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik
  Sayfalar 685 - 692
  Osman OZDEMİR, Pınar GUZEL OZDEMİR
 5. Kanser Sürecinde Üstbilişler, Psikolojik Sağlamlık ve Nüks Korkusu
  Sayfalar 693 - 706
  Mehtap AĞAÇ, Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN
 6. Beden İmgesi ve İlişkili Psikolojik Kavramlar Üzerine Sistematik Bir Derleme: Etnik Köken Önemli midir?
  Sayfalar 707 - 725
  Kardelen ÇAKICI, Zühra MERCAN, Merve DENİZCİ NAZLIGÜL
 7. Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme
  Sayfalar 726 - 738
  Ali Yasin KAFES
 8. COVID-19 Salgını ve Çocuk Psikolojisi
  Sayfalar 739 - 750
  Cemaliye DİREKTÖR
 9. Cinsel Saldırı Olgularında Psikolojik İlk Yardım
  Sayfalar 751 - 762
  Sinan TETİK, Ayşe MUTLU, Eylem ÜNLÜBİLGİN
 10. Karanlık Üçlü’nün İnsan Cinselliği Üzerine Etkileri
  Sayfalar 763 - 778
  Ece Emre MUEZZİN, Zihniye OKRAY
 11. Koronavirüs Pandemisinin Kadının Yaşamına ve Sağlığına Yansımaları
  Sayfalar 779 - 789
  Rukiye DEMİR, Ayten TAŞPINAR
 12. Somatik Belirti Bozukluğu: Tarihsel Süreç ve Biyopsikososyal Yaklaşım
  Sayfalar 790 - 804
  Şahabettin ÇETİN, Gülfizar SÖZERİ VARMA
 13. Prenatal Bağlanmayı Destekleyici Bakım Uygulamaları
  Sayfalar 805 - 819
  Gamze TESKERECİ, Aysun ÜNAL, Nazlı ÖZBEK, Bedia KOÇAK
 14. Çocukluk Döneminde Hayali Arkadaşlıklar ve Hayali Arkadaşların Çocuğun Gelişimindeki Yeri
  Sayfalar 820 - 830
  Zübeyde AKPAKIR
 15. Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde COVID-19 Salgını ve Depresyon
  Sayfalar 831 - 839
  Ayşe GÖK
Dizinler