ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Lut TAMAM
Kapak Resmi
       

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayı yayınlamaktadır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. 2022 yılı son sayısı itibariyle Dergipark'ta makalelerin sadece İngilizce versiyonları yayınlanmaktadır. Makalelerin Türkçe versiyonları derginin orijinal web sayfasında yer almaktadır (psikguncel.org, cappsy.org).   

Dergimiz şu an 2023 yılı için derleme ve araştırma makaleleri kabul etmektedir. 


2022 - Cilt: 14 Sayı: 4

Derleme

Akademik Kaygı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Tematik İnceleme

Derleme

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA REHABİLİTASYONUN PSİKOSOSYAL YÖNLERİ VE YAKLAŞIM ALANLARI

Derleme

Sosyal Görünüş Kaygısının Psikolojik Kuramlar Açısından İncelenmesi

Derleme

NÖROBİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE KRONOTİP VE SOSYAL JET-LAG ETKİSİ

Derleme

ÇOCUKLARA VE ERGENLERE YÖNELİK BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARINDA EBEVEYN KATILIMININ ROLÜ

Derleme

ASKERLERİN RUH SAĞLIĞI BAĞLAMINDA YAŞADIKLARI DAMGALANMAYA GENEL BİR BAKIŞ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

Derleme

Duygu Düzenlemenin Kültürel Boyutları

Derleme

Covid-19 Salgınında Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete: Sistematik Derleme

Derleme

SOLASTALJİ VE ORMAN YANGINLARI

Derleme

Gülmek Neden İyileştirir?: Terapide Mizah Kullanımı Üzerine Bir Derleme

Derleme

İMGELEME ÜZERİNE GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI

Derleme

Doğum Sonrası Babalık Depresyonu: Aile ve Çocuk Gelişimine Etkisi

Araştırma Makalesi

Borderline Kişilik Bozukluğunda İlk Nesne İlişkileri ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Objektif ve Projektif Yöntemlerle Belirlenmesi

Derleme

DUYGULARIN GÜNLÜK YAŞAMA YANSIMALARI: POZİTİF DUYGULARIN İŞLEVSELLİĞİ

Derleme

MOBİL UYGULAMALARIN SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA KULLANIMI

Derleme

Çocuk Cinsel İstismarını Ele Alırken: Tedavi Konuları ve Müdahale Yaklaşımları Konusunda Bir Derleme

Derleme

Özgül Fobilerde Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma Terapisinin Etkinliği: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Derleme

İnsan İşleyişini Anlamaya Yönelik Bütünleştirici Bir Bakış Açısı: Pozitif Klinik Psikoloji

Araştırma Makalesi

COMPARISON OF INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT ALCOHOL USE DISORDER IN TERMS OF ATTACHMENT STYLES, FAMILY FUNCTIONALITY, AND LOCUS OF CONTROL

Derleme

Zaman Algısı Çalışmalarında Metodolojik Yaklaşımlar

Araştırma Makalesi

A MODEL TESTING FOR ORTHOREXIA IN A FEMALE SAMPLE: THE ROLES OF MATERNAL REJECTION, PERFECTIONISM, SELF-CRITICAL RUMINATION, AND BODY ATTITUDES

Araştırma Makalesi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Vaka Yöneticiliği Yapılan Şizofreni Hastaları Daha Mutlu mu?

Derleme

BİR ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ SENDROMU: ÖZ-İHMAL

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.