ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Lut TAMAM
Kapak Resmi
       

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir.

Dergimiz şu an 2022 yılı için derleme makaleleri, 2022 yılı ek sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 


2022 - Cilt: 14 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Durumluk Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

COVID-19 SÜRECİNDEKİ YAŞLI BİREYLERİN DAMGALANMA VE ANKSİYETEYE YÖNELİK DENEYİMLERİ

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP OF THE COVID-19 PANDEMIC WITH HEALTH ANXIETY AND DEATH ANXIETY, AND SOCIODEMOGRAPHIC EVALUATION

Araştırma Makalesi

Ebeveynlerin Sharenting Davranışlarını Yordayan Faktörler: Instagram Üzerine Bir İnceleme

Derleme

BEYİN VE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BİLİŞSEL, NÖROGELİŞİMSEL, DAVRANIŞSAL VE FİZYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Derleme

PSİKOBİYOTİKLER VE YAŞLI SAĞLIĞI

Derleme

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SUNULAN PSİKİYATRİK BAKIMDA HERMENÖTİK YAKLAŞIMLI BİYOGRAFİK ÇALIŞMA

Derleme

The Effects of the COVID-19 Pandemic on Intergroups Inequalities: The Case of Women

Derleme

Özfarkındalık ve Özbilinç: Sosyal Psikoloji Bakış Açısıyla Bir Derleme

Derleme

Bir Narsisizm Öz Tatmini Olarak Ahlaki Duyarlılık Gösterisi

Derleme

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Terapi Müdahale Teknikleri

Araştırma Makalesi

Kişilik bozukluğu inançlarında savunma mekanizmaları ve bağlanma biçimlerinin rolü: Klinik ve klinik olmayan örneklemlerde

Derleme

Covid-19 Döneminde Ergenlerin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılıklarına Sistematik Bir Bakış

Derleme

Mükemmeliyetçilik: Yapısı, Tanılar üstü Doğası ve Bilişsel Davranışçı Terapisi Üzerine Güncel Bir Gözden Geçirme

Derleme

Öz-Şefkat Odaklı Yazma İle İlgili Sistematik Derleme Çalışması

Derleme

Okul Reddi ve Bilişsel Davranışçı Terapi: Sistematik Bir Derleme

Derleme

Romantik İlişki Eğitimi: Bir Gözden Geçirme Çalışması ve Türkiye için Öneriler

Derleme

Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocukla Yürütülen Adli Görüşmenin Güvenilirliği

Derleme

Yumuşak Yüz İfadelerine Sahip İnsanların Masum/ Suçsuz Algılanma Eğilimlerinin İncelenmesi

Derleme

KARMAŞIK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU: BİR GÖZDEN GEÇİRME

Derleme

ÖTETANISAL BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ: BÜTÜNLEŞİK PROTOKOL ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

Beliren Yetişkinlerin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Bellek Özelliklerinde Duygu İçeriğinin Etkisi: Duygusal Değer, Duygusal Yoğunluk ve Tekil Duygular

Derleme

Online Sadakatsizliği Etkileyen Kişisel Faktörler; Tarama Çalışması

Derleme

Ruhsal Hastalıklar ve Damgalama

Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE GÖÇMENLERİN RUH SAĞLIĞI: SİSTEMATİK DERLEME

Araştırma Makalesi

KOAH tanılı hastaların fonksiyonel durumları ile D tipi kişilik ve psikiyatrik belirtileri arasındaki ilişki

Derleme

Kadın Sağlığında Orman Banyosu (Shinrin-Yoku) Ve Orman Terapisinin Etkileri (Shinrin -Ryoho)

Derleme

Skin Cancer-Related Interventions in The Context of the Health Belief Model

Derleme

PANDEMİ SÜRECİNDE DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN PSİKOSOSYAL DESTEK PROGRAMLARI VE TELEPSİKİYATRİ HİZMETLERİ

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.