ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Başlangıç: 2009
Yayıncı: Lut TAMAM
Kapak Resmi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve ek sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir..

Dergimizin orijinal web sayfasında (psikguncel.org) makalelerin Türkçe ve İngilizce versiyonları, Dergipark yansı sayfasında sadece İngilizce versiyonu yer almaktadır.

Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir ek sayı yayınlamaktadır.Dergimiz şu an 2024 yılı için derleme ve 2024 ek sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir.Dergimiz BudapeşteAçık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir.


 

2024 - Cilt: 16 Sayı: 2

Derleme

COPD and Evidence-Based Psychosocial Interventions: Consultation Liaison Psychiatric Nurses

Derleme

Hypnosis: A Multidimensional Exploration of Origins, History, Neuroimaging, and Genetics

Derleme

Teknoloji Destekli Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Programları: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Derleme

Mutluluk Korkusu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi

Derleme

Çağımızın sorunu: Siber Zorbalık

Derleme

Yeniden Evlilikler Yoluyla Oluşan Ailelere Yönelik Müdahalelere İlişkin Bir Derleme

Derleme

A Component of Mindfulness: Attention

Derleme

Duyusal İşlemleme Hassasiyeti ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Derleme Çalışması

Derleme

Examination of the Feasibility of Animal-Assisted Therapy in the Treatment of Depression

Derleme

Yürütücü işlevlerin Evrimi Üzerine Bir Değerlendirme

Derleme

Şizofreni Hastalığında Sosyal Bilişe Odaklanan Müdahale Programları

Derleme

Medya Aracılığıyla Duygu Düzenlemenin Yordayıcıları ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi Açısından Sonuçları

Araştırma Makalesi

Ruhsal Hastalıklara Karşı Klinisyen Tutum Ölçeği 4. Versiyonu Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Investigation Risk of Social Media Addiction and Individual / Social Problems ın Adolescents

Araştırma Makalesi

Çocukluk Çağında Yaşanan Olumsuz Yaşantıların Evlilik Durumu Üzerindeki Etkisi ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü

Derleme

Parkinson Hastalığı - Biliş ve Yaşam Kalitesi: Geleneksel Derleme

Derleme

Planlı Davranış Kuramına Göre Ergenlerin Psikolojik Yardım Alma Tutumu ve Niyeti

Araştırma Makalesi

COVID-19 Döneminde Yeme Bozukluğu Yaygınlığı: İki Aşamalı bir Çalışma

Derleme

Kültürleme Ve Etnik Kimliğin Göçmen Ergen Ruh Sağlığına Etkileri

Derleme

Felaket Kaydırması: Bir Gözden Geçirme

Derleme

MODERN PARADİGMALARDAN POSTMODERN PARADİGMALARA: DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA TERAPÖTİK UYGULAMALAR

Araştırma Makalesi

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.