Başeditör
Ad: Lut Tamam
E-posta: editor.cap@gmail.com
Telefon: 90-322-3386060/3204
Adres:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim Dalı

Adana-Turkiye