Hakkında

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir.

Dergimiz şu an 2022 yılı için derleme makaleleri, 2022 yılı ek sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 2021 yılı ek sayısı için araştırma makalesi başvuru süreci sona ermiştir.



Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.