Hakkında

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayı yayınlamaktadır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir. 2022 yılı son sayısı itibariyle Dergipark'ta makalelerin sadece İngilizce versiyonları yayınlanmaktadır. Makalelerin Türkçe versiyonları derginin orijinal web sayfasında yer almaktadır (psikguncel.org, cappsy.org).   

Dergimiz şu an 2023 yılı için derleme ve araştırma makaleleri kabul etmektedir. 


Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.