Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 195 - 204 2020-06-30

Malpractice in Psychiatry
Psikiyatride Malpraktis

Melisa BULUT [1] , Neşe MERCAN [2] , Çiğdem YÜKSEL [3]


Medical malpractice is defined as medical practice errors caused by a lack of standard treatment and care due to neglect, carelessness, lack of knowledge and skills. Despite psychiatry is seen as a low-risk area for medical malpractice, it constitutes 3% of all medical malpractice lawsuits. The purpose of this review is to describe the content of malpractice lawsuits in psychiatry and to determine the measures to be taken for malpractice in psychiatry by reviewing the studies in the literature dealing with malpractice lawsuits in the field of psychiatry. As a result, the content of malpractice lawsuits in the field of psychiatry consists of suicide lawsuits, involuntary admission to psychiatric hospitals, failure to diagnose, psychopharmacologic agents prescribing errors, inadequate treatment, and boundary violation in professional practice. It was determined that suicide lawsuits took first place in these legal cases. Most of the studies focused on the measures to be taken for malpractice in psychiatry. It has been seen that these measures are related to psychiatric professionals, patients, patient relatives and management in hospital settings and need to be handled in cooperation. As a result, in order to avoid malpractice in mental health settings, the rights of patients and psychiatric professionals must be protected, involuntary or compulsory treatments and hospitalizations should be clearly identified, easy access to advocates of patients and health workers and a supervisory board should be established. In this respect, it is thought that an establishment of national legislation about mental health will guide this issue.

Tıbbi malpraktis ihmal, bilgi ve beceri eksikliği, dikkatsizlik nedenleriyle standart tedavi ve bakımın yapılmaması sonucunda ortaya çıkan tıbbi uygulama hataları olarak tanımlanmaktadır. Psikiyatri alanı, malpraktis açısından düşük riskli bir alan olarak görülmesine rağmen, tüm tıbbi malpraktis davalarının %3’ünü oluşturmaktadır. Bu derlemenin amacı literatürde psikiyatri alanındaki malpraktis vakalarının ele alındığı çalışmalar incelenerek psikiyatri alanındaki malpraktis davaları içeriğinin ve psikiyatride malpraktis için alınacak önlemlerin belirlenmesidir. İnceleme sonucunda psikiyatri alanındaki malpraktis davalarının içeriğini; intihar vakalarının, zorla yatışların, tanı koyamamanın, yanlış psikofarmakoloji uygulamalarının, yetersiz tedavi ve mesleki sınır ihlalleri konularının oluşturduğu görülmüştür. Bu davalarda ilk sırada intihar vakalarının olduğu saptanmıştır. Çalışmaların çoğunda psikiyatride malpraktis için alınacak önlemlere odaklanılmıştır. Bu önlemlerin hastane ortamlarında psikiyatri profesyonelleri, hasta, hasta yakınları ve yönetim ile ilgili olduğu ve işbirliği içinde ele alınması gerektiği görülmüştür. Sonuç olarak, malpraktisi önlemede hasta ve psikiyatri profesyonellerinin haklarının korunması, istemsiz ya da zorunlu tedavi ve yatışlardaki uygulamaların net olarak belirlenmesi, hasta ve sağlık çalışanlarının savunucularına kolay ulaşabilmeleri, denetim kurulunun oluşturulmasının gerektiği ve bu konuda ruh sağlığı yasasının yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

malpraktis, psikiyatri, hatalı uygulama
 • Alexander DA, Klein S, Gray NM. (2000) Suicide by patients: Questionnaire study of its effects on consultant psychiatrists. BMJ, 320:1571–4.
 • American Medical Association.(2002) Code of Medical Ethics: Current Opinions with Annotations (2002–2003 edn). Chicago, IL:AMA.
 • American Nurses Association. (2014) Psychiatric-mental health nursing: Scope and standards of practice (2nd Edition).
 • BJOG. (2011) An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03215.xCanadian Psychiatric Association.(2002). The 1996 CMA Code of Ethics Annotated for Psychiatrists. Erişim: http://www.cpa-apc.org/ Publications/Position_Papers/annotatedCodeOfEthics/ codeOfEthics.html, Erişim Tarihi: 12.03.2019.
 • Ersoy V. (2014) Tıbbi Malpraktis. Toraks Cerrahisi Bülteni, 5:29-32.
 • Garrett T. (2002) Inappropriate therapist–patient relationships. In Inappropriate Relationships, 147–170. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Hal S, Wortzel M, Matarazzo B, Homaıfar B. (2013) Model for Therapeutic Risk Management of the Suicidal Patient. Journal of Psychiatric Practice, 19:323–326
 • Haw C, Stubbs J. (2003). Prescribing errors detected by pharmacists at a psychiatric hospital. Pharmacy in Practice, 13:64-66.
 • Herbert C, Modlin MD. (1990) Forensic Psychiatry and Malpractice. Bull Am Acad Psychiatry Law, 18:2
 • İlnem C, İlnem M. (1999) Psikiyatri Pratiğinde Hatalı Uygulamalar. Düşünen Adam Dergisi, 12:4-15
 • Jašović-Gašić M, Aleksandar J, Lečić-Toševski D.(2009) Medicolegal Aspects of Hospital Treatment of Violent Mentally Ill Persons. 137:292-297 DOI: 10.2298/SARH0906292J, Case Report UDC: 616.89-008.444.9-08
 • Kessler DP, Mcclellan M. (1996) Do doctors practice defensive medicine?. Q J Econ , 111:353–90.
 • Martin-Fumadó C, Gómez-Durán EL, Rodríguez-Pazos M. (2015) Medical professional liability in psychiatry. Actas Esp Psiquiatr, 43:205–12.
 • Meagher DJ, Snowden H. (2003) Sub-optimal prescribing in an adult community mental health service: Prevalence and determinants. Psychiatric Bulletin, 27:266-270 DOI: 10.1192/pb.27.7.266
 • Oren D, Santopietro J. (2013) Psychiatrist Liability and Treatment Planning in Outpatient Clinic Services. Commentary Community Ment Health J , 49:47–49 , DOI 10.1007/s10597-011-9458-x
 • Paton C, Gıll-Banham S. (2003) Prescribing errors in psychiatry. Psychiatric Bulletin, 27:208-210.
 • Reich J, Schatzberg A. (2014) An empirical data comparison of regulatory agency and malpractice legal problems for psychiatrists. Ann Clin Psychiatr, 26:6
 • Reuveni I, Pelov I. (2017) Crosssectional survey on defensive practices and defensive behaviours among Israeli psychiatrists. doi:10.1136/bmjopen-2016- 014153
 • Royal College of Psychiatrists. (2002) Vulnerable Patients, Vulnerable Doctors: Good Practice in Our Clinical Relationships (Council Report CR101). London: Royal College of Psychiatrists.
 • Sarkar SP. (2004) Boundary violation and sexual exploitation in psychiatry and psychotherapy: a review. Advances in Psychiatric Treatment , 10:312–320
 • Studdert DM, Bismark MM, Mello MM. (2016) Prevalence and characteristics of physicians prone to malpractice claims. N Engl J Med, 62:354-374
 • Türk Tabipler Birliği. (2015) Hekimlik Mesleği Etik Kuralları, Erişim: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=65:hekl-meslek-etkurallari&catid=4:t&Itemid=31 , Erişim Tarihi: 19.04.2019
 • Türkiye Psikiyatri Derneği. (2002) Ruh Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları, Erişim: http://www.psikiyatri.org.tr/tpd-kutuphanesi/belge/311, Erişim Tarihi: 19.04.2019.
 • Türkmen H. (2009) “Malpraktis” Kavramı Neleri Çağrıştırıyor?.Türkiye Biyoetik Derneği e-Bülteni, 19:5-16. Erişim: http://www.biyoetik.org.tr/etkinlikler/bultenler/19.pdf. Erişim Tarihi: 10.03.2019.
 • Yorston G, Pınney A. (2000) Chlorpromazine Equivalents And Percentage Of British National Formulary Maximumrecommended Dose İn-Patients Receiving High-Dose Antipsychotics. Psychiatric Bulletin, 24:130-132.
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2031-6454
Yazar: Melisa BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3378-6786
Yazar: Neşe MERCAN
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0001-6563-343X
Yazar: Çiğdem YÜKSEL
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi

Tarihler

Kabul Tarihi : 1 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @derleme { pgy562489, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {195 - 204}, doi = {}, title = {Psikiyatride Malpraktis}, key = {cite}, author = {BULUT, Melisa and MERCAN, Neşe and YÜKSEL, Çiğdem} }
APA BULUT, M , MERCAN, N , YÜKSEL, Ç . (2020). Psikiyatride Malpraktis. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 12 (2) , 195-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/48351/562489
MLA BULUT, M , MERCAN, N , YÜKSEL, Ç . "Psikiyatride Malpraktis". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 195-204 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/48351/562489>
Chicago BULUT, M , MERCAN, N , YÜKSEL, Ç . "Psikiyatride Malpraktis". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 195-204
RIS TY - JOUR T1 - Psikiyatride Malpraktis AU - Melisa BULUT , Neşe MERCAN , Çiğdem YÜKSEL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 204 VL - 12 IS - 2 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Psikiyatride Malpraktis %A Melisa BULUT , Neşe MERCAN , Çiğdem YÜKSEL %T Psikiyatride Malpraktis %D 2020 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD BULUT, Melisa , MERCAN, Neşe , YÜKSEL, Çiğdem . "Psikiyatride Malpraktis". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 / 2 (Haziran 2020): 195-204 .
AMA BULUT M , MERCAN N , YÜKSEL Ç . Psikiyatride Malpraktis. pgy. 2020; 12(2): 195-204.
Vancouver BULUT M , MERCAN N , YÜKSEL Ç . Psikiyatride Malpraktis. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(2): 204-195.