Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 232 - 242 2020-06-30

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri
Effects of Domestic Violence Against Women on Mental Health of Women and Children

Behice HAN ALMİŞ [1] , Funda GÜMÜŞTAŞ [2] , Emel KOYUNCU KÜTÜK [3]


Aile içi şiddet, bir kişinin aynı evi paylaştığı veya evli olduğu diğer kişiye karşı uyguladığı şiddet veya kötüye kullanımdır. Kadınlar ve çocukların çoğu kez fiziksel olarak güçsüz ve savunmasız olması nedeniyle en çok onlar aile içi şiddetin mağduru olmaktadır. Aslında aile içi şiddet sadece fiziksel şiddeti içermez. Kadınlar aynı zamanda evlilikte psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin de mağduru olabilir. Aile içi şiddet, kadınların ruh sağlığının ve yaşam kalitesinin bozulmasına yol açar. Ayrıca şiddete maruziyet bu kadınların tıbbi hizmet kullanımını artırır ve onların çocuklarının da uzun vadede ruhsal gelişimini bozar. Aile içi şiddete tanık olan çocuklar bazı davranışsal ve emosyonel bozulmalar yaşar. Daha da ötesi bu çocuklar sonraki yaşamında şiddetin mağduru veya uygulayıcısı olurlar. Kadına karşı aile içi şiddet bu kadınlarda depresyon, anksiyete ve posttravmatik stres bozukluğu için risk faktörüdür. Bundan dolayı psikiyatri polikliniklerine bu nedenlerle yardım almak için başvuran kadınlarda aile içi şiddetin sorgulanması kritik öneme sahiptir. Bu gözden geçirme yazısında kadına karşı aile içi şiddeti, sıklığını, aile içi şiddeti etkileyen değişkenleri incelenerek, aile içi şiddetin buna maruz kalan kadın ve onların çocukları üzerindeki etkisi gözden geçirilmiştir.

Domestic violence is violence or other abuse by one person against another in cohabitation or marriage. It isn’t surprise that women and children are world’s most victimized person due to domestic violence. Because, they are often powerless. In fact, domestic violence is not physical violence alone. Also women can be victimized by psychological, sexual or economical violence in marriage. Domestic violence, causes disturbance in mental health and life quality of women. Also exposure to violence increases use of medical services in these women, and even impairs long term mental development of their children. Children who witness to domestic violence may suffer from some behavioral and emotional disturbance. Furthermore these children may be the perpetration or experiencing of violence later in life. Domestic violence against women is risk factor for depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder in these women. Therefore, questioning domestic violence in women who come to psychiatry clinic for getting help due to these reasons is crucial. The aim of this study was to review domestic violence against women, frequency, variables and the effect of domestic violence on women exposed to domestic violence and their children.

 • Adalı N (2007). 10-12 yaş grubu çocuk istismarı ebeveyn ve çocuk bilgilendirme çalışması.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • American Medical Association Council on Ethical and Judical Affairs (1989) Report on sexual harrassment and exploitation between medical supervisees and trainers. Chicago: American Medical Association.
 • Ayan S (2007) Aile içinde şiddete uğrayan çocukların saldırganlık eğilimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8:206-214.
 • Bandura A (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Barran D (2014) Effective help for children exposed to domestic abuse. J Fam Health Care, 24:10-12.
 • Bonomi AE, Thompson RS, Anderson M, Reid RJ , Carrell D , Dimer JA (2006) Intimate partner violence and women’s physical, mental, and social functioning. Am J Prev Med, 30:458-466.
 • Cengiz Özyurt B, Deveci A (2011) The relationship between domestic violence and prevalence of depressive symptoms among married women between 15–49 years age in a rural area in Manisa, Turkey. Turk Psikiyatri Derg, 22:10–16.
 • Coker AL, Smith PH, McKeown RE, King MJ (2000) Frequency and correlates of intimate partner violence by type: Physical, sexual, and psychological battering. Am J Public Health, 90:553-559.
 • Dünya Şiddet ve Sağlık Raporu: Özet (2002). Genova: World Health Organization.
 • Eckhardt CI, Barbour KA, Stuart GL (1997) Anger and hostility in maritally violent men: Conceptual distinctions, measurement issues, and literature review. Clin Psychol Rev, 17(4):333-358.
 • Espelage DL, Low S, Rao MA, Hong JS, Little TD (2013) Family violence, bullying, fighting, and substance use among adolescents: a longitudinal mediational model. J Res Adolesc, 24:337-349.
 • Evans SE, Davies C, DiLillo D (2008) Exposure to domestic violence: a meta-analysis of child and adolescent outcomes. Aggress Violent Behav, 13:31-140.
 • Ferrari G, Agnew-Davies R, Bailey J, Howard L, Howarth E, Peters TJ et al. (2016) Domestic violence and mental health: a cross-sectional survey of women seeking help from domestic violence support services. Glob Health Action, 9:29890. https://doi.org/10.3402/gha.v9.29890
 • Fonagy P (1999). Male perpetrators of violence against women: An attachment theory perspective. Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 1: 7-27.
 • Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH (2006) Prevalence of intimate partner violence: Findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. Lancet, 368:1260-1269.
 • Golding JM (1999) Intimate Partner Violence as a Risk Factor for Mental Disorders: A Meta-Analysis. J Fam Violence, 14:99–132. https://doi.org/10.1023/A:1022079418229
 • Güleç Öyekçin D, Yetim D, Şahin EM (2012) Psychosocial factors affecting various types of intimate partner violence against women. Turk Psikiyatri Derg, 23:75–81.
 • Güler N, Tel H, Tuncay FÖ (2005). Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27: 51-56.
 • Gündoğdu R, Yavuzer Y (2013) Turkish women: those who are exposed to violence and those who are not exposed to violence 39. European Scientific Journal, 9:69–88
 • Han Almiş Behice, Koyuncu Kütük Emel, Gümüştaş Funda, Çelik Mustafa (2018). Kadınlarda Ev İçi Şiddet için Risk Faktörleri ve Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlarda Ruhsal Bozulmanın Belirleyicileri. Archives of Neuropsychiatry, 55: 67-72, Doi: 10.29399//npa.19355
 • Hancı İH. (2008). İzmir'de eğitim hastanelerinde çocuk istismarı tanısı alan olgularla ilgili İzmir çocuk istismarı araştırma grubunun on sekiz aylık deneyimi. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukistismari.htm
 • Holt S, Buckley H, Whelan S (2008) The impact of exposure to domestic violence on children and young people: a review of the literature. Child Abuse Negl, 32:797-810.
 • İlkkaracan P, Gülçür L, Arın C (1996). Sıcak Yuva Masalı. Aile içi şiddet ve cinsel taciz. Metis Yayınları
 • Jennings WG, Okeem C, Piquero AR, Sellers CS, Theobald D, Farringto DP (2017) Dating and intimate partner violence among young persons ages 15–30: Evidence from a systematic review. Aggress Violent Behav, 33: 107-125. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.007
 • Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS (2004). Çocuk istismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47: 140–151.
 • Kernic MA, Wolf ME, Holt VL, McKnight B, Huebner CE, Rivara FP (2003) Behavioral problems among children whose mothers are abused by an intimate partner. Child Abuse Negl, 27:1231-1246.
 • Kılıc EZ (2012). Ergenlerde şiddet kullanımı: Bireysel ve Ailesel etkenler. Nöropsikiyatri Arşivi, 49(4):260-265.
 • Klap R, Tang L, Wells K, Sarah LS, Rodriguez M (2007) Screening for Domestic Violence Among Adult Women in the United States. J Gen Intern Med, 22:579–584.
 • Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB (2002) The world report on violence and health. Lancet, 360:1083–1088. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0
 • Kurt E, Yonguner Küpeli N, Sönmez E, Bulut NS, Akvardar Y (2018) Psikiyatri polikliniğine başvuran Kadınlarda Aile İçi Şiddet Yaşantısı. Arch Neuropsychiatry, 55:22-28.https://doi.org/10.29399/npa.14812
 • Lacey KK, West CM, Matusko N, Jackson JC.(2016) Prevalence and Factors Associated With Severe Physical Intimate Partner Violence Among U. S. Black Women: A Comparison of African American and Caribbean Blacks. Violence Against Women, 22:651–670. https://doi.org/10.1177/1077801215610014
 • Lök N, Başoğul C, Öncel S (2016) Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkileri ve psikososyal desteğin önemi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(2):155-161.
 • MacMillan HL,Wathen CN, Varcoe CM (2013) Intimate partner violence in the family: considerations for children's safety. Child Abuse Negl, 37:1186-1191.
 • McKinney CM, Caetano R, Ramisetty-Mikler S, Nelson S (2009) Childhood family violence and perpetration and victimization of intimate partner violence: Findings from a national population-based study of couples. Ann Epidemiol, 19:25-32.
 • Neugebauer R (2000) Research on intergenerational transmission of violence: the next generation. Lancet, 335:1116-1117.
 • Osofsky JD (2005) The role of non-mental-health professionals-the professional view point: the effects of exposureto violence on children of different ages: prevention and ıntervention–effective collaboration with police and court. In Developing Strategies to Deal with Trauma in Children (Eds. J Donnelly, A Kovacova, H Osofsky, J Ososfsky, C Paskell, J Salem-Pickartz):77-88. Amsterdam, IOS Press.
 • Page AZ, İnce M (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11 (22): 81-94.
 • Parrott DJ, Zeichner A (2003) Effects of hypermasculinty on physical aggresion against women. Psychology of Men and Masculinty, 4:70-78.
 • Ruiz-Pérez I, Plazaola-Castaño J (2005) Intimate partner violence and mental health consequences in women attending family practice in Spain. Psychosom Med, 67:791-797.
 • Siever LJ (2008) Neurobiology of aggression and violence. Am J Psychiatry , 165:429-442.
 • Stewart DE, Robinson GE (1998) A review of domestic violence and women’s mental health. Archives of Women’s Mental Health, 1: 83-89.
 • Tahiroğlu AY, Bahalı K, Avcı A, Seydaoğlu G (2009) Çocuk psikiyatri olgularında aile içi şiddet öyküsünün sorgulanması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10:71-76.
 • Thompson MP, Kingree JB (2004) The role of alcohol use in intimate partner violence and non-intimate partner violence. Violence Vict, 19:63-74.
 • Trevillion K, Oram S, Feder G, Howard LM (2012) Experiences of domestic violence and mental disorders: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 7:e51740. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051740
 • UNICEF (2006) Behind The Closed Doors: The Impact of Domestic Violenece on Children. New York.
 • Uthman OA, Moradi T, Lawoko S (2009) The independent contribution of individual-, neighbourhood-, and country-level socioeconomic position on attitudes towards intimate partner violence against women in sub-Saharan Africa: a multilevel model of direct and moderating effects. Soc Sci Med, 68:1801-1809.
 • Vahip I (2002) Evdeki şiddet ve gelişimsel boyutu; farklı bir açıdan bakış. Türk Psikiyatri Derg, 13:312-319.
 • Vahip I, Doğanavşargil Ö (2006) Domestic violence and female patients. Turkish J Psychiatry, 17(2):107-114.
 • Wang NE, Baz B, Bechtel K (2007). Physical Abuse of Children: Identification, Evaluation, and Management in the Emergency Department Setting.Emergency Medicine,12(9):97-108.
 • Watts C, Zimmerman C (2002) Violence against women: Global scope and magnitude. Lancet, 359:1232-1237.
 • Wolfe DA, Crooks CV, Lee V, Smith AM, Jaffe PG (2003) The effects of children's exposure to domestic violence: a meta-analysis and critique. Clin Child Fam Psychol Rev, 6:171-187.
 • World Health Organization (2005) Multi-country study on women’s health and domestic violence against women: REPORT - Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Geneva. Erişim:http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/
 • Yıldırım A (1998). Sıradan şiddet: Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin toplumsal kaynakları. İstanbul: Boyut Kitapları
 • Zorrilla B, Pires M, Lasheras L, Morant CI, Seoane L, Sanchez LM et al. (2010) Intimate partner violence: Last year prevalence and association with socio-economic factors among women in Madrid, Spain. Eur J Public Health, 20:169-175.
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9440-2451
Yazar: Behice HAN ALMİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8104-9567
Yazar: Funda GÜMÜŞTAŞ
Kurum: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7799-7310
Yazar: Emel KOYUNCU KÜTÜK
Kurum: Serbest Muayenehane
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Tarihler

Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @derleme { pgy567635, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {232 - 242}, doi = {10.18863/pgy.567635}, title = {Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri}, key = {cite}, author = {HAN ALMİŞ, Behice and GÜMÜŞTAŞ, Funda and KOYUNCU KÜTÜK, Emel} }
APA HAN ALMİŞ, B , GÜMÜŞTAŞ, F , KOYUNCU KÜTÜK, E . (2020). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 12 (2) , 232-242 . DOI: 10.18863/pgy.567635
MLA HAN ALMİŞ, B , GÜMÜŞTAŞ, F , KOYUNCU KÜTÜK, E . "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 232-242 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/48351/567635>
Chicago HAN ALMİŞ, B , GÜMÜŞTAŞ, F , KOYUNCU KÜTÜK, E . "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 232-242
RIS TY - JOUR T1 - Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri AU - Behice HAN ALMİŞ , Funda GÜMÜŞTAŞ , Emel KOYUNCU KÜTÜK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18863/pgy.567635 DO - 10.18863/pgy.567635 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 242 VL - 12 IS - 2 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.567635 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.567635 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri %A Behice HAN ALMİŞ , Funda GÜMÜŞTAŞ , Emel KOYUNCU KÜTÜK %T Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri %D 2020 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18863/pgy.567635 %U 10.18863/pgy.567635
ISNAD HAN ALMİŞ, Behice , GÜMÜŞTAŞ, Funda , KOYUNCU KÜTÜK, Emel . "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 / 2 (Haziran 2020): 232-242 . https://doi.org/10.18863/pgy.567635
AMA HAN ALMİŞ B , GÜMÜŞTAŞ F , KOYUNCU KÜTÜK E . Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri. pgy. 2020; 12(2): 232-242.
Vancouver HAN ALMİŞ B , GÜMÜŞTAŞ F , KOYUNCU KÜTÜK E . Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(2): 242-232.