Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 396 - 408 2020-09-30

Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek
Autobiographical Memory in Postpartum Depression

Çağla AYDIN [1]


Doğum sonrası depresyon, annelerin ruh sağlığını ve dolayısı ile bebeğin yaşam, beslenme ve duygusal bağlanma gibi temel ihtiyaçlarını etkileyen bir ruhsal bozukluktur. Doğum başlangıçlı tetiklenmesi dışında, tanı ölçütleri bakımından, majör depresyona benzer olduğu kabul edilmektedir. Bilişsel psikoloji alanındaki güncel çalışmalar, bireylerin kendi yaşam olaylarına ilişkin bilginin yer aldığı sistem olan otobiyografik sistemindeki bazı karakteristik bozuklukları; örneğin, epizodik özgüllükte (anıların detay oranı) azalma ve aşırı genelleme gibi özellikleri depresif belirtiler ile eşleştirmiştir. Otobiyografik bellek özelliklerini iyileştirici çalışmalar ise, depresif belirtilerde de azalma ve bireysel iyi oluşta artış ile sonuçlanmıştır. Doğum sonrası depresyonun, anne, bebek ve toplum geneli için maddi ve manevi yükü göz önüne alındığında, majör depresyon ve otobiyografik bellek ilişkisinin bulgularını, bu alana uyarlayarak önleyici ve tedavi edici düşük-yüklü müdahale programlarının geliştirilmesi yararlıdır. Bu çalışma, ilgili literatürü değerlendirerek kuramsal alana katkıda bulunmanın yanı sıra, sahada çalışan sağlık personelinin doğum sonrası depresyon risk grubunda bulunan kişileri belirlemesine yardımcı olacak ve doğum sonrası depresyonun önlenmesi ve tedavisini kolaylaştıracak önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Post-partum depression is a serious disorder that has implications both for the mother’s mental health and for the newborn’s basic needs, such as nutrition, safety and emotional attachment. It is considered to have the same diagnostic criteria as the major depressive disorder except for the fact that postpartum depression is triggered by giving birth. Recent work in cognitive psychology has put forward that autobiographical memory which is defined as the ability to remember specific personal experiences may be related to some of the depressive symptomology. In particular, reductions in the levels of episodic specificity as well as an increase in the level of over-generality of memories were correlated with increased depression levels in both clinical and subclinical populations. In addition, intervention programs designed to increase episodic specificity -the episodic details in an autobiographical event account- of the memories resulted in psychological well-being and general decrease in the depression levels. Given the burden of postpartum depression for both the mother-newborn pair as well as the cost for the general public, findings from studies that investigate the association between major depression and autobiographical memory could be adapted to postpartum depression. Designing low-cost preventive and therapeutic intervention programs is beneficial. By reviewing the recent development in the respective fields, the present work aims to contribute both to the theory behind the mechanisms of postpartum depression as well as to the practical suggestions for the health service providers in order to determine the risk groups early on.

 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2013) Ruhsal Bozuklukların Tanımı ve Sayımsal El Kitabı (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), Beşinci edisyon. Arlington, VA, Amerikan Psikiyatri Birliği.
 • Ay F, Tektaş E, MAk A, Aktay N (2018) Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000-2017 araştırma sonuçları. J Psychiatric Nurs, 9:147-152.
 • Aydın Ç (2018). Differential contributions of visual imagery constructs on autobiographical thinking. Memory, 26:189-200.
 • Bauer A, Parsonage M, Knapp M, Lemmi V, Adelaja B (2014). The costs of perinatal
 • Beck CT (2001) Predictors of postpartum depression: an update. Nurs Res, 50:275-285.
 • Beck, AT (2008) The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. American Journal of Psychiatry, 165:969–977.
 • Berna F, Schönknecht P, Seidl U, Toro P, Schröder J (2012) Episodic autobiographical memory in normal aging and mild cognitive impairment: a population-based study. Psychiatry Res. 200, 807-812.
 • Bloch M, Schmidt PJ, Danaceau M, Murphy J, Nieman L, Rubinow DR (2000) Effects of gonadal steroids in women with a history of postpartum depression. Am J Psychiaty, 157:924–930.
 • Brewin CR, Reynolds, M, Tata P (1999) Autobiographical memory processes and the course of depression. Journal of Abnormal Psychology, 108: 511-517.
 • Biondollilo, MJ, Pillemer, MD (2015). Using memories to motivate future behaviour: an experimental exercise intervention. Memory, 23:390-402.
 • Bilgiç D, Dağlar G, Aydın Özkan S, Kadıoğlu M (2015) Postpartum depresyonda tamamlayıcı ve alternatif tedaviler. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2:13-35.
 • Bluck S, Alea N (2011) Crafting the TALE: Construction of a measure to assess the functions of autobiographical remembering. Memory, 19:470-486.
 • Blumenthal R ve Endicott J (1997). Barriers to seeking treatment for major depression. Depression and Anxiety, 4:273-278.
 • Brewer WF (1986) What is autobiographical memory? In D. Rubin, (Ed.), Autobiographical memory (25-49). Cambridge University Press, Great Britain.
 • Conway MA, Pleydell-Pearce CW (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychological Review,107:261-288.
 • Cox JL, Holden JM (1987) Detection of postnatal depression: Development of the 10 item Edinburgh Post Natal Depression Scale (EPDS). British Journal of Psychiatry, 150:782-786.
 • Croll S, Bryant RA (2000) Autobiographical memory in postnatal depression. Cognitive Theraphy and Research, 4:419-426.
 • Çalık KY, Aktaş S (2011) Gebelikte depresyon: Sıklık, risk faktörleri ve tedavisi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3:142-162.
 • Dalgeish T, Hill E, Golden AM, Morant N, Dunn BD (2011) The structure of past and future lives in depression. Journal of Abnormal Psychology, 120:1-15.
 • Dalgeish T, Williams JMG., Golden AMJ., Barnard PJ….Watkins E (2007) Reduced specificity of autbiographical memory and depression: The role of executive process. Journal of Experimental Psychology: General, 136:23-42.
 • Ege E, Timur S, Zincir H ve ark (2008) Social support and symptoms of postpartum depression among new mothers in eastern Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 34:585-593.
 • Erten MN, Brown AD (2018) Memory specificity training for depression and posttraumatic stress disorder: a promising therapeutic intervention. Frontiers in Psychology, 9.
 • Fisher RP, Geiselman RE (1992) Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: the cognitive interview. Springfield, IL Charles C Thomas: England.
 • Fivush, R, Haden, CA (Ed) (2003) Autobiographical memory and the construction of a narrative self: Developmental and cultural perspectives. Psychology Press.
 • Gülseren, L (2013) Lohusalık ve ruh sağlığı. In Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. Editörler: Yüksel, Ş., Gülseren, L. ve Başterzi, A. D. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.
 • Halbreich, U (2005) Postpartum disorders: Multiple interacting underlying mechanisms and risk factors. Journal of Affective Disorders, 88:1-7.
 • Halbreich U, Karkun, S (2006) Cross-cultural and social diversity of prevalence of postpartum depression and depressive symptoms. Journal of Affective Disorders, 91: 97-111.
 • Hitchcock C, Werner-Seidler A, Blackwell SE ve ark. (2017). Autobiographical episodic memory-based training for the treatment of mood, anxiety and stress-related disorders: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 52:92–107.
 • Holland AC, Kensinger EA (2010) Emotion and autobiographical memory. Physical Life Review, 7:88-131.
 • Jing HG, Madore KP, Schacter DL (2017) Preparing for what might happen: An episodic specificity induction impacts the generation of alternative future events. Cognition, 169: 118–128.
 • Jones L, Scott J, Cooper C, Forty L, Smith KG, Sham P, Farmer A, McGuffin P, Craddock N, Jones I (2010) Cognitive style, personality and vulnerability to postnatal depression. British Journal of Psychiatry, 196: 200–205.
 • Kaya-Kızılöz B. Ve Altan-Atalay A. (2018) Otobiyografik bellek ve psikopatoloji. In Hayatı hatırlamak: Otobiyografik belleğe bilimsel yaklaşımlar, Derleyenler: S. Gülgöz, B. Ece, S. Öner, 165-184. İstanbul, Koç Üniversity Press.
 • Kessler RC (2003) Epidemiology of women and depression. Journal of Affective Disorders, 74:5–13.
 • Levine B, Svoboda E, Hay JF, Winocur G, Moscovitch M. (2002) Aging and autobiographical memory: dissociating episodic from semantic retrieval. Psychology & Aging, 17: 677-689.
 • Liu Y, Yu X, Yang B, Zhang F, Zou, W, Na A, Zhao X, Yin G. (2017). Rumination mediates the relationship between overgeneral autobiographical memory and depression in patients with major depressive disorder. BMC Psychiatry, 17:103.
 • Madore KP, Jing HG, Schacter DL (2019) Episodic specificity induction and scene construction: Evidence for an event construction account. Consciousness Cogn, 68:1-11.
 • Martinez P, Vöhringer PA, Rojas G (2016) Barriers to access to treatment for mothers wıth postpartum depression in primary health care centers: a predictive model. Rev.Latino-Am. Enfermagem, 24:e2675. Webster, JD (1993) Construction and validation of the Reminiscence Functions Scale. Journal of Gerontology, 48:256-262.
 • McKinger HF, Pachinger MM, Leibetseder MM, Fartacek RR (2000) Autobiographical memories in women remitting from major depression. Journal of Abnormal Psychology: 109: 331-334.
 • Mitchell AEP (2016) Phenomenological characteristics of autobiographical memories: reponsiveness to an induced negative mood state in those with and and without history of depression. Advances in Cognitive Psychology, 12:105-114.
 • Monk C, Leight KL, Fang, Y (2008) The relationship between women’s attachment style and perinatal mood disturbance: implications for screening and attachment. Archives of Women’s Mental Health, 11:117-129.
 • Moradi AR, Moshirpanahi S, Parhon H, Mirzae J, Dalgeish T, Jobson L (2014) A pilot randomized controlled trial investigating the efficacy of Memory Specificity Training in improving symptoms of posttraumatic stress disorder. Behavior Research Theraphy, 56:68-74.
 • Neshat-Doost HT, Dalgeish T, Yule W, Kalantari M, Ahmadi SJ, Dyrevo A, Jobson L (2013) Enhancing autobiographical memory specificity through cognitive training. Clinical Psychological Science, 1:84-92.
 • O’Hara MW, Mc Cabe JE (2013) Postpartum depression: Current status and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 9:379-407.
 • Özbaşaran F, Çoban A, Küçük M (2011) Prevalence risk factors concerning postpartum depression among women with postnatal periods in Turkey, Archive. of Gynecology and Obstetrics, 283:483-490.
 • Özbek M (2018) Otobiyografik bellekle zamanda zihinsel yolculuk In Der: S. Gülgöz, B Ece, S Öner «Hayatı hatırlamak: Otobiyografik belleğe bilimsel yaklaşımlar» (165-184). Koç Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Eyten Ö, Hızlı Sayar G (2015) Gebelikte depresyonun somatik tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7:244-254.
 • Pillemer DB, Thomsen, D, Kuwabara, KJ, Ivcenic, Z (2013) Feeling good and bad about the past and future self. Memory, 21:210-218.
 • Raes F, Hermans D, Williams JMG, Beyers W, Eelen P, Brunfaut E (2006) Reduced autobiographical memory specificity and rumination in predicting the course of depression. Journal of Abnormal Psychology, 115:699.
 • Rottenberg J (2005) Mood and emotion in major depression. Current Directions in Psychological Science, 14:167–170.
 • Sumner JA, Griffith JW, Mineka S (2010) Overgeneral autobiographical memory as a predictor of the course of depression: A meta-analysis. Behavior Research and Therapy, 48: 614-625.
 • Sutin AR, Gillath O (2009) Autobiographical memory phenomenology and content mediate attachment style and psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 56:351-364.
 • Talarico JM, Rubin DC (2003) Confidence, not consistency, characterizes flashbulb memories. Psychological Science, 14: 455-461.Taşdemir S, Kaplan S, Bahar A (2006) Doğum sonrası depresyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1:105-111.
 • Tulving E (2002) Episodic memory: From mind to brain. Annual Review of Psychology, 53: 1-25.
 • Urbanowitsch N, Gorenc L, Herold, CJ, Schöreder J (2013) Autobiographical memory: a clinical perspective. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7:194.
 • Waters TEA (2014) Relations between functions of autobiographical memory and psychological wellbeing. Memory, 22:265-275.
 • Waters TEA, Bauer PJ, ve Fivush R (2013) Autobiographical memory functions served by multiple event types. Applied Cognitive Psychology, 28:185-195.
 • Watkins ER, Baeyens CB, Read R (2009) Concreteness training reduces dysphoria: proof-of-principle for repeated cognitive bias modification in depression. J. Abnorm. Psychol. 118: 55–64.
 • Webster, JD (1993) Construction and validation of the Reminiscence Functions Scale. Journal of Gerontology, 48:256-262.
 • Webster, JD (1993) Construction and validation of the Reminiscence Functions Scale. Journal of Gerontology, 48:256-262.
 • Williams JMG, Barnhofer T, Crane C, Hermans D, Raes F, Watkins E, Dagleish T (2007) Autobiographical memory specificity and emotional disorder. Psychological Bulletin, 133:122-148.
 • Webster, JD (1993) Construction and validation of the Reminiscence Functions Scale. Journal of Gerontology, 48:256-262.
 • Williams, JM, Broadbent, K (1986) Autobiographical memory in suicide attempters. Journal of Abnormal Psychology, 95:144.
 • Werner-Seidler A, Moulds ML (2011) Autobiographical memory characteristics in depression vulnerability: formerly depressed individuals recall less vivid positive memories. Cognition and Emotion, 25:1087-103.
 • Yağmur Y, Ulukoca N (2010) Social support and postpartum depression in low socioeconomic level postpartum women in eastern Turkey”. International Journal of Public Health, 55:543-549.
 • Yalçınkaya Alkar Ö, Gençöz T (2005) Critical factors associated with early postpartum depression among Turkish women. Contemp Fam Ther, 27:263-275.
 • Yim IS, Tanner Stapleton LR, Guardino CM, Hahn-Holbrook J, Dunkel Shetter C (2015) Biological and social predictors of postpartum depression: systematic review and call for integration. Annual Rev Clin Psychol, 11:99-137.
 • Yonkers KA, Vigod S, Ross LE (2011) Diagnosis, pathophysiology, and management of mood disorders in pregnant and postpartum women. Obstet Gynecology, 117:961-977.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3078-7065
Yazar: Çağla AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sabancı University
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tübitak
Proje Numarası 155K308
Teşekkür Bu çalışma Tübitak tarafından 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında (Proje No: 155K308) desteklenmektedir.
Tarihler

Kabul Tarihi : 13 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

Bibtex @derleme { pgy641620, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {396 - 408}, doi = {10.18863/pgy.641620}, title = {Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek}, key = {cite}, author = {Aydın, Çağla} }
APA Aydın, Ç . (2020). Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 12 (3) , 396-408 . DOI: 10.18863/pgy.641620
MLA Aydın, Ç . "Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 396-408 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/48353/641620>
Chicago Aydın, Ç . "Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 396-408
RIS TY - JOUR T1 - Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek AU - Çağla Aydın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18863/pgy.641620 DO - 10.18863/pgy.641620 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 408 VL - 12 IS - 3 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.641620 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.641620 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek %A Çağla Aydın %T Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek %D 2020 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 12 %N 3 %R doi: 10.18863/pgy.641620 %U 10.18863/pgy.641620
ISNAD Aydın, Çağla . "Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 / 3 (Eylül 2020): 396-408 . https://doi.org/10.18863/pgy.641620
AMA Aydın Ç . Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek. pgy. 2020; 12(3): 396-408.
Vancouver Aydın Ç . Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(3): 396-408.