Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 444 - 454 2020-12-28

Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme
Dating Violence: A Review

Zeynep SET [1]


Kişilerarası şiddet türü olarak ele alınan flört şiddeti, partnerlerin ilişki içerisinde birbirlerine fiziksel, sözel veya duygusal şiddet uygulamaları ve davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu makalenin amacı, günümüzde yaygın bir sorun haline gelen flört şiddetini arttıran risk faktörlerinin belirlenmesi, etkilerinin araştırılması ve uygulanan koruma programlarının etkiliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla, Google Akademik, PsycArticles ve PsycInfo veritabanları taranmıştır. Araştırmalar, flört şiddetinin alkol kullanımı, geçmişte yaşanılan aile içi şiddet, akran etkileşimleri gibi bir çok farklı risk faktöründen etkilendiğini göstermektedir. Flört şiddeti her iki cinste görülmesine karşın, kadınların flört şiddetinden daha fazla mağdur oldukları görülmektedir. Bu durum kaygı, depresyon, intihar riski, madde ve alkol kullanımı, düşük benlik saygısı gibi negatif fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilere sahip olabilmektedir. Flört şiddetini önlemek ve mağdurlarını korumak amaçlı geliştirilen programların etkililikleri incelendiğinde, müdahale uygulanan gruplar ile kontrol grupları arasında anlamlı farklar bulunmuştur.

Dating violence, which is considered as a type of interpersonal violence, is defined as the use of physical, verbal or emotional violence to each other in the relationship and imposing social restrictions on their behavior. The aim of this article is to determine the risk factors that increase the severity of dating violence, which is a common problem nowadays, to investigate its effects and the effectiveness of the protection programs. For this purpose, Google Scholar, PsycArticles and PsycInfo databases were searched. Research shows that dating violence is affected by many different risk factors such as alcohol use, past domestic violence and peer interactions. Although dating violence is seen in both sexes, it is seen that women are more victims than men. This may have negative physical, psychological and social effects such as anxiety, depression, suicide risk, substance and alcohol use, and low self-esteem. When the effectiveness of the programs developed to prevent dating violence and protect the victims were examined, significant differences were found between the intervention groups and the control groups.

 • Aba YA (2008) Çatışmaların çözümüne yaklaşım ölçeği’nin “The revised conflict tactics scales (CTS2)” üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Unpublished Master Thesis). Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Turkey
 • Ackard DM, Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D (2007) Long-term impact of adolescent dating violence on the behavioral and psychological health of male and female youth. J Pediatr,151(5):476-81.
 • Ackard DM, Neumark-Sztainer D (2002) Date violence and date rape among adolescents: Associations with disordered eating behaviors and psychological health. Child Abuse Negl, 1;26(5):455-73.
 • Aizenman M, Kelley G (1988) The incidence of violence and acquaintance rape in dating relationships among college men and women. J Coll Stud Dev.
 • Alleyne-Green B, Coleman-Cowger VH, Henry DB (2012) Dating violence perpetration and/or victimization and associated sexual risk behaviors among a sample of inner-city African American and Hispanic adolescent females. J Interpers Violence, 27(8):1457-73.
 • Aslan D, Vefikuluçay D, Zeyneloğlu S, Erdost T, Temel F, Söztutar E (2008) Ankara'da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarından Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Avery-Leaf S, Cascardi M, O'leary KD, Cano A (1988) Efficacy of a dating violence prevention program on attitudes justifying aggression. Journal of adolescent health, 1;21(1):11-7.
 • Baker CK, Helm S, Bifulco K, Chung-Do J (2015) The relationship between self-harm and teen dating violence among youth in Hawaii. Qual Health Res, 25(5):652-67.
 • Bandura A (1986) The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. J Soc Clin Psychol, 4(3):359-73.
 • Callahan MR, Tolman RM, Saunders DG (2003) Adolescent dating violence victimization and psychological well-being. J Adolesc Res,18(6):664-81.
 • Choi HJ, Temple JR (2016) Do gender and exposure to interparental violence moderate the stability of teen dating violence?: Latent transition analysis. Prevention science, 17(3):367-76.
 • Cornelius TL, Resseguie N (2007) Primary and secondary prevention programs for dating violence: A review of the literature. Aggress Violent Behav, 12(3):364-75.
 • Cüceloğlu D (1991) İnsan ve davranışı. İstanbul. Remzi Kitapevi.
 • Boduszek D, Debowska A, Willmott D (2017) Latent profile analysis of psychopathic traits among homicide, general violent, property, and white-collar offenders. J Crim Justice, 1;51:17-23.
 • De Keseredy WS, Kelly K (1995) Sexual abuse in Canadian university and college dating relationships: The contribution of male peer support. J Fam Violence, 10(1):41-53.
 • Demirtas-Zorbaz S, Ulas O, Kepir-Savoly DD (2015) University Student's Relationship's Believes: Sample of Turkey. Procedia Soc Behav Sci, 185:495-9.
 • Dobash RE, Dobash R (1979) Violence against wives: A case against the patriarchy. New York: Free Press
 • Earnest AA, Brady SS (2016) Dating violence victimization among high school students in Minnesota: Associations with family violence, unsafe schools, and resources for support. J Interpers Violence, 31(3):383-406.
 • Follingstad DR, Rutledge LL, Berg BJ, Hause ES, Polek DS (1990) The role of emotional abuse in physically abusive relationships. J Fam Violence,5(2):107-20.
 • Forke CM, Myers RK, Catallozzi M, Schwarz DF (2008) Relationship violence among female and male college undergraduate students. Arch Pediatr Adolesc Med, 162(7):634-41.
 • Foshee VA, Bauman KE, Arriaga XB, Helms RW, Koch GG, Linder GF (1998) An evaluation of Safe Dates, an adolescent dating violence prevention program. Am J Public Health, 88(1):45-50.
 • Foshee VA, Linder GF, Bauman KE, Langwick SA, Arriaga XB, Heath JL, McMahon PM, Bangdiwala S (1996) The Safe Dates Project: Theoretical basis, evaluation design, and selected baseline findings. Am J Prev Med, 12(5):39-47.
 • Foshee VA, Linder F, MacDougall JE, Bangdiwala S (2001) Gender differences in the longitudinal predictors of adolescent dating violence. Prev Med, 32(2):128-41.
 • Frieze IH (2000) Violence in close relationships—development of a research area: Comment on Archer
 • Gressard LA, Swahn MH, Tharp AT (2015) A first look at gender inequality as a societal risk factor for dating violence. Am J Prev Med, 49(3):448-57.
 • Gwartney-Gibbs PA, Stockard J, Bohmer S (1987) Learning courtship aggression: The influence of parents, peers, and personal experiences. Fam Relat, 276-82.
 • Hanley MJ, O'neill P (1997) Violence and commitment: A study of dating couples. J Interpers Violence, 12(5):685-703.
 • Harris JR (1995) Where is the child's environment? A group socialization theory of development. Psychol Rev, 102(3):458.
 • Henton J, Cate R, Koval J, Lloyd S, Christopher S (1983) Romance and violence in dating relationships. J Fam Issues, 4(3):467-82.
 • Hydén M (1995) Verbal aggression as prehistory of woman battering. J Fam Violence, 10(1):55-71.
 • Jackson SM (1999) Issues in the dating violence research: A review of the literature. Aggress Violent Behav, 4(2):233-47.
 • Jackson SM, Cram F, Seymour FW (2000) Violence and sexual coercion in high school students' dating relationships. J Fam Violence, 15(1):23-36.
 • Karabacak A, Çetibkaya SK (2015) Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1(1):13-21.
 • Kayı Z, Yavuz MF, Arıcan N (2000) Kadın üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı mağdur araştırması. Adli Tıp Bülteni, 5(3):157-63.
 • Karatay GD. Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Tutum ve Davranışları. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi.;27(1):62-71.
 • Laner MR, Thompson J (1982) Abuse and aggression in courting couples. Deviant Behav, 3(3):229-44.
 • Lee M, Stefani KM, Park EC (2014) Gender-specific differences in risk for intimate partner violence in South Korea. BMC Public Health, 14(1):415.
 • Lewis SF, Fremouw W (2001) Dating violence: A critical review of the literature. Clin Psychol Rev, 21(1):105-27.
 • Makepeace JM (1981) Courtship violence among college students. Fam Relat, 1:97-102.
 • Molidor C, Tolman RM (1998) Gender and contextual factors in adolescent dating violence. Violence Against Women, 4(2):180-94.
 • Mulawa M, Kajula LJ, Yamanis TJ, Balvanz P, Kilonzo MN, Maman S (2018) Perpetration and victimization of intimate partner violence among young men and women in Dar es Salaam, Tanzania. J Interper Violence, 33(16):2486-511.
 • O’Keefe M (2005) Teen dating violence: A review of risk factors and prevention efforts. National Electronic Network on violence against women, 1:1-5.
 • Offenhauer P, Buchalter A. Teen dating violence: A literature review and annotated bibliography. Library of Congress.
 • Öztürk İ (1990) Anne baba tutumlarının üniversite öğrencilerinin bağımsızlık, duyguları anlama, yakınlık, başatlık, kendini suçlama ve saldırganlık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Parker EM, Debnam K, Pas ET, Bradshaw CP (2016) Exploring the link between alcohol and marijuana use and teen dating violence victimization among high school students: the influence of school context. Health Educ Behav, 43(5):528-36.
 • Reidy DE, Smith-Darden JP, Cortina KS, Kernsmith RM, Kernsmith PD (2015) Masculine discrepancy stress, teen dating violence, and sexual violence perpetration among adolescent boys. J Adolesc Health, 1;56(6):619-24.
 • Rizzo CJ, Joppa MC, Barker D, Zlotnick C, Warren J, Saint-Eloi Cadely H, Brown LK (2017) Individual and relationship characteristics of adolescent girls with histories of physical dating violence. J Interpers Violence.
 • Roscoe B, Benaske N (1985) Courtship violence experienced by abused wives: Similarities in patterns of abuse. Fam Relat, 1:419-24.
 • Schumacher JA, Slep AM (2004) Attitudes and dating aggression: A cognitive dissonance approach. Prev Sci, 1;5(4):231-43.
 • Smith DM, Donnelly J (2000) Adolescent dating violence: A multi-systemic approach of enhancing awareness in educators, parents, and society. J Prev Interv Community, 18;21(1):53-64.
 • Steinmetz SK (1978) Battered parents. Society, 18;15(5):54-5.
 • Stets JE (1989) Violence in dating relationships: Emerging social issues. Pirog-Good MA, editor. New York: Praeger.
 • Straus M (1980) Victims and aggressors in marital violence. Am Behav Sci, 23(5):681-704.
 • Sugarman DB, Hotaling GT. Dating violence: Prevalence, context, and risk markers.
 • Sudermann M, Jaffe P, Hastings E (1995) Violence prevention programs in secondary (high) schools, 232–254.
 • Temple JR, Choi HJ, Reuter T, Wolfe D, Taylor CA, Madigan S, Scott LE (2018) Childhood corporal punishment and future perpetration of physical dating violence. The Journal of pediatrics, 1;194:233-7.
 • Thibaut J, Kelley H (1959) The social psychology of groups . New York: Wiley
 • Qu J, Wang L, Zhao J (2018) Correlates of attitudes toward dating violence among police cadets in China. Int J Offender Ther and Comp Criminol, 62(16):4888-903.
 • Vagi KJ, Olsen EO, Basile KC, Vivolo-Kantor AM (2015) Teen dating violence (physical and sexual) among US high school students: Findings from the 2013 National Youth Risk Behavior Survey. JAMA pediatrics, 1;169(5):474-82.
 • Van Ouytsel J, Ponnet K, Walrave M, d’Haenens L (2017) Adolescent sexting from a social learning perspective. Telematics and Informatics, 1;34(1):287-98.
 • Wolfe DA, Crooks CV, Lee V, McIntyre-Smith A, Jaffe PG (2003) The effects of children's exposure to domestic violence: A meta-analysis and critique. Clin Child Fam Psychol Rev, 1;6(3):171-87.
 • World Health Organization (2002) The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Klinik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0223-683X
Yazar: Zeynep SET (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum -----------
Proje Numarası ------------
Teşekkür ----------
Tarihler

Kabul Tarihi : 27 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

Bibtex @derleme { pgy674468, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {444 - 454}, doi = {10.18863/pgy.674468}, title = {Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme}, key = {cite}, author = {Set, Zeynep} }
APA Set, Z . (2020). Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 12 (4) , 444-454 . DOI: 10.18863/pgy.674468
MLA Set, Z . "Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 444-454 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/48354/674468>
Chicago Set, Z . "Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 444-454
RIS TY - JOUR T1 - Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme AU - Zeynep Set Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18863/pgy.674468 DO - 10.18863/pgy.674468 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 454 VL - 12 IS - 4 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.674468 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.674468 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme %A Zeynep Set %T Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme %D 2020 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 12 %N 4 %R doi: 10.18863/pgy.674468 %U 10.18863/pgy.674468
ISNAD Set, Zeynep . "Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 / 4 (Aralık 2021): 444-454 . https://doi.org/10.18863/pgy.674468
AMA Set Z . Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme. pgy. 2020; 12(4): 444-454.
Vancouver Set Z . Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(4): 444-454.
IEEE Z. Set , "Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, c. 12, sayı. 4, ss. 444-454, Ara. 2021, doi:10.18863/pgy.674468