Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 192 - 206 2021-06-30

Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları
Emotion Regulation and Reflections on Psychiatric Nursing

Mahire Olcay ÇAM [1] , Gülsenay TAŞ [2]


Bir gün boyunca pek çok duygu deneyimleyen ve bu duygulara anlam yükleyen insanoğlunun duyguları deneyimlemekten uzak bir hayat yaşaması mümkün görünmemektedir. Sevdiğimiz insanı yanımızda görememenin bir düşüncesi, anne-babamızı görmek, hatta herhangi bir nesneye dokunmak bile bir duygunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. En eski çağlardan günümüze kadar uzanan insanın duyguyu tanımlama ve anlamlandırma serüveni, günümüzde de devam etmektedir. Duygu, insan davranışını şekillendirerek adaptasyonu sağlayan süreçler olarak değerlendirildiğinde duyguda görülen aşırılıklar hastalıklar olarak değerlendirilmiş, bireylerin duyguları anlama, yaşama, sürdürme ve durdurmaya ilişkin ihtiyaçları kendisini duygu düzenleme kavramı altında toplamıştır. Bu kavram psikiyatri hemşirelerini sadece çalıştıkları klinikler açısından yakından ilgilendirmemektedir, aynı zamanda kendi duygularına ilişkin anlam ve düzenleme ihtiyaçlarına da bir cevap olmaktadır. Bu nedenle bu derlemenin amacı, duygu düzenlemeye kavramını duygu teorilerinden itibaren ele alarak, psikiyatri hemşireliğine yansımalarını değerlendirmektir.
It is not possible for the human being who experiences many emotions and gives meaning to these emotions for a day, to live a life away from experiencing emotions. A thought of not seeing the person we love with us, seeing our parents and even touching any object causes an emotion to appear. The adventure of defining and making sense of emotion from the earliest ages to the present day continues today. When emotion is evaluated as processes that provide adaptation by shaping human behavior, excesses seen in emotion are evaluated as diseases, and the needs of individuals to understand, live, sustain and stop emotions are gathered under the concept of emotion regulation. This concept does not only concern psychiatric nurses closely for the clinics in which they work, but it is also an answer to the needs and regulations of their own feelings. For this reason, the aim of this review is to evaluate the concept of emotion regulation from the emotion theories and evaluate its reflections on psychiatric nursing.
  • Acheson, A., Richard, D. M., Mathias, C. W., & Dougherty, D. M. (2011). Adults with a family history of alcohol related problems are more impulsive on measures of response initiation and response inhibition. Drug and Alcohol Dependence, 117(2–3), 198–203. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.02.001 Adams, N. (2012). Skinner’s Walden Two: An anticipation of positive psychology? Review of General Psychology, 16(1), 1–9. https://doi.org/10.1037/a0026439 Altan-Sarıkaya, N. (2017). Ruhsal Bozukluğu Olan Hastaların Yakınlarına Uygulanan Duygusal Gelişim Psikoeğitim Programının Duygu Yönetme Becerisine Ve Bakım Verici Yüküne Etkisi. İstanbul Üniversitesi. Arslan, İ. (2017). Hemşirelerde duygu yönetme beceri düzeylerinin belirlenmesi. Haliç Üniversitesi. Averill, J. R. (2012). The future of social constructionism: Introduction to a special section of emotion review. Emotion Review, 4(3), 215–220. https://doi.org/10.1177/1754073912439811 Baysan-Arabacı, L., Ayakdas-Daglı, D., & Taş, G. (2018). Madde Kullanım Bozukluklarında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. Bağimlik Dergisi, 19(1), 10–16. Beycan-Ekitli, G. (2019). Müzikte Ritim Çalışmalarıyla Bütünleştirilmiş Gross Duygu Düzenleme Modeli’nin Öğrenci Hemşirelerin Öfke İfadesi ve Tarzlarına Etkisi. Ege Üniversitesi. Bilge, A., & Keskin, G. (2017). Evaluation Of The Effectiveness Of Anger Management Education Enriched With Psychodrama. Journal of Psychiatric Nursing, 8(2), 59–66. https://doi.org/10.14744/phd.2017.08760 Blanco-Donoso, L. M., Garrosa, E., Demerouti, E., & Moreno-Jiménez, B. (2017). Job resources and recovery experiences to face difficulties in emotion regulation at work: A diary study among nurses. International Journal of Stress Management, 24(2), 107–134. https://doi.org/10.1037/str0000023 Bowie, B. H. (2010). Emotion regulation related to children’s future externalizing and internalizing behaviors. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23(2), 74–83. https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00226.x Çam, O., & Ayakdaş Dağlı, D. (2017). Alkol Bağımlılarında İçselleştirilmiş Damgalama , Suçluluk ve Utanç Duyguları Quilt , Shame and Internalized Stigmatization in Alcohol Addicts, 18(4), 145–151. Cornelius, R. R. (2000). Theoretical approaches to emotion. Proceedings of the ISCA Workshop on Speech and Emotion: A Conceptual Framework for Research, 3–109. Dalgleish, T., Dunn, B. D., & Mobbs, D. (2009). Affective neuroscience: Past, present, and future. Emotion Review, 1(4), 355–368. https://doi.org/10.1177/1754073909338307 Demiralp, M., & Oflaz, F. (2007). Bilişsel-davranışçı terapi teknikleri ve psikiyatri hemşireliği uygulaması. Anatolian Journal of Psychiatry, 8, 132–139. Dixon, T. (2009). Introduction: from passions and affections to emotions. In From Passions to Emotions (pp. 1–25). https://doi.org/10.1017/cbo9780511490514.002 Dror, O. E. (2014). The cannon-bard thalamic theory of emotions: A brief genealogy and reappraisal. Emotion Review, 6(1), 13–20. https://doi.org/10.1177/1754073913494898 Dubert, C. J., Schumacher, A. M., Locker, L., Gutierrez, A. P., & Barnes, V. A. (2016). Mindfulness and Emotion Regulation among Nursing Students: Investigating the Mediation Effect of Working Memory Capacity. Mindfulness, 7(5), 1061–1070. https://doi.org/10.1007/s12671-016-0544-6 Ehring, T., Fischer, S., Schnülle, J., Bösterling, A., & Tuschen-Caffier, B. (2008). Characteristics of emotion regulation in recovered depressed versus never depressed individuals. Personality and Individual Differences, 44(7), 1574–1584. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.01.013 Ekman, P., Friesen, W. V., & Ellsworth, P. C. (1972). Emotion in the Human Face. New York: Pergamon Press Inc. Eser Taşçı, D., & Üstün, B. (2011). Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 2, 111–116. Retrieved from http://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=phd&plng=tur&un=PHD-25733 Fenichel, O. (1945). Nevrozların Psikanalitik Teorisi. (S. Tuncer, Ed.). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Ford, B. Q., Gross, J. J., & Gruber, J. (2019). Broadening Our Field of View: The Role of Emotion Polyregulation. Emotion Review, 11(3), 197–208. https://doi.org/10.1177/1754073919850314 Gill, C. (2010). Stoicism and Epicureanism. The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion, (May 2018), 1–26. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0007 Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research, 16(5), 537–549. https://doi.org/10.1080/10503300600589456 Gottman, J. M., Katz, L. F., & Hooven, C. (1996). Parental meta-emotion philosophy and the emotional life of families: Theoretical models and preliminary data. Journal of Family Psychology, 10(3), 243–268. https://doi.org/10.1037/0893-3200.10.3.243 Gross, J. J. (1999). Emotion regulation: Past, present, future. Cognition and Emotion, 13(5), 551–573. https://doi.org/10.1080/026999399379186 Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781 Hoffman, L., & Cleare-Hoffman, H. P. (2011). Existential Therapy and Emotions: Lessons from Cross-Cultural Exchange. Humanistic Psychologist, 39(3), 261–267. https://doi.org/10.1080/08873267.2011.594342 Hortensius, R., Hekele, F., & Cross, E. S. (2018). The Perception of Emotion in Artificial Agents. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 10(4), 852–864. https://doi.org/10.1109/TCDS.2018.2826921 Izard, C. E. (1997). Emotions and facial expressions: A perspective from Differential Emotions Theory. In Studies in emotion and social interaction, 2nd series. The psychology of facial expression (pp. 57–77). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511659911.005 Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). a Categorized List of Emotion Definitions With Suggestions for a Consensual Definition. Motivation and Emotion, 5(4), 345–380. https://doi.org/10.1007/bf00992553 Knuuttila, S., & Sihvola, J. (2014). Emotions from Plato to the Renaissance. (S. Knuuttila & J. Sihvola, Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6967-0 Kohler, C. G., Turner, T. H., Bilker, W. B., Brensinger, C. M., Siegel, S. J., Kanes, S. J., … Gur, R. C. (2003). Facial emotion recognition in schizophrenia: Intensity effects and error pattern. American Journal of Psychiatry, 160(10), 1768–1774. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.10.1768 Lane, R., & Schwartz, G. (1987). Levels of emotional awareness: a cognitive-developmental theory and its application to psychopathology. American Journal of Psychiatry, 144(2), 133–143. https://doi.org/10.1176/ajp.144.2.133 Lazarus, R. (2001). Relational Meaning and Discrete Emotions. In K. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), Appraisal Process in Emotion: Theory, Methods, Research (pp. 37–67). New York: Oxford University Press. Leahy, R. L. (2007). Emotion and psychotherapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 14(4), 353–357. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2007.00095.x Leahy, R. L., Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotional Schema Therapy. In Emotion Regulation in Psychotherapy (pp. 17–25). New York: Guilford Press. McDougall, W., Shand, A. F., & Stout, G. F. (1914). Symposium: Instinct and Emotion. Proceedings of the Aristotelian Society, 15, 22–99. Min, J. A., Yu, J. J., Lee, C. U., & Chae, J. H. (2013). Cognitive emotion regulation strategies contributing to resilience in patients with depression and/or anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry, 54(8), 1190–1197. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.05.008 Moors, A., Ellsworth, P. C., Scherer, K. R., & Frijda, N. H. (2013). Appraisal theories of emotion: State of the art and future development. Emotion Review, 5(2), 119–124. https://doi.org/10.1177/1754073912468165 Mosaddegh, M., Shariatpanahi, N., Minaee, M. B., & Ahmadian-Attari, M. M. (2013). Avicenna’s view on heart and emotions interaction. International Journal of Cardiology, 162(3), 256–257. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.06.091 NANDA. (2020). Definitions and Classification. Retrieved May 7, 2020, from https://www.nanda.org/nanda-i-publications/nanda-international-nursing-diagnoses-definitions-and-classification-2018-2020/ Niedenthal, P. M., & Ric, F. (2017a). Emotion Regulation. In Psychology of Emotion (pp. 198–221). New York: Taylor & Francis. Niedenthal, P. M., & Ric, F. (2017b). Theories of Emotion. In Psychology of Emotion (2nd ed., pp. 2–18). London: Routledge, Taylor&Francis Company. Norman, E., & Furnes, B. (2014). The concept of “metaemotion”: What is there to learn from research on metacognition? Emotion Review, 8(2), 187–193. https://doi.org/10.1177/1754073914552913 O’Driscoll, C., Laing, J., & Mason, O. (2014). Cognitive emotion regulation strategies, alexithymia and dissociation in schizophrenia, a review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(6), 482–495. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.07.002 Oatley, K., & Johnson-Laird, P. N. (2014). Cognitive approaches to emotions. Trends in Cognitive Sciences, 18(3), 134–140. https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.12.004 Oflaz, F. (2015). Travma yaşamış çocuk ve gençlerin ele alınmasında çocuk-ergen ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamaları. Turkiye Klinikleri Psychiatric Nursing - Special Topics, 1(2), 46–51. Online Ethymology Dictionary. (2020). Emotion Definition. Retrieved May 12, 2020, from https://www.etymonline.com/word/emotion#etymonline_v_5814 Partlak, N. (2016). Öfke , Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 2(2), 36–43. Plutnik, R. (1980). A General Psychoevolutionary Theory Of Emotion. In R. Plutnik & H. Kellerman (Eds.), Emotion, Theory, Research and Experience (1st ed., pp. 15–45). New York: Academic Press, Inc. Price, A. W. (2010). Emotions in Plato and Aristotle. The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion, (June), 1–16. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0006 Reisenzein, R. (2006). Arnold’s theory of emotion in historical perspective. Cognition and Emotion, 20(7), 920–951. https://doi.org/10.1080/02699930600616445 Reisenzein, R. (2009). Emotional experience in the computational belief-desire theory of emotion. Emotion Review, 1(3), 214–222. https://doi.org/10.1177/1754073909103589 Saedpanah, D., Salehi, S., & Moghaddam, L. F. (2016). The effect of emotion regulation training on occupational stress of critical care nurses. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 10(12), VC01–VC04. https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/23693.9042 Shargel, D. (2017). Appraisals, Emotions, and Inherited Intentional Objects. Emotion Review, 9(1), 46–54. https://doi.org/10.1177/1754073916658249 Stolberg, M. (2019). Emotions and the Body in Early Modern Medicine. Emotion Review, 11(2), 113–122. https://doi.org/10.1177/1754073918765674 Strongman, K. T. (2003). The Psychology of Emotions: from everyday life to theory (5th ed.). New Zealand: Wiley-Blackwell. Sutherland, I., & Shepherd, J. P. (2001). Social dimensions of adolescent substance use. Addiction (Abingdon, England), 96(3), 445–458. https://doi.org/10.1080/0965214002005419 Taş, G. (2018). Suça sürüklenen çocuk-ergenlere verilen psikoeğitimin sosyal duygusal öğrenme ve duygu yönetimi becerilerine etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Tekin, M. S. (2020). Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastaların Yakın İlişkilerde Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin Tedavi Motivasyonlarını Yordayıcı Etkisi. Gaziantep Üniversitesi. Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2007). Regulation of positive emotions: Emotion regulation strategies that promote resilience. Journal of Happiness Studies, 8(3), 311–333. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9015-4 Ünal, G., & Çam, O. (2005). Affektif Bozukluklarda Psikoterapötik Girişimler ve Psikiyatri Hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21(1), 175–187. Won, M. R., Lee, K. J., Lee, J. H., & Choi, Y. J. (2012). Effects of an Emotion Management Nursing Program for Patients With Schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 26(1), 54–62. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2011.02.006 Yavuz, K. F. (2009). Duygusal Şemalar ve Leahy Duygusal Şema Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirliği. Sağlık Bakanlığı.
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6115-7306
Yazar: Mahire Olcay ÇAM
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8153-4316
Yazar: Gülsenay TAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Destekleyen bir kurum bulunmamaktadır.
Proje Numarası Proje Numarası yoktur
Tarihler

Kabul Tarihi : 24 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @derleme { pgy756948, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2021}, volume = {13}, pages = {192 - 206}, doi = {10.18863/pgy.756948}, title = {Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları}, key = {cite}, author = {Çam, Mahire Olcay and Taş, Gülsenay} }
APA Çam, M , Taş, G . (2021). Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 13 (2) , 192-206 . DOI: 10.18863/pgy.756948
MLA Çam, M , Taş, G . "Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (2021 ): 192-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/58189/756948>
Chicago Çam, M , Taş, G . "Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (2021 ): 192-206
RIS TY - JOUR T1 - Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları AU - Mahire Olcay Çam , Gülsenay Taş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18863/pgy.756948 DO - 10.18863/pgy.756948 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 206 VL - 13 IS - 2 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.756948 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.756948 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları %A Mahire Olcay Çam , Gülsenay Taş %T Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları %D 2021 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 13 %N 2 %R doi: 10.18863/pgy.756948 %U 10.18863/pgy.756948
ISNAD Çam, Mahire Olcay , Taş, Gülsenay . "Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 / 2 (Haziran 2021): 192-206 . https://doi.org/10.18863/pgy.756948
AMA Çam M , Taş G . Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları. pgy. 2021; 13(2): 192-206.
Vancouver Çam M , Taş G . Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2021; 13(2): 192-206.
IEEE M. Çam ve G. Taş , "Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, c. 13, sayı. 2, ss. 192-206, Haz. 2021, doi:10.18863/pgy.756948