Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hayvan Destekli Müdahalelerle Yürütülen Araştırmaların İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3, 619 - 639, 30.09.2021
https://doi.org/10.18863/pgy.841058

Öz

Bu çalışmanın amacı, 2000-2019 yılları arasında otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara hayvan destekli müdahaleler aracılığıyla sunulan uygulamaların etkisini tek- denekli araştırma modelleriyle sınayan çalışmaları demografik, yöntemsel ve bulgu değişkenleri açısından incelemektir. Bu bağlamda yapılan alanyazın taramasında dâhil etme ve hâriç tutma kriterlerini karşılayan 11 makale incelemeye alınmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, bir çalışma dışında tüm çalışmalarda kullanılan hayvan destekli müdahalenin otizm spektrum bozukluğu olan katılımcıların hedef becerilerinde olumlu etki yarattığı ve gelişim sağladığı tespit edilmiştir. Ancak, araştırmaların çoğunun AB ve ABA modeli gibi en temel ve deneysel kontrol açısından zayıf olarak nitelendirilen tek- denekli araştırma modelleri ile desenlendiği ve bazı araştırmaların yinelenebilir özellikte raporlanmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda hayvan destekli müdahalelerin etkilerini sınayan, katılımcı özellikleri, başlama düzeyi ve uygulama evrelerinin daha ayrıntılı ve açık bir biçimde rapor edildiği yinelenebilir özellikte daha fazla sayıda araştırmaya gereksinim olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akkuş A, Köse E, Erdoğan M, Taşpınar B, Taşpınar F (2018) Otizm spektrum bozukluğunda evcil hayvan desteği. İzmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES), 34-42.
 • American Psychiatric Association (2013). Autism spectrum disorder. https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Autism-Spectrum-Disorder.pdf (18 Mart 2020’de ulaşıldı).
 • Anderson KL, Olson MR (2006) The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders. Anthrozoös, 19(1): 35-49.
 • Barak Y, Savorai O, Mavashev S, Beni A (2001) Animal assisted therapy for elderly schizophrenic patients: A one-year controlled trial. American Journal of Geriatric Psychiatry, 9(4): 439-442.
 • Barton Behravesh C (2017) Power of the pet: Pets enrich our lives. https://www.huffpost.com/entry/power-of-the-pet-pets-enrich-our-lives_b_5908a7abe4b084f59b49fcf4 (11 Eylül 2020’de ulaşılmıştır).
 • Çakıcı A (2019) Evcil hayvan beslemenin insan sağliği üzerindeki olumlu etkileri. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 5(20): 518-528. Casciotti D, Zuckerman D (2020) The benefits of pets for human health. National Center for Health Research. http://www.center4research.org/benefits-pets-human-health/ (12 Mart 2020’de ulaşılmıştır).
 • Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging & Zoonotic Infectious Diseases-NCEZID (2019) About pets & people. https://www.cdc.gov/healthypets/health-benefits/index.html (2 Ocak 2020’de ulaşılmıştır).
 • Cevizci S, Erginöz E, Baltaş Z (2009a) Ruh sağlığının iyileştirilmesinde destek bir tedavi yaklaşımı: Hayvan destekli tedavi. Nobel Medicus, 5(1): 4-9.
 • Cevizci S, Erginöz E, Baltaş Z (2009b) İnsan sağlığının iyileştirilmesine yönelik hayvan destekli tedaviler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(3): 263-272.
 • Cook BG, Odom SL (2013) Evidence-based practices and implementation science in special education. Exceptional Children, 79(2): 135-144.
 • Davis TN, Scalzo R, Butler E, Stauffer M, Farah Y, Perez S et al. (2015) Animal assisted interventions for children with autism spectrum disorder: A systematic review. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 50(3): 316–329.
 • Delta Society (2019) https://www.deltasociety.com.au/ (02 Mart 2020’de ulaşılmıştır).
 • Demiralay Ş, Keser İ (2019) Ruh sağlığını koruma ve iyileştirmede hayvan destekli uygulamaların kullanımı. Mediterranean Journal of Humanities, IX/2: 219-224.
 • Dimolareva M, Dunn TJ (2020) Animal‑Assisted Interventions for school‑aged children with Autism Spectrum Disorder: A meta‑analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, September 2020.
 • Edwards NE, Beck AM (2002) Animal-assisted therapy and nutrition in Alzheimer's disease. Western Journal of Nursing. Research, 24(6): 697-712. Eğitime hayvan entegrasyonu klavuz kitabı (Animal integration in the educational programme-ZORO) (2017) Erasmus+ Projesi.
 • Elitok B (2017) Otizmin tedavisinde hayvanların rolü. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2): 163-167.
 • Esposito L, McCardle P, Maholmes V, McCune S, Griffin JA (2011) Introduction. In Animals in our lives: Human–animal interaction in family, community, and therapeutic settings. (Eds. McCardle P, McCune S, Griffin JA, Esposito L, Freund LS): 1–5. USA, Brookes Publishing.
 • Fine H (2015) Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press.
 • Friedmann E, Son H (2009) The human-companion animal bond: How humans benefit. Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice, 39(2): 293-326.
 • Friedmann E, Katcher AH, Lynch JJ, Thomas S (1980) Animal companions and one year survival of patients after discharge from a coronary care unit. Public Health Reports, 95: 307-312.
 • *Fung SC (2017) An observational study on canine-assisted play therapy for children with autism: Move towards the phrase of manualization and protocol development. Global Journal of Health Science, 9(7): 67-86.
 • Gabriels RL, Agnew JA, Holt KD, Shoffner A, Zhaoxing P, Ruzzano S et al. (2012) Pilot study measuring the effects of therapeutic horseback riding on school-age children and adolescents with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(2): 578-588.
 • Gabriels RL, Pan Z, Dechant B, Agnew JA, Brim N, Mesibov G (2015) Randomized controlled trial of therapeutic horseback riding in children and adolescents with autism spectrum disorder. Journal of The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(7): 541–549.
 • Gabriels RL, Pan Z, Guérin NA, Dechant B, Mesibov G (2018) Long-term effect of therapeutic horseback riding in youth with autism spectrum disorder: A randomized trial. Frontiers in Veterinary Science, 5: 1-8.
 • Gander MJ, Gardiner HW (2015) Çocuk ve ergen gelişimi, (Çev. A Dönmez, N Çelen), Ankara, İmge Kitabevi.
 • Gee NR, Harris SL, Johnson, KL (2007) The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skills tasks for preschool children. Anthrozoos, 20(4): 375-386.
 • Griffin JA, McCune S, Maholmes V, Hurley, K (2010) Humananimal interaction research: An introduction to issues and topics. In How animals affect us: Examining the influence of human-animal interaction on child development and human health, (Eds P McCardle, S McCune, JA Griffin, V Maholmes): 3–9. Washington, DC, American Psychological Association Press.
 • *Grigore AA, Rusu AS (2014) Interaction with a therapy dog enhances the effects of social story method in autistic children. Society & Animals, 241-261.
 • Hajar R (2015) Animal-assisted therapy. Heart Views, 16(2): 70-71.
 • Headey B (1999) Health benefits and health cost savings due to pets: Preliminary estimates from an Australian national survey, Social Indicators Research, 47: 233–243.
 • Herzog H (2011) The Impact of pets on human health and psychological well-being: Fact, fiction, or hypothesis? Association for Psychological Science, 20(4): 236-239.
 • *Holm MB, Baird JM, Kim YJ, Rajora KB, D'Silva D, Podolinsky L et al. (2014) Therapeutic horseback riding outcomes of parent-identified goals for children with autism spectrum disorder: An ABA′ multiple case design examining dosing and generalization to the home and community. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(4): 937–947.
 • House JS, Landis KR, Umberson D (1988) Social relationships and health. Science, 241: 540-544. https://www.researchgate.net/profile/Debra_Umberson/publication/19756223_Social_Relationships_and_Health/links/00b495220b128b3aec000000.pdf (14 Mart 2020’de ulaşılmıştır).
 • Human Animal Bond Research Institute-HABRI (2020) The pet effect. https://habri.org/the-pet-effect/ (29 Mayıs 2020’de ulaşılmıştır).
 • *Jenkins SR, Reed FD (2013) An experimental analysis of the effects of therapeutic horseback riding on the behavior of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7: 721–740.
 • Jessen J, Cardiello F, Baun MM (1996) Avian companionship in alleviation of depression, loneliness, and low morale or older adults in skilled rehabilitation units. Psychological Reports, 78: 339–348.
 • Karayağız-Muslu G, Conk Z (2011) Hayvan destekli uygulamalar ve çocuklarda kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(2): 83-88.
 • Katcher AH, Wilkins GG (1998) Animal-assisted therapy in the treatment of disruptive behavior disorder in childhood. In The environment and mental health (Ed A Lundberg):193–204, USA.
 • Keino H, Funahashi A, Keino H, Miwa C, Hosokawa M, Hayashi Y (2009) Psycho-educational horseback riding to facilitate communication ability of children with pervasive developmental disorders. Journal of Equine Science, 20(4): 79-88.
 • *Kern JK, Fletcher CL, Garver CR, Mehta JA, Grannemann BD, Knox KR et al. (2011) Prospective trial of equine-assisted activities in autism spectrum disorder. Alternative therapies in health and medicine, 17(3): 14-20.
 • Kırcaali-İftar G (2018) Tek denekli araştırmaların tarihçesi. In Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, (Ed E Tekin-İftar):1-10. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • *Kršková L, Talarovičová A, Olexová L (2010) Guinea pigs—Th e “Small Great” therapist for autistic children, or: Do guinea pigs have positive effects on autistic child social behavior? Society & Animals, 18: 139-151.
 • Kruger KA, Serpell JA (2010) Animal-assisted interventions in mental health: definitions and theoretical foundations. In Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice, (Ed AH Fine):33-48. New York, Academic Press.
 • Kwon S, Sung IY, Ko EJ, Kim HS (2019) Effects of therapeutic horseback riding on cognition and language in children with Autism Spectrum Disorder or intellectual disability: A preliminary study. Annals of Rehabilitation Medicine, 43(3): 279–288.
 • *Llambias C, Magill-Evans J, Smith V, Warren S (2016) Equine-assisted occupational therapy: Increasing engagement for children with autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy, 70(6): 7006220040p1-7006220040p9.
 • *Martin F, Farnum J (2002) Animal-Assisted Therapy for children with pervasive developmental disorders. Western Journal of Nursing Research, 24(6): 657-670. McNicholas J, Gilbey A, Rennie A, Ahmedzai S, Dono J-A, Ormerod E (2005) Pet ownership and human health: A brief review of evidence and issues. British Medical Journal, 331(7527): 1252–1254.
 • Mey SC (2017) Animal Assisted Therapy for children with Autism. International journal of child development and mental health, 5(1): 29-42.
 • Morrison ML (2007) Health benefits of Animal-Assisted Interventions. Complementary Health Practice Review, 12(1): 51-62.
 • Nafsted P, Magnus P, Gaader PI, Jaakola JJK (2001) Exposure to pets and atopy-related diseases in the first 4 years of life. Allergy, 56: 307-12.
 • National Autism Center (2019) https://www.nationalautismcenter.org/news/ (7 Eylül 2019’da ulaşılmıştır).
 • National Institutes of Health (2018). The Power of pets health benefits of human-animal interactions. News in Health, February 2018. https://newsinhealth.nih.gov/2018/02/power-pets
 • Nimer J, Lundahl B (2007) Animal-assisted therapy: A meta-analysis. Anthrozoos, 20(3): 225-38.
 • O’Haire ME (2013) Animal-assisted intervention for autism spectrum disorder: A systematic literature review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43: 1606–1622.
 • O’Haire ME (2017) Research on animal-assisted intervention and autism spectrum disorder, 2012-2015. Appl Dev Sci., 21(3): 200-216.
 • O’Haire ME, Guérin NA, Kirkham AC, Daigle CE (2015) Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder. HABRI Central Briefs: Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder, 1-8.
 • Odendaal JS (2000) Animal-assisted therapy - Magic or medicine? Journal of Psychosomatic Research, 49(4): 275-280.
 • Ownby DR, Johnson CC, Peterson EL (2002) Exposure to dogs and cats in the first year of life and risk of allergic sensitization at 6 to 7 years of age. The Journal of the American Medical Association, 288, 963-972.
 • Özkul T (2014) Türkiye’de hayvan destekli terapi uygulamalarindan örnekler. IV. National Symposium of The History of Veterinary Medicine and Professional Ethics, 21-23 May 2014.
 • Pan Z, Granger DA, Guérin NA, Shoffner A, Gabriels RL (2019) Replication pilot trial of therapeutic horseback riding and cortisol collection with children on the autism spectrum. Frontiers in Veterinary Science, 5: 312.
 • Parker G, Gayed A, Owen C, Hyett M, Hilton T, Heruc G (2010) Survival following an acute coronary syndrome: A pet theory put to the test. Acta Psychiatrica Scandinavica, 121: 65-70.
 • Purewal R, Christley R, Kordas K, Joinson C, Meints K, Gee N et al. (2017) Companion animals and child/adolescent development: A systematic review of the evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3): 234.
 • Qureshi AI, Memon MZ, Vazquez G, Suri MF (2009) Cat ownership and the risk of fatal cardiovascular diseases. Results from the second national health and nutrition examination study mortality follow-up study. Journal of Vascular and Interventional Neurology, 2(1): 132–135.
 • Rakap S (2017) Tek denekli deneysel araştırma yöntemleri. In Uygulamalı davranış analizi, (Ed D Erbaş, Ş Yücesoy Özkan):156-165. Ankara, Pegem Akademi.
 • *Sams MJ, Fortney EV, Willenbring S (2006) Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. The American Journal of Occupational Therapy, 60(3): 268-274.
 • Serpell JA (1991) Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour. Journal of the Royal Society of Medicine, 84: 717–720.
 • Serpell JA (2006) Animal-assisted interventions in historical perspective. In Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice, (Ed AH Fine): 3-20. San Diego, USA, Academic Press.
 • *Silva K, Correia R, Lima M, Magalhães A, de Sousa L (2011) Can dogs prime autistic children for therapy? Evidence from a single case study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(7): 655–659.
 • Srinivasan SM, Cavagnino DT, Bhat AN (2018). Effects of equine therapy on individuals with autism spectrum disorder: A systematic review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 5(2): 156–175.
 • Souza-Santos C, dos Santos JF, Azevedo-Santos I, Teixeira-Machado L (2018) Dance and equine-assisted therapy in Autism Spectrum Disorder: Crossover randomized clinical trial. Clinical Neuropsychiatry: Journal of Treatment Evaluation, 15(5): 284–290.
 • Tekin-İftar E, Kırcaali-İftar G (2017) Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri, 4. baskı. Ankara, Vize Yayıncılık.
 • Tekin-İftar E (2018) AB modelleri. In Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, (Ed E Tekin-İftar): 155-180. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Tohum Otizm Vakfı (2019) https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/terapi-yontemleri/#hayvanterapileri (20 Mayıs 2020’de ulaşıldı).
 • Tohum Otizm Vakfı (2019) Ulusal standartlar projesi: Bulgular ve sonuçlar özet raporu 2019 https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2019/08/Nac_Raporu_2019.pdf
 • VanFleet R, Faa-Thompson T (2010) The case for using animal assisted play therapy. British Journal of Play Therapy, 6: 4–18.
 • *Viau R, Arsenault-Lapierre G, Fecteau S, Champagne N, Walker CD, Lupien S (2010) Effect of service dogs on salivary cortisol secretion in autistic children. Psychoneuroendocrinology, 35: 1187-1193.
 • Walters Esteves S, Stokes T (2008) Social effects of a dog’s presence on children with disabilities. Anthrozoos, 21(1): 5–15.
 • Wanser SH, Vitale KR, Thielke LE, Brubaker L, Udell MA (2019) Spotlight on the psychological basis of childhood pet attachment and its implications. Psychology Research and Behavior Management, 12: 469-479.
 • Wells D (2011) The value of pets for human health. The British Psychological Society, 24: 172-176. https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-24/edition-3/value-pets-human-health
 • Wells DL (2009). The effects of animals on human health and wellbeing. Journal of Social Issues, 65(3): 523-543.
 • Wolery, M., Bailey, D. B., & Sugai, G. M. (1988). Effective teaching: Principles and procedures of applied behavioral analysis with exceptional students. Boston: Allyn ve Bacon Inc.
 • Wijker C, Leontjevas R, Spek A, Enders-Slegers MJ (2019) Effects of dog assisted therapy for adults with autism spectrum disorder: An exploratory randomized controlled trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(317): 1-11.
 • Wijker C, Spek AA, Leontjevas R, Verheggen T, Enders-Slegers MJ (2017) The effectiveness of Animal Assisted Therapy in adults with Autism Spectrum Disorder: Study protocol for a randomized controlled trial. Autism-Open Access, 7(5).
 • Zasloff RL, Hart LA, DeArmond H (1999) Animals in elementary school education in California. Journal of Applied Animal Welfare Science, 2(4): 347-357.

A Review of Studies Conducted with Animal Assisted Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3, 619 - 639, 30.09.2021
https://doi.org/10.18863/pgy.841058

Öz

The aim of this study is to examine the studies’ effects of the practices offered through animal assisted interventions to children with autism spectrum disorder between 2000 and 2019 in terms of demographic, methodological and results variables. In this context, 11 articles meeting the inclusion and exclusion criteria were reviewed and analyzed descriptively. As a result of the analysis, it was determined that the animal assisted interventions used in all studies except one study had a positive effect on the target skills of the participants with autism spectrum disorder and provided improvement. However, it was determined that most of the studies were designed with single-subject research models such as the AB and ABA models, which were considered to be weak in terms of the most basic and experimental control, and some studies were not reported as reproducible. In this respect, it is thought that more reproducible studies are needed to test the effects of animal assisted interventions, and to report the participant characteristics, baseline and implementation phases in more detail and clearly.

Kaynakça

 • Akkuş A, Köse E, Erdoğan M, Taşpınar B, Taşpınar F (2018) Otizm spektrum bozukluğunda evcil hayvan desteği. İzmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES), 34-42.
 • American Psychiatric Association (2013). Autism spectrum disorder. https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Autism-Spectrum-Disorder.pdf (18 Mart 2020’de ulaşıldı).
 • Anderson KL, Olson MR (2006) The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders. Anthrozoös, 19(1): 35-49.
 • Barak Y, Savorai O, Mavashev S, Beni A (2001) Animal assisted therapy for elderly schizophrenic patients: A one-year controlled trial. American Journal of Geriatric Psychiatry, 9(4): 439-442.
 • Barton Behravesh C (2017) Power of the pet: Pets enrich our lives. https://www.huffpost.com/entry/power-of-the-pet-pets-enrich-our-lives_b_5908a7abe4b084f59b49fcf4 (11 Eylül 2020’de ulaşılmıştır).
 • Çakıcı A (2019) Evcil hayvan beslemenin insan sağliği üzerindeki olumlu etkileri. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 5(20): 518-528. Casciotti D, Zuckerman D (2020) The benefits of pets for human health. National Center for Health Research. http://www.center4research.org/benefits-pets-human-health/ (12 Mart 2020’de ulaşılmıştır).
 • Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging & Zoonotic Infectious Diseases-NCEZID (2019) About pets & people. https://www.cdc.gov/healthypets/health-benefits/index.html (2 Ocak 2020’de ulaşılmıştır).
 • Cevizci S, Erginöz E, Baltaş Z (2009a) Ruh sağlığının iyileştirilmesinde destek bir tedavi yaklaşımı: Hayvan destekli tedavi. Nobel Medicus, 5(1): 4-9.
 • Cevizci S, Erginöz E, Baltaş Z (2009b) İnsan sağlığının iyileştirilmesine yönelik hayvan destekli tedaviler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(3): 263-272.
 • Cook BG, Odom SL (2013) Evidence-based practices and implementation science in special education. Exceptional Children, 79(2): 135-144.
 • Davis TN, Scalzo R, Butler E, Stauffer M, Farah Y, Perez S et al. (2015) Animal assisted interventions for children with autism spectrum disorder: A systematic review. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 50(3): 316–329.
 • Delta Society (2019) https://www.deltasociety.com.au/ (02 Mart 2020’de ulaşılmıştır).
 • Demiralay Ş, Keser İ (2019) Ruh sağlığını koruma ve iyileştirmede hayvan destekli uygulamaların kullanımı. Mediterranean Journal of Humanities, IX/2: 219-224.
 • Dimolareva M, Dunn TJ (2020) Animal‑Assisted Interventions for school‑aged children with Autism Spectrum Disorder: A meta‑analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, September 2020.
 • Edwards NE, Beck AM (2002) Animal-assisted therapy and nutrition in Alzheimer's disease. Western Journal of Nursing. Research, 24(6): 697-712. Eğitime hayvan entegrasyonu klavuz kitabı (Animal integration in the educational programme-ZORO) (2017) Erasmus+ Projesi.
 • Elitok B (2017) Otizmin tedavisinde hayvanların rolü. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2): 163-167.
 • Esposito L, McCardle P, Maholmes V, McCune S, Griffin JA (2011) Introduction. In Animals in our lives: Human–animal interaction in family, community, and therapeutic settings. (Eds. McCardle P, McCune S, Griffin JA, Esposito L, Freund LS): 1–5. USA, Brookes Publishing.
 • Fine H (2015) Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press.
 • Friedmann E, Son H (2009) The human-companion animal bond: How humans benefit. Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice, 39(2): 293-326.
 • Friedmann E, Katcher AH, Lynch JJ, Thomas S (1980) Animal companions and one year survival of patients after discharge from a coronary care unit. Public Health Reports, 95: 307-312.
 • *Fung SC (2017) An observational study on canine-assisted play therapy for children with autism: Move towards the phrase of manualization and protocol development. Global Journal of Health Science, 9(7): 67-86.
 • Gabriels RL, Agnew JA, Holt KD, Shoffner A, Zhaoxing P, Ruzzano S et al. (2012) Pilot study measuring the effects of therapeutic horseback riding on school-age children and adolescents with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(2): 578-588.
 • Gabriels RL, Pan Z, Dechant B, Agnew JA, Brim N, Mesibov G (2015) Randomized controlled trial of therapeutic horseback riding in children and adolescents with autism spectrum disorder. Journal of The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(7): 541–549.
 • Gabriels RL, Pan Z, Guérin NA, Dechant B, Mesibov G (2018) Long-term effect of therapeutic horseback riding in youth with autism spectrum disorder: A randomized trial. Frontiers in Veterinary Science, 5: 1-8.
 • Gander MJ, Gardiner HW (2015) Çocuk ve ergen gelişimi, (Çev. A Dönmez, N Çelen), Ankara, İmge Kitabevi.
 • Gee NR, Harris SL, Johnson, KL (2007) The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skills tasks for preschool children. Anthrozoos, 20(4): 375-386.
 • Griffin JA, McCune S, Maholmes V, Hurley, K (2010) Humananimal interaction research: An introduction to issues and topics. In How animals affect us: Examining the influence of human-animal interaction on child development and human health, (Eds P McCardle, S McCune, JA Griffin, V Maholmes): 3–9. Washington, DC, American Psychological Association Press.
 • *Grigore AA, Rusu AS (2014) Interaction with a therapy dog enhances the effects of social story method in autistic children. Society & Animals, 241-261.
 • Hajar R (2015) Animal-assisted therapy. Heart Views, 16(2): 70-71.
 • Headey B (1999) Health benefits and health cost savings due to pets: Preliminary estimates from an Australian national survey, Social Indicators Research, 47: 233–243.
 • Herzog H (2011) The Impact of pets on human health and psychological well-being: Fact, fiction, or hypothesis? Association for Psychological Science, 20(4): 236-239.
 • *Holm MB, Baird JM, Kim YJ, Rajora KB, D'Silva D, Podolinsky L et al. (2014) Therapeutic horseback riding outcomes of parent-identified goals for children with autism spectrum disorder: An ABA′ multiple case design examining dosing and generalization to the home and community. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(4): 937–947.
 • House JS, Landis KR, Umberson D (1988) Social relationships and health. Science, 241: 540-544. https://www.researchgate.net/profile/Debra_Umberson/publication/19756223_Social_Relationships_and_Health/links/00b495220b128b3aec000000.pdf (14 Mart 2020’de ulaşılmıştır).
 • Human Animal Bond Research Institute-HABRI (2020) The pet effect. https://habri.org/the-pet-effect/ (29 Mayıs 2020’de ulaşılmıştır).
 • *Jenkins SR, Reed FD (2013) An experimental analysis of the effects of therapeutic horseback riding on the behavior of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7: 721–740.
 • Jessen J, Cardiello F, Baun MM (1996) Avian companionship in alleviation of depression, loneliness, and low morale or older adults in skilled rehabilitation units. Psychological Reports, 78: 339–348.
 • Karayağız-Muslu G, Conk Z (2011) Hayvan destekli uygulamalar ve çocuklarda kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(2): 83-88.
 • Katcher AH, Wilkins GG (1998) Animal-assisted therapy in the treatment of disruptive behavior disorder in childhood. In The environment and mental health (Ed A Lundberg):193–204, USA.
 • Keino H, Funahashi A, Keino H, Miwa C, Hosokawa M, Hayashi Y (2009) Psycho-educational horseback riding to facilitate communication ability of children with pervasive developmental disorders. Journal of Equine Science, 20(4): 79-88.
 • *Kern JK, Fletcher CL, Garver CR, Mehta JA, Grannemann BD, Knox KR et al. (2011) Prospective trial of equine-assisted activities in autism spectrum disorder. Alternative therapies in health and medicine, 17(3): 14-20.
 • Kırcaali-İftar G (2018) Tek denekli araştırmaların tarihçesi. In Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, (Ed E Tekin-İftar):1-10. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • *Kršková L, Talarovičová A, Olexová L (2010) Guinea pigs—Th e “Small Great” therapist for autistic children, or: Do guinea pigs have positive effects on autistic child social behavior? Society & Animals, 18: 139-151.
 • Kruger KA, Serpell JA (2010) Animal-assisted interventions in mental health: definitions and theoretical foundations. In Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice, (Ed AH Fine):33-48. New York, Academic Press.
 • Kwon S, Sung IY, Ko EJ, Kim HS (2019) Effects of therapeutic horseback riding on cognition and language in children with Autism Spectrum Disorder or intellectual disability: A preliminary study. Annals of Rehabilitation Medicine, 43(3): 279–288.
 • *Llambias C, Magill-Evans J, Smith V, Warren S (2016) Equine-assisted occupational therapy: Increasing engagement for children with autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy, 70(6): 7006220040p1-7006220040p9.
 • *Martin F, Farnum J (2002) Animal-Assisted Therapy for children with pervasive developmental disorders. Western Journal of Nursing Research, 24(6): 657-670. McNicholas J, Gilbey A, Rennie A, Ahmedzai S, Dono J-A, Ormerod E (2005) Pet ownership and human health: A brief review of evidence and issues. British Medical Journal, 331(7527): 1252–1254.
 • Mey SC (2017) Animal Assisted Therapy for children with Autism. International journal of child development and mental health, 5(1): 29-42.
 • Morrison ML (2007) Health benefits of Animal-Assisted Interventions. Complementary Health Practice Review, 12(1): 51-62.
 • Nafsted P, Magnus P, Gaader PI, Jaakola JJK (2001) Exposure to pets and atopy-related diseases in the first 4 years of life. Allergy, 56: 307-12.
 • National Autism Center (2019) https://www.nationalautismcenter.org/news/ (7 Eylül 2019’da ulaşılmıştır).
 • National Institutes of Health (2018). The Power of pets health benefits of human-animal interactions. News in Health, February 2018. https://newsinhealth.nih.gov/2018/02/power-pets
 • Nimer J, Lundahl B (2007) Animal-assisted therapy: A meta-analysis. Anthrozoos, 20(3): 225-38.
 • O’Haire ME (2013) Animal-assisted intervention for autism spectrum disorder: A systematic literature review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43: 1606–1622.
 • O’Haire ME (2017) Research on animal-assisted intervention and autism spectrum disorder, 2012-2015. Appl Dev Sci., 21(3): 200-216.
 • O’Haire ME, Guérin NA, Kirkham AC, Daigle CE (2015) Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder. HABRI Central Briefs: Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder, 1-8.
 • Odendaal JS (2000) Animal-assisted therapy - Magic or medicine? Journal of Psychosomatic Research, 49(4): 275-280.
 • Ownby DR, Johnson CC, Peterson EL (2002) Exposure to dogs and cats in the first year of life and risk of allergic sensitization at 6 to 7 years of age. The Journal of the American Medical Association, 288, 963-972.
 • Özkul T (2014) Türkiye’de hayvan destekli terapi uygulamalarindan örnekler. IV. National Symposium of The History of Veterinary Medicine and Professional Ethics, 21-23 May 2014.
 • Pan Z, Granger DA, Guérin NA, Shoffner A, Gabriels RL (2019) Replication pilot trial of therapeutic horseback riding and cortisol collection with children on the autism spectrum. Frontiers in Veterinary Science, 5: 312.
 • Parker G, Gayed A, Owen C, Hyett M, Hilton T, Heruc G (2010) Survival following an acute coronary syndrome: A pet theory put to the test. Acta Psychiatrica Scandinavica, 121: 65-70.
 • Purewal R, Christley R, Kordas K, Joinson C, Meints K, Gee N et al. (2017) Companion animals and child/adolescent development: A systematic review of the evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3): 234.
 • Qureshi AI, Memon MZ, Vazquez G, Suri MF (2009) Cat ownership and the risk of fatal cardiovascular diseases. Results from the second national health and nutrition examination study mortality follow-up study. Journal of Vascular and Interventional Neurology, 2(1): 132–135.
 • Rakap S (2017) Tek denekli deneysel araştırma yöntemleri. In Uygulamalı davranış analizi, (Ed D Erbaş, Ş Yücesoy Özkan):156-165. Ankara, Pegem Akademi.
 • *Sams MJ, Fortney EV, Willenbring S (2006) Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. The American Journal of Occupational Therapy, 60(3): 268-274.
 • Serpell JA (1991) Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour. Journal of the Royal Society of Medicine, 84: 717–720.
 • Serpell JA (2006) Animal-assisted interventions in historical perspective. In Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice, (Ed AH Fine): 3-20. San Diego, USA, Academic Press.
 • *Silva K, Correia R, Lima M, Magalhães A, de Sousa L (2011) Can dogs prime autistic children for therapy? Evidence from a single case study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(7): 655–659.
 • Srinivasan SM, Cavagnino DT, Bhat AN (2018). Effects of equine therapy on individuals with autism spectrum disorder: A systematic review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 5(2): 156–175.
 • Souza-Santos C, dos Santos JF, Azevedo-Santos I, Teixeira-Machado L (2018) Dance and equine-assisted therapy in Autism Spectrum Disorder: Crossover randomized clinical trial. Clinical Neuropsychiatry: Journal of Treatment Evaluation, 15(5): 284–290.
 • Tekin-İftar E, Kırcaali-İftar G (2017) Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri, 4. baskı. Ankara, Vize Yayıncılık.
 • Tekin-İftar E (2018) AB modelleri. In Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, (Ed E Tekin-İftar): 155-180. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Tohum Otizm Vakfı (2019) https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/terapi-yontemleri/#hayvanterapileri (20 Mayıs 2020’de ulaşıldı).
 • Tohum Otizm Vakfı (2019) Ulusal standartlar projesi: Bulgular ve sonuçlar özet raporu 2019 https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2019/08/Nac_Raporu_2019.pdf
 • VanFleet R, Faa-Thompson T (2010) The case for using animal assisted play therapy. British Journal of Play Therapy, 6: 4–18.
 • *Viau R, Arsenault-Lapierre G, Fecteau S, Champagne N, Walker CD, Lupien S (2010) Effect of service dogs on salivary cortisol secretion in autistic children. Psychoneuroendocrinology, 35: 1187-1193.
 • Walters Esteves S, Stokes T (2008) Social effects of a dog’s presence on children with disabilities. Anthrozoos, 21(1): 5–15.
 • Wanser SH, Vitale KR, Thielke LE, Brubaker L, Udell MA (2019) Spotlight on the psychological basis of childhood pet attachment and its implications. Psychology Research and Behavior Management, 12: 469-479.
 • Wells D (2011) The value of pets for human health. The British Psychological Society, 24: 172-176. https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-24/edition-3/value-pets-human-health
 • Wells DL (2009). The effects of animals on human health and wellbeing. Journal of Social Issues, 65(3): 523-543.
 • Wolery, M., Bailey, D. B., & Sugai, G. M. (1988). Effective teaching: Principles and procedures of applied behavioral analysis with exceptional students. Boston: Allyn ve Bacon Inc.
 • Wijker C, Leontjevas R, Spek A, Enders-Slegers MJ (2019) Effects of dog assisted therapy for adults with autism spectrum disorder: An exploratory randomized controlled trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(317): 1-11.
 • Wijker C, Spek AA, Leontjevas R, Verheggen T, Enders-Slegers MJ (2017) The effectiveness of Animal Assisted Therapy in adults with Autism Spectrum Disorder: Study protocol for a randomized controlled trial. Autism-Open Access, 7(5).
 • Zasloff RL, Hart LA, DeArmond H (1999) Animals in elementary school education in California. Journal of Applied Animal Welfare Science, 2(4): 347-357.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Damla ÇETİN (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0597-6278
Türkiye


Selmin ÇUHADAR
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8298-8806
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Kabul Tarihi 10 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

AMA Çetin D. , Çuhadar S. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hayvan Destekli Müdahalelerle Yürütülen Araştırmaların İncelenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2021; 13(3): 619-639.

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.