Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Covid-19 On Students' Stress, Anxiety, Depression, Fear Levels: Systematic Review

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 38 - 45, 31.03.2022
https://doi.org/10.18863/pgy.931572

Öz

The aim of this study was to examine the stress, anxiety, depression, fear levels and related factors of students during the Covid-19 pandemic process by conducting a literature review. In the research, Electronic databases were searched using the keywords " Covid-19, pandemic, mental health, students" between 27.12.2019-30.12.2020. As a result of the search, 562 studies were reached and 22 articles were included in the study. Students' level of anxiety, fear and depression is determined by gender, disease status, infection-contamination anxiety, level of knowledge about the disease, adequacy of protective equipment, family structure, economic conditions, social support level, living with parents, perspective on illness and substance use has been related. The results generally show that students experience moderate levels of anxiety. Fear, depression and stress levels differ in studies. Anxiety and depression levels in girls are higher than boys.

Kaynakça

  • Aslan I, Ochnik D, Çınar O (2020) Exploring perceived stress among students in Turkey during the covıd-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 8961.
  • Aşkın R, Bozkurt Y, Zeybek Z (2020) Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
  • Aylie NS, Mekonen MA, Mekuria RM, (2020) The psychological impacts of covid-19 pandemic among university students in Bench-Sheko Zone, South-west Ethiopia: a community-based cross-sectional study. Psychology Research and Behavior Management, 13, 813-821. Bashir TF, Hassan S, Maqsood A, Khan ZA, Issrani R, Ahmed N et al. (2020) Covid-19 pandemic and challenges of dentistry: the psychological ımpact analysis of novel covıd-19 pandemic in health sciences students: a global survey. European Journal of Dentistry, 14(Suppl 1), S91-S96
  • Çubuk B (2020) Covid 19 ile gelen kayıp nesne, yas ve depresyon. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(21), 90-99.
  • Doğan S (2020) Üniversite öğrencilerinin covid-19'a yazdıkları 100 mektubun incelenmesi. Türk Dünyası Araştırmaları, 126(248),25-40.

Covid-19’un Öğrencilerin Stres, Anksiyete, Depresyon, Korku Düzeylerine Etkisi: Sistematik Derleme

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 38 - 45, 31.03.2022
https://doi.org/10.18863/pgy.931572

Öz

Bu araştırmada, Covid-19 pandemisi sürecinde öğrencilerin stres, anksiyete, depresyon, korku düzeyleri ve ilişkili faktörleri, literatür taraması yaparak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 27.12.2019-30.12.2020 tarihleri arasında elektronik veri tabanları “Covid-19, pandemi, ruh sağlığı, öğrenciler”, “Covid-19, pandemic, mental health, students” anahtar sözcükleri kullanılarak taranmıştır. Tarama sonucunda 562 çalışmaya ulaşılmış olup 22 makale çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş aralığı 14-33 arasında olan öğrencilerin anksiyete, korku ve depresyon düzeyinin, cinsiyet, hastalık durumu, enfeksiyon bulaşma kaygı düzeyi, hastalık ile ilgili bilgi düzeyi, koruyucu ekipmanların yeterliliği, aile yapısı, ekonomik şartlar, sosyal destek düzeyi, ebeveynler ile yaşama durumu, hastalığa bakış açısı ve madde kullanımı ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuçlar, genellikle öğrencilerin orta düzeyde anksiyete yaşadığını göstermektedir. Korku, depresyon ve stres düzeyleri ise çalışmalarda farklılık göstermektedir. Kızlarda anksiyete ve depresyon düzeyi erkeklere göre daha yüksektir.

Kaynakça

  • Aslan I, Ochnik D, Çınar O (2020) Exploring perceived stress among students in Turkey during the covıd-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 8961.
  • Aşkın R, Bozkurt Y, Zeybek Z (2020) Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
  • Aylie NS, Mekonen MA, Mekuria RM, (2020) The psychological impacts of covid-19 pandemic among university students in Bench-Sheko Zone, South-west Ethiopia: a community-based cross-sectional study. Psychology Research and Behavior Management, 13, 813-821. Bashir TF, Hassan S, Maqsood A, Khan ZA, Issrani R, Ahmed N et al. (2020) Covid-19 pandemic and challenges of dentistry: the psychological ımpact analysis of novel covıd-19 pandemic in health sciences students: a global survey. European Journal of Dentistry, 14(Suppl 1), S91-S96
  • Çubuk B (2020) Covid 19 ile gelen kayıp nesne, yas ve depresyon. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(21), 90-99.
  • Doğan S (2020) Üniversite öğrencilerinin covid-19'a yazdıkları 100 mektubun incelenmesi. Türk Dünyası Araştırmaları, 126(248),25-40.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikiyatri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Müşerref DİDİN>
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KÜTAHYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-2141-5825
Türkiye


Betül YAVUZ>
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0001-7606-6223
Türkiye


Havva GEZGİN YAZICI> (Sorumlu Yazar)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0003-2878-759X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2022
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA Didin M. , Yavuz B. , Gezgin Yazıcı H. Covid-19’un Öğrencilerin Stres, Anksiyete, Depresyon, Korku Düzeylerine Etkisi: Sistematik Derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2022; 14(1): 38-45.

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.