Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 1 - 23 2014-06-01

Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi
Price interaction at financial markets: VAR analysis for BIST 100 and selected financial indicators

Dündar KÖK [1] , Mustafa Emre UYĞUR [2]


Bu çalışmada, hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler, Arbitraj Fiyatlama Modeli çerçevesinde, zaman serisi yöntemlerinden VAR analizi aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmanın veri seti, Ocak 2005–Aralık 2012 periyodunda BIST100, Bren Petrolt, Amerikan Doları ve altın fiyatlarındaki aylık değişimden edilen getiri verilerinden oluşmaktadır. Analiz bulgularına göre Brent petrol fiyatları dolar fiyatlarında oluşan şoklardan negatif etkilenmekteyken, dolar fiyatları da aynı şekilde Brent petrol fiyatı şoklarından negatif olarak 1,5 dönem etkilenmektedir. BIST100 getirisi ise, dolar fiyatlarındaki şoklara negatif olarak %3 seviyesinde ve 2 dönem; petrol fiyatlarındaki şoklara ise pozitif yönde %1 seviyesinde ve 1,5 dönem boyunca devam eden bir tepki göstermektedir. Ayrıca Brent ve ons fiyatlarının birbirlerine karşı %1 seviyesinde ve 1,5 dönem süren tepkiler verdikleri gözlenmiştir.
In this study, within the framework of the arbitrage pricing model, the variables that affecting the stock returns are examined through the VAR analysis which is one of the methods of the time series. For this purpose, January 2005–December 2012 monthly return data (obtained from the price changes) of BIST100, Brent, U.S dollar, gold is used.According to the findings obtained from the impulse-response analysis results; Brent oil prices are negatively affected by the shocks of U.S dollar prices, in a similar way, U.S dollar prices are negatively affected by the shocks of Brent oil prices for the 1% level of significance during 1,5 period. As for BIST100; it is negatively affected by the shocks of U.S dollar prices for 3% level of significance during 2 periods and it is negatively affected by the shocks of Brent oil prices for the 1% level of significance during 1,5 period. Also it is observed that Brent oil prices and ounce prices are both affecting each other positively for 1% level of significance during 1,5 period.
Diğer ID JA72YU83EH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Dündar KÖK

Yazar: Mustafa Emre UYĞUR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014

APA Kök, D , Uyğur, M . (2014). Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35464/394004