Yıl 2016, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 11 - 26 2016-05-01

Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması
Process Management In Professional Institutions: Application In Denizli Chamber Of Commerce

İrfan ERTUĞRUL [1] , Bilge Tekin [2]


Her geçen yıl toplumun ihtiyaç ve beklentileri yükselmektedir. Firmalar, kurum ve kuruluşlar kullanılabilir kaynaklarını zamanında, yerinde rasyonel bir düşünce yapısıyla değerlendirmek için yeni yönetim kavramlarına yönelmişlerdir. Bunlar “Süreç ve Süreç Yönetimi” vb. kavramlarıdır. Bu da sistemli bir çalışmayı gerekli kılmakta, atılan her adımın, daha başlamadan sonucunun öngörülerek atılmasını zorunlu kılmaktadır. Değişen tüketici tercihlerine uyum, üretim tarzlarında, ulaştırma ve iletişimde, pazarlama stillerinde meydana gelen değişimlere mümkün olan en kısa zamanda intibak edilmesinde ve bu açıdan ihtiyacı hissedilen bilgilerin; yerelde, bölgesel düzeyde ve ülkenin tamamında uygulanması lazım gelen politikaların ortaya konulmasında müspet yönde katkı vermek ve yardım etmek süreç yönetimi kavramının konusunu oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada bir meslek kuruluşu olan Denizli Ticaret Odası’nın Oda Sicili Biriminde yapılan süreç yönetimi çalışması anlatılmıştır. Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik hazırlanan bu çalışma kurum açısından hedeflenen üye memnuniyetinin arttırılmasına yardımcı olacaktır.
Every passing year, needs and expectations of society are increasing. Companies, institutions and organizations gravitate to new management concepts for evaluating available resources in time, in place and in a rational mentality. These are “Process and Process Management” and such concepts. This makes systematical working essential and requires every step to be taken after its result is projected. Positive contribution to and help for compatibility to consumers’ changing preferences, adapting to changes in production styles, transportation and communication and marketing styles as soon as possible, and putting forth information needed in this aspect and the policies required to be applied locally, regionally and throughout the country are the subjects of the process management concept. In this study performed, process management conducted in an occupational organization, Denizli Chamber of Commerce, Registration Unit is explained. This study prepared for increasing customer satisfaction shall be helpful in increasing satisfaction of target members in terms of the institution.
Diğer ID JA86KJ56HM
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: İrfan ERTUĞRUL

Yazar: Bilge Tekin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2016

Bibtex @ { pibyd394018, journal = {Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8711}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {11 - 26}, doi = {}, title = {Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması}, key = {cite}, author = {ERTUĞRUL, İrfan and Tekin, Bilge} }
APA ERTUĞRUL, İ , Tekin, B . (2016). Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 11-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35467/394018
MLA ERTUĞRUL, İ , Tekin, B . "Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2016 ): 11-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35467/394018>
Chicago ERTUĞRUL, İ , Tekin, B . "Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2016 ): 11-26
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması AU - İrfan ERTUĞRUL , Bilge Tekin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 26 VL - IS - 1 SN - -2148-8711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması %A İrfan ERTUĞRUL , Bilge Tekin %T Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması %D 2016 %J Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi %P -2148-8711 %V %N 1 %R %U
ISNAD ERTUĞRUL, İrfan , Tekin, Bilge . "Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi / 1 (Mayıs 2016): 11-26 .
AMA ERTUĞRUL İ , Tekin B . Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016; (1): 11-26.
Vancouver ERTUĞRUL İ , Tekin B . Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016; (1): 26-11.