Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 29 2019-01-08

Effects of Information Technology Usage on Business Performance
Bilişim teknolojilerinin işletme performansına etkileri

Emine ANAÇOĞLU [1]


The use of information technologies in enterprises is one of the important developments today. Recently in the world; local and national economies, technological and social trends, regional and national borders have rapidly entered the globalization process. Advanced information technologies have become an indispensable element of businesses in today's competitive and speedy environment. In this study, the definition of information technologies and the effects of IT technologies on business performance were examined. Three previous studies have been reviewed. Depending on the results of the work being done, it may be advisable that the works draw a path to themselves, depending on the effects of the work.

Günümüz işletmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı giderek artmaktadır. Son zamanlarda yerel ve ulusal ekonomiler, teknolojik ve sosyal eğilimler, bölgesel ve ulusal sınırlar hızla küreselleşme sürecine girmektedir. Günümüzün rekabetçi ve her alanda hızlı olan ortamında, gelişmiş bilişim teknolojileri vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışma için önceki üç çalışma incelenmiş olup, bilişim teknolojilerinin tanımı ve bu teknolojilerin işletme performansına olan etkileri incelenmiştir.

  • Avgerou, C., & Walsham, G. (2017). Information Technology in Context: Studies from the Perspective of Developing Countries: Studies from the Perspective of Developing Countries. New York: Ashgate Publishing.
  • Bay, M., Akpınar, S., & Bezirci, M. (2017). Information Systems Capability and Firm Performance: A Study on Karaman O.I.Z. The Journal of International Social Research, 974-981.
  • Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2000). Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. Journal of Economic Perspectives, 23-48.
  • Dulkadir, B., & Akkoyun, B. (2013). Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Gaziantep İlinde Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4(7), 72-90.
  • Eason, K. (2014). Information Technology and Organisational Change. Fareham: CRC Press.
  • Elibol, H. (2005). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki Etkileri. Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 155-162.
  • Gorucu, D. (2017, 6 6). Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletme İçi Verimliliğe Etkileri 5.20.2018 tarihinde Devrim Görücü: http://devrimgorucu.blogspot.com.tr/2010/12/bilgi-teknolojileri-kullanmnn-isletme.html adresinden alındı
  • Gules, H. K., Bulbul, H., & Caglıyan, V. (2003). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 61-83.
  • Karadal, F., & Turk, M. (2008). İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 59-71.
  • Sakas, D., Vlachos, D., & Nasiopolous, D. (2014). Modelling strategic management for the development of competitive advantage, based on technology. Journal of Systems and Information Technology, 16(3), 187-209.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Emine ANAÇOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ocak 2019

APA Anaçoğlu, E . (2019). Effects of Information Technology Usage on Business Performance . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , 5 (1) , 22-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/42368/427860