Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 42 2019-12-31

Defense industry in Turkey
Türkiye’de Savunma Sanayi

Filiz YEŞİLYURT [1] , Muhammet Ensar YEŞİLYURT [2]


The defense industry is important for the national economy due to the its externalities and its sectoral outputs. In this study, progress of defense industry in Turkey is investigated using different perspectives and data sets. Firstly, the dynamics of this sector about one hundred years of history are examined and then the documents that constitute the background of the political decision makers and the gains in this sector are examined. These documents are composed of development plans, reports of specialization commission, Turkish Defense Industry Policy and Strategy Principles and strategic plans. Finally, the results of these efforts were analyzed using various databases. These databases are published by SIPRI (Stockhlom International Peace Research Institue), UNIDO (The United Nations Industrial Development Organization), COMTRADE (International Trade Statistics Database), AVC-WMEAT (Bureau of Arms Control, Verification and Compliance- World Military Expenditures and Arms Transfers) ve EUROSTAT (statistical office of th European Union (EU). Considering the years 1995-2016, significant developments have been observed in the export, import and production of the sector.

Savunma sanayi taşımış olduğu özellikler bağlamında güvenlik ihtiyaçları yanında yaratmış olduğu dışsallıklar ve sektörel çıktıları nedeniyle ülke ekonomisi açısından da önemlidir. Bu çalışmada da Türkiye’de savunma sanayinin gelişimi farklı boyutlar ve veri setleri kullanılarak incelenmiştir. Önce bu sektörün yaklaşık yüz yıllık tarihi dinamikleri incelenmiş daha sonra bu sektöre politik karar vericilerin nasıl baktıklarını ve bu sektördeki kazanımların arkaplanını oluşturan belgeler incelenmiştir. Bu belgeler Kalkınma Planları, Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esaslarına İlişkin Kanun ve stratejik planlardan oluşmaktadır. Daha sonra bu çabaların sonuçları çeşitli veri tabanlarından yararlanılarak analiz edilmiştir. Bu veri tabanları SIPRI (Stockhlom International Peace Research Institue), UNIDO (The United Nations Industrial Development Organization), COMTRADE (International Trade Statistics Database), AVC-WMEAT (Bureau of Arms Control, Verification and Compliance- World Military Expenditures and Arms Transfers) ve EUROSTAT (Statistical Office of the European Union) tarafından yayınlanmaktadır. 1995-2016 yılları dikkate alınınca sektörün ihracat, ithalat ve harcamalarında önemli gelişmeler gözlenmiştir.

 • AVC-WMEAT, https://2009-2017.state.gov (Erişim 2015 ve 2019 arasında muhtelif tarihler)
 • COMTRADE https://comtrade.un.org/, (Erişim 2015 ve 2019 arasında muhtelif tarihler)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1963), Birinci Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1967), İkinci Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1972), Üçüncü Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1979), Dördüncü Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1984), Beşinci Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1989), Altıncı Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1995), Yedinci Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2000), Sekizinci Beş Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı, Ankara, (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/home? (Erişim 2015 ve 2019 arasında muhtelif tarihler)
 • http://globalmilitaryreview.blogspot.com/2012/09/delivery-of-indian-aircraft-carrier.html (Erişim 15.08.2019)
 • https://spectator.sme.sk/c/20425655/delivery-of-first-spartan-military-aircraft-delayed.html (Erişim 15.08.2019)
 • https://thedefensepost.com/2018/10/04/russia-su-35-indonesia-sanctions/ (Erişim 15.08.2019)
 • https://www.bbc.com/news/world-europe-32290335 (Erişim 15.08.2019)
 • https://www.reuters.com/article/us-russia-france/france-postpones-decision-on-delivery-of-mistral-carriers-idUSKCN0J917N20141125 (Erişim 15.08.2019)
 • https://www.ssb.gov.tr (erişim 20.06.2019)
 • Kalkınma Bakanlığı (2013), Onuncu Kalkınma Planı, Ankara (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.05.2019)
 • Milli Savunma Bakanlığı (1998), Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esasları
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019), Onbirinci Kalkınma Planı, Ankara (http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/, erişim 18.08.2019)
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (2019), https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=47&LangID=1, erşim 17.08.2019
 • UNIDO, https://www.unido.org/ (Erişim 2015 ve 2019 arasında muhtelif tarihler)
 • www.sipri.org (Erişim 2015 ve 2019 arasında muhtelif tarihler)
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Filiz YEŞİLYURT
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammet Ensar YEŞİLYURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pjess565105, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 42}, doi = {10.34232/pjess.565105}, title = {Türkiye’de Savunma Sanayi}, key = {cite}, author = {Yeşi̇lyurt, Filiz and Yeşi̇lyurt, Muhammet Ensar} }
APA Yeşi̇lyurt, F , Yeşi̇lyurt, M . (2019). Türkiye’de Savunma Sanayi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 6 (2) , 1-42 . DOI: 10.34232/pjess.565105
MLA Yeşi̇lyurt, F , Yeşi̇lyurt, M . "Türkiye’de Savunma Sanayi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 1-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/51538/565105>
Chicago Yeşi̇lyurt, F , Yeşi̇lyurt, M . "Türkiye’de Savunma Sanayi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 1-42
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Savunma Sanayi AU - Filiz Yeşi̇lyurt , Muhammet Ensar Yeşi̇lyurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34232/pjess.565105 DO - 10.34232/pjess.565105 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 42 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.565105 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.565105 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Türkiye’de Savunma Sanayi %A Filiz Yeşi̇lyurt , Muhammet Ensar Yeşi̇lyurt %T Türkiye’de Savunma Sanayi %D 2019 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 6 %N 2 %R doi: 10.34232/pjess.565105 %U 10.34232/pjess.565105
ISNAD Yeşi̇lyurt, Filiz , Yeşi̇lyurt, Muhammet Ensar . "Türkiye’de Savunma Sanayi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 / 2 (Aralık 2020): 1-42 . https://doi.org/10.34232/pjess.565105
AMA Yeşi̇lyurt F , Yeşi̇lyurt M . Türkiye’de Savunma Sanayi. pjess. 2019; 6(2): 1-42.
Vancouver Yeşi̇lyurt F , Yeşi̇lyurt M . Türkiye’de Savunma Sanayi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2019; 6(2): 1-42.