Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 92 - 110 2019-12-31

The relationship between consumer attitude towards upcycled product packaging design and purchasing intent
İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi

Süleyman BARUTÇU [1] , Hatice ARSLAN [2]


Besides the product protection function, packaging is an important tool for the consumer to influence and make the product more preferable than other products. For this reason, innovations in packaging designs aimed at expressing value for the customer and aiming to provide benefit to the customer appear to be an important tool in providing competitive advantage for business as well as supporting marketing efforts. One of the important areas of innovation is upcycling (advanced transformation in packaging). Upcycling is a new approach that gives life after death by adding a new function to the end-of-life package. In this study, the concept of upcycling in innovation and innovation in packaging design are explained and the relationship between consumer attitude and purchase intention on upcycled packaging are analyzed. According to the descriptive research results of 253 respondents; It was determined that the participants showed positive attitudes towards the upcycle packaging and there was a positive relationship between the environmental information and the environmental values and the intention of purchasing the product with the upcycled packaging.

Ambalaj, ürünü koruma fonksiyonu yanında tüketiciye etki etmesi ve ürünü diğer ürünlere göre daha tercih edilir kılmasında önemli bir araçtır. Bu nedenle, ambalaj tasarımlarında müşteri için bir değer ifade edecek şekilde ve müşteriye fayda sağlaması amaçlanarak yapılan yenilikler, pazarlama çabalarına destek olma yanında işletmelerin rekabet avantajı sağlamasında da önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli yenilik alanlarından biri de ileri dönüşümdür. İleri dönüşüm, ömrü biten ambalaja yeni bir işlev ekleyerek adeta ölümden sonra yaşam veren yeni bir yaklaşımdır. Bu çalışmada yenilik ve ambalaj tasarımında yenilik çerçevesinde ileri dönüşüm kavramı açıklanmış ve tüketicilerin ileri dönüşümlü ambalajlara yönelik tutumu ve satın alma niyeti ilişkisi analiz edilmiştir. 253 kişi üzerinde yapılan tanımlayıcı araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların ileri dönüşümlü ambalajlara yönelik olumlu bir tutum gösterdiği ve çevreye ilişkin bilgi ve çevreye ilişkin kişisel değerlerin ileri dönüşümlü ambalaja sahip ürün satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö., (2016). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 339-361.
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2017). Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30283
 • Ambalaj Bülteni, (2010). http://www.ambalaj.org.tr/files/ambalajbulteniicerik/dosya/ocak-subat-2010-dosya.pdf (18.05.2019).
 • Arköse, O. (2004). Yaratıcılığa ve Yeniliğe Yönlendirici Örgüt Yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı . Arslan, H., & Barutçu, S. (2019). Ambalaj Tasarımında Yenilik ve Yenilikçi Ambalaj Tasarımına Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyetine Etkisi. XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Tekirdag-Fall / Turkey, October 5-6, 2019, pp. 256-267.
 • Aygün, E. (2007). Ambalajın Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Gıda Maddeleri Üzerinde Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Barutçu, S., & Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-23.
 • Bohlen, G., Schlegelmilch, B., & Diamantopoulos, A. (2010). Measuring Ecological Concern: A Multi‐Construct Perspective. Journal of Marketing Management, 9(4), 415-430.
 • Bülbül, H. (2003). Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Ürün ve Süreç Yeniliği: Bilişim Teknolojileri Uygulaması. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Dijital Creative Packaging (2017). http://dcp-uk.co.uk/10-amazingly-creative-examples-product-packaging-design/tresdon-wine-wooden-packaging-design/ (14.05.2019)
 • Dornob Staff, https://dornob.com/creative-cardboard-hanging-floor-table-lamp-designs/ (10.05.2019)
 • Elçi, Ş. (2007). İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Technopolis Group (2.Baskı).
 • Erkınay, B. (1996). Gıda Ürünlerinde Ambalajın Tüketici Algılaması Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Grundey, D. (2010). Functionality of Product Packaging: Surveying Consumers’ Attitude Towards Selected Cosmetic Brands. Economics & Sociology, 3(1), 87-103.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited
 • Haws,K., Winterich, K. & Naylor, R. (2014). Seeing the world through GREEN-tinted glasses: Green consumption values and responses to environmentally friendly products. Journal of Consumer Psychology, 336-354.
 • Hoagard, https://www.hoagard.com/products/mondrian-world-map (14.05.2019)
 • Hongkiat, https://ar.pinterest.com/pin/118008452709641693/ (10.05.2019)
 • James, K., Fitzpatrick, L., Lewis, H., & Sonneveld, K. (2005). Sustainable Packaging System Development. In Leal Filho, W. (ed) Handbook of Sustainability Research Peter Lang Scientific Publishing, Frankfurt.
 • Karaca, Ş. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13(1), 99-111.
 • Kotler, P. (1988). Marketing Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • OECD (2005), Oslo Kılavuzu, TÜBİTAK, (3.Baskı).
 • Övünç, S. (2015). Tüketicilerin Sürdürülebilir Ambalaja Ait Ürün Satın Alma Niyeti. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
 • Özesen, E. (2009). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Ambalaj Sanayiinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Özgen, C. (2013). Sürdürülebilirlik Kavramının Firma Stratejisi Açısından Ambalaj Tasarımına Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı.
 • Şen, M. (2007). Ambalaja Yönelik Tüketici Tutumları ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama ilkeleri. 8. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Türk, M. (2019). Yeşil Tüketici. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Uyar, A., & Kılıçaslan, K. (2015). Yenilikçi İşletmelerin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Dizüstü Bilgisayar Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2(2), 158-177.
 • Üçüncü, M. (2000). Gıdaların Ambalajlanması. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Wilson, M. (2016). When Creative Consumers Go Green: Understanding Consumer Upcycling. Journal of Product & Brand Management, 25(4), 394-399.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Süleyman BARUTÇU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice ARSLAN
Kurum: Dunapack Dentaş
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pjess643575, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {92 - 110}, doi = {10.34232/pjess.643575}, title = {İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi}, key = {cite}, author = {Barutçu, Süleyman and Arslan, Hatice} }
APA Barutçu, S , Arslan, H . (2019). İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 6 (2) , 92-110 . DOI: 10.34232/pjess.643575
MLA Barutçu, S , Arslan, H . "İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 92-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/51538/643575>
Chicago Barutçu, S , Arslan, H . "İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 92-110
RIS TY - JOUR T1 - İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi AU - Süleyman Barutçu , Hatice Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34232/pjess.643575 DO - 10.34232/pjess.643575 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 110 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.643575 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.643575 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi %A Süleyman Barutçu , Hatice Arslan %T İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi %D 2019 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 6 %N 2 %R doi: 10.34232/pjess.643575 %U 10.34232/pjess.643575
ISNAD Barutçu, Süleyman , Arslan, Hatice . "İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 / 2 (Aralık 2020): 92-110 . https://doi.org/10.34232/pjess.643575
AMA Barutçu S , Arslan H . İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. pjess. 2019; 6(2): 92-110.
Vancouver Barutçu S , Arslan H . İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2019; 6(2): 92-110.