Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 343 - 350 2020-06-01

Investigation On The Decay Of Some Wood Type Modified With Natural Wood Tannin
Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi

Gamzenur KASAP OKUT [1] , Mustafa ALTINOK [2]


In this study, the effect of natural wood tannin solution against decay in Scotchpine, chestnut and oak species was investigated. For this purpose, the test specimens prepared on the basis of TS 2472 and TS 2479 standards were modified by walnut tannin solution with 3-fold brush, 6-fold brush, 4-hour immersion and 8-hour immersion method. Except for the control samples, untreated and modified samples were applied to natural aging for 1 year in vegetable soil. After natural aging, the density and Hardness of the samples were measured according to the relevant standards.

As a result, according to the control samples in all wood type untreated samples, 8% loss of Material (density decreased) and 30% Hardness decreased occurred due to natural aging under the soil. However, it was determined that natural walnut tannin solution prevented decay. In this constant, the best result was obtained in 8 hour immersion method.

Bu çalışmada, doğal ahşap tanen çözeltisinin Sarıçam, kestane ve meşe türlerinde toprak altında bekletme sürecindeki çürümeye karşı etkisi incelenmiştir. Bu maksatla, TS 2472 ve TS 2479 standartları esas alınarak hazırlanan deney örnekleri, ceviz taneni çözeltisi ile 3 kat fırça, 6 kat fırça, 4 saat daldırma ve 8 saat daldırma yöntemiyle modifiye edilmiştir. Kontrol örnekleri hariç işlemsiz ve modifiye edilmiş örneklere bitkisel toprak içerisinde 1 yıl süreyle doğal yaşlandırmaya uygulanmıştır. Doğal yaşlandırmadan sonra ilgili standartlara göre örneklerin yoğunluk ve sertlikleri ölçülmüştür.

Sonuç olarak, her üç ahşap türü işlemsiz örneklerinde kontrol örneklerine göre toprak altında doğal yaşlandırmadan dolayı % 8’lik madde kaybı (yoğunluk düşüşü) ve % 30 sertlik azalması meydana gelmiştir. Ancak, modifiye edilmiş ve toprak altında doğal yaşlandırılmış örneklerde yoğunluk ve sertlik işlemsiz örneklere göre daha yüksek elde edilmiş ve doğal ceviz taneni çözeltisinin çürümeyi önlediği belirlenmiştir. Bu bağlamda en iyi sonuç ise, 8 saatlik daldırma yönteminde elde edilmiştir.
 • [1]. Özalp, M., “Su itici (protim wr230) ve koruyucu (wolmanit-cb) emprenye maddeleri ile muamele edilmiş çam odunu örneklerinin su soğutma kulelerinde kullanımıyla fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerde meydana gelen değişimin incelenmesi”, Doktora Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 10-12, (2003).
 • [2]. Kurtoğlu, A., “Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri”, Genel Bilgiler, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman End. Müh. Böl., İstanbul, I:31-32, (2000).
 • [3]. Ayar, S., “Basınç Ve Bekletme Süresinin Emprenye Maddelerinin Ağaç Malzemeye Nüfuzuna Etkisinin Belirlenmesi” Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Karabük, 1-2, (2008).
 • [4]. Ale'n, R., Kotilainen, R. and Zaman, A.,” Thermochemical behavior of Norway spruce (Picea abies L.) at 180-225°C ”, Wood Science and Technology 36:163-171, (2002).
 • [5]. Feist, W.C., “Protection of wood surfaces with chromium trioxide”, Forest Products Laboratory, Research Paper FP 339, Madison, Wis, 19-20, (1979).
 • [6]. Yörür, H., “Islak mekanlarda ahşap tutkallarının yapışma mukavemetlerinin belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 28-106, (2007).
 • [7]. Gür, İ., “Emprenye işleminin sarıçam ve kızılçamın bazı mekanik ve fiziksel özelliklerine etkilerinin belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 46-48, (2003).
 • 8]. Şen S ., Hafızoğlu H., Dığrak M., “Bazı Bitkisel Ekstraktların Fungisit Olarak Odun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5:1, (2002).
 • [9]. Olteanu M.,”Research on Wood Preservation by Tanning Materials Extracted from Chestnut, Spruce and Fir Trees”, Revista Padurilor, 112:5, (1997).
 • [10]. Laks PE., “Wood Preservation as Trees Do it”. Scottish - Forestry,454: 275-284, (1991).
 • [11]. Smith AL., Campbell CL., Walker DB., Hanover JW., “Extracts from Black Locust as Wood Preservatives: Extraction of Decay Resista nce from Black Locust heartwood”, Holzforshung, 43: 5: 293 – 296,( 1989).
 • [12]. Yamamoto K., Hong LT., “Decay Resistance of Extractives from Chengal”, Journal of Tropical Forest Science, 11: 51-55, (1988).
 • [13]. Jermer J, Bergman Ö, Nilsson T., “Fungus Cellar and Stake Tests with Tall Oil Derivates Progre ss Report After 5 Years Testing”, 18. IRG Annual Meeting, Ontaria, IRG - WP 3442, (1987).
 • [14]. Ulvcrona T., “Impregnation of Norway Spruce Picea Abies L. Karst. Wood with Hydrophobic Oil”, Ph.D Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, (2006).
 • [15]. Temiz A., Alfredsen G., Eikenes M.,Terziev N., “Decay Resistance of Wood Treated with Boric Acid and Tall Oil Derivates”, Bioresource Technology, 997: 2102 – 2106,(2008).
 • [16]. Tomak ED., “Masif Odundan Bor Bileşiklerinin Yıkanmasını Önlemede Yağlı Isıl İşlemin ve Emülsiyon Teknikleri ile Emprenye İşleminin Etkisi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (2011).
 • [17]. TS 2472, “Oduna, Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler İçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini”, (1976).
 • [18]. TS 2479, “ Odunun Statik Sertliğinin Tayini”, (1976).
 • [19]. TS EN 599-1, “Ahşap Emprenye Maddeleri”, (2012).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2048-1994
Yazar: Gamzenur KASAP OKUT
Kurum: Teknoloji fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2048-1994
Yazar: Mustafa ALTINOK (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZI UNIVERSITY, FACULTY OF TECHNOLOGY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { politeknik526782, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {23}, pages = {343 - 350}, doi = {10.2339/politeknik.526782}, title = {Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KASAP OKUT, Gamzenur and ALTINOK, Mustafa} }
APA KASAP OKUT, G , ALTINOK, M . (2020). Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi. Politeknik Dergisi , 23 (2) , 343-350 . DOI: 10.2339/politeknik.526782
MLA KASAP OKUT, G , ALTINOK, M . "Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi". Politeknik Dergisi 23 (2020 ): 343-350 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/53587/526782>
Chicago KASAP OKUT, G , ALTINOK, M . "Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi". Politeknik Dergisi 23 (2020 ): 343-350
RIS TY - JOUR T1 - Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi AU - Gamzenur KASAP OKUT , Mustafa ALTINOK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.2339/politeknik.526782 DO - 10.2339/politeknik.526782 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 350 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.526782 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.526782 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi %A Gamzenur KASAP OKUT , Mustafa ALTINOK %T Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi %D 2020 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 23 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.526782 %U 10.2339/politeknik.526782
ISNAD KASAP OKUT, Gamzenur , ALTINOK, Mustafa . "Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi". Politeknik Dergisi 23 / 2 (Haziran 2020): 343-350 . https://doi.org/10.2339/politeknik.526782
AMA KASAP OKUT G , ALTINOK M . Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi. Politeknik Dergisi. 2020; 23(2): 343-350.
Vancouver KASAP OKUT G , ALTINOK M . Doğal Ahşap Taneni İle Modifiye Edilmiş Bazı Ağaç Türlerinde Çürümeye Karşı Direncin İncelenmesi. Politeknik Dergisi. 2020; 23(2): 350-343.